Monday, May 11, 2015

Crocheting and knitting

Welcome to my crafty space! My wall behind the workdesk has even more pictures with inspirations than the last time I showed you it! I love this wall, every picture is colorful and gives me creative power - and the best thing is that I'm not damaging the wallpaper thanks to washi tape! It holds everything nicely without leaving the glue on the wall!
Witam w moim kreatywnym kąciku! Ściana za biurkiem ma jeszcze więcej obrazków z inspiracjami niż ostatnim razem jak wam pokazywałam! Uwielbiam tą ścianę - każdy kolorowy obrazek dodaje mi kreatywnej energii każdego dnia! I najlepsze jest to, że nie niszczę tapety dzięki temu, że przyklejam wszystko taśmami washi!
What have I been doing lately in my crafty corner? Well, I was crocheting. I found great yarn - Gazzal Galla, and I made a nice, round xxl coaster for my coffee table - hmm.. it's more like a tablecloth than a coaster really, don't you think?
A co ostatnio działo się w moim kąciku? Głównie szydełkowałam. Znalazłam świetną włóczkę Gazzal Galla i zrobiłam całkiem fajną, okrągłą podkładkę xxl na mój stoliczek. Hmm.. ale w sumie to bardziej przypomina obrusik, niż podkładkę.. no nie?
The yarn is think, but the coaster itself looks quite thick. And I'm proud of myself because it's not crooked! It really is round! How do you like it?
Włóczka jest cienka ale podkładka wydaje się jakaś taka gruba. Jestem z siebie dumna, bo pierwszy raz zrobiłam coś okrągłego, nic nie wyszło krzywo! Jak wam się podoba?
Another yarn project I finished lately - a knitted pillowcover! As some of you know I'm learning to knit - this pillow is my first knitted thing ever! I used Big Bang yarn and circular knitting needles 15mm - but now I see, I should have used bigger needles - the pattern is too tight!
I kolejny włóczkowy projekt, który ostatnio skończyłam - poszewka robiona na drutach! Jak część z was wie, uczę się robić na drutach - ta poduszka jest pierwszą rzeczą jaką wydziergałam! Użyłam włóczki Big Bang i drutów z żyłką 15mm - ale teraz widzę, że mogłam użyć większych drutów.. wzór jakoś wyszedł zbyd.. ciasny?
After I finished this pillow I knitted a simple pom-pom hat, but I forgot to make some photos of it.. I'll show you it next time! I have to admit knitting is really great! :)
Jak skończyłam tą poszewkę to wzięłam się za prostą czapkę z pomponem. Niestety nie zrobiłam jej jeszcze zdjęć.. ale postaram się pokazać ją następnym razem! Muszę przyznać, że robienie na drutach jest naprawdę świetną sprawą! :)

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

We spent our weekend at the countryside - AGAIN. I love going there, I always read a lot and my A. is always working in his workshop. This time he is renovating and old table, and I was sanding a beautiful piece of bark instead of sitting with a book. I'll put it above my bed with a lot of colorful garlands. Can't wait to finish it!
Weekend znowu spędziliśmy na wsi. Uwielbiam tam jedzić. Zawsze bardzo dużo czytam a mój A. pracuje w swoim warsztacie. Tym razem odnawia bardzo stary stół a jaszlifowałam bardzo ładny kawałek kory zamiast siedzieć z głową w książkach. Kora zawiśnie nad moim łóżkiem z róznymi kolorowymi girlandami. Nie mogę się doczekać aż skończę!
What have you been up to the last weekend? I hope you had a great time :)
A co u was słychać? Jak minął wam weekend? Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście :)

Have a nice week! Don't let the bad mood get you!
Życzę udanego tygodnia! Nie dajcie się poniedziałkowej chandrze!
marysza

Thursday, May 07, 2015

Blog Swap with DECU Style!

Hi! Do you remember the Brush illustration I made some time ago? It was inspired by Bianca Green's Art, but more about that you can read in >> THIS << post. Well, I made this painting for Zuza DECU Style - she has it in her workshop and as a blog banner!
Hej! Pamiętacie Pędzelki, które namalowałam jakiś czas temu? Inspirowałam się ilustracjami Bianki Green - ale o tym możecie więcej poczytać >> TUTAJ <<. Obrazek ten zrobiłam dla Zuzy z DECU Style. Ma go w swojej pracowni i na blogowym bannerku!
 And I received a gift from Zuza yesterday! It was a very big package with amazing stuff..! First of all - I received a wooden box (so so so flowery and delicate.. I'm in love!) for my watercolours!
A ja swój upominek wymiankowy dostałam od Zuzy wczoraj! Spora paczka z niesamowitymi rzeczami..! Na początek - duże drewniane pudełko (taaakie kwieciste i delikatne.. jestem zakochana!) na moje akwarele!
 As you can see the box is quite big so it easily stores my Karmański watercolours, brushes, pens and a small water cup. It's just perfect for all kinds of open-air painting!
Jak widać pudełko jest spore więc idealnie mieści moje akwarele Karmańskiego, pędzle, cienkopisy i mały pojemnik na wodę. Jest po prostu idealne na malowanie w plenerze!
 Another lovely thing that I found in the package is this pencilcase. It's super cute and quite small but it's a good thing - I mostly use for everyday writing my two fountain pens. And look at the little bow inside it! Such a small thing but every time I see it I smile! :D
Kolejną śliczną rzeczą, którą od niej dostałam jest piórniczek. Jest przeuroczy i dość mały - ale to dobrze bo do codziennego pisania używam głównie swoich dwóch wiecznych piór. I spójrzcie tylko na środek! Jest tam mała kokardeczka - za każdym razem jak na nią patrzę do się uśmiecham! :D
 I just can't wait to use my new wooden watercolour box! I don't have time for painting now, but I will have loads of time in June.. so I will try it out at the countryside!
Nie mogę się doczekać aż użyję mojego drewnianego pudełka na akwarele! Akurat teraz nie mam za bardzo czasu na malowanie, ale będę mieć go mnóstwo w czerwcu.. więc wtedy go wypróbuję na wsi!
 On the photo above you can see a sketch from the countryside I made about 3 years ago. I would love to try to make a watercolour image from the same place!
Na powyższym zdjęciu widać szkic, który właśnie na wsi zrobiłam jakieś 3 lata temu. Bardzo chciałabym zrobić akwarelkę z tego samego miejsca!

Thank you so so much Zuza DECU Style - it's the most beautiful box I have even seen!
Dziękuję Ci Zuza ogromniaście - to najpiękniesze pudełko jakie w życiu widziałam!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

And now something totally different  - a photo of my small notebook collection. I didn't make a photo of all my notebooks.. just the ones I currently use.
A teraz coś z innej beczki - zdjęcie małej kolekcji notesów. Nie zrobiłam zdjęcia wszystkim, które posiadam bo jakoś miejsca nie było :p te ze zdjęcia są używane cały czas.
 Some of them are very old.. e.g. the one in the foreground had 6 years! Nine of them were made by me! :D
Niektóre z nich są bardzo stare.. np. ten w jabłuszka ma 6 lat! Dziewięć z nich zrobiłam sama! :D

I would like to join this photo to Projekt Planner's notebook challenge!
Zdjęcie zgłaszam na wyzwanie notesowe u Projekt Planner!
If you like notebooks, journals and diaries as much as we do.. click in the link and join the challenge!
Jeśli kochacie notesy i journale tak jak my.. klikajcie w link i dołączcie się do zabawy!

Have a beautiful day guys!
Pięknego dnia życzę!
marysza

Tuesday, May 05, 2015

Colorful Post

Today's post is full of colours! I would like to show you a few things - some quite new, and other quite old! Let's start with a new set. More precisely - two almost identical sets!
Dzisiejszy post będzie bardzo kolorowy! Chciałabym wam pokazać parę rzeczy - nowych i starych! Zacznijmy od nowego zestawu. A dokładniej - dwóch prawie identycznych zestawów!
Two wallets with big buttons plus two matching tissue holders. The main fabric is from IKEA, the nice pastel one from the inside is from House of Cotton. As always the wallets have 4 card slots each (they can fit 8 cards), three simple pockets and one with a zipper. Everything closed my favourite wooden buttons!
Dwa portfele z dużymi guzikami a do tego pasujące chusteczniki. Główna tkanina jest z IKEI, a ta pastelowa ze środka ze sklepu House of Cotton. Jak zwykle portfele mają po 4 kieszonki na karty (spokojnie mieszczą 8 kart), trzy zwykłe kieszenie i jedną z suwakiem. Wszystko zamknięte za pomocą moich ulubionych drewnianych guzików!
How do you like them? What do you think about the interior, does it match the exterior in your opinion?
Jak wam się podobają? Co sądzicie o wnętrzu, pasuje do zewnętrznej części portfela?

And now something completely different! A gift for my good friends who organised a housewarming party. As the tradition says, every guest should bring a gift for the hosts so I decided to make two pillows: a "hello there gorgeous" for her, and a "hello there handsome" for him!
A teraz coś całkiem innego! Prezent dla moich dobrych znajomych, którzy jakiś czas temu organizowali parapetówę. Tradycyjnie każdy gość powinien przynieść prezent dla hostów - ja postanowiłam zrobić dwie poduszki: jedną z napisem "witaj piękna" a drugą z "hej przystojniaku".
 Pillows were given in a special bag as you can see. Why? Well.. it was a costume party, and we (my A. and I) were dressed as thieves! I'm sorry for these really bad photos.. but the party was a couple of months ago and I totally forgot to make better photos!
Poduszki wręczyłam w specjalnym worku jak widać. A dlaczego akurat taki? No.. to była impreza kostiumowa :D a ja i mój A. byliśmy przebrani za złodziejaszków! Wybaczcie te kiepskie zdjęcia ale impreza była kilka miesięcy temu, i totalnie zapomniałam o zrobieniu porządniejszych zdjęć!

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Ok and now a bit about.. the beautiful weather outside! It sometimes rains but I don't really care because everything is blooming! The trees are so beautifully green, flowers are blooming and the birds are singing all day long. This is the perfect time of the year, don't you think?
A teraz coś o.. tej przepięknej pogodzie! Fakt, czasami pada.. ale mam to gdzieś bo wszystko kwitnie! Drzewa są tak pięknie zielone, kwiaty kwitną a ptaszki śpiewają całymi dniami! To idealna pora roku, prawda?
 I missed having breakfast on the balcony.. and last week was the first time this year! A few days were so warm and sunny that I spent them making stuff on the balcony - for example: weaving! I barely started, but I hope I'll finish it in May.
Tęskniłam za śniadankami na balkonie.. i w końcu w zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza balkonowa wyżerka tego roku! Kilka dni było tak ciepłych i słonecznych, że całymi dniami kombinowałam coś na balkonie! Np. wzięłam się za tkactwo artystyczne - ledwo zaczęłam, ale mam cichą nadzieję, że skończę to w maju.
Have you ever tried weaving? I thought it was quite easy, but now I have to admit it's difficult! Thank you Anti for lending me this weaving frame - I hope I won't destroy it! :P
Próbowaliście kiedyś tkać? Szczerze mówiąc ja myślałam, że to całkiem łatwe.. teraz mogę przyznać że to trudne! Dziękuję Anti za pożyczenie tej ramy.. mam nadzieję, że jej nie rozwalę! :P

What have you been up to?
A co u was? Co fajnego ostatnio robiliście? 
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...