Saturday, August 13, 2016

Holidays in Karkonosze

Hi there! Today's post isn't about my handmade stuff but about.. a trip to Szklarska Poręba, Poland. I don't usually share so many photos from my trips, and certainly not on the blog but this time I just had to do it - I have to show you why I fell in love with Karkonosze.
Hej! Dzisiejszy post nie będzie o rękodziele.. tylko o naszym urlopie w Szklarskiej Porębie. Zazwyczaj nie dzielę się zbyt dużą ilością zdjęć z naszych wycieczek, na blogu tym bardziej tego nie robię ale tym razem muszę! Muszę wam pokazać dlaczego zakochaliśmy się w Karkonoszach.


Are you ready?
Here we go!
Jesteście gotowi?
No to zaczynamy!

DAY 1 - KAMIEŃCZYK WATERFALL, SZKLARSKA PORĘBA (FOREST)
Dzień 1 - Wodospad Kamieńczyka, lasy w Szklarskiej Porębie


Good place to go for a walk the first day. The waterfall itself is quite interesting but there are too many people around.
Dobre miejsce na spacer pierwszego dnia. Wodospad jest dość interesujący ale jak dla mnie jest tam zbyt tłoczno.


We fell in love with the forest here, we did not see any people on the paths far away from the waterfall. We heared only the sounds of nature.
Zakochaliśmy się w tamtejszych lasach. Na ścieżkach oddalonych od wodospadu nie spotykaliśmy żadnych ludzi, słychać było tylko dźwięki przyrody.


DAY 2 - ŚNIEŻNE KOTŁY, CZARNY KOCIOŁ JAGNIĄTKOWSKI
Dzień 2 - Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł Jagniątkowski


10h trip (with breaks, of course!). The stone walls are incredibly beautiful. So majestic!
10 godzinna piesza wycieczka (z przerwami oczywiście!). Śnieżne kotły są niesamowite. Takie majestatyczne!


Views are also breathtaking when the weather is good. You can have a picnic anywhere and feel like on the top of the world!
Widoki też są niesamowite! Zapierają dech w piersi jeśli widoczność jest dobra. Każde miejsce jest dobre na piknik, w każdym miejscu poczujecie się jak na szczycie świata!


The stone walls look great from every side. There are very clean ponds in the lower part of Śnieżne Kotły, surrounded by rocks.
Śnieżne Kotły wyglądają wspaniale z każdej strony. W niższej części są czyściutkie stawiki otoczone kamieniami.


DAY 3 - CHOJNIK CASTLE
Dzień 3 - Zamek Chojnik

Hmm.. The castle did not really impress us but the path to it was beautiful, especially the last part with all the steep rock stairs.
Hmm.. Sam zamek nie zrobił na mnie zbyt wielkiego wrażenia ale ścieżka (ta od tyłu!) prowadząca do niego jest naprawdę piękna, szczególnie część ze stromymi, kamiennymi schodami.


DAY 4 - SZKLARSKA PORĘBA (FOREST)
Dzień 4 - lasy wokół Szklarskiej Poręby

This day we wanted to go to Wielki Kamień but I felt really bad so we just walked around the forest close to our room.. I regret that we had to waste one day because of me :(
Tego dnia mieliśmy iść na Wielki Kamień ale czułam się okropnie i musieliśmy sobie odpuścić.. chodziliśmy po lesie niedaleko naszego pensjonatu. Żałuję, że zmarnowaliśmy przeze mnie jeden dzień :(


DAY 5 - LABSKA BOUDA, LABSKY DUL,
Dzień 5 - Hotel na skarpie (Labska Bouda), Łabski Dół


Another amazing place, this time we went to the Czech Republic, very close to the boarder. We walked next to an interesting hotel (Labska Bouda) and down to Labsky Dul, where we saw amazing and gigantic stone walls! There were even waterfalls falling from the top of the walls!
Ohy i ahy. Kolejne genialne miejsce. Tym razem byliśmy po czeskiej stronie, bardzo blisko granicy. Przechodziliśmy obok bardzo ciekawego hotelu na skarpie i poszliśmy w dół do Łabskiego Dołu skąd widzieliśmy niesamowite, gigantyczne skały! Z niektórych płynęły przepiękne, wysokie wodospady.


It was difficult to make a good photo of the stone walls as they seem to be smaller on photos..
Ciężko było zrobić jakiekolwiek ładne, oddające to piękno zdjęcie bo wszystko wydaje się takie malutkie na zdjęciach..


DAY 6 - WIELKI KAMIEŃ, OLD MINE
Dzień 6 - Wielki Kamień, Opuszczona Kopalnia Kwarcytu


This time we managed to go to Wielki Kamień peak (again, amazing views) and to an abandoned quartzite mine.
Tym razem udało nam się bez problemów dotrzeć na Wielki Kamień (po raz kolejny wspaniałe widoki) i poszliśmy zobaczyć starą, opuszczoną kopalnię kwarcytu.


On the way back home we got lost! And we fell into a swamp - good it was warm cuz we had seriously WET legs. We had our little adventure and a lot of reasons to laugh!
W drodze powrotnej.. zgubiliśmy się! I wpadliśmy w bagno (serio, serio). Dobrze, że było ciepło bo ja miałam mokre nogi prawie do kolan. Była mała przygoda i było mnóstwo śmiechu!


DAY 7 - HALA SZRENICKA
Dzień 7 - Hala Szrenicka


We decided to walk to Hala Szrenicka and the to Śnieżne Kotły but we managed to go only to the first destination. When we reached Hala Szrenicka we were soaked wet - our waterproof clothes did not help! So we had to get back home..
Postanowiliśmy iść na Halę Szrenicką a później na Śnieżne Kotły ale doszliśmy tylko do celu numer 1. Kiedy dotarliśmy na Halę Szrenicką byliśmy cali mokrzy - nie pomogły nasze wodoodporne ubrania! Musieliśmy wrócić do domu..


DAY 8 - ŚNIEŻNE KOTŁY (for the second time)
Dzień 8 - Śnieżne Kotły (po raz drugi)


We wanted to go to Śnieżne Kotły once again because they are really astonishing! Weather in Szklarska was quite good but still we dressed very warm JUST IN CASE. The higher we walked the less we were seeing..
Chcieliśmy iść na Śnieżne Kotły po raz drugi, jeszcze raz zobaczyć ten cud natury! Pogoda w Szklarskiej Porębie była całkiem dobra ale i tak ubraliśmy się jak bałwanki, tak w razie czego. I dobrze zrobiliśmy. Im wyżej byliśmy, tym mniej widzieliśmy..


We didn't even know that we reached the peak! We were walking and suddenly just in front of us appeared the building on the top of the stone wall.
Szliśmy tak około 2h i nie wiedzieliśmy nawet, że jesteśmy na szczycie! Idziemy, idziemy i buch! nagle pojawił się przed nami ogromny budynek na szczycie Śnieżnych Kotłów. Widoczność.. jakies 10 metrów.


Look at the photos above, they're made in the same spot (day 2 and day 8)!
Zdjęcia powyżej były robione z tym samym miejscu (dzień 2 i dzień 8)!


It was the first time we walked in such a fog, it was horrifying but also very exciting! We were alone there most of the time, we saw maybe 5 people! Just like in Silent Hill!
Pierwszy raz w życiu szliśmy w takiej mgle. Było przerażająco ale też bardzo ekscytująco! Byliśmy sami prawie calusieńki czas, widzieliśmy może z 5 osób! Silent Hill jak nic!


On the way back the forest looked amazing, again! The fog was only at the higher parts of the mountains.
W drodze powrotnej znowu zachwycaliśmy się lasem! Mgła była tylko w wyższych partiach gór.

Have you been in Karkonosze? Tell me about it!
Byliście kiedyś w Karkonoszach? Opowiedzcie mi o waszych przygodach!

Monday, July 25, 2016

Olaf The Grizzly Bear

Look what I've made last week! Another plush toy from the Przytulanki Szmacianki book!
Patrzcie co zrobiłam w zeszłym tygodniu! Kolejny projekt z książki Przytulanki Szmacianki!

This time the project was Olaf, the polar bear - unfortunately, the only fur-like fabric I had was dark, so my bear isn't a polar one, but a grizzly one!
Tym razem projekt nazywał się Biały niedźwiedź Olaf - niestety, jedyna tkanina futerko podobna, którą miałam była ciemna, więc u mnie miś nie jest polarny, to grizzly!


 This time I made it just like it was written in the book - this project was so much fun! I decided to make him look a bit like a vintage toy, that's why I used this orange fabric. I really love how it came out! It looks cute, don't you think?
Tym razem trzymałam się wytycznych z książki - ten projekt sprawił mi mnóstwo radości! Postanowiłam nadać tej maskotce trochę vintażowy wygląd - i właśnie dlatego użyłam tej pomarańczowej tkaniny. Naprawdę podoba mi się jak wyszło, a wy co sądzicie?


 It's the second project I made from the book. I decided to make 7 more :)
To już drugi projekt z tej książki. Mam w planach zrobienie jeszcze 7 takich zabawek :)


 I've showed you the Greedy Foxy in >> THIS << post :)
A Liska Chytruska pokazałam wam w >> TYM << poście :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And here.. a little sneak peek of my new project! I'll show you what I made in another post in a few days :)
A tutaj.. mała zajawka następnego projektu! Pokażę wam co wykombinowałam w następnym poście za kilka dni :)


Let me know what do you think about Olaf!
Dajcie znać co myślicie o Olafie!

marysza

Friday, July 22, 2016

Something For a Yarnoholic

I'm sewing A LOT this week! I've just finished another Yarn Project Organiser for a blog swap with Aidendecou! I love Aiden's yarn projects and the fact that she reads during crocheting - amazing, right?!
W tym tygodniu DUUUŻO szyję! Właśnie skończyłam szyć kolejny Organizer Robótkowy na wymiankę blogową z Aidendecou! Uwielbiam projekty Aiden i to, że szydełkując czyta książki! Niesamowite, prawda?!

Here is the organiser I made for her:
Organizer, który dla niej uszyłam:
It is made from a very delicate fabric. It has a lot of space for yarn, crochet hooks, some papers, pens, scissors, etc.
Jest zrobiony z bardzo delikatnej tkaniny. Ma pełno miejsca na włóczki, szydełka, jakieś papierki, długopisy, nożyczki, itp.
This time I used a different kind of elastic band - this one is thinner. I hope it will be a long lasting band.
Tym razem użyłam innej gumki - ta jest cieniutka. Mam nadzieję, że będzie równie wytrzymała.
The button is vintage-looking, I made it two years ago if I remember correctly :)
Guziczek jest troszkę vintage, zrobiłam go jakieś dwa lata temu jeśli dobrze pamiętam :)
Can you see the crochet shawl on the right? It's what I got from Aiden as the swap gift - I love it! The colours look better in reality, and it's so delicate! Thanks Basia!
Widzicie tą piękną chustę po prawej? Właśnie ją dostałam od Aiden jako wymiankowy prezent - uwielbiam! Kolory są dużo lepsze na żywo, chusta jest bardzo delikatna! Dziękuję Basiu!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And here is a little sneak peek of the second project from the book Przytulanki Szmacianki!
A tutaj mała zajawka następnego projektu z książki Przytulanki Szmacianki!
I will show you this plush toy next week! :D
Pokażę wam tego pluszaka w przyszłym tygodniu! :D

Tuesday, July 19, 2016

New Design Team!

Great news everyone! I'm joining Family Portraits' Design Team!
Świetna wiadomość! Zostałam częścią zespołu projektowego Family Portraits!


 I'm so happy - the DT will be my motivation to work on my Life Journal regularly.
Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu - DT będzie ogromną motywacją, żeby regularnie pracować nad moim Life Journalem.

I've already made some pages about June, and I would like to show you my new, messy album today!
Już zrobiłam parę stron czerwcowych i właśnie chciałabym je wam dzisiaj pokazać w moim bałaganiarskim albumie!

Why am I not working on my previous PL album? Well, it was too big for me. It's really difficult for me to fill so much space in less than... 4 hours! When I received the smaller album (6x8") I knew this one is perfect for me - and even the simple A5 sleeves didn't frighten me as you can see :)
A czemu już nie używam mojego poprzedniego albumu? Szczerze mówiąc, był dla mnie po prostu za duży. To naprawdę trudne wypełnić taką wielką przestrzeń w mniej niż.. 4 godziny! Jak otrzymałam mniejszy album (6x8") od razu wiedziałam, że jest dla mnie idealny! I nawet nie przestraszyłam się zwykłych koszulek A5 :)
 I tried to keep my pages clean and simple, but it's just not my style. I'm always soooo messy and I, well, puke rainbows - seriously. I just cannot live without a mixture of colours surrounding me in EVERY SINGLE THING I own. Do you have similar 'problems' :D?
Próbowałam, naprawdę próbowałam utrzymać moje strony w stylu clean & simple ale no to po prostu nie jest dla mnie. Od zawsze byłam bałaganiarą, i.. rzygałam tęczą  - serio. Nie mogę normalnie funkcjonować bez otaczających mnie kolorów we WSZYSTKICH rzeczach, które posiadam. Też macie podobne 'problemy' :D?
 I decided to use all my PL sleeves, even the simple A5 ones. I will use them for the beginning of each month.
Postanowiłam używać wszystkich rodzajów koszulek - nawet tych najzwyklejszych A5. Będę je wykorzystywać do odznaczania początku każdego miesiąca.
 As you can see the week signs are made just with a simple brushpen and there are a lot of photos in every sleeve. More photos = less writing!
Jak widać, napisy week są pisane prostym brushpenem i jest sporo zdjęć w każdej koszulce. Więcej zdjęć = mniej pisania!
 And some details.. :)
No i kilka szczegółów.. :)
So, how do you like my new album?
No i jak, może być ten mój album?

Which Project Life albums do YOU prefere? 12x12, 6x8 or smaller?
A wy jakie wolicie albumy? 12x12, 6x8 czy jeszcze mniejsze?

marysza

Friday, July 15, 2016

Greedy Foxy

Everyone knows that I just love foxes, right? It's not that I'm obsessed with them, I just love the pattern.
Wszyscy wiedzą, że kocham lisy, prawda? To nie tak, że mam obsesję, ja po prostu uwielbiam wzory z lisami.

I had bought a book with 50 plush toy projects from scaps last year, and I decided to sew something from it yesterday. The choice what to make first was simple - the Greedy Foxy! I want to make about 10 more projects from this book.
W zeszłym roku kupiłam książkę 50 Projektów Zabawek z Resztek i w końcu postanowiłam wczoraj coś z niej uszyć. Wybór był prosty - zaczęłam od Liska Chytruska! Jeszcze mam zamiar zrobić około 10 projekcików z tej książki.


This toy seems to be a very simple project, right? Well, it is. But it took me some time to finish it, it's quite difficult to work with such small fabric pieces for me.
Lisek wydaje się bardzo prosty, prawda? No, jest. Ale zajęło mi sporo czasu skończenie go, takie małe elementy zawsze sprawiają mi problemy.


The project isn't 100% identical to the one in the book. I didn't copy the pattern but drew it myself, I added a pocket and got rid of the tail (yup, I had sewed it and then I cut it off cuz it looked.. ridiculously).
Projekt nie jest w 100% identyczny do tego z książki. Nie przerysowałam wzoru, narysowałam na osobnej kartce sama, dodałam kieszonkę i pozbyłam się ogona (tak, najpierw wszyłam ogon, potem go obcięłam bo wyglądał.. absurdalnie).


Do YOU like sewing such simple plush toys?
A wy? Lubicie szyć takie proste zabawki?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And now a sneak peek of my balcony full of flowers! It's the first year I have these little blue flowers (Lobelia) and I have to admit it, I'm in love!
A teraz mała zajawka mojego balkonu pełnego kwiatów! Pierwszy raz mam te małe niebieskie kwiatuszki (Lobelia Zwisająca) i jestem w nich szczerze zakochana!


And hello from Lunar! As you can see he doesn't like when I'm reading.. I should have been playing with him, not just sitting and doing nothing!
I pozdrowienia od Lunara! Jak widać, nie lubi jak siedze i czytam.. Powinnam się z nim bawić a nie siedzieć i nic nie robić!


Have a nice weekend everyone!
Bawcie się dobrze w najbliższy weekend!
marysza

Wednesday, April 27, 2016

Baby Wrap / Becik

I still have no time for sewing but last week I decided to break my own rules and instead of learning for my literature classes I turned my sewing machine on for a couple of hours! I'm such a rebel!
Ciągle nie mam czasu na szycie.. ale w zeszłym tygodniu postanowiłam złamać swoje własne zasady i zamiast uczyć się na literaturę wzięłam się za szycie! Taka ze mnie buntowniczka!

Whad did I make? A cute baby wrap!
A co uszyłam? Uroczy becik / rożek!
It has a thick batting inside and the from fabric is quilted (with the batting). I haven't quilted for ages and I forgot how difficult it is - my hands hurt so much when I finished sewing!
W środku jest gruba watolina a cały przód jest przepikowany (razem z waroliną). Nie pikowałam już bardzo długo i zapomniałam jakie to trudne - ręce mi prawie odpadły jak skończyłam szyć!
This baby wrap has a very long fabric strap which is attached to the main part with a velcro. Thanks to this solution you won't loose your ribbon!
Ten becik ma do kompletu baaardzo długi pasek tkaniny, który mocuje się do głównej części becika za pomocą rzepa. Dzięki temu rozwiązaniu nie zgubicie swojej kokardy!
The strap is for "closure". You can change the baby wrap into a play blanket when your child grows up.
Ten pasek służy oczywiście jako "zamknięcie". Becik można używać jako kocyka/maty do zabawy jak dziecko już z niego wyrośnie.
I'm very glad how it came out! I already gave it to my friends and I really hope they like it!
Jestem bardzo zadowolona z tego jak mi wyszedł! Już dałam becik znajomym i mam nadzieję, że im się podoba!

If you want to make a similar baby wrap, just hop on to zrobiszsam.pl to use my tutorial!
I would love to see your projects based on my tutorials :)
Jeśli macie ochotę zrobić podobny rożek, to zapraszam na stronę zrobiszsam.pl gdzie znajdziecie tutorial!
Bardzo chętnie zobaczę wasze projekty robione na podstawie moich tutków :)


Lunar and I wish you a nice day, even though today's weather is nothing like the one from the photo below!
Razem z Lunarem życzymy wam miłego dnia. Mamy nadzieję, że mimo pogody (przeciwieństwo tej ze zdjęcia) zdołacie spędzić ten dzień z uśmiechem na twarzy!

Thank you for visiting!
Dziękuję za odwiedziny!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, April 19, 2016

Hour by Hour Photo Challenge

Hello! Today my post is going to be about an awesome photo challenge hosted by Antilight and Worqshop! In short, the task is to make photos through one day, hour by hour and they should be all about your day, not only stylized photos.
Hej! Dzisiaj post o genialnym wyzwaniu fotograficznym prowadzonym przez Antilight i Worqshop! W skrócie chodzi o to, żeby przez jeden dzień robić zdjęcia mniej więcej co godzinkę. Zdjęcia powinny pokazywać wasz dzień - nie tylko stylizowane zdjęcia.

It's the first time I'm participating in this challenge because every time I heard about similar photo contests, I thought that only people who don't work and don't study can make a good photo album just from one day. But this year, even though I'm studying and working, I decided to try to document my free Saturday (the only free day I have this month).
To pierwszy raz kiedy biorę udział w tym wyzwaniu. Kiedyś, za każdym razem jak słyszałam o podobnych foto wyzwaniach to myślałam, że tylko ludzie którzy nie pracują i nie studiują mogą sobie pozwolić na dzień pełen ładnych zdjęć (no bo przecież jak ktoś siedzi 10h na uczelni, lub 8 w pracy to nie ma czasu robić zdjęć co godzinę!). Ale w tym roku postanowiłam spróbować, mimo tego że pracuję i studiuję :) Postanowiłam udokumentować mój jedyny wolny dzień w tym miesiącu - zeszłą sobotę.

Thank you Kasia & Kasia for helping me to appreciate my little special moments :)
Dziękuję wam, Kasiu & Kasiu za motywację i kopa do uwieczniania moich małych, wyjątkowych chwil :)My Hour by Hour challenge consists only of 12 photos. Why? Well, I woke up late and I went to bed to watch films quite early.. so I didn't want to bore you with 3 photos of e.g. my computer in bed! I tried to find and document my favourite moments.
Moja interpretacja Hour by Hour składa się tylko z 12 zdjęć. Wstałam późno i dość wcześnie poszłam do łóżka. Nie chciałam was też zanudzać zdjęciami mojego komputera (oglądanie filmów przed snem). Starałam się dokumentować ulubione chwile w ciągu dnia.

Saturday, 16th April
Weekend at the countryside
Sobota, 16 kwietnia
Weekend na wsi

9:29 / Wakey! Wakey! My A. renovated a very old wooden floor in his room, and I just adore it: the colour, the texture and the whole vintage look. I always stare at it like a crazy person, especially in the morning sun :)
9:29 / Pobudka! Mój A. odnowił bardzo starą drewnianą podłogę w jego pokoju, i jestem w niej bezgranicznie zakochana: w kolorze, fakturze i ogólnie w każdym milimetrze. Zawsze gapię się na nią jak wariatka, szczególnie jak do pokoju wpada poranne słoneczko :)

10:16 / After a big breakfast it's time to drink coffee, eat some sweets and read a book. This is one of my favourite morning rituals everywhere I go.
10:16 / Po sporym śniadaniu czas na kawę, jakieś słodkości i książkę. To mój ulubiony poranny rytuał gdziekolwiek jestem.

11:34 / The bathroom. I'm getting ready to go shopping with my A. We have to come back quickly, because the nice weather won't wait for us (or for our barbecue!).
11:34 / Łazienka. Szykuję się do wyjścia na zakupy z moim A. Musimy szybko wrócić bo ładna pogoda czekać na nas nie będzie!

12:19 / DIY Store. I'm extremely bored every time I visit a DIY store with my A. I just wander around the shop and wait patiently for my man. This time I spent some time looking for cheap flowerpots.
12:19 / Market budowlany. Zawsze okropnie się nudzę jak jestem w sklepie budowlanym z moim A. Tylko szwendam się miedzy regałami i cierpliwie czekam na mojego chłopa :D Tym razem dla zabicia czasu szukałam tanich doniczek.


13:46 / Next station - a grocery store! Now here I am never bored :) Time to buy blueberries for today's dessert!
13:46 / Następna stacja - sklep spożywczy! No i tutaj nigdy się nie nudzę :) Czas kupić borówki na dzisiejszy deser!

14:16 /  We're back at the countryside. The old house on the photo is abandoned because it's falling apart, but still, you have to admit - it looks nice, right?
14:16 / Powrót na wieś. Ten stary dom ze zdjęcia jest opuszczony bo się rozpada - ale musicie przyznać, że fajnie wygląda, prawda?

15:26 / The weather was just perfect! I decided to sit on my favourite bench, drink some green tea and read a few pages before making dinner.
15:26 / Pogoda nas rozpieszcza! Postanowiłam sobie poleniuchować na ulubionej ławce, wypić zieloną herbatkę i poczytać kilka stron zanim zaczniemy robi obiad.

16:27 / First barbecue this spring! We're making chicken breasts and potato rolls for dinner. I know it looks weird (especially the potato rolls in oil) but believe me - everything was delicious!
16:27 / Pierwszy grill tej wiosny! Sezon otwarty :D Dzisiaj piersi z kurczaka z kulkami ziemniaczanymi. Tak, wiem że dziwnie to wygląda (szczególnie te kuleczki w oleju) ale uwierzcie - wszystko było pyszne!

17:26 / We were eating dinner and suddenly it started to rain! We didn't run home, oh no! We were sitting under a big umbrella and enjoying the warm, spring rain!
17:26 / Spokojnie jedliśmy sobie obiad i zaczęło lać. Ale nie uciekaliśmy do domu, ojjj nie! Siedzieliśmy pod sporym parasolem i cieszyliśmy się ciepłym wiosennym deszczem!

18:26 / After dinner A. decided to go to the garage and work on his baseboards (and he stole some of my sweets!). In the meantime.. I was eating jelly beans and just walking around the house.
18:26 / I po obiadku. A stwierdził, że idzie popracować nad listwami przypodłogowymi w swoim garażu (i przy okazji ukradł mi trochę żelek!). A ja w tym czasie wcinałam żelki i spacerowałam wokół domu.

19:37 / We ate waaaay to much for dinner (+ jelly beans) so we didn't eat supper. Instead, we ate yoghurt with blueberries and muesli - this is my favourite summer breakfast!
19:37 / Obiad był stanowczo zbyt wielki (+ żelki) więc odpuściliśmy sobie kolację. Zamiast tego zjedliśmy jogurt z borówkami i musli - moje ulubione letnie śniadanko!

20:44 / Like I said - I didn't want to bore you with photos of my computer. We went to bed at 20:30 and just watched films on the computer. I don't even know what time did we fall asleep..
20:44 / Jak już wcześniej wspominałam - nie chce was nudzić zdjęciami komputera. Poszliśmy do łóżka około 20:30 i oglądaliśmy filmy. Nawet nie wiem o której usnęliśmy..

16th April was the only free day I have this month and I'm happy I spent it just the way I like. Now, I have to focus on my studies - keep your fingers crossed everyone!
16 kwietnia był moim jedynym dniem wolnym w tym miesiącu i bardzo się cieszę, że spędziłam go w taki sposób. Teraz muszę się skupić na studiach - trzymajcie kciuki!

xxxx
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...