Thursday, November 13, 2014

My New Craft Room !

Hello everyone! Some of you are probably wondering why I have been so quiet lately.. well there is a good reason for it! I spent all my free time on painting, putting wallpaper and decorating my new craft room! I was dreaming about a special place like this for ages!
Hej! Część z was się pewnie zastanawia co u mnie tak cicho ostatnio.. tym razem mam naprawdę dobrą wymówkę! Każdą wolną chwilę ostatnio spędzałam na malowaniu, tapetowaniu i ozdabianiu mojej nowej pracowni! Marzyłam o niej już dawno.. i w końcu moje małe marzenie się spełniło!

Let the virtual tour begin!
No to co, zaczynamy wirtualne oprowadzanie?

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

First of all, my favourite spot in the room: MY DESK!
It's the most important place in my craft room. This desk is for sewing, scrapbooking, working.. almost everything! The matt black wall behind the desk is a wallpaper.
Na początek, najważniejsze miejsce w moim pokoju: BIURKO! 
Służyć będzie do wszystkiego.. szycia, scrapowania, pracy.. itp. Czarna matowa ściana za biurkiem to tapeta :)
 As you can see this area is full of colours and shapes even though the wall is super dark. I wanted to hang some inspiration boards but eventually I decided to put all my inspirations directly on the wall using washi tape :)
Jak widać mimo ciemnego tła jest w tym miejscu dość kolorowo. Chciałam zawiesić też tablice z inspiracjami ale w końcu stwierdziłam, że będę przyklejać inspiracje bezpośrednio na ścianę za pomocą kolorowych taśm.
 Now lest go to the left - small corner with a very important chest of drawers. I keep all my unfinished projects there + scrapbooking accessories. And as you can see, a special place for my sewing machine.
A teraz reszta pokoju. Po lewej stronie od biurka jest ważna komoda w której trzymam wszystkie moje nieskończone projekty i scrapowe przydasie. I jak widać, na komodzie specjalne miejsce dla mojej maszyny do szycia :D
 I also have a bed in this room, perfect for a guest :) But now I use it to read or just when I have a short tea break from sewing/working. The weird thing is that I have a small wardrobe here and it's not for clothes. I keep there all the big stuff I need for my craft projects.
Łóżko oczywiście też jest w pokoju, tak w razie jakbym miała jakiś niespodziewanych gości :) Jak na razie używam go do czytania lub krótkiej przerwy od szycia/pracy. Dziwne może się wydawać to, że mam w pokoju małą szafę i nie trzymam  w niej ubrań :P tylko różne duuże rzeczy, których potrzebuję do moich projektów.
 Another weird thing here.. a little kitchenette! It's super primitive because I don't have any kitchen furniture, but I can make tea/coffee here and simple dishes. And as you know, a sink is very usefull when you paint, draw, scrapbook.. or just experiment with paper!
Kolejna dziwna rzecz.. malutki aneks kuchenny! Jest mega prymitywny :P bo nie mam mebli kuchennych.. ale mogę sobie zrobić herbatkę/kawkę i proste posiłki. No i mam zlew, co jak wiadomo jest bardzo przydatny jak się maluje, rysuje, scrapuje czy po prostu eksperymentuje z papierem!
 I have a very big window in my craftroom but still it's a quite dark room (it's in the north, where there is no sun!)
Na jednej ze ścian jest duuże okno ale i tak pokój jest dość ciemny bo jest na północy.. czyli nigdy do niego słonko nie wpada :(
 The room has also a special spot with an easel for my A. It's his (work-in-progress) pastel drawing. But I don't think I will let him take this work after he will finish it, it looks perfect with the black walls! :D Am I right?!
W pokoju jest też specjalny kącik dla mojego A. gdzie ma sztalugę. Akurat teraz na sztaludze jest jego pastelowy rysunek (nieskończony!). Ale jak skończy to chyba nie pozwolę mu go stąd zabrać :D przecież idealnie pasuje do mojej czarnej ściany! No nie?!
As you can see I used all my OLD furniture to decorate this craft room. These pieces of furniture weren't used for a couple of months and I'm glad I put them here. I hate when nice, simple furniture is not used! One thing I'm going to change in the future is the kitchenette part - I need a small fridge and other stuff like that. But for now, this is how my workshop looks like! How do you like it? I know it's not perfect for you, but for me it really is.. I had to make this craftroom with the possible lowest cost! :D
Jak widać do umeblowania pracowni użyłam wszystkich moich starych mebli. Leżały nieużywane już kilka miesięcy tym bardziej się cieszę, że mogłam je tutaj dać. Nie cierpię jak takie ładne, zwykłe mebelki leżą nieużywane! Chciałabym zmienić tylko jeden kącik - aneks kuchenny. Potrzebuję małej lodówki i innych tego typu rzeczy.. ale jak na razie musi zostać jak jest. Jak wam się podoba? Wiem, że nie jest dla was idealna ale dla mnie naprawdę jest. Chodziło o to, żeby zrobić ją jak najniższym możliwym kosztem.. i się udało :P

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Have a nice day everyone!
Miłego dnia kochani!

Friday, October 31, 2014

Drawing Challenge: Book

It's time to show you my simple illustration for Mała Ichi's newest Drawing Challenge! I won the "recipe" challenge and I was asked to think up a new topic. First thing that came to my mind was.. a book! And below, you can see my interpretation of the topic :)
Najwyższy czas pokazać wam moją amatorską ilustrację na najnowsze Wyzwanie Rysunkowe u Małej Ichi! Ostatnio wygrałam wyzwanie z "przepisem" i zostałam poproszona o wymyślenie nowego tematu. Pierwsza myśl jaka wpadła mi do głowy to.. książka! No i niżej widać moją interpretacje tematu :)
As you can see, it's not just a traditional book.. it's an ebook on my Kindle! I don't know what came into me that I draw an e-reader, but I am glad that I did it. Maybe the illustration isn't perfect - flowers are way too crooked and too simple, but I like it!
Jak widać na moim rysunku nie ma tradycyjnej książki.. tylko jest ebook na Kindlu! Nie wiem co mnie wzięło na narysowanie czytnika książek, ale cieszę się że to zrobiłam. Może i praca nie jest idealna - kwiaty są zbyt krzywe i zbyt proste, ale i tak ją polubiłam!
I don't know if you have noticed but the text in the e-reader drawing is.. just a printed page! The page is from one of the books I finished reading a month ago The Lawender Room by Nina George. I love this book and I'm happy that I could save at least one quote in a special way.
Nie wiem czy zauważyliście ale tekst w czytniku to nie rysunek.. tylko wydrukowana strona książki! Kartka jest z książki Lawendowy Pokój autorstwa Niny George, ostatnio tą książkę czytałam i muszę przyznać, że jest świetna. Cieszę się, że jeden z moich ulubionych cytatów tej książki zachowałam w wyjątkowy sposób.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

On the photo below you can see another simple illustration I was working on. It's finished now but I will show you it.. on a fabric! As soon as I will get my first payment from work!
A na zdjęciu niżej zajawka kolejnej ilustracji nad którą pracowałam. Już ją skończyłam, ale chciałabym ją wam pokazać na tkaninie! Jak tylko dostanę swoją pierwszą wypłatę to zamówię sobie wydruk na kretonie!
I would love to hear your opinions about my interpretation of the "book" topic.
Chciałabym się dowiedzieć co sądzicie o mojej interpretacji tematu "książka"..

I hope you will join the challenge too! It's a great motivator!
I mam też nadzieję, że dołączycie do zabawy! To naprawdę świetny motywator do działania!

Have a nice weekend everyone 
Życzę udanego weekendu 

Tuesday, October 21, 2014

Two new wallets - long post!

Hello friends! Today's post is a very long one! I am not writing post regularly here because.. I got a job! I was not really looking for work, I wanted to start looking for it in November, but when works finds you - you should accept it, right? So now I am teaching English! And beauce of that I have less time for my sewing.. but maybe it's just the matter of organising time? Time will show!
Hej! Dzisiejszy post będzie baaaardzo długi! Ostatnio znowu nie piszę tutaj regularnie bo.. dostałam pracę! Nie szukałam żadnej pracy za bardzo, chciałam zacząć szukać dopiero w listopadzie ale jak praca sama kogoś znajduje, to trzeba brać, no nie? No i teraz uczę angielskiego w Centrum Szkoleniowo Tłumaczeniowym! I przez to mam mniej czasu na szycia.. ale wydaje mi się, że to wina tego że nie potrafię się zorganizować. Mam nadzieję, że to się zmieni!

Now, I would like to show you two new wallets! For the first one I used my last XXL wooden button.. ahh I need to buy more of them, they match everything perfectly!
A teraz chciałabym wam pokazać dwa nowe portfele! Do uszycia pierwszego użyłam mojego ostatniego drewnianego guzika XXL.. ahh muszę zrobić jakieś większe zamówienie na nie, bo pasują idealnie do wszystkiego!
 The interior here is quite simple, white & yellow & lack colours.
W środku tkaniny bez wzorków (oprócz dwóch paseczków z owieczkami).
 I made it for a special girl from Owca Prodakszyn! I really hope she likes it :)
Ten owieczkowy portfel zrobiłam dla Owca Prodakszyn! Mam nadzieję, że go polubiła :)
 The second wallet doesn't have an owner yet! For the exterior fabric I used the Ikea flowery fabric, it is so delicate.. And the plastic pink button matches the fabric!
Kolejny portfel jeszcze nie ma właściciela :) Zewnętrzna tkanina kupiona w Ikei, jest tak cudownie delikatna..A różowy guziczek idealnie do niej pasuje, no nie?
 The interior is also quite delicate, pastel colours everywhere! White & mint green stripes, pastel pink and pastel bloue flowery fabrics. It couldn't be more sweet! :P
Środek też jest delikatny, pastelowe kolory wszędzie! Biało-miętowe paseczki, pastelowe kwiatowe tkaniny. Chyba nie mógłby być bardziej słodki! :P
 I also used one of my vintage fabrics for this wallet. This pink one is a really old one and still it's colours are vivid, I wish they made fabrics like that now..!
Użyłam w nim też jedną z moich vintażowych tkanin. Te różowe kwiaty są naprawdę stare a najlepsze jest to, że kolory są wciąż żywe, szkoda że już nie robią tak trwałych wzorów..!
More wallets are on their way, I prepared pieces of fabrics and I just need to find some time for sewing. I wish I could sew at night.. but I'm too lazy to do it :P
No i więcej portfeli już będzie niedługo, już wszystko mam powycinanie tylko muszę znaleźć czas na szycie. Chciałabym szyć po nocach.. ale jestem na to zbyt leniwa :P

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Now some private informations! First - I started painting my workshop! Well, it won't be just a workshop it will also be a kitchenette (small kitchen). I finished painting the walls yesterday.. now I am waiting for a day off to put a wallpaper on one of the walls!
A teraz trochę prywaty! Zaczęłam w końcu malować swoją pracownię! No, to nie będzie tylko pracownia - to też będzie mała kuchnia. Wczoraj skończyłam malować ściany.. a teraz muszę czekać na jakiś wolny dzień, żeby wytapetować jedną ścianę (mamy na niej styropian więc malowanie nie wchodzi w grę)!
 I really hope I planned everything right and that the workshop will look nice and give me everyday energy for sewing, crocheting, journaling and painting! Keep your fingers crossed!
Mam nadzieję, że dobrze wszystko zaplanowałam i pracownio-kuchnia będzie dobrze wyglądać. No i że będzie mi codziennie dawać kopa do szycia, szydełkowania, journalowania i malowania! Trzymajcie kciuki!

And another thing - big hello from my lovely Lunar! Look how big he is now. It's incredible, he has almost 10 months and already sooooo big! And very noughty.. but I love him anyway :P
A na koniec - wielki uśmiech od Lunara! Patrzcie jaki już jest ogromny. To niesamowite. Ma 10 niecałe 10 miesięcy a już jest taaaaki ogromny! I bardzo niegrzeczny.. ale i tak go kocham :P
Hope the warm autumn days are not over.. The weather on Saturday ad Sunday was just perfect. I could lay on the grass all day! :)
Mam nadzieję, że ciepła złota jesień się jeszcze nie skończyła.. Pogoda w sobotę i niedzielę była po prostu idealna. Mogłabym leżeć na trawie cały dzień! :)

Hope your weekend was as good as mine! Wish you a good week everyone!

Monday, October 13, 2014

Winter set for an 8 year old girl

Last two weekends were all about crocheting! I don't know what got into me.. but I just couldn't resist! I have so colorful yarn! And as you know - I love everything colorful!
Przez ostatnie dwa weekendy ciągle szydełkowałam! Nie wiem co mnie dopadło.. ale no nie mogłam się oderwać od tego! Mam tyle kolorowych włóczek.. więc musiałam je wykorzystać! Przecież ja uwielbiam wszystko co kolorowe!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

First I would like to show you a winter set for an 8 year old girl. But where is the little girl you ask? Well, it's me :D My A. said that this set looks like for a little kid, extremely cute! But I love it, it will match some of my dark clothes perfectly!
Na początek chciałabym wam pokazać zestaw na zimę dla 8 letniej dziewczynki. Ale pewnie zapytacie.. gdzie ta dziewczynka? No.. to ja :D Mój A. stwierdził, że ten zestaw wygląda jak dla małego dziecka, meeega słodki! Ale go uwielbiam (i zestaw i mojego A. :P). Zestawik będzie idealnie pasować do moich ciemnych ubrań.
It's the first time I ever crocheted mittens! And I have to admit they were quite easy! If you want to make similar ones, and you are a begginer like I am >> HERE << is the tutorial I used. I crocheted a matching cowl and it's the first cowl I made and looks just perfectly - I think it's thanks to the yarn I used (Merino Gold), it was so nice to make these things out of it!
Pierwszy raz robiłam mitenki! I muszę przyznać.. że były całkiem łatwe! Jeśli chcielibyście spróbować zrobić podobne i jesteście tak samo początkujący jak ja.. to >> TUTAJ << jest tutorial z którego ja korzystałam. Oprócz mitenek zrobiłam na szydełku pasujący komin i to chyba pierwszy, który wyszedł mi prawie idealnie równo - to chyba zasługa włóczki (Merino Gold) bo naprawdę pracowało się z nią cudownie!
Crochet.. crochet.. Oh I love colorful yarn so so much! About two weeks ago I ordered some amazing colors from Galeryjka Za Miastem.. look at them.. they are just perfect, right? It's the first time I bought Drops, they are a bit different from the yarn that I used earlier. But I really have to admit I love using them.
Szydełkowanie.. szydełkowanie.. Ah jak ja uwielbiam kolorowe włóczki! Jakieś dwa tygodnie temu zamówiłam cudowne kolory od Galeryjki Za Miastem.. no spójrzcie.. przecież one są idealne! To pierwszy raz kiedy mam do czynienia z Dropsami, trochę się różnią od włóczek których wcześniej używałam. Ale muszę przyznać, że naprawdę super się z nimi szydełkuje.
What have I made from Drops? A cowl for myself (yup, another one!) and I started some crochet coasters.. but I don't know how they will come out :D The third thing I am going to make from Drops is another cowl.. but this time for my good friend!
A co jak na razie zrobiłam z tych Dropsów? Komin dla siebie (tak, kolejny!) i zaczęłam też podkładki pod kubki.. ale nie wiem co z tego wyjdzie :D Trzecia rzecz jaką planuję zrobić z Dropsów to.. komin.. ale tym razem dla mojej dobrej znajomej!
What do you think about these super easy-beginner projects? Oh and I have a question for you guys: do you know any easy (for dummies) tutorials for crochet mug cozies? I tried to find some yesterday but none of them were nice! :(
Co sądzicie o moich tworach (dla początkujących :P)? Ahh właśnie i mam do was pytanie: znacie jakieś łatwe (takie łopatologiczne) tutoriale na ocieplacze na kubki? Szukałam wczoraj ale nie mogłam znaleźć żadnego ładnego! :(

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

And if you want to buy the yarn from the third photo, click in the image below!
A jakbyście chcieli takie włóczki jak widać na trzecim zdjęciu, to klikajcie w poniższy obrazek!
Have a nice day
Miłego dnia! 

Tuesday, October 07, 2014

Weekend Sacks From My Own Fabric

Exciting news for those who do not follow my facebook/instagram profile - I designed my own fabric about a month ago! I know these days everyone can do it.. but I am still extremely happy and proud of myself :D It's just one desing with simple feathers.. but still.. I LOVE IT!
Mam ekscytujące wieści dla osób, które nie śledzą mojego facebooka/instagrama - zaprojektowałam swoją własną tkaninę jakiś miesiąc temu! Taaaaaak.. wiem, że teraz każdy może to robić ale i tak.. jestem bardzo szczęśliwa i dumna z siebie, że w końcu się za to wzięłam! To tylko prosty wzór w piórka.. ale i tak go UWIELBIAM!

You can see the fabric on the photo below :D How do you like it? I am now working on a new pattern, also very simple.. keep your fingers crossed!
Na poniższym zdjęciu możecie jak się prezentuje :D Jak wam się podoba? Teraz pracuję nad kolejnym bardzo prostym wzorkiem.. trzymajcie kciuki, żeby coś z tego wyszło!
 I also wanted to show you what I have sewn from my feathers.. two simple sacks for my weekend trips! They look very delicate, don't they? They are perfect for clean&dirty underwear.
Chcę też pokazać wam co uszyłam z moich piórek.. Na razie, na próbę - żeby poznać się z tkaniną - uszyłam dwa proste woreczki na moje weekendowe wyjazdy! Bardzo delikatne, prawda? Idealne na weekendową bieliznę.
 I used this fabric for the first time so I needed to sew something easy, just to get to know the fabric more :D It's thin, but it isn't transparent, so it can be really used for a lot of different projects :)
Tkanina jest cienka, ale nie przeźroczysta więc może być użyta do naprawdę wieeelu projektów :)
I would love to hear your opinion about the pattern! Would you like to see more of my simple fabric patterns?
Baaaardzo chciałabym się dowiedzieć co sądzicie o tym wzorku! Chcielibyście, żebym popracowała nad kolejnymi takimi mega prostymi wzorkami tkanin?

Here, a little sneak peek of the next fabric.. 
Jeśli tak, to tutaj mała zapowiedź.. nad tym teraz pracuję.. 
❤ Hugs! 
❤ Ściskam! 

Monday, September 29, 2014

Plush Crayon - Tutorial

Hello there everyone! I just wanted to inform you about a new tutorial on my Zrobiszsam's profile! This time, I am showing you how to sew a nice looking plush crayon! It's not only perfect for your kids (and its safe!) but also as a decoration! I will put my crayons in my future workshop! :D
Hej! Wpadłam poinformować was o nowym tutorialu na moim profilu Zrobiszsam! Tym razem pokazuję krok po kroku jak uszyć fajną pluszową kredkę! Może służyć nie tylko jako zabawka dla waszych dzieciaków (jest bezpieczna, żadnych guzików itp.!) ale też jako ozdobę do pokoju :) Ja swój komplet kredek umieszczę w mojej (przyszłej) pracowni! :D
 You can make a bunch of crayons in different colours.. it will look really nice!! And you chose the size of it, you just have to print the pattern :)
Możecie uszyć kilka kredek w różnych kolorach.. to naprawdę będzie fajnie wyglądać!! I sami wybieracie rozmiar, wystarczy wydrukować wzór :)
How do you like it? I really hope that this tutorial will be useful! Please let me know what do you think about it :) Thank you ❤ !
I jak wam się podoba? Mam nadzieję, że ten tutorial się przyda!! Dajcie znać co o nim sądzicie :) Dziękuję ❤ !

>> TUTORIAL <<

Thursday, September 25, 2014

Phone Case

I'm sewing again! It's just the second day, but you can't imagine how happy I am! Just few hours a day as a warm-up but still.. I missed it! I would like to show you little something I sewed today.. A simple phone case!
Ha! Znowu wzięłam się za szycie! To dopiero drugi dzień, ale i tak nie wyobrażacie sobie jaką mi to radość sprawia! Szyję tylko kilka godzinek dziennie ale ahh.. brakowało mi tego! A dzisiaj chciałabym wam pokazać coś co skończyłam szyć dosłownie przed chwilką - proste etui na telefon!
 The phone case is thick, it has batting between the fabric for safety. It is closed with a simple button and a string (it was supposed to be an elastic band but I couldn't find any at home!).
Etui jest grube, między tkaninami jest watolina, żeby telefon się nie obił zbyt łatwo. Zamykanie na guziczek i sznureczek (miała być gumka ale akurat nie miałam w domu!).
 I forgot to iron the case before making photos.. sorry! I hope you don't mind it :)
Jak widać zapomniałam wyprasować etui przed robieniem zdjęć :P wybaczcie!
 As you can see it's very tight so I don't really need the button and the string. But I will need them when I will take my plastic case off the phone.. it will be thinner :)
Etui jest dość ciasne, więc nie potrzebuję guzika i sznurka, ale jak ściągnę to plastikowe kwiatowe etui to na pewno mi się przyda.. będzie duuużo cieńszy telefon :P
Would you like to see a tutorial for this case? It's very easy so everyone will be able to do it! I just need to know if you would like a DIY like that! And I will make it next week! :D
Ktoś chciałby zobaczyć tutorial na takie etui? Łatwo się je robi, naprawdę! Tylko dajcie znać, że jesteście zainteresowani a zrobię tutorial w przyszłym tygodniu! :D

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...