Monday, May 11, 2015

Crocheting and knitting

Welcome to my crafty space! My wall behind the workdesk has even more pictures with inspirations than the last time I showed you it! I love this wall, every picture is colorful and gives me creative power - and the best thing is that I'm not damaging the wallpaper thanks to washi tape! It holds everything nicely without leaving the glue on the wall!
Witam w moim kreatywnym kąciku! Ściana za biurkiem ma jeszcze więcej obrazków z inspiracjami niż ostatnim razem jak wam pokazywałam! Uwielbiam tą ścianę - każdy kolorowy obrazek dodaje mi kreatywnej energii każdego dnia! I najlepsze jest to, że nie niszczę tapety dzięki temu, że przyklejam wszystko taśmami washi!
What have I been doing lately in my crafty corner? Well, I was crocheting. I found great yarn - Gazzal Galla, and I made a nice, round xxl coaster for my coffee table - hmm.. it's more like a tablecloth than a coaster really, don't you think?
A co ostatnio działo się w moim kąciku? Głównie szydełkowałam. Znalazłam świetną włóczkę Gazzal Galla i zrobiłam całkiem fajną, okrągłą podkładkę xxl na mój stoliczek. Hmm.. ale w sumie to bardziej przypomina obrusik, niż podkładkę.. no nie?
The yarn is think, but the coaster itself looks quite thick. And I'm proud of myself because it's not crooked! It really is round! How do you like it?
Włóczka jest cienka ale podkładka wydaje się jakaś taka gruba. Jestem z siebie dumna, bo pierwszy raz zrobiłam coś okrągłego, nic nie wyszło krzywo! Jak wam się podoba?
Another yarn project I finished lately - a knitted pillowcover! As some of you know I'm learning to knit - this pillow is my first knitted thing ever! I used Big Bang yarn and circular knitting needles 15mm - but now I see, I should have used bigger needles - the pattern is too tight!
I kolejny włóczkowy projekt, który ostatnio skończyłam - poszewka robiona na drutach! Jak część z was wie, uczę się robić na drutach - ta poduszka jest pierwszą rzeczą jaką wydziergałam! Użyłam włóczki Big Bang i drutów z żyłką 15mm - ale teraz widzę, że mogłam użyć większych drutów.. wzór jakoś wyszedł zbyd.. ciasny?
After I finished this pillow I knitted a simple pom-pom hat, but I forgot to make some photos of it.. I'll show you it next time! I have to admit knitting is really great! :)
Jak skończyłam tą poszewkę to wzięłam się za prostą czapkę z pomponem. Niestety nie zrobiłam jej jeszcze zdjęć.. ale postaram się pokazać ją następnym razem! Muszę przyznać, że robienie na drutach jest naprawdę świetną sprawą! :)

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

We spent our weekend at the countryside - AGAIN. I love going there, I always read a lot and my A. is always working in his workshop. This time he is renovating and old table, and I was sanding a beautiful piece of bark instead of sitting with a book. I'll put it above my bed with a lot of colorful garlands. Can't wait to finish it!
Weekend znowu spędziliśmy na wsi. Uwielbiam tam jedzić. Zawsze bardzo dużo czytam a mój A. pracuje w swoim warsztacie. Tym razem odnawia bardzo stary stół a jaszlifowałam bardzo ładny kawałek kory zamiast siedzieć z głową w książkach. Kora zawiśnie nad moim łóżkiem z róznymi kolorowymi girlandami. Nie mogę się doczekać aż skończę!
What have you been up to the last weekend? I hope you had a great time :)
A co u was słychać? Jak minął wam weekend? Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście :)

Have a nice week! Don't let the bad mood get you!
Życzę udanego tygodnia! Nie dajcie się poniedziałkowej chandrze!
marysza

Thursday, May 07, 2015

Blog Swap with DECU Style!

Hi! Do you remember the Brush illustration I made some time ago? It was inspired by Bianca Green's Art, but more about that you can read in >> THIS << post. Well, I made this painting for Zuza DECU Style - she has it in her workshop and as a blog banner!
Hej! Pamiętacie Pędzelki, które namalowałam jakiś czas temu? Inspirowałam się ilustracjami Bianki Green - ale o tym możecie więcej poczytać >> TUTAJ <<. Obrazek ten zrobiłam dla Zuzy z DECU Style. Ma go w swojej pracowni i na blogowym bannerku!
 And I received a gift from Zuza yesterday! It was a very big package with amazing stuff..! First of all - I received a wooden box (so so so flowery and delicate.. I'm in love!) for my watercolours!
A ja swój upominek wymiankowy dostałam od Zuzy wczoraj! Spora paczka z niesamowitymi rzeczami..! Na początek - duże drewniane pudełko (taaakie kwieciste i delikatne.. jestem zakochana!) na moje akwarele!
 As you can see the box is quite big so it easily stores my Karmański watercolours, brushes, pens and a small water cup. It's just perfect for all kinds of open-air painting!
Jak widać pudełko jest spore więc idealnie mieści moje akwarele Karmańskiego, pędzle, cienkopisy i mały pojemnik na wodę. Jest po prostu idealne na malowanie w plenerze!
 Another lovely thing that I found in the package is this pencilcase. It's super cute and quite small but it's a good thing - I mostly use for everyday writing my two fountain pens. And look at the little bow inside it! Such a small thing but every time I see it I smile! :D
Kolejną śliczną rzeczą, którą od niej dostałam jest piórniczek. Jest przeuroczy i dość mały - ale to dobrze bo do codziennego pisania używam głównie swoich dwóch wiecznych piór. I spójrzcie tylko na środek! Jest tam mała kokardeczka - za każdym razem jak na nią patrzę do się uśmiecham! :D
 I just can't wait to use my new wooden watercolour box! I don't have time for painting now, but I will have loads of time in June.. so I will try it out at the countryside!
Nie mogę się doczekać aż użyję mojego drewnianego pudełka na akwarele! Akurat teraz nie mam za bardzo czasu na malowanie, ale będę mieć go mnóstwo w czerwcu.. więc wtedy go wypróbuję na wsi!
 On the photo above you can see a sketch from the countryside I made about 3 years ago. I would love to try to make a watercolour image from the same place!
Na powyższym zdjęciu widać szkic, który właśnie na wsi zrobiłam jakieś 3 lata temu. Bardzo chciałabym zrobić akwarelkę z tego samego miejsca!

Thank you so so much Zuza DECU Style - it's the most beautiful box I have even seen!
Dziękuję Ci Zuza ogromniaście - to najpiękniesze pudełko jakie w życiu widziałam!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

And now something totally different  - a photo of my small notebook collection. I didn't make a photo of all my notebooks.. just the ones I currently use.
A teraz coś z innej beczki - zdjęcie małej kolekcji notesów. Nie zrobiłam zdjęcia wszystkim, które posiadam bo jakoś miejsca nie było :p te ze zdjęcia są używane cały czas.
 Some of them are very old.. e.g. the one in the foreground had 6 years! Nine of them were made by me! :D
Niektóre z nich są bardzo stare.. np. ten w jabłuszka ma 6 lat! Dziewięć z nich zrobiłam sama! :D

I would like to join this photo to Projekt Planner's notebook challenge!
Zdjęcie zgłaszam na wyzwanie notesowe u Projekt Planner!
If you like notebooks, journals and diaries as much as we do.. click in the link and join the challenge!
Jeśli kochacie notesy i journale tak jak my.. klikajcie w link i dołączcie się do zabawy!

Have a beautiful day guys!
Pięknego dnia życzę!
marysza

Tuesday, May 05, 2015

Colorful Post

Today's post is full of colours! I would like to show you a few things - some quite new, and other quite old! Let's start with a new set. More precisely - two almost identical sets!
Dzisiejszy post będzie bardzo kolorowy! Chciałabym wam pokazać parę rzeczy - nowych i starych! Zacznijmy od nowego zestawu. A dokładniej - dwóch prawie identycznych zestawów!
Two wallets with big buttons plus two matching tissue holders. The main fabric is from IKEA, the nice pastel one from the inside is from House of Cotton. As always the wallets have 4 card slots each (they can fit 8 cards), three simple pockets and one with a zipper. Everything closed my favourite wooden buttons!
Dwa portfele z dużymi guzikami a do tego pasujące chusteczniki. Główna tkanina jest z IKEI, a ta pastelowa ze środka ze sklepu House of Cotton. Jak zwykle portfele mają po 4 kieszonki na karty (spokojnie mieszczą 8 kart), trzy zwykłe kieszenie i jedną z suwakiem. Wszystko zamknięte za pomocą moich ulubionych drewnianych guzików!
How do you like them? What do you think about the interior, does it match the exterior in your opinion?
Jak wam się podobają? Co sądzicie o wnętrzu, pasuje do zewnętrznej części portfela?

And now something completely different! A gift for my good friends who organised a housewarming party. As the tradition says, every guest should bring a gift for the hosts so I decided to make two pillows: a "hello there gorgeous" for her, and a "hello there handsome" for him!
A teraz coś całkiem innego! Prezent dla moich dobrych znajomych, którzy jakiś czas temu organizowali parapetówę. Tradycyjnie każdy gość powinien przynieść prezent dla hostów - ja postanowiłam zrobić dwie poduszki: jedną z napisem "witaj piękna" a drugą z "hej przystojniaku".
 Pillows were given in a special bag as you can see. Why? Well.. it was a costume party, and we (my A. and I) were dressed as thieves! I'm sorry for these really bad photos.. but the party was a couple of months ago and I totally forgot to make better photos!
Poduszki wręczyłam w specjalnym worku jak widać. A dlaczego akurat taki? No.. to była impreza kostiumowa :D a ja i mój A. byliśmy przebrani za złodziejaszków! Wybaczcie te kiepskie zdjęcia ale impreza była kilka miesięcy temu, i totalnie zapomniałam o zrobieniu porządniejszych zdjęć!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Ok and now a bit about.. the beautiful weather outside! It sometimes rains but I don't really care because everything is blooming! The trees are so beautifully green, flowers are blooming and the birds are singing all day long. This is the perfect time of the year, don't you think?
A teraz coś o.. tej przepięknej pogodzie! Fakt, czasami pada.. ale mam to gdzieś bo wszystko kwitnie! Drzewa są tak pięknie zielone, kwiaty kwitną a ptaszki śpiewają całymi dniami! To idealna pora roku, prawda?
 I missed having breakfast on the balcony.. and last week was the first time this year! A few days were so warm and sunny that I spent them making stuff on the balcony - for example: weaving! I barely started, but I hope I'll finish it in May.
Tęskniłam za śniadankami na balkonie.. i w końcu w zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza balkonowa wyżerka tego roku! Kilka dni było tak ciepłych i słonecznych, że całymi dniami kombinowałam coś na balkonie! Np. wzięłam się za tkactwo artystyczne - ledwo zaczęłam, ale mam cichą nadzieję, że skończę to w maju.
Have you ever tried weaving? I thought it was quite easy, but now I have to admit it's difficult! Thank you Anti for lending me this weaving frame - I hope I won't destroy it! :P
Próbowaliście kiedyś tkać? Szczerze mówiąc ja myślałam, że to całkiem łatwe.. teraz mogę przyznać że to trudne! Dziękuję Anti za pożyczenie tej ramy.. mam nadzieję, że jej nie rozwalę! :P

What have you been up to?
A co u was? Co fajnego ostatnio robiliście? 
marysza

Friday, April 24, 2015

Address Box Tutorial

Hi! Today a short post with a new tutorial! A long time ago I made an >> ADDRESS BOX <<. I received a lot of nice comments and questions about it so I decided to make a tutorial for you guys! The photo below shows the prototype, made in 2012. I still use it! :D
Hej! Dzisiaj krótki post z tutorialem! Daaawno daaawno temu zrobiłam >> ADRESOWNIK <<. Dostałam sporo miłych komenatarzy i pytań no i w końcu postanowiłam zrobić tutorial! Na dole widać prototyp z 2012 roku. Wciąż go używam! :D
And here, the new address box. Less colorful, more black&white cards. It's a very useful thing I have to admit! You don't have to write all your addresses nicely in one notebook - you just have to write everything on a piece of paper and put in the box!
A niżej, nówka! Troszkę mniej kolorowa, więcej czarno&białych kart. Takie adresowniki są naprawdę bardzo przydatne! Nie trzeba wszystkiego spisywać w jednym miejscu (bo przecież nie zawsze mamy ze sobą taki notes) - wystarczy spisać adres na kartce i potem wrzucić do pudełeczka!
Everything is well organised and easy to find. Perfect solution for people who send a lot of packages :)
Wszystko jest fajnie poukładane i można łatwo znaleźć konkretny adres/wizytówkę. Idealne dla osób, które wysyłają sporo paczek :)
Also a good idea when organising a wedding - you won't loose the addresses after the wedding when you have to send "thank you" cards! If you want to make your own box, just click >> HERE << for the tutorial!
Taki adresownik to też dobry pomysł przy organizacji wesela - nie pogubicie adresów gości, którym później trzeba wysłać kartki z podziękowaniami. Jeśli chcecie zrobić sobie takie pudełeczko, to wystarczy kliknąć >> TUTAJ <<!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

I started reading the new book by Andrzej Pilipiuk. I heard that this one is the worst part of the series but I really like it! It's nice to read new adventures of the long forgotten protagonists!
Zaczęłam czytać najnowszą książkę Andrzeja Pilipiuka. Słyszałam, że to najgorsza część serii Oko Jelenia.. ale mi się naprawdę podoba! Fajnie po kilku latach poczytać o przygodach bohaterów, o których się już troszkę zapomniało!
On the photo above you probably noticed weird glasses.. they are the Ayurvedic glasses which are supposed to fix my sight - it's getting worse and worse every month.. Someone heard about them? Let me know if you know something about them :)
Na zdjęciu zauważyliście pewnie dziwne okulary.. to okulary ajuwerdyjskie, które mają mi poprawić wzrok. Z miesiąca na miesiąc widzę coraz gorzej.. Ktoś z was słyszał o tych dziurkowanych okularach? Dajcie znać :)

Have a nice day!
Miłego dnia!
marysza

P.S. I post photos almost every day on Instagram, so if you want to know more just look for @maryszkowe! :)
P.S. Prawie codziennie wrzucam zdjęcia na Instagram, więc jeśli chcecie wiedzieć co u mnie słychać to zapraszam na profil @maryszkowe! :)
And don't forget to leave your instagram nicknames.. I would love to see your profiles!
I nie zapomnijcie podać mi swoje profile! Chętnie pooglądam wasze zdjęcia!

Thursday, April 16, 2015

Sewing.. sewing.. and.. knitting!

Good morning everyone! I hope you woke up with a lot of energy for this day :) I had a really busy day yesterday.. and the same will be today.. Good thing that I don't have to go to work tomorrow! I'll just stay at home and do NOTHING (or maybe sew a bit :P).
Dzień dobry! Mam nadzieję, że obudziliście się pełni energi na dzisiaj :) Ja wczoraj miałam bardzo pracowity dzień (wieczorem padłam o 22 o.O!). I to samo zapowiada się dzisiaj. Dobrze, że jutro mam wolne - będę leżeć i nie robić NIC (noo.. może troszkę poszyję :P).

Today I would like to show you some stuff I made recently.
First thing - another Yarn Project Organiser.
A dzisiaj chciałabym wam pokazać moje ostatnie twory.
Pierwsza rzecz - kolejny Organizer na Robótki.
 The interior fabric is one of my favourite - white and mint green, it's a perfect combination, do you agree? Fortunately I have a lot of it left!
Wewnętrzna tkanina to jedna z moich ulubionych ostatnio - pepitka miętowo biała. Idealne połączenie, prawda? Na szczęście jeszcze sporoooo mi jej zostało!
 Every Yarn Project Organiser has a lot of useful pockets inside: one with a Velcro, one open pocket, and a lot of space for your crochet hooks, pens, scissors etc.
Każdy Organizer na Robótki ma mnóstwo kieszonek w środku: jedną na rzep, jedną zwykłą otwartą kieszeń i duuuużo mini "kieszonek" na szydełka, długopisy, nożyczki itp.
 There are also two big pockets outside where you can hide all patterns/papers or circular needles :) As I mentioned in the previous posts these organisers are quite big - they can easily fit 3 big balls of yarn.
Na zewnątrz są dwie duże kieszonki, gdzie można pochować różne papiery/wzory czy druty na żyłce :) Jak już wspominałam w poprzednich postach, organizery są dość duże - spokojnie pomieszczą 3 duże włóczki.
 The newspaper fabric is very nice, isn't it? I received it from Siencja to make this organiser for her :)
Gazetowa tkanina jest świetna, no nie? Dostałam ją od Siencji, na jej własny organizer :)

Another thing I wanted to show you today is this patchwork planner! I had a lot of work with it but it was worth it! It looks very nice!
Kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać to patchworkowy planner! Miałam z nim sporo roboty, ale warto było! Bo fajnie wyszedł, prawda?
 The separating cards are all made using SODAlicious papers :)
Zakładki są zrobione z papierów SODAlicious :)
 This planner has 400 white pages A6 and 5 separating cards :)
Planner ma 400 białych stron A6 i 5 przekładek :)
Can't wait to make more notebooks, I'm planning to make at least 10 during summer holidays!
Nie mogę się doczekać robienia kolejnych notesów. Planuję zrobić przynajmniej 10 sztuk w wakacje!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 And now exciting information (well, exciting for me obviously :P).. I'M LEARNING TO KNIT!! Tutorials on youtube are extremely helpful! And of course I was inspired to start learning by We Grochy, Antilight, Mała Ichi and Moniszka! These girls are so inspiring and fun! I'm so happy I met them two weeks ago! :)
A teraz bardzo ekscytująca informacja (no dla mnie jest bardzo ekscytująca :P).. UCZĘ SIĘ ROBIĆ NA DRUTACH!! Tutoriale na youtube bardzo mi w tym pomagają! I oczywiście nie wzięłabym się za to gdyby nie dziewczyny z Łodzi: We GrochyAntilightMała Ichi i Moniszka! Te dziewuchy są mega inspirujące i.. zabawne! Bardzo się cieszę, że je poznałam dwa tygodnie temu! :)
If you want to start knitting but you are too afraid you won't manage >> HERE << is an amazing profile on YouTube where everything is explained with details!
Jeśli chcielibyście się nauczyć robić na drutach, to polecam >> TEN << profil na YouTube. Mają świetne tutoriale, bardzo dokładne - idealne dla mega początkujących!

And now off to work! Wish you a nice day! :)
A teraz znikam, szykuję się do pracy. Miłego dnia! :)

Thursday, April 09, 2015

Geometric Pillow Tutorial

Hi there everyone! Last weeks were super busy for me. A lot of sewing and a bit of travelling! I visited Łódź for the first time in my life and met wonderful bloggers! But I will write about it in another post.. now it's time to show you some of my tutorials available for FREE at ZrobiszSam! :)
Dzień dobry! Ostatnie tygodnie są bardzo zabiegane. Dużo szycia, pracy i troszkę podróżowania! Odwiedziłam Łódź pierwszy raz w życiu - poznałam tam cudowne babeczki (w końcu!) ale napiszę o tym w następnym poście.. teraz czas pokazać wam kilka tutoriali dostępnych ZA DARMO na ZrobiszSam! :)

First tutorial I would like to show you is how to make a geometric pillowcase.
Pierwszy tutorial - jak zrobić geometryczną poszewkę.
 My pillows also have a quote, very wise words:
Na poduszkach jak widzicie jest cytat, bardzo mądry cytat:
Bycie szczęśliwym to sztuka, umiejętność czerpania radości ze zwykłych rzeczy.
Henry Ward Beecher

"The art of being happy lies in the power
of extracting happiness from common things."
Henry Ward Beecher

I'm one of those people who finds happiness in the smallest things. Almost everything makes me happy.. but of course there are days in which everything is sad and grey.. but let's just concentrate on the good times, right? These pillows remind, that I can be happy all the time :)
Jestem jedną z tych osób, które uśmiechają się na widok najmniejszych rzeczy. Prawie wszystko sprawia, ze się uśmiecham.. oczywiście są dni, kiedy wszystko jest szare i smutne.. ale skupmy się na tych dobrych czasach. Poduszki przypominają mi, że mogę być zawsze szczęśliwa :)
 As you can see these new pillows match my favourite quilt perfectly. If you don't remember how this quilt looks like, you can find the post about it >> HERE <<.
Jak widać poduszki idealnie pasują do mojej ulubionej narzutki. Jeśli jej nie pamiętacie, lub jeszcze wtedy nie znaliście mojego bloga to zapraszam do obejrzenia narzutki >> TUTAJ <<.
 The second tutorial I would like to show you is how to make an organiser for various stuff, but I use it for my crochet hooks and really tiny projects. This dotty one was a gift for We Grochy, she uses it for her business trips - I'm so happy that she likes it!
Kolejny tutorial, który chciałam wam dzisiaj pokazać jest o organizerze na różne, różniaste rzeczy. Ja mam taki z jeansu i chowam w nim szydełka i malutkie projekciki. Ten kropkowy ze zdjęcia to prezent dla We Grochy. Z tego co widzę, to zabiera go ze sobą na wyjazdy służbowe - bardzo się ciesze, że się jej przydaje!
It's a small organiser but it really can fit a lot of things - makeup brushes, crochet hooks, drawing accessories etc. If you want to make one for yourself just hop on to the tutorial on ZrobiszSam!
Organizer wydaje się mały ale naprawdę pomieści sporo rzeczy - pędzle do makijażu, szydełka, akcesoria do rysowania itp. Jeśli chcielibyście zrobić taki dla siebie, to zapraszam na ZrobiszSam!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

And look what I bought two weeks ago! Two wonderful sewing books. Zakka - with all kinds of small, but very nice projects and a Polish book Przytulanki Szmacianki with beautiful and easy plush toy projects!
Patrzcie co ostatnio kupiłam! Dwie super fajne książki szyciowe. Zakka - która ma małe ale bardzo fajne projekty i Polską książkę Przytulanki Szmacianki - z masą łatwych, pięknych pluszowych projektów!
Have you ever sewed someting frome these books? I just can't wait for my sewing day (not soon unfortunately..) and make stuff! So many projects in my head but so little time lately :(
Szyliście kiedyś coś z tych książek? Ja tak strasznie nie mogę się doczekać mojego szyciowego dnia (niestety nie nastąpi on zbyt szybko..) żeby robić pluszaki i inne pierdoły! Tyle pomysłów w głowie siedzi, a czasu niestety ostatnio brak :(

Don't forget that all my tutorials are available for free at ZrobiszSam.pl - you can find a lot of simple (and more complicated) projects! I would love to see your works from my tutorials! :)
Nie zapominajcie, że wszystko moje tutoriale na ZrobiszSam.pl są darmowe! Mam dla was sporo prostych (i bardziej skomplikowanych też) projektów! Bardzo chciałabym zobaczyć jak je wykorzystujecie! :)


Have a nice day! And don't forget to extract happiness from common things :)
Miłego dnia kochani! I pamiętajcie - czerpcie radość ze zwykłych rzeczy :)
marysza

Friday, March 27, 2015

Pastel Journal and a Flowery Yarn Organiser

I promised myself that I will write more posts - show you more handmade stuff! I hope I will manage to do it.. Let's start with some things I made last week!
Obiecałam sobie, że będę pisać więcej postów - pokazywać wam więcej handmade'owych tworów! Mam nadzieję, że wytrwam.. Zacznijmy od tego co uszyłam w zeszłym tygodniu!

I made a super cute journal for Art-Piaskownica's clour challenge - don't forget to play with us, you can win some nice prizes!
Zrobiłam super słodki journal na kolorowe wyzwanie w Art-Piaskownicy - zachęcam do wzięcia udziału w zabawie! Można wygrać fajne nagrody!
 The journal as you can see is super cute (the cutest I ever made?). The pages are white with rough edges. The size is A6 with 144 thick pages - I used a special paper for this notebook it's from one of my sketchbooks so you can draw and paint in it!
Jak widać journal jest mega giga słodki - chyba najsłodszy jaki w życiu zrobiłam! Strony są białe z postarzanymi brzegami. Rozmiar notesu A6 z 144 grubyki stronami. Strony są grubsze niż zwykle bo użyłam stron ze szkicownika, żeby można było w notesie spokojnie rysować i malować!
How do you like it?
Jak wam się podoba?

The second thing I made last week is a Yarn Project Organiser for Madame! I bought this fabric few years ago and I'm happy I kept it all this time. It's perfect for sewing organisers, right? So delicate and elegant :)
Kolejna rzecz jaką zrobiłam to Robótkowy Organizer dla Madame! Kupiłam tą tkaninę kilka lat temu i jestem bardzo zadowolona, że czekała tyle czasu - doczekała się organizerów! A wygląda świetnie jako główna tkanina, prawda? Taka delikatna i elegancka :)
The organiser can easily fit 3 big yarns - here 3 Big Bang yarn. I still have no idea what to make from this yarn - any ideas? It's super thick and fluffy :P
Organizer spokojnie pomieście trzy ogromniaste włóczki - na zdjęciu 3 włóczki Big Bang. Ciągle nie wiem co z nich zrobić, jakieś pomysły? Są grubaśne i włochate :P
 Now I'm working on a bigger Yarn Project Organiser - a super big one for 40cm knitting needles! I hope it will look nice! :D
Teraz pracuję nad Robótkowym Organizerem XXL - taki, żeby pomieścił druty 40cm! Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Now something behind the handmade scenes - gardening! Well not the REAL gardening - the balcony gardening. I have a special table now on my balcony for all kinds of small trees and flowers - it's the first time for me so I hope I won't kill the plants!
A teraz trochę prywaty.. ogródek! No, nie taki prawdziwy.. taki balkonowy. Mam teraz specjalny stoliczek na swoim balkonie gdzie trzymam drzewka i kwiatuszki - to mój pierwszy raz, mam nadzieję że nie pozabijam tych roślinek!
Keep your fingers crossed for my lack-of-gardening-abilities! :D
Trzymajcie kciuki za mój brak-umiejętności-ogrodniczych! :D

Have a nice day everyone! Rain is sometimes good - today it gives me a lot of positive energy.
Życzę wam miłego dnia! I nie smućcie się przez deszcz - czasami jest dobry! Mi dzisiaj daje dużo pozytywnej energii.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...