Friday, October 23, 2015

Winter is Coming..

Autumn and winter are the most favourable seasons to sew and crochet. But winter.. ohh winter is all about crafty stuff, am I right? Making handmade gifts and decorations for Christmas.. can't wait for this jolly madness!
I work in weird hours and I started my studies at the weekends so I really don't have time for going out.. the good thing is that I'm filling all my free time with reading, sewing and watching Friends :D
Jesień i zima to pory roku sprzyjające szyciu i szydełkowaniu. Ale zima.. ahh ta zima.. ta pora roku jest przeznaczona na wszelkiego rodzaju kreatywne działania, no nie? Własnoręcznie robione prezenty i dekoracje na Święta Bożego Narodzenia.. ahh nie mogę się doczekać tego wesołego szaleństwa!
Pracuję w dziwnych godzinach i do tego zaczęłam studia zaoczne.. więc totalnie nie mam czasu na wychodzenie na dwór.. chociaż tyle, że mogę mój wolny czas poświecić czytaniu, szyciu i oglądaniu Friends'ów :D

What am I reading lately? "Coś się kończy, coś się zaczyna" by Andrzej Sapkowski.
Co teraz czytam? "Coś się kończy, coś się zaczyna" Andrzeja Sapkowskiego.

What am I sewing lately? The answer is below!
A co szyję? Odpowiedź na zdjęciu poniżej!

I finished a new wedding guestbook for my friend Ja Cię Broszę.
Skończyłam szyć nową księgę gości weselnych, tym razem dla mojej znajomej, Ja Cię Broszę.
 As you can see it's very similar to the previous one made for my good old friends, Weronika and Adam. It was a lot of fun making instant photos and gathering written wishes during the wedding!
Jak widać jest bardzo podobna do poprzedniej, tej dla Weroniki i Adama, moich starych dobrych znajomych. Miałam niezły ubaw na weselu robiąc instaxowe zdjęcia i zbierając wpisy z życzeniami od gości!
 I really hope that Ja Cię Broszę's friend will also have so much fun with the guestbook!
Mam nadzieję, że znajomi Ja Cię Broszę też będą mieć świetną zabawę uzupełniając księgę!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Below a backstage photo - took during sewing the guestbook. As you may noticed, I have something new on my workdesk.. it's a shadowbox made by Drycha! But I'll write about it in another post :D
A tutaj zdjęcie zakulisowe - zrobione podczas szycia księgi gości. Zauważyliście, że mam coś nowego na moim roboczym biurku? To shadowbox od Dryszki! Ale o nim napiszę w innym poście :D
Shortly after I made this photo I decided to make an illustration of it! I started sketching and colouring but it will take some time before I finish it!
Chwilę po zrobieniu zdjęcia postanowiłam, że zrobię z niego ilustracyjkę! Zaczęłam szkicować i troszeczkę kolorować ale pewnie miną jakieś dwa miesiące zanim to skończę!
Anyway - keep your fingers crossed!
W każdym bądź razie - trzymajcie kciuki!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coming back to the season issues.. I love autumn so so much! I'm very sad because I have no time to walk around parks and admire this season. The only colorful trees I see are in our garden and behind the windscreens of my car!
A wracając do tematu pór roku.. Kocham jesień! I jest mi bardzo smutno, że nie mam czasu spacerować po parkach i podziwiać jednej z najpiękniejszych pór roku. Jedyne kolorowe drzewa, które widzę to te na naszej działce lub za szybami mojego samochodu!
If you have time to walk around without checking your watch every 10 minutes.. be grateful! And appreciate every moment of it :)
Jeśli wy macie czas na spacery bez obsesyjnego spoglądania na zegarek.. to naprawdę bądźcie wdzięczni! I doceńcie każdą chwilę poza domem :)
And to end this post in a happy way.. Lunar and I are sending you a lof of warm hugs!
A żeby nie marudzić już i zakończyć post pozytywnym akcentem.. przekazujemy wam z Lunarem gorące uściski!

Sunday, October 18, 2015

Life Journal - July Pages

I made two new pages in my Life Journal album. I don't know if you remember, but I do my Pocket Album monthly - not weekly as most people. Today I would like to show you my new July pages!
Powstały dwie nowe strony w moim Life Journalu. Nie wiem czy pamiętacie ale ja swoje wpisy robię raz na miesiąc, a nie raz na tydzień tak jak większość osób. Dzisiaj chciałabym wam pokazać mój Lipiec :)
July was quite calm. I stayed two whole weeks at home taking care of my granny.. But thanks to this time spent at home I discovered board games and totally fell in love with them!
Lipiec był spokojnym miesiącem. Dwa tygodnie siedziałam w domu i zajmowałam się moją babcią.. Dzięki tym dwóm tygodniom spędzonym w domu odkryłam gry planszowe.. w których zakochałam się po uszy!
If you are interested what I use for the simple black heading - I will write about it at the end of this post :)
Jeśli ciekawi jesteście czym robię te czarne nagłówki to napiszę o tym pod sam koniec posta :)
After taking care of my granny we went to the countryside - as usually during weekends. We walked around the forest for hours and hours..  I just love it! I tried out my new toy - the Instax Mini 8 (review HERE) and I was preparing for my friends' wedding!
Jak rodzice przejęli opiękę nad babcią to pojechałam z moim A. na wieś - jak zwykle podczas wolnych weekendów. Godzinami chodziliśmy po lesie.. uwielbiam to :) Testowałam swoją nową zabawkę - Instax Mini 8 (recenzja TUTAJ) i szykowałam się na wesele moich bliskich znajomych!
Oh, and I also had one really unpleasant situation - I wrote about it (and there is also a photo) under the card with the "secret inside" sign.
Oh, miałam też pewną nieprzyjemną sytuację, którą opisałam pod kartą z napisem "secret inside", jest tam też ukryte zdjęcie.
Details, details.. I'm still in love with enamel dots. They look great on every single card!
Szczegóły, szczegóły.. Ciągle uwielbiam enamel dotsy. Wyglądają świetnie na każdej karcie!
I really like how these pages came out, they are not very colorful but still - you can feel some good energy from them, right?
Jestem naprawdę zadowolona z tego jak mi te dwie strony wyszły. Nie jest zbyt kolorowa ale i tak czuje się jakąś taką dobrą energię z nich, prawda?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And now something for those who would like to know what do I use for the black headings. First, I was using just a simple brush and ink. Some time ago Drycha recommended the Pentel Brush, I decided to check it out. And I have to admit it's perfect for all kinds of nice handwriting. I will also use it for my simple, little illustrations but I need to find more time to start one!
A teraz coś dla tych którzy zastanawiają się czym robię te czarne nagłóki. Na początku używałam zwykłego pędzelka i tuszu permamentnego. Ale jakiś czas temu Drycha poleciła mi Pentel Brush'a. Postanowiłam go sprawdzić.. i muszę przyznać, że jest idealny do takich właśnie napisów. Będę go też używać do moich małych, prostych ilustracyjek ale najpierw muszę na to znaleźć czas :P
If you want to know more about the Pentel Brush, hop on to Drycha's blog - she posted a great review of it!
Jeśli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o Pentel Brushu to zerknijcie na bloga Dryszki - znajdziecie tam naprawdę dobrą recenzję!

And now sorry, I have to get ready for my studies - yup, I decided to study again.. but this time during the weekends.. ahh silly me!
A teraz wybaczcie, muszę się szykowac na uczelnie - tak, postanowiłam wrócić na studia.. tym razem na zaoczne.. ahh głupia ja!

Thursday, October 15, 2015

Perfect Pattern (for Now)

I'm sure a lot of you find a perfect fabric pattern from time to time. At first we are in love, so excited and we can't wait to sew! Unfortunately, after a couple of projects we get bored with this oh-so-perfect-pattern. I go through it every time I buy fabric! But there is one exception (this may sound narcissistic).. which is my feather fabric. I know it's now art, nothing really special but It matches everything! It looks nice on all projects and I'm still not bored with it (unbeliveable!).
Jestem pewna, że wiele z was znajduje idealny wzór od czasu do czasu. Najpierw jest wielka miłość, podekscytowanie i nie możemy się doczekać, żeby szyć, szyć, szyć! Po kilku projektach niestety wzór zaczyna nas nudzić.. i odkładamy tkaninę w kąt. Ja mam tak za każdym razem jak kupuje tkaniny! Ale ale.. jest jeden wyjątek (to może zabrzmieć narcystycznie).. a tym wyjątkiem jest moja piórkowa tkanina. Tak ja wiem, tak naprawdę to nie stało obok prawdziwych piór ale one naprawdę do wszystkiego pasują! Tyle czasu już używam tej tkaniny a jeszcze mi się nie znudziła - to naprawdę niewiarygodne!

Look what I've done from the feather fabric lately :)
Popatrzcie co ostatnio zrobiłam z moich piórek :)
A nice Yarn Project Organiser! The exterior is made of the feather fabric printed at Cottonbee. The interior is black with patterned pockets. You have to admit it looks quite nice.. right?
Organizer na Włóczki! Zewnętrzna tkanina to piórka drukowane w Cottonbee. Środek jest czarny z kieszonkami we wzorki. Musicie przyznać, że wygląda całkiem całkiem.. no nie?
It's the first Yarn Project Organiser with a long handle. Looks a bit like a bag!
To pierwszy organizer, który ma ucho. Wygląda trochę jak torba!
The YPO has a lot of space for yarn, crochet hooks, knitting needles, scissors, pens, papers etc. Perfect bag for yarn-lovers!
Organizer ma sporo miejsca na włóczki, szydełka, druty, nożyczki, długopisy, papierki itp.
Idealna torba dla włóczkomaniaków!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Winter is coming along with crochet&knitting inspiration! It's getting colder and colder so my desire for using Bobbins and all kinds of yarn is back! I love Bobbins and everything one can make using them! Look below - I used just one striped Bobbin and I made a big basket plus a thick tablet cover!
Zima się zbliża.. a wraz z nią wena na szydełkowanie i robienie na drutach! Na dworze coraz zimniej więc chęć na dzierganie wróciła! Uwielbiam Bobbiny i wszystko co można z nich wyczarować! Spójrzcie niżej - użyłam tylko jednego pasiastego motka a zrobiłam duży kosz i grube etui na tablet!
Have you noticed the wooden button on the cover? My A. made it! We want to make a lot more of these for all my projects which include buttons!! How do you like this idea!?
Zauważyliście drewniany guzik? Mój A. go zrobił! Chcemy zrobić ich całą masę, żebym mogła używać ich przy swoich projektach!! Jak wam się podoba ten pomysł?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

One of my favourite seasons is here. Hello Autumn!
Why I love it so much? Well there are a lot of reasons.. but mainly because it's mushrooming season! Yay!
Co do pór roku.. zaczęła się moja ukochana Jesień!
Dlaczego tak ją uwielbiam? Powodów jest sporo.. ale głównie dlatego, że to sezon na grzyby! Jupi!
Who doesn't love walking around the forest for hours and hours! Seeing all the colourfull leaves and hearing the sound of nature is just an amazing experience.
Kto nie kocha godzinami spacerować po lesie! Oglądanie przepięknych kolorowych liścii i słuchanie odgłosów natury to cudowne doświadczenie.

I have a lot of blog-backlogs! It's not that I'm not sewing - I just forget to write posts!! But I promise, I will buckle down to work!
Mam mnóstwo blogowych zaległości! To nie tak, że ja nic nie szyję - po prostu zapominam pisać posty!! Ale obiecuję poprawę!

Tuesday, September 15, 2015

You never know when inspiration comes.

Hi there! I got back to work at the beginning of September and I have to tell you that.. it's was really difficult to organise myself. I was so tired after a couple of hours of work that I didn't want to sew anything.. just stay in bed. But after two weeks now everything go back to normal. I even found some time for sewing one evening!
Dzień dobry! Na początku września wróciłam do pracy i muszę wam powiedzieć, że.. totalnie nie mogłam się w bić w rytm i się zorganizować. Byłam tak zmęczona po pracy, że nie miałam na nic ochoty. Na szczęście po dwóch tygodniach się ogarnęłam. I nawet jeden wieczór poświeciłam na szycie!

Just one evening with my Janome and look how many things I've done!
Tylko jeden wieczór z moją Janome i patrzcie ile rzeczy zrobiłam!
First of all - I made a vanity bag from my feather fabric. A lot of you asked about a makeup bag similar to the one I gave Scraperka some time ago. So.. I decided to make one more :)
Na początek - kosmetyczka w piórka. Sporo osób pytało o kosmetyczkę, którą zrobiłam dla Scraperki. No to proszę, już jedna jest :)
Only the front is pleated - as you can see it's quite simple.
How do you like it? The dimensions are: 25x17cm.
Tylko przód jest plisowany - jak widać kosmetyczka jest dość prosta.
Jak wam się podoba? Wymiary: 25x17cm.

Another thing I made - a super flowery A5 planner!
Kolejna rzecz - kwiecisty planner A5!
I love this fabric, you can buy it at House of Cotton. Separating cards are made from various kinds of scrapbooking paper.
Uwielbiam tą tkaninę - możecie ją kupić w sklepie House of Cotton. Przekładki są z różnych papierów scrapbookingowych.

A couple of months ago I bought some minky fabric. I had no idea what to make from them. But when the weather got worse I thought "WINTER IS COMING!" and started sewing super soft pillows for my sofa. Now I just need to finish my thick crochet blanket and I will be ready for winter evenings!
Kilka miesięcy temu kupiłam minky. Totalnie nie wiedziałam co mam z tego zrobić. Ale jak tylko poczułam, że ZIMA SIĘ ZBLIŻA to od razu zaczęłam szyć mięciutkie poduszki na moją kanapę. Teraz tylko skończyć mój grubaśny, szyedłkowy kocyk i będę gotowa na zimowe wieczory!
Have you ever used minky? It's a very soft and delicate fabric but it's also not that easy to sew it. I thought it will be waaaay easier!
Szyliście kiedyś coś z minky? To bardzo milutka i delikatna tkanina ale nie szyje się jej zbyt łatwo. Myślałam, że będzie to duuużo prostsze!

And the last thing for today - a bobbin basket. I asked for your opinion on facebook which bobbin such I choose for this little project - most of you advised me to use the grey one. And so I did. It looks nice, and I still have a bit of it left!
I ostatnia rzecz na dzisiaj - bobbinowy kosz. Na facebooku poprosiłam was o opinię, którego bobbina mam wybrać na ten mały projekt. Większość z was doradziła szary. No i jest! Wygląda całkiem fajnie, prawda? I jeszcze troszkę mi go zostało!
I didn't crochet for over 2 months. But as winter is coming the inspiration is back!
Nie szydełkowałam ponad dwa miesiące. Ale zbliżająca się zima jakoś mnie zmotywowała!

Winter is this time of year when I want to crochet every evening - do you have the same? Or am I just weird?
Podczas zimy mam ochotę szydełkować właściwie codziennie - też tak macie? Czy jestem po prostu dziwna?

Have a nice day everyone!
P.S. Don't forget about my glasses giveaway on facebook!
Miłego dnia kochani!
P.S. Nie zapomnijcie o mojej okularowej rozdawajce na facebooku!

Thursday, September 03, 2015

Instax Mini 8 + CAIUL camera bag REVIEW

Hello everyone! Holidays are over now, it's time to get back to work and to my blog too! First of all I have a post, that some of you were waiting for :) Two reviews in one post. I didn't want to separate these two things because they are supposed to be together. Let's start with the..
Dzień dobry! I już po wakacjach.. czas wrócić do pracy i.. do bloga! Na początek mam dla was posta na którego parę osób już trochę czeka :) Dwie recenzje! Nie chciałam robić osobnych postów bo i tak te dwie rzeczy są używane razem. Zacznijmy od..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTAX MINI 8 CAMERA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Design: Everyone interested in an Instax camera knows how it looks like, but you may not know that there are 7 different colours! I decided to buy the white one because I wanted a colorful camera bag, and too many colours are not always a good idea, right? It gets dirty easily but it's also super easy to clean it! You have to admit that it looks very nice :)
Wygląd: Wszyscy zainteresowani Instaxem wiedzą jak wygląda, ale nie wiem czy wiecie że jest az 7 kolorów do wyboru! Ja postanowiłam kupić biały bo chciałam do niego kupić kolorową obudowę. Niby biały szybko się brudzi ale na szczęście bardzo szybko i łatwo się go czyści. No musicie przyznać - prezetnuje się uroczo!
Fun: Making instant photos is a lot of fun but.. it's also easy to get angry at the beginning. Instant photos are unique, you will never make two identical shots, a silly face can't be deleted - it's already printed! It's a good thing because you learn to appreciate almost all photos, a silly face is not a reason for complaining.. but a reason for a good laugh!
Zabawa: Robienie zdjęć Instaxem to masa zabawy! Ale na początku ta zabawa ma też swoje wady.. można się szybko zdenerwować. Zdjęcia instant są wyjątkowe, nigdy nie zrobisz dwóch indentycznych. Głupia mina nie może zostać skasowana - ona już się wywołała! Plus tego jest taki, że zaczynamy doceniać prawie wszystkie zdjęcia - głupia mina już nie jest powodem do obrażania się czy narzekania, ale do śmiechu!
How to use: using Instax Mini 8 is quite easy - you just need to push one button to open the lens, set the dial in the right brightness position, push the small round button.. and.. your photo comes out of the camera! Now you wait 2-3 minutes and voila! The photo is ready! Sounds super easy, right?
Jak używać: obsługa Instaxa Mini 8 jest całkiem łatwa. Wystarczy przycisnąć jeden przycisk, żeby otworzyć obiektyw. Potem ustawiamy pokrętło na odpowiedniej jasności, naciskamy mały okrągły guziczek.. i gotowe! Zdjęcia od razu "wychodzi" z aparatu. Czekamy 2-3 minutki i mamy przed sobą kolorowe zdjęcie! Brzmi super łatwo, prawda?
Photos: everything is easy when you make photos in a good light, but what happens when you are trying to make a photo outside and it's a super sunny day? Not only you have to set the right brightness position, but you also have to find a bit darker place to use your camera. It's very easy to overexpose a photo. The same goes when it's e.g. very cloudy: if you want to make a good photo when it's quite dark during daylight, I suggest setting the dial on the "indoors" position - the photo will be bright and colorful.
Zdjęcia: wszystko jest łatwe gdy robisz zdjęcia w dobrym świetle ale co jeśli próbujesz pstrykać na zewnątrz kiedy jest bardzo bardzo słonecznie? Nie tylko musisz przestawić swój aparat na tryb "słoneczny" ale też musisz znaleźć troszkę ciemniejszy kąt do zrobienia zdjęcia. Bardzo łatwo można prześwietlić zdjęcie. I to samo jest w drugą stronę - jak jest bardzo zachmurzone niebo to musimy ustawić nasz nie na "chmurkę" ale na zdjęcie "w domu" - dzięki temu zdjęcie będzie jasne i kolorowe. Przy opcji "chmurki" mogłoby być niedoświetlone.

Experiment: I made three photos during a super sunny day. The first one on the left is overexposed (I drew these clouds), I set the dial on the "sunny and bright" position but it didn't help, the photo is almost 100% white. The second one is made some time later but the sun was hidden behind the clouds, I also set the "sunny and bright" position - it doesn't look good either. The best photo came out when I added a dark blue filter. I made a lot of overexposed/underexposed photos - it makes me sometimes really angry.. because the films are quite expensive, and I don't like wasting money.
Eksperyment: pewnego dnia postanowiłam trochę poeksperymentować. Zaczęłam robić zdjęcia w bardzo słoneczny dzień. Pierwsze zdjęcie po lewej jest totalnie prześwietlone (chmurki nabazgroliłam pisakiem) - ustawiłam pokrętło na "słoneczku" ale to nic nie dało, zdjęcie prawie w 100% białe. Drugie jest robione chwilę później, gdy słońce zaszło za chmury - też nie wygląda zbyt dobrze. Dopiero gdy założyłam na obiektyw ciemny niebieski filtr i słonko schowało się za chmurkami udało mi się zrobić w miarę wyraźne zdjęcie. Zrobiłam już mnnóstwo prześwietlonych/niedoświetlonych zdjęć - i naprawdę czasami bardzo się przez to denerwuję.. filmy są drogie, a ja nie lubię marnować pieniędzy.
Ok, you get angry when you make 100% white photos.. but when you make a perfect photo, you're in heaven! Fortunately I made a couple of photos I really love - some of them you can see below :) The more I use my Instax, the less mistakes I make - obviously. Can't wait for the moment when I won't waste any films :P
No dobra.. człowiek denerwuje się jak zepsuje zdjęcie.. ale jaka jest radość gdy zdjęcie wyjdzie idealnie! Ah :D na szczęście udało mi się zrobić kilka takich zdjęć - kilka z nich widać poniżej :) Im więcej używam mojego Instaxa tym mniej filmów marnuję - no, eureka! Czekam niecierpliwie na moment kiedy już całkiem przestanę je marnować :P
Batteries: the instruction says that you can make about 100 photos with new batteries, I already made about 140 photos and they still work!
Baterie: w instrukcji napisali, że na nowych bateriach można zrobić około 100 zdjęć. Ja już zrobiłm jakieś 140 i ciągle działają!

Price: The camera itself is quite cheap, you can buy it for about $70 at Amazon :). But I have to warn you - the films are very expensive: 10 photos cost about $10. If you make 10 photos a month it isn't tha bad.. but it's getting really addictive! You want to make more and more photos every single day!
Cena: Aparat jest dość tani, możecie go kupić na allegro już od 200zł. Ale muszę was ostrzec - filmy są okropnie drogie: 10 zdjęć to cena około 30zł. Jeśli będziecie robić 10 zdjęć miesięcznie to aż tak źle nie będzie.. ale człowiek się od tego uzależnia!! Każdego dnia chcesz robić więcej zdjęć!

Do I recommend this camera? Yes! But not for everyone. It's a good choice for people who love gadgets, documenting their everyday life and have a sentiment for polaroid/analogue photography :)
Czy polecam ten aparat? Tak! Ale nie wszystkim. To dobry wybór dla osób, które lubią gadżety, dokumentować swoje codzienne życie i dla tych, którzy mają sentyment do polaroidów i analogów :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIUL CAMERA BAG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok, now it's time for the second review - related to Instax :) Now I would like to show you a beautiful and super comfortable CAIUL camera bag!
No dobra, teraz czas na drugą recenzję - związaną z Instaxem :) Chciałabym wam pokazać śliczną i mega wygodną torbę CAIUL!

Design: This bag is available in 4 colours. The camera fits in perfectly. The bag itself is very small, so there are no additional pockets. I'm using it 3 weeks now and I have to admi - I love it!
Wygląd: Torba jest dostępna w 4 kolorach. Aparat wchodzi do niej idealnie. Torba jest dość mała więc nie spodziewajcie się żadnych dodatkowych kieszonek. Używam ją już 3 tygodnie i jestem naprawdę zadowolona!

Durability: This bag is made of synthetic leather so it's very durable. Even if you drop the camera, it will survive thanks to this camera bag.
Wytrzymałość: Torba jest zrobiona ze skóry syntetycznej więc jest naprawdę bardzo wytrzymała. Nawet jak upadnie wam aparat to dzięki tej torbie przetrwa.
Is it comfortable? Yes, it is! I rarely use cases for my cameras because taking out the equipment takes too much time. With the CAIUL bag it's super easy, you just open two magnetic snaps and you are ready to use your camera! And you can chose how to carry your Instax - there are two options (click HERE for more information). I am very glad I got this bag, I can always carry my camera with me and I don't have to put it into my messy bags!
Czy jest wygodna? Tak! Raczej nie używam toreb foto bo wyciąganie z nich aparatu zajmuje zbyt dużo czasu. Z torbą CAIUL jest totalnie na odwrót - nie wyciągamy z niej aparatu! Musimy po prostu otworzyć dwa zatrzaski i już można robić zdjęcia! Możemy też sami zdecydować jak chcemy nosić naszego Instaxa - mamy dwie opcje do wyboru (więcej info >> TUTAJ << ). Ja jestem z tej torby bardzo zadowolona - mogę nosić Instaxa zawsze przy sobie.. i nie muszę wkładać go do moich bałaganiarskich torebek!
 When the camera bag is open it doesn't interfere with the lens, the flash and the slot from which your photos come out. This bag has a special hole through which you see how many photos are left. You don't have to take off this bag if you want to change the film - you just need to open two magnetic snaps and the back flap opens :)
Torba w ogóle nie przeszkadza w robieniu zdjęć. Z tyłu jest specjalny otwór przez który widać ile zdjeć nam zostało. Nawet gdy chcemy wymienić film nie musimy wyciągać aparatu z CAIUL'a - wystarczy otworzyć z tyłu drugą klapę :)
 My rate: I give this CAIUL camera bag maximum points! It's cute, comfortable, safe, usefull and.. cheap! So if you have an Instax mini 8 camera I can truly recommend this bag for you :) You won't be disappointed!
Moja ocena: Ja jestem zachwycona - dla mnie torba dostaje maksimum punktów :) Jest urocza, wygodna, wytrzymała, naprawdę przydatna i.. tania!! Więc jeśli macie Instaxa Mini 8 to naprawdę ją polecam :) Nie będziecie zawiedzeni!
If you are interested, you can buy it
>> HERE << 
Jeśli jesteście nią zainteresowani, to zapraszam
 >> TUTAJ << 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Now I would like to thank NODARTISAN shop for giving me an opportunity to make a review of the CAIUL camera bag.
A teraz chciałabym podziękować firmie NODARTISAN, dzięki której mogłam zrobić recenzję torby CAIUL.

I would also like to thank Antilight, for making the best photos ever!
I kochanej Antilight, która zrobiła przepiękne zdjęcia!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok now some questions to you guys.. How do you like this review? Do you have any question you would like me to answer in this review? Ask in the comments below - I will answer every single question!
Jak wam się podoba recenzja? Macie jeszcze jakieś pytania związane z Instaxem albo torbą CAIUL? Jeśli tak to piszcie w komentarzach pod postem - odpowiem na każde pytanie!

Thursday, July 30, 2015

Wedding Guest Book for my Friends

Today I would like to show you something that I haven't made for a while.. A wedding guest book! The last one I made was about two or three years ago! This book is a gift for my friends, Weronika and Adam who are getting married this Saturday!
Dzisiaj chciałabym wam pokazać coś czego nie robiłam już baardzo dawno.. księgę gości na wesele! Ostatnio robiłam księgę jakieś dwa lub trzy lata temu! A ta akurat, jest dla moich znajomych, Weroniki i Adama, którzy mają swój wielki dzień już w najbliższą sobotę!
 Most fabrics I used are from House of Cotton - they have amazing fabrics with flowery patterns. The sign is made with Sharpie Stained fabric markers :)
Większość użytych tkanin jest ze sklepu House of Cotton - mają tam przepiękne kwiatowe wzory tkanin. A napis zrobiłam pisakami Sharpie Stained :)
Dimensions: 21 x 22 x 2 cm. It has 120 quite thick pages so the guests have a lot of space to write their wishes for the bride and groom and.. to stick in photos!
Wymiary: 21 x 22 x 2 cm. 120 dość grubych stron, więc goście będą mieli sporo miejsca na swoje życzenia i.. zdjęcia!
 We bought an Instax camera for this specific occasion - I'm going to walk around the tables with the camera and the book, so every pair has their photo in the guest book! I just have a dillemma how to fix the photos to the pages - by washi tape or by colorful scrapbooking papers? Hmm.. How do you think I should do it?
Właśnie na tą okazję kupiliśmy Instaxa - będę chodzić naokoło stołów z aparatem i księgą gości, więc każda para będzie miała swoje zdjęcie! Mam tylko dylemat jak wklejać zdjęcia - za pomocą taśm washi czy kolorowego papieru scrapbookingowego? Hmm.. a wy jak uważacie?
 I had a lot of fun making this guest book, and I hope it will be an amazing keepsake from the wedding :)
Bardzo fajnie robiło mi się tą księgę, mam nadzieję że stanie się ona niesamowitą pamiątką z wesela :)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

If you are all about planning - hop on to Projekt Planner's blog for my new, colorful post. My planner is a calendar and at the same time an art journal! :D
Jeśli uwielbiacie planować - to wskakujcie na bloga Projekt Planner - pojawił się mój nowy, kolorowy post! Mój planner to kalendarz i art-journal w jednym! :D

And here.. one of my photos made by Instax mini 8. I really love the colours of the instant photos!
A tutaj.. jedno z moich Instaxowych zdjęć. Uwielbiam kolory tych zdjęć!
Can't wait to take my camera to the mountains.. ah! :D
Już nie mogę się doczekać aż wezmę moją zabawkę w góry.. ah! :D

Tuesday, July 28, 2015

Life Journal - June 2015

Yup - I'm back to my Life Journal! After a couple of months I spontaneously decided to print out some photos and make two June pages!
Tak, dobrze widzicie - wróciłam do mojego Life Journala! Po kilku miesiącach spontanicznie druknęłam zdjęcia i zaczęłam robić dwie czerwcowe strony!

 I hope you liked my previous pages, which you can see >> HERE <<. I hope I will make new pages every month this time :))
Mam nadzieję, że podobały wam się moje poprzednie strony, które możecie zobaczyć >> TUTAJ <<. I mam nadzieję, że tym razem naprawdę będę robić nowe co miesiąc :))
But now lets start with two new and colorful pages! I tried not to add too many stickers and other little accessories, photos are the most important in Project Life for me :)
Ok, no to zaczynamy :) Dwie nowe strony - starałam się nie dawać zbyt wielu dodatków.. ale wyszło jak wyszło :P Chociaż zdjęcia jak dla mnie są najważniejsze w Project Life to i tak nie mogłam się powtrzymać przed używaniem pierdół :)
 June was quite lazy I have to admit, I go unemployed so everything was hmm.. slower? I tried to relax and finish some old projects. I also started some new ones.. but you already know about it, right? :)
Czerwiec był całkiem leniwy.. stałam się bezrobotna więc wszystko troszkę.. zwolniło? Starałam się relaksować i kończyć jakieś starsze projekty. Zaczęłam też kilka nowych ale o tym już wiecie, prawda? :)
 Below you can see some details :) some headings are made just by a small brush and black ink! It's an easy and very effective way to make nice signs :)
 How do you like these two new pages? I'm so happy that I pulled myself together and finished them! Can't wait to make the July pages! There will be so many photos! :D
Jak wam się podobają dwie nowe strony? Nawet sobie nie wyobrażacie jak się cieszę, że wzięłam się w garść i je skończyłam! Już nie mogę się doczekać aż udokumentuję lipiec! Będzie masa zdjęć! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Oh and I have to show you my new toy - Instax mini 8! I'm learning to use it now (I know it's easy, but I want to get to know it better - where can I make the best photos etc. without wasting the film) and I just can't wait to use it on my friends' wedding day this Saturday!
Oh no i muszę się wam pochwalić moją nową zabawką - Instax mini 8! Dopiero uczę się go używać (tak, ja wiem że to proste ale muszę go "poznać" - wiedzieć w jakim świetle najlepiej robić zdjęcia itp. żeby nie marnować filmu) ale już nie mogę się doczekać soboty, kiedy będę robić zdjęcia tym aparacikiem na weselu moich znajomych!
 And of course - I will use the instax photos for my Life Journal as well! :D
No i oczywiście zdjęcia z tego maluszka będą też się pojawiać w moim Life Journalu! :D

Ah.. and another thing I wanted to show you.. blueberries. Who doesn't love blueberries? I'm a big fan of them - they are delicious in every single mea or cocktail! Last Saturday I went with my A.'s family to the woods to gather blueberries.. almost 3 hours of squatting but it was worth it!
I jeszcze coś o czym chciałam wam napisać.... o jagodach! Bo kto ich nie uwielbia? Ja jestem ogromną maniaczką - dla mnie są pyszne w każdej postaci! W zeszłą sobotę poszłam zbierać jagódki z rodziną mojego A., prawie 3 godziny kucania.. ale było warto!
We gathered over 3kg! This is a perfect summer time - walking around the woods, sitting on the grass and reading a book.. ahh.. I love polish summer! :)
Zebrałyśmy ponad 3kg ślicznych jagódek! I to jest to co najbardziej uwielbiam robić latem w Polsce - chodzić po lesie i czytać książki na trawie w słoneczku! :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...