Tuesday, August 19, 2014

Giveaway Results!

Hello everyone! Time to show you the results of the latest giveaway!
Hej! Najwyższy czas przekazać wam wyniki ostatniej rozdawajki!


To the winner: please contact me by e-mail: marysza.blog@gmail.com so we can talk about the details of your dreamed journal!
Do zwycięzcy: bardzo proszę skontaktować się ze mną e-mailowo: marysza.blog@gmail.com żeby dogadać się co do Twojego wymarzonego journala!

And to all my readers - don't worry! Another giveaway will probably be in September! So stay tuned!
A do reszty moich czytelników - nie martwcie się! Kolejna rozdawajka szykuje się najprawdopodobniej we wrześniu!

Monday, August 18, 2014

NEW! Wooden Vintage Journal!

Hello everyone! Today some exciting news! I have something completely new for you! This weekend was full of learning and.. crafty stuff! My A. made something special..
Dzień dobry! Dzisiaj mam bardzo ekscytującą wiadomość! Mam dla was coś całkiem nowego! Ten weekend był nie tylko pełen nauki.. ale też craftowania! Mój A. zrobił coś wyjątkowego..
For the first time ever.. (hope it won't be the last time too!) I am showing you the handmade Wooden Vintage Journal! It was the most challenging journal ever! Wooden elements are recycled from some old stuff. Every wooden part is shaped by hand.
Pierwszy raz w życiu.. (i mam nadzieję, że nie ostatni!) pokazuję wam ręcznie robiony drewniany, vintage'owy journal! To był najbardziej wymagający notes jaki zrobiliśmy. Drewniane elementy są z recyklingu z jakiś starych rzeczy. Każda drewniana część jest docinana itp. ręcznie.
We wanted it to look very old, so we used brown leather to attach all the elements.
Chcieliśmy, żeby notes wyglądał baaaardzo staro, dlatego do łączeń użyliśmy brązowej skóry naturalnej.
 Every edge is altered to look older.. but I won't tell you how we did it :) It's our little secret! :D
Każdy brzeg jest przerobiony, żeby wyglądał jeszcze bardziej staro.. ale nie zdradzę jak to zrobiliśmy :D
 The size of the notebook is A6 with 300 creamy pages. Its very thick - 4cm!
Wielkość notesu to A6 z 300 kremowymi stronami. Jest bardzo gruby - aż 4cm!
 I am in love with this journal. My A. wanted to make a notebook like this for a couple of years and finally he did it! It is just perfect (well, for me!) - looking so old! I would use it for a diary if I could use it myself!
Ja jestem zakochana w tym journalu. Mój A. już parę lat temu chciał zrobić notes z drewnianą okładką i w końcu się za to wziął! Jest idealny (no, przynajmniej dla mnie!) - i wygląda naprawdę staro! Gdybym miała go sobie zostawić, zrobiłabym z niego wyjątkowy pamiętnik :)

Now questions for you: Do you like it? Do you think we should make more journals like this one? And if you like it, what would you use it for?
A teraz pytania do was: Podoba wam się ten journal? Myślicie, że powinniśmy częściej takie robić? A jeśli wam się podoba, do czego byście go użyli?

Ohh.. I really hope you like it as much as I do! It looks a lot better in reality!
Ohh.. mam cichą nadzieję, że spodoba wam się tak jak mnie! Na żywo wygląda dużo lepiej!

Thursday, August 14, 2014

Life Journal - Kudowa Zdrój Trip

What do you miss the most when you are far away from home? Crafting! Even when I am few days away, I miss my sewing machine, my papers and my yarn! This may sound crazy, but this is an important part of my life.. and your's too, am I right? When I came back home yesterday, even though I was extremely tired after few hours of driving I had to make something! And I decided to make new pages in my Life Journal - this time, from our Kudowa Zdrój trip!
Za czym najbardziej tęsknię kiedy jestem daleko od domu? Za szyciem, scrapowaniem i dzierganiem! Nawet kilka dni poza domem i już mi tego wszystkiego bardzo brakuje. Może to brzmi durnie, ale to naprawdę bardzo ważna część mojego życia.. no ale w sumie waszego chyba też, mam rację? Jak wróciłam wczoraj do domu od razu musiałam coś podziałać, nawet zmęczenie po kilku godzinach jazdy mi nie przeszkodziło! Postanowiłam zrobić nowe strony mojego Life Journala - tym razem, z wycieczki do Kudowy Zdrój!
 I printed photos from each day and started playing with paper. I'm not as proud of these pages as I was of the previous ones.. they are not that colorful, but I wanted these pages to be mostly in green&white colours plus some nice forest patterns - good I still have  SODAlicious paper! They are perfect for my Life Journal!
Wydrukowałam po jedno/dwa zdjęcia z każdego dnia i zaczęłam się bawić. Nie jestem z tych stron aż tak dumna, jak z poprzednich.. nie są tak kolorowe ale właśnie chciałam żeby zielony i biały przeważały, i żeby było dużo wzorków z lasami itp. Dobrze, że jeszcze mam papiery z SODAlicious, idealnie nadały się do tych stron!
 As you can see in the photo above, I used a postcard too! I cut it half, rounded the corners and voila, I have a nice filling! I just forgot to make some space for all the tickets.. but photos were more important :D
Jak widać na powyższym zdjęciu, użyłam też pocztówki jako karty. Przecięłam w pół, zaokrągliłam rogi i voila, ładne wypełnienie! Zapomniałam tylko zrobić miejsce na bilety.. no ale zdjęcia były ważniejsze :D
 The trip itself was amazing, full of walking, beautiful views and gigantic stone walls. I visited Góry Stołowe for the fourth or fifth time and they never get boring!
Sama podróż była niesamowita, pełna pieszych wycieczek, niezapomnianych widoków i ogromnych skał. To już mój czwarty albo piąty raz w Górach Stołowych, ale nigdy mi się to miejsce nie znudzi!
 The best part was when we visited Broumovske Steny in the Czech Republic.. it was a scary and exhausting trip, but it was worth it. We saw only two people on our way.. not a very populat track, but it should be! The view from Koruna is breathtaking!
Najciekawiej było kiedy szliśmy na Broumowske Steny w Czechach.. to była dość przerażająca i wyczerpująca wycieczka, ale było warto. Spotkaliśmy na szlaku tylko 2 osoby.. niezbyt popularne miejsce, ale powinno być znane! Widok z Koruny zapiera dech w piersi!
Now it's time for hard work. I have a lot of writing fom Monday the 18th. I have to finish my B.A. thesis very fast, and I'm really terrified. I hope I will manage to finish it before the deadline. Keep your fingers crossed everyone! I hope you like my new Life Journal pages!
A teraz czas na ciężką pracę. Mam dużo pisania od poniedziałku, 18 sierpnia. Muszę skończyć moją pracę licencjacką bardzo szybko i jestem naprawdę przerażona. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć przed terminem. Trzymajcie za mnie kciuki kochani! I mam nadzieję, że spodobały wam się moje nowe Life Journalowe strony!

Wednesday, August 6, 2014

New Fabrics Arrived!

Like in the topic of the post - my new fabrics arrived! And as a lot of you asked about wallets with cat patterns I also ordered something for you guys! This cat pattern differs from my previous one a lot, but still I think it looks cute, especially on a wallet, right? I sewed it yesterday for a friend, and can't wait to hear her opinion about it!
Jak w temacie posta - mam nowe tkaniny! Wiele osób pytało mnie o portfele z kocim motywem, dlatego też zamówiłam coś specjalnie dla was! Co prawda ten wzór różni się od poprzedniego kociego, ale mam nadzieję że wam się spodoba - jak dla mnie jest uroczy i bardzo pasuje np. na.. portfele! Wczoraj uszyłam dla znajomej właśnie koci portfel, nie mogę się doczekać aż go zobaczy!
 I also ordered new buttons - I got bored with the precious ones a bit :D This time I used a smaller and darker wooden button.
Zamówiłam tez kilka nowych guziczków - tamte drewniane chwilowo mi się znudziły :P Tym razem użyłam mniejszego i ciemniejszego drewnianego guzika :D
 I used this cat pattern fabric for the interior too. And as you can see, the whole wallet is black&white. I usually make colorful interiors but this one wouldn't look good with too much colours, right?
Jak widać środek portfela też jest bardzo koci. I co dziwne, wszystko jest zachowane w dwóch kolorach - czarny i biały.  Zazwyczaj środki robię kolorowe, ale tutaj to zupełnie nie pasowało, no nie?
 I also sewed a tissue holder from the same fabrics - nice set for a cat lady. Good thing about wallets made of fabrics is that you can wash them without any problems :) The leather ones sometimes fell apart after washing.. that's why I don't buy wallets anymore.. :P
Do kompletu uszyłam też chustecznik - idealny zestaw dla kociary! Zaletą portfeli z tkanin jest to, że można je bez problemu prać :) Wiadomo, takie rzeczy szybko się brudzą w torbach :) A skóra po wypraniu może się czasem rozlecieć.. dlatego właśnie od jakiegoś czasu nie kupuję w ogóle portfeli.. :P
I haven't been sewing lately, because we are spending a lot of time together with my A. doing nothing :P I'm glad I found some time to sew this wallet!
Mało ostatnio szyłam bo spędzam bardzo dużo czasu z moim A. na.. nicnierobieniu :P Jestem bardzo szczęśliwa, że wczoraj trochę udało mi się czasu znaleźć na uszycie tego portfeliska!

Two days ago I wrote down the recipe for my new favourite cookies (Antiligh) in my planner. This recipe is really my favourite now, and that's why I had to write it down in a special way - with a  simple drawing!
Dwa dni temu zapisywałam przepis na moje nowe ulubione ciasteczka (Antiligh) w moim plannerze. Przepis jest naprawdę jednym z moich ulubionych teraz i musiałam go jakoś hmm.. zapisać w szczególny sposób - ozdobiłam go bardzo prostym rysunkiem!
I don't remember the last time I draw something.. I need to practice it from time to time or I will forget how to do it entirely.. This sketch is simple and easy - I don't think I would be able to draw something more complicated now..
Nie pamiętam kiedy ostatnio coś narysowałam.. muszę od czasu do czasu ćwiczyć, żeby całkiem nie zapomnieć jak się to robi. Ten szkic jest akurat łatwy, myślę że z niczym bardziej skomplikowanym nie dałabym sobie rady teraz..

Oh, and I forgot to tell you about my new tutorial at ZrobiszSam! This time something for your kiddos - I am showing how to sew an easy pencil case which looks like a cloud! :)
Oj, zapomniałam wam powiedzieć o nowym tutorialu na ZrobiszSam! Tym razem coś dla waszych dzieciaków - pokazuję krok po kroku jak uszyć łatwy piórnik w kształcie chmurki! :)
If you want to try it out, click >> HERE << !
Jak ktoś chciałby to wykorzystać, to zapraszam >> TUTAJ << !

I'm leaving town for about a week tomorrow, so there won't be any posts on my blog - but, my FANPAGE and INSTAGRAM will be uptaded almost every day! Have a lovely evening! 
Wyjeżdżam na około tydzień, więc na blogu nie będą się pojawiać posty - ale jak ktoś chce być na bieżąco to zapraszam na mojego FANPEJDŻA i INSTAGRAMA :D Tam pewnie raz dziennie coś się będzie pojawiać! Miłęgo wieczoru kochani! 

Saturday, August 2, 2014

Life Journal - July

I can't believe that I made two new pages in my Life Journal so fast! I made them yesterday evening, I had a lot of fun making them. And - you won't believe it - I really look how they came out!
Nie wierzę że tak szybko zrobiłam kolejne strony mojego Life Journal'a! Zrobiłam je wczoraj wieczorem i świetnie się bawiłam robiąc je. I - nie uwierzycie - jestem naprawdę zadowolona z tego jak wyszły!
 I promised myself that I will make the signs of title (month) pages myself. This one is also made by me, very simple.. but it doesn't look that bad :)
Obiecałam sobie, że napisy tytułowe (z nazwami miesięcy) będę robić sama. Tą też zrobiłam sama, jest bardzo prosta.. ale nie wygląda jakoś bardzo źle :)
 July was full of everything! Trips, crafty stuff, reading, parties.. in short, it was quite amazing!
Lipiec był pełen dosłownie wszystkiego! Wycieczek, kreatywnych momentów, czytania, imprez.. w skrócie - był niesamowity!
 There was a lot of stuff going on and I had a little problem with using all printed photos, I really wanted to have them in my Life Journal so I decided to make a pocket! Thanks to Antilight and her video-tutorial I made a nice, simple pocket which hides three photos!
Dużo się działo i przez to miałam problem z pomieszczeniem wszystkich wydrukowanych zdjęć. Naprawdę chciałam je mieć w moim Life Journal'u więc postanowiłam zrobić kieszonkę! Dzięki wideo-tutorialowi Antilight zrobiłam ładną, prostą kieszonkę w której schowałam trzy zdjęcia!
 These pages are very colorful, I used some of my favourite cards - the cloudy one is just perfect!
Strony wyszły mi bardzo kolorowo, użyłam kilka z moich naj naj najjj ulubieńszych kart - ta chmurkowa jest idealna!
How do you like my July pages? I really can't wait to make some new ones! What a pitty that I am making them only once a month! But who knows.. maybe I will try to make it more often?
I jak wam się podobają lipcowe strony? Nie mogę się doczekać żeby zrobić jakieś nowe! Jaka szkoda, że robię je tylko raz w miesiącu! Ale kto wie.. może spróbuję je częściej robić?

Tuesday, July 29, 2014

Wallet for a Cat Lady

Today all Cat Ladies will love this post (at least I hope so!). One of my newest wallet is all about cats!
Dzisiejszy post spodoba się każdej kociarze (no, przynajmniej mam taką niadzieję!). Jeden z najnowszych portfeli jest właśnie bardzo koci :)
 The exterior fabric is grey with grey, pink and white cats. Also the interior has some pieces of this fabric.
Zewnętrzna tkanina jest szara w kocie wzorki (białe, różowe i szare). No i samych kotów oczywiście też nie zabrakło w środku portfela!
 I choose the colours for our newest colour challenge at Art-Piaskownica. I hope it will inspire you to join our game! :)
Kolorki wybrałam na nasze najnowsze wyzwania kolorowe na Art-Piaskownicy. Mam nadzieję, że moja praca choć trochę zainspiruje was do wzięcia udziału w tej zabawie! :)

And what have I been doing last weekend? I was lying on the grass with my A. and reading books. Sunday was the most lazy, we did literally nothing - and we loved it!
A co robiłam przez ostatni weekend? Leżałam na trawie z moim A. i czytałam książki. Niedziela była najbardziej leniwym dniem jaki miałam, nie robiliśmy dosłownie nic - i bardzo nam z tym było dobrze!
But now as I promised myself, I have to say goodbye to laziness and get back to my B.A. Thesis in August.. I really don't have much time, but I hope I will manage to finish it to the end of the month. Keep your fingers crossed! :)
No ale tak jak sobie obiecałam, muszę się pożegnać z takim lenistwem i wrócić do pisania mojej pracy licencjackiej w sierpniu.. Nie mam zbyt dużo czasu, ale mam nadzieję że jakoś dam radę skończyć ją do końca miesiąca. Trzymajcie kciuki! :)

Friday, July 25, 2014

XXL Beach Bag

 Today I would like to show you probably the biggest beach bag in the whole wide world! I know that most of bags like that are big, but this one is seriously enormous. And the best part is that you can make it yourself! I made a special tutorial for you guys, which you can find >> HERE << !
Dzisiaj chciałabym wam pokazać prawdopodobnie największą torbę plażową w dziejach ludzkości! Wiem, że ogólnie takie torby są duże, ale ta naprawę jest gigantyczna. I najlepsze jest to, że sami możecie taką zrobić! Przygotowałam specjalnie dla was tutorial, który możecie znaleźć >> TUTAJ << !
 It has four smaller pockets, two in the exterior and two in the interior. It also has a special strap for your keys, so you wouldn't have to look for them in this big bag :)
Ma cztery mniejsze kieszonki, dwie w zewnętrznej części i dwie w wewnętrznej. Ma też specjalny pasek do którego mocuje się klucze, żeby je łatwo znaleźć w tej wielkiej torbie :)
 One one side of the exterior it has two pockets, but on the other side there is a funny sign "smażing, plażing" (in English it's more or less beaching and sun tanning :P).
Z zewnątrz jedna strona ma dwie kieszonki ale druga ma dość zabawny napis "smażing, plażing" :P
I tried it out, and I put a lot of things into it. Everything what you can see on the photo below, and there was still a lot of space! Oh, I didn't put my dog in it! But he would also fit in :D
Już ją wypróbowałam i pomieściłam naprawdę dużo rzeczy w niej. Wsadziłam wszystko co widzicie na poniższym obrazku i jeszcze było sporo miejsca. No, oczywiście psa do torby nie wkładałam, ale i tak by się zmieścił :D
If you want to make a similar beach bag, just click on the image below, it will redirect you to my tutorial! :)
It's a very simple bag and I think that even the beginners can try to make it!
Jeśli chcecie zrobić podobną torbę, to klikajcie w poniższy obrazek, przekieruje was na tutorial! :)
Torba jest naprawdę łatwa i myślę, że nawet początkujący mogą sobie z nią poradzić! :)

Have a nice weekend! I am spending it at the countryside with my A. 
Życzę udanego weekendu! Ja spędzę go na wsi z moim A. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...