Wednesday, April 27, 2016

Baby Wrap / Becik

I still have no time for sewing but last week I decided to break my own rules and instead of learning for my literature classes I turned my sewing machine on for a couple of hours! I'm such a rebel!
Ciągle nie mam czasu na szycie.. ale w zeszłym tygodniu postanowiłam złamać swoje własne zasady i zamiast uczyć się na literaturę wzięłam się za szycie! Taka ze mnie buntowniczka!

Whad did I make? A cute baby wrap!
A co uszyłam? Uroczy becik / rożek!
It has a thick batting inside and the from fabric is quilted (with the batting). I haven't quilted for ages and I forgot how difficult it is - my hands hurt so much when I finished sewing!
W środku jest gruba watolina a cały przód jest przepikowany (razem z waroliną). Nie pikowałam już bardzo długo i zapomniałam jakie to trudne - ręce mi prawie odpadły jak skończyłam szyć!
This baby wrap has a very long fabric strap which is attached to the main part with a velcro. Thanks to this solution you won't loose your ribbon!
Ten becik ma do kompletu baaardzo długi pasek tkaniny, który mocuje się do głównej części becika za pomocą rzepa. Dzięki temu rozwiązaniu nie zgubicie swojej kokardy!
The strap is for "closure". You can change the baby wrap into a play blanket when your child grows up.
Ten pasek służy oczywiście jako "zamknięcie". Becik można używać jako kocyka/maty do zabawy jak dziecko już z niego wyrośnie.
I'm very glad how it came out! I already gave it to my friends and I really hope they like it!
Jestem bardzo zadowolona z tego jak mi wyszedł! Już dałam becik znajomym i mam nadzieję, że im się podoba!

If you want to make a similar baby wrap, just hop on to zrobiszsam.pl to use my tutorial!
I would love to see your projects based on my tutorials :)
Jeśli macie ochotę zrobić podobny rożek, to zapraszam na stronę zrobiszsam.pl gdzie znajdziecie tutorial!
Bardzo chętnie zobaczę wasze projekty robione na podstawie moich tutków :)


Lunar and I wish you a nice day, even though today's weather is nothing like the one from the photo below!
Razem z Lunarem życzymy wam miłego dnia. Mamy nadzieję, że mimo pogody (przeciwieństwo tej ze zdjęcia) zdołacie spędzić ten dzień z uśmiechem na twarzy!

Thank you for visiting!
Dziękuję za odwiedziny!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, April 19, 2016

Hour by Hour Photo Challenge

Hello! Today my post is going to be about an awesome photo challenge hosted by Antilight and Worqshop! In short, the task is to make photos through one day, hour by hour and they should be all about your day, not only stylized photos.
Hej! Dzisiaj post o genialnym wyzwaniu fotograficznym prowadzonym przez Antilight i Worqshop! W skrócie chodzi o to, żeby przez jeden dzień robić zdjęcia mniej więcej co godzinkę. Zdjęcia powinny pokazywać wasz dzień - nie tylko stylizowane zdjęcia.

It's the first time I'm participating in this challenge because every time I heard about similar photo contests, I thought that only people who don't work and don't study can make a good photo album just from one day. But this year, even though I'm studying and working, I decided to try to document my free Saturday (the only free day I have this month).
To pierwszy raz kiedy biorę udział w tym wyzwaniu. Kiedyś, za każdym razem jak słyszałam o podobnych foto wyzwaniach to myślałam, że tylko ludzie którzy nie pracują i nie studiują mogą sobie pozwolić na dzień pełen ładnych zdjęć (no bo przecież jak ktoś siedzi 10h na uczelni, lub 8 w pracy to nie ma czasu robić zdjęć co godzinę!). Ale w tym roku postanowiłam spróbować, mimo tego że pracuję i studiuję :) Postanowiłam udokumentować mój jedyny wolny dzień w tym miesiącu - zeszłą sobotę.

Thank you Kasia & Kasia for helping me to appreciate my little special moments :)
Dziękuję wam, Kasiu & Kasiu za motywację i kopa do uwieczniania moich małych, wyjątkowych chwil :)My Hour by Hour challenge consists only of 12 photos. Why? Well, I woke up late and I went to bed to watch films quite early.. so I didn't want to bore you with 3 photos of e.g. my computer in bed! I tried to find and document my favourite moments.
Moja interpretacja Hour by Hour składa się tylko z 12 zdjęć. Wstałam późno i dość wcześnie poszłam do łóżka. Nie chciałam was też zanudzać zdjęciami mojego komputera (oglądanie filmów przed snem). Starałam się dokumentować ulubione chwile w ciągu dnia.

Saturday, 16th April
Weekend at the countryside
Sobota, 16 kwietnia
Weekend na wsi

9:29 / Wakey! Wakey! My A. renovated a very old wooden floor in his room, and I just adore it: the colour, the texture and the whole vintage look. I always stare at it like a crazy person, especially in the morning sun :)
9:29 / Pobudka! Mój A. odnowił bardzo starą drewnianą podłogę w jego pokoju, i jestem w niej bezgranicznie zakochana: w kolorze, fakturze i ogólnie w każdym milimetrze. Zawsze gapię się na nią jak wariatka, szczególnie jak do pokoju wpada poranne słoneczko :)

10:16 / After a big breakfast it's time to drink coffee, eat some sweets and read a book. This is one of my favourite morning rituals everywhere I go.
10:16 / Po sporym śniadaniu czas na kawę, jakieś słodkości i książkę. To mój ulubiony poranny rytuał gdziekolwiek jestem.

11:34 / The bathroom. I'm getting ready to go shopping with my A. We have to come back quickly, because the nice weather won't wait for us (or for our barbecue!).
11:34 / Łazienka. Szykuję się do wyjścia na zakupy z moim A. Musimy szybko wrócić bo ładna pogoda czekać na nas nie będzie!

12:19 / DIY Store. I'm extremely bored every time I visit a DIY store with my A. I just wander around the shop and wait patiently for my man. This time I spent some time looking for cheap flowerpots.
12:19 / Market budowlany. Zawsze okropnie się nudzę jak jestem w sklepie budowlanym z moim A. Tylko szwendam się miedzy regałami i cierpliwie czekam na mojego chłopa :D Tym razem dla zabicia czasu szukałam tanich doniczek.


13:46 / Next station - a grocery store! Now here I am never bored :) Time to buy blueberries for today's dessert!
13:46 / Następna stacja - sklep spożywczy! No i tutaj nigdy się nie nudzę :) Czas kupić borówki na dzisiejszy deser!

14:16 /  We're back at the countryside. The old house on the photo is abandoned because it's falling apart, but still, you have to admit - it looks nice, right?
14:16 / Powrót na wieś. Ten stary dom ze zdjęcia jest opuszczony bo się rozpada - ale musicie przyznać, że fajnie wygląda, prawda?

15:26 / The weather was just perfect! I decided to sit on my favourite bench, drink some green tea and read a few pages before making dinner.
15:26 / Pogoda nas rozpieszcza! Postanowiłam sobie poleniuchować na ulubionej ławce, wypić zieloną herbatkę i poczytać kilka stron zanim zaczniemy robi obiad.

16:27 / First barbecue this spring! We're making chicken breasts and potato rolls for dinner. I know it looks weird (especially the potato rolls in oil) but believe me - everything was delicious!
16:27 / Pierwszy grill tej wiosny! Sezon otwarty :D Dzisiaj piersi z kurczaka z kulkami ziemniaczanymi. Tak, wiem że dziwnie to wygląda (szczególnie te kuleczki w oleju) ale uwierzcie - wszystko było pyszne!

17:26 / We were eating dinner and suddenly it started to rain! We didn't run home, oh no! We were sitting under a big umbrella and enjoying the warm, spring rain!
17:26 / Spokojnie jedliśmy sobie obiad i zaczęło lać. Ale nie uciekaliśmy do domu, ojjj nie! Siedzieliśmy pod sporym parasolem i cieszyliśmy się ciepłym wiosennym deszczem!

18:26 / After dinner A. decided to go to the garage and work on his baseboards (and he stole some of my sweets!). In the meantime.. I was eating jelly beans and just walking around the house.
18:26 / I po obiadku. A stwierdził, że idzie popracować nad listwami przypodłogowymi w swoim garażu (i przy okazji ukradł mi trochę żelek!). A ja w tym czasie wcinałam żelki i spacerowałam wokół domu.

19:37 / We ate waaaay to much for dinner (+ jelly beans) so we didn't eat supper. Instead, we ate yoghurt with blueberries and muesli - this is my favourite summer breakfast!
19:37 / Obiad był stanowczo zbyt wielki (+ żelki) więc odpuściliśmy sobie kolację. Zamiast tego zjedliśmy jogurt z borówkami i musli - moje ulubione letnie śniadanko!

20:44 / Like I said - I didn't want to bore you with photos of my computer. We went to bed at 20:30 and just watched films on the computer. I don't even know what time did we fall asleep..
20:44 / Jak już wcześniej wspominałam - nie chce was nudzić zdjęciami komputera. Poszliśmy do łóżka około 20:30 i oglądaliśmy filmy. Nawet nie wiem o której usnęliśmy..

16th April was the only free day I have this month and I'm happy I spent it just the way I like. Now, I have to focus on my studies - keep your fingers crossed everyone!
16 kwietnia był moim jedynym dniem wolnym w tym miesiącu i bardzo się cieszę, że spędziłam go w taki sposób. Teraz muszę się skupić na studiach - trzymajcie kciuki!

xxxx
marysza

Thursday, April 07, 2016

Life Journal - March Pages

I'm here today with a very short post - all about my new project life pages.
Dzisiaj mam dla was króciutki post o nowych stronach w moim albumie project life.

I visited Antilight a few days ago.. and looking at her PL and all of her beautiful works gave me energy to finally sit down and work on my own Life Journal!
Kilka dni temu odwiedziłam Antilight.. obejrzenie jej PL i wszystkich niesamowitych prace dało mi wielkiego kopa, żeby w końcu usiąść nad swoim Life Journalem!

March was another busy month (work, studies, doctors).. I'm glad I found some time to go to the countryside with my A. to admire the first signs of spring :) I had to include it in the album.
Marzec był kolejnym zalatanym miesiącem (praca, studia, lekarze).. ale jestem bardzo zadowolona, że znalazłam trochę czasu na wyjazd na wieś z moim A. żeby podziwiać pierwsze oznaki wiosny :) musiałam to uwiecznić w albumie.
As you can see I added a photo of my new handmade necklace from Lilu2Art - every single work of her is a masterpiece, right?!
Jak widać w albumie jest też zdjęcie mojgo nowego naszyjnika od Lilu2Art - każda jej praca jest dla mnie dziełem sztuki!
The second pages is mostly about.. food. Of course! We love to eat, and we try to celebrate every single meal we have together :)
Druga strona jest głównie o.. jedzeniu! No oczywiście! Uwielbiamy jeść i staramy się celebrować każdy wspólny posiłek :)
And some close-ups. I tried to keep these pages clean and simple. What do you think about them?
I trochę zbiżeń. Starałam się nie zagracić tych stron niepotrzebnymi dodatkami, myślicie że się udało?

Two weekends ago we visited our countryside as I mentioned earlier - it was warm and sunny (at last!) and we decided to go for a really, really long walk. We discovered some new amazing places and views.. ohh how I love spring!
Jak już wspomniałam wcześniej, dwa tygodnie temu odwiedziliśmy naszą wieć - było ciepło i słonecznie (w końcu!) więc postanowiliśmy się wybrać na naprawdę, NAPRAWDĘ długi spacer. Odkryliśmy kilka nieznanych nam wcześniej wspaniałych zakątków i piękne widoczki..ahh jak ja uwielbiam wiosnę!
I hope you have time to enjoy this beautiful spring time - don't forget that work and computers aren't the most important things in our lives.. :)
Mam nadzieję, że korzystacie z uroków wiosny - nie zapomnijcie, że praca czy komputery nie są najważniejszą rzeczą w naszym życiu.. :)

Friday, March 18, 2016

Foxy Journal for a Charity

Hi everyone! As some of you know I participate in WOŚP's auctions every year. I create a personalized journal for the person who wins my auction. This year the winner was Kasia.
Hej! Jak część z was pewnie wie, co roku uczestniczę w aukcjach WOŚPu. Tworzę spersonalizowany journal dla osoby, która wygra aukcję. Tym razem zwyciężyła Kasia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attention!
Uwaga!
Please don't argue about WOŚP in the comments below - I really believe in this organisation, that's why I always try to help gather some more money :)
Bardzo proszę nie kłócić się w komentarzach o tej organizacji - ja wierzę, że pomagają i dlatego zawsze staram się przekazać im troszkę pieniążków :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok, now let's get back to the journal itself. Kasia waited really too long for it.. But I finished it - at last (!) - about a week ago. I added a matching tissue holder to say sorry!
Ok, a teraz wróćmy do samego journala. Kasia czekała na niego strasznie długo.. Ale w końcu (!) udało mi się skończyć jakiś tydzień temu. W ramach przeprosin dodałam pasujący chustecznik!
 The notebook is A5 with 300 white pages.
Notes jest A5 i ma 300 białych stron.
 It's closed with a leather strap and I really like how it came out!
Zamykany jest za pomocą rzemyka. Przyznam, że naprawdę podoba mi się jak całość wygląda!
 It's colorful but also elegant. I hope Kasia will use it with pleasure :)
Jest kolorowo, ale też elegancko. Mam nadzieję, że Kasia będzie z niego korzystać z przyjemnością :)
 As you can see the foxy fabric is still very popular. I have just a fat quarter left!
Jak widać liskowa tkanina jest ciągle w modzie. A została mi tylko tłusta ćwiartka!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And now, I would like to invite you to check out the Best Sewing Blog contest! A lot of interesting blogs are participating in three categories: DIY, Fashion and Personality.
A teraz coś z innej beczki - chciałabym was zaprosić do zerknięcia na konkurs Szyciowy Blog Roku! Mnóstwo inspirujących blogów w trzech kategoriach: DIY, Moda i Osobowość.
My blog is in the DIY category. If you like reading my posts, click the image below - you'll be redirected to the voting page :)
Mój blog jest w kategorii DIY. Jeśli lubicie moje posty, to klikajcie w poniższe zdjęcie - zostaniecie przekierowani na stronę konkursu :)I hope this contest will motivate me to sew more!
Keep your fingers crossed!
Mam nadzieję, że konkurs zmotywuje mnie do częstszego szycia!
Trzymajcie kciuki!

marysza

Friday, March 04, 2016

Mini Yarn Project Organiser - Tutorial

Hi there! Do you remember my Yarn Project Organisers? A lot of you have been asking about them so I decided to make a tutorial for you guys!
Witajcie! Pamiętacie może moje Organizery Włóczkowe? Wiele osób pytało mnie o nie odkąd zaczęłam je robić i postanowiłam zrobić dla was tutorial!

If you haven't seen the Yarn Project Organisers yet, here is one of them:
Jeśli nie widzieliście wcześniej moich organizerów, to tutaj widać jeden z nich:
This is the original size which is perfect for all kinds of projects, yarns and supplies. I decided to make a tutorial for a smaller version of the organiser, but if you want to make a bigger one, you just have to add a couple of centimetres :)
To jest standardowy rozmiar organizera idealny na różnego rodzaju projekty, włóczki czy akcesoria. Postanowiłam zrobić tutorial na trochę mniejszą wersję organizera ale jeśli chcecie zrobić większy, to wystarczy dodać kilka centymetrów :)

The smaller version is perfect when you're going on a trip but you still want to crochet a bit!
Mniejsza wersja przyda się gdy będziecie gdzieś wyjeżdżać ale i tak będziecie chcieli troszkę poszydełkować!
It can easily fit two small yarns, crochet hooks, safety pins etc.
Spokojnie zmieszczą się do niego dwie małe włóczki, szydełka, agrafki itp.
There is one difference between the regular size Yarn Project Organiser and the smaller version: the special elastic band for crochet hooks is inside the bigger version, whilst in the smaller one it's outside.
Jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy standardowym organizerem a jego mniejszą wersją: specjalna gumka na szydełka znajduję się w środku dużego organizera, a w mniejszej wersji jest na zewnętrznej stronie.
But it's not that the YPO is meant only for yarn lovers! It can also be a great organiser for your planning or art journaling accessories!
Ale to nie tak, że organizer jest przeznaczony tylko na włóczki! Może być też świetnym organizerem na akcesoria do planowania czy do art journalingu!
So, if you want to sew the organiser for yourself, but you don't really know how to do it, click >> HERE << for the tutorial! There are a lot of photos so I'm sure everyone will manage to make their own Yarn Project Organiser!
No więc jeśli chcecie uszyć sobie taki organizer, ale nie bardzo wiecie jak go zrobić to zapraszam >> TUTAJ << po tutorial! Jest sporo zdjęć więc jestem pewna że każdy sobie poradzi z uszyciem organizera!And now, I'm off to bed because I'm ill :(
A teraz kochani znikam do łóżka bo mnie choroba rozłożyła :(

Have a nice weekend!
Udanego weekendu!

Monday, February 29, 2016

Life Journal Album - Bieszczady

Hi! Remember my life journal? I make new pages mostly during summer holidays because there is no time for this project during the rest of the year.. (studies + work) but I forgot to show you my August pages! Today I would like to show you two pages about our trip to Bieszczady.
Hej! Pamiętacie mój Project Life? Nowe strony robię głównie w wakacje bo ciężko znaleźć na to czas w innych miesiącach (praca + studia).. ale zapomniałam wam pokazać sierpniowe wpisy! Dzisiaj zacznę od naszej wycieczki w Bieszczady.
 They're not my best PL pages, but I still like them. I used a lot of photos and tried to decorate some of the cards with my handwriting.
Może nie wyszły mi te strony najlepiej.. ale i tak je lubię. Wykorzystałam do nich dużo zdjęć i próbowałam dekorować karty moim odręcznym pismem.
 As you can see I also added a postcard from Bieszczady. The colours of the postcard doesn't match the rest of the cards - but who cares! It isn't about the beauty - it's about memories!
Jak widać dodałam też pocztówkę z Bieszczad. Wiem, że kolory pocztówki w ogóle nie pasują do reszty kart - ale co z tego? Przecież tu nie tyle chodzi o piękne rozkładówki, ile o same wspomnienia!
 I took a lot of Instax photos during the trip - I love adding them to the album, you don't have to decorate them at all, they always look nice, right?
W trakcie wycieczki zrobiłam sporo Instaxowych zdjęć - uwielbiam dodawać je do tego albumu! Nie trzeba ich za bardzo dekorować bo same pięknie się prezentują, prawda?
 Can't wait to show you the August pages - it was a month full of interesting events :)
Nie mogę się doczekać aż pokażę wam pozostałe sierpniowe strony - dużo się działo!
Do you have your own PLs? How often do you make new pages? I do it rarely because I have so many other things to do.. I wish I had more time for it :) 
Prowadzicie swoje PL? Jak często robicie nowe strony? Ja niestety rzadko bo mam masę innych rzeczy do roboty.. ale fajnie by było częściej uzupełniać ten album :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And now I would like to show you a gift I received from Drycha! I got it in September for my birthday. It a SHADOWBOX! The photo below is taken from Drycha's blog. Here you can see it on her desk.
A teraz chciałabym wam pokazać prezent jaki dostałam od Dryszki! Dostałam ten przepiękny SHADOWBOX a urodziny we wrześniu. Poniżej zdjęcie box'a na biurku u Drychy.
 And now - on my desk! It looks amazing, don't you think? Perfectly matches the wall and all my decorations. Drycha is an amazing artist and she always gives the amazing presents! Hehe :D
A tutaj - na moim biurku! Wygląda świetnie, prawda? Idealnie pasuje do mojej ściany i tych wszystkich dodatków. Drycha jest niesamowitą artystką i zawsze daje genialne prezenty! Hihi :D
 How do you like my little mandala shelf from Drysz? As you can see I keep there all kinds of small stuff - Washi tapes, photos, stamps.. etc. :)
Jak wam się podoba moja mandalowa półeczka od Dryszki? Jak widać trzymam w niej różne pierdoły - taśmy Washi, zdjęcia, stemple.. itp. :)

It's almost March! And this means.. I'll soon show you the second post about the drawing challenges in which I partcipate!
Już pawie marzec! Ale ten czas leciiiii! Ale to oznacza, że już niedługo pokazę wam drugi post z serii wyzwań rysunkowych!

Thursday, February 18, 2016

February Drawing Challenges!

Hey guys!
To cut long story short, I have no sewing energy, but everyone need some creativity in everyday life, right? So I decided to participate in two drawing challenges this month and I would like to tell you something about them. First challenge (well, it's not really a challenge but a class) is held by the Creativebug website. What exactly is Creativebug? A very inspiring place, where you can find a lot of tutorials and classes. There are a lot of differen techniques (sewing, crocheting, knitting, drawing, painting, making jewellery, fun with paper etc.). The monthly subscription is very cheap (even here, in Poland!) so if you still don't know this platform - you really should check it out!
Hej kochani! Dzisiaj mam dla was post trochę z innej beczki. W skrócie - nie mam w ogóle szyciowej energii ostatnio ale jak wiadomo, każdy potrzebuje trochę kreatywnych działań na codzień, no nie? No więc postanowiłam uczestniczyć w dwóch rysunkowych wyzwaniach w tym miesiącu! I chciałabym wam o nich troszkę powiedzieć :) Pierwsze wyzwanie (a tak właściwie to zajęcia, a nie wyzwanie) jest na stronie Creativebug. A czym właściwie jest Creativebug? Niesamowicie inspirującym miejscem, gdzie znajdziecie mnóstwo tutoriali i różnych zajęć. Możecie nauczyć się wielu różnych technik (szycie, szydełkowanie, robienie na drutach, rysowanie, malowanie, robienie biżuterii, zabawy z papierem itp.). Miesięczny abonament jest bardzo tani (nawet jak dla nas, Polaków!) więc jeśli jeszcze nie znacie tej strony, to najwyższy czas ją zobaczyć!

The second challenge (this time a real challenge) is the Hobonichi Challege. It's hosted by @palestblue on Instagram :) I started participating thanks to Zenja! Every topic is different from the previous one, and even though they're simple - they're also very inspiring!
Hobonichi Challenge - to drugie wyzwanie (tym razem naprawdę wyzwanie). Prowadzone jest przez @palestblue na Instagramie. Ja je znalazłam dzięki Zenji! Każdy temat jest inny, i mimo tego że same tematy są dość proste.. to są naprawdę inspirujące!

Today I would like to show you first 15 days of the Creativebug Drawing Class and the Hobonichi Challenge :) Don't worry - I'm not going to show you all 30 doodles, just my favourites with little descriptions. Are you ready?
Dzisiaj chciałabym wam pokazać 15 pierwszych dni z obu wyzwań. Oczywiście nie pokażę wam wszyskich bazgrołów, bo bym was zanudziła! Pokażę wam tylko te ulubione lub najciekawsze. Gotowi?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEBRUARY DAILY DRAWING CHALLENGE
29 THINGS TO DRAW CLASSES


Day 1: Apple (Jabłbko)

Day 2: Blind Contour Drawing, Draw Your Hand
(Rysowanie Bez Patrzenia Na Kartkę, Narysuję Swoją Dłoń)
What is blind contour? It's a very interesting exercise! It's about drawing something without looking at the paper. You can create really fun shapes!
Naprawdę mega interesujące ćwiczenie! Chodzi o to, żeby rysować coś nie patrząć na kartkę i nie odrywając od niej ołówka. Jak widać, wychodzą z tego dziwaczne rzeczy! Ale zabawa jest świetna!

Day 5: Contour, Hand
(Kontur, Dłoń)
Here we had to draw a contour of our hand and define the shape with simple lines.
A tutaj mieliśmy obrysować swoją dłoń i określić jej kształt za pomocą zwykłych linii.

Day 7: Blind Contour, Juice Glass
(Rysowanie Bez Patrzenia Na Kartkę, Szklanka Na Sok)
Another blind drawing class. Even though the juice glass is very crooked, it looks quite interesting, don't you think?
Kolejne rysowanie bez patrzenia na kartkę. Mimo tego, że szklanka wyszła mega krzywo to i tak wygląda ciekawie, nie sądzicie?

Day 9: Draw Safety Pins
(Agrafki)
Here a quite realistic drawing of two safety pins on a wooden plate.
Jak widać rysunek w miarę realistyczny. Agrafki na drewnianym talerzyku.

Day 11: Pincushion
(Poduszka Na Szpilki)

Day 15: Blind Contour, Donuts
(Rysowanie Bez Patrzenia Na Kartkę, Pączki)
I know that these donuts look quite weird, but I like them! It was quite difficult to draw them without looking at the paper :O !
Taaa.. wiem, że moje pączki wyglądają dziwacznie ale i tak je lubię! Naprawdę trudno było je narysować bez patrzenia na kartkę :O !


What do you think about these classes? If you are participating in the Daily Drawing Challenge - I would love to see your works!
I co myślicie o tych zajęciach? Jeśli też bierzecie w nich udział, to pokażcie swoje rysunki! Jestem bardzo ciekawa jak wam wyszły!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOBONICHI CHALLENGE
FEBRUARY EDITION


Day 1: Remote
(Pilot)
My favourite remote - PS3 Controller.
I don't watch TV at all so I didn't want to draw a simple remote.
Mój ulubiony "pilot" to kontroler od PS3.
W ogóle nie oglądam telewzji, więc bez sensu byłoby rysować zwyczajny pilot.

Day 5: What You Last Drank
(Co Ostatnio Wypiłam)


Day 6: Cherry Tomato
(Pomidorek Koktajlowy)
Well.. it's not a cherry tomato in fact. It's a small but regular tomato :P
No.. tutaj to nie pomidorek koktajlowy.. ale taki zwykły :P

Day 7: Button
(Guzik)
I tried to make it quite realistic just using Micron 005 pen.
Starałam się zrobić w miarę relistyczny guzik używając tylko Microna 005.

Day 9: A Piece of Jewellery or Watch
(Biżuteria Lub Zegarek)
One of my favourite necklaces which I received a loooong time ago from my A. I love it's shape! It was fun to draw it :)
A tutaj jeden z moich ulubionych naszyjników. Dostałam go baaaardzo dawno temu od mojego A. Naszyjnik ma genialny kształt, fajnię się go rysowało :)

Day 10: Something From Your Wish List
(Coś Z Mojej Listy Zachcianek)
As you can see - one of the things from my wishlist is a new, comfortable bed. And I would love to buy this one (Brimnes) from Ikea!
Jak widać.. jedną z rzeczy, którą bardzo bym chciała to wygodne łóżko. No i taki Brimnes z Ikei by był idealny!

Day 11: Your Favourite Mug
(Ulubiony Kubek)
I have two of them and I drink coffee from these mugs every single day! If you're interested you can find them at JaCięBroszę's shop!
Mam dwa takie i dzień w dzień piję z nich kawę! Podobają wam się? To zapraszam do Ja Cię Broszę!

Day 12: Your Pen Case
(Piórnik)

Day 15: Your Favourite Washi Tape Pattern
(Ulubiony Wzór Taśmy Washi)

Ok, I hope you aren't bored too much! I will show you the second half of the month's drawings in two weeks time!
No i jak? Mam nadzieję, że za bardzo was nie zanudziłam. Za jakieś dwa tygodnie pokażę wam resztę!

Do you participate in similar challenges? If not - would you like to?
Uczestniczycie w podobnych wyzwaniach? A jeśli nie, to chcielibyście?

Have a nice day everyone! I'm relaxing the whole week (at last!)!
Życzę wszystkim udanego dnia! Ja cały tydzień się lenię (w końcu!)!
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...