Wednesday, April 30, 2014

Miniprints - Business Cards from Instadruk

Have you heared about Instadruk? I'm sure you did.. but If someone didn't I will just tell you that it's one of the best companies (well, in my opinion of course!) which prints photos from Instagram (but you can also print photos from your computer!). You can choose a lot of options, such as: Fotochoco, Magnets, Fotoframes, Memo Game, Squares, Memoprints, Posters and the one I choose - Miniprints.
Słyszeliście już o Instadruk? Jestem pewna, że tak.. ale gdyby ktoś jeszcze nie wiedział o co chodzi to w skrócie powiem wam, że to jedna z najlepszych firm (no przynajmniej według mnie), która drukuje zdjęcia z Instagramu (lub jeśli ktoś woli z dysku komputera). Mają wiele świetnych produktów, jak np.: Fotochoco, Magnesy, Fotoramki, Gry Memo, Kwadraty, Memoprinty, Plakaty i to co ja akurat wybrałam - Miniprinty.
Prints are packed in a super cute paper box. When I opened it.. I was really surprised with the quality of my Instagram photos! Colours are just like on my phone!
Wydruki są pakowane w urocze tekturowe pudełeczko. Kiedy go otworzyłam.. byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona jakością moich Instagramowych zdjęć! Kolory jak na moim telefonie!
It's my first order from Instadruk, but I'm sure I will make new ones - I am dreaming about a poster and magnets for my fridge! Hmm and maybe some squares for my art-journals? :D
To moje pierwsze zamówienie u nich, ale jestem pewna że będzie więcej - bardzo bardzooo chce plakacik i magnesy na lodówkę! Hmm i może kwadraty do moich art-journali? :D
I had such a problem picking the right photos, you can't even imagine! If I could, I would order every single photo from my Instagram :P and just hang them on my wall!
Miałam ogromny problem z wybraniem zdjęć, nawet sobie nie wyobrażacie! Gdybym mogła to druknęłabym wszystkie z mojego Instagrama :P i np. powiesiła na ścianie!
Why did I chose Miniprints? Well, I needed new business cards.. and they have the perfect size! Earlier my cards all looked the same, but now - every person will receive a different picture!
A dlaczego wybrałam akurat Miniprinty? Potrzebowałam nowych wizytówek.. a ten produkt ma idealny wymiary! Wcześniej wszystkie moje wizytówki wyglądały tak samo, a teraz - każda osoba dostanie inny obrazek!
I stamped my blog address on the back of my Miniprints, but others will have just handwritten "thank you", e-mail and web page :).
Na odwrocie wystemplowałam adres mojego bloga, ale nie na wszystkich. Część będzie miała po prostu ręcznie napisane "dziękuję", e-mail i adres bloga :).

If you had some doubts and wasn't sure if you should order them.. I can truly recommend this company's products! :)
Jeśli mieliście wcześniej wątpliwości czy zamawiać u nich cokolwiek - szczerze polecam, naprawdę warto! :)


What's your opinion about business cards like that? Is it fun to receive them with orders and letters?
A teraz takie pytanko do was.. co myślicie o takich wizytówkach? Fajnie dostawać takie obrazki do zamówień bądź listów?

Miniprints from // Miniprinty z:
Shop // Sklep: http://www.instadruk.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/instadruk

P.S. And for people from abroad, you have a very similar (almost identic) company where you can print your instagram photos! It's called Sticky9

Sunday, April 27, 2014

If you are bored, you don't live enough

Hello! I have three little things prepared for today's posts. First of all, my super simple watercolour poster, which I made for our new Art-Piaskownica's colour challenge! I didn't have time to sew so I decided to make something else quick! :) It looks a bit better in reality, because the details are more visible :P
Hej! Przygotowałam do dzisiejszego posta trzy rzeczy. Na początek - bardzo prosty akwarelowy plakacik, który zrobiłam na kolorowe wyzwanie z Art-Piaskownicy! Nie miałam czasu na szycie więc zrobiłam coś innego, szybkiego! :) Na żywo wygląda lepiej, bardziej widać szczegóły :P
This quotation is from A. D'Avenia's As White as Milk, Red as Blood and more or less it means: "If you are bored, you do not live enough" - it's just a very loose translation, because I couldn't find the English equivalent in the internet :)
Ten cytat jest z książki Biała jak Mleko, Czerwona jak Krew A. D'Avenii.
I read this book a long time ago, but I can't forget about this simple but very wise sentence.. I don't get bored and I don't understand people who are bored even a minute a day! Do you have similar feelings about it? Or am I just crazy :D?!
Dość dawno czytałam tą książkę, ale ten cytat ciągle chodzi mi po głowie.. jest bardzo prosty, ale też dużo znaczy.. Ja jakoś tak mam, że nigdy się nie nudzę i nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy nawet minutkę się nudzą! Macie podobnie? Czy ja po prostu zwariowałam :D?!

 Second thing - we have a new photo challenge aswell! It's a photo-lift and here is my interpretation:
Kolejna rzecz - nowe wyzwanie foto! Tym razem liftujemy, a poniżej moja interpretacja:
This little guy grows incredibly fast, I try to make thousands of photos just to capture his puppy days but I still think that I don't make enough photos! We are crazy about him and love this naughty creature with all our hearts! :D He will be 4 months old tomorrow!
Lunar rośnie jak na drożdżach. Próbuję robić tysiące zdjęć żeby uchwycić jego szczenięce lata ale i tak ciągle myślę, że robię ich za mało! Szalejemy za nim i kochamy tego niegrzeczniucha! :D A już jutro kończy 4 miesiące!

And yesterday -  I sewed! AT LAST! I just hate months when I can't use my sewing machine. But yesterday I could use it for few hours, and I made a tutorial! Below a little sneak peek!
A wczoraj - szyłam! W KOŃCU! Nie cierpię miesięcy kiedy nie mam czasu na używanie mojej Janome. Ale wczoraj mogłam na to poświęcić parę godzin.. i zrobiłam tutorial! Poniżej mała zajawka!
Who would like to see it? :D
Ktoś chciałby go zobaczyć? :D

Long May weekend ahead - do you have some plans already? I hope you will spend some awesome time with your love ones and friends! :)
Długi weekend majowy już tuż tuż - macie jakieś plany? Mam nadzieję, że spędzicie ten czasu cudownie z ukochaną osobą i przyjaciółmi! :)

Thursday, April 17, 2014

Blue&Purple / Photo Challenge

Today's post is all about my third crochet cowl! It's super simple and I know it is probably boring for you to see such simple things but I just had to show it! :P
Dzisiaj będzie o moim trzecim szydełkowym kominie! Jest super prosty i jestem świadoma, że nudzą was posty z takimi prostymi rzeczami, ale jakoś bardzo chciałam wam go pokazać! :P
Like I said, it's simple! I used just two colours of yarn and finished it in one day. I don't make so many mistakes now, but I still have to count everything!
Tak jak już wspomniałam, jest mega prosty! Użyłam tylko dwóch kolorów włoczki i nawet udało mi się go zrobić w jeden dzień. Już nie robię tyle błędów co wcześniej, ale wciąż muszę liczyć każde oczko!
 It's quite big, warm and very colorful! I made it for the winner of one of my giveaways on facebook, I really hope that the she will like it! :)
Jest całkiem spory i bardzo kolorowy! Zrobiłam go dla zwycięzcy mojej facebookowej rozdawaki. Mam nadzieję, że nowej właścicielce się spodoba! :)
What do you think about it? If someone wants a similar cowl just contact me by e-mail! The weather is perfect for things like this :P Sorry for bad photos! I needed to make some quick photos :P
Co o nim sądzicie? Jakby ktoś jakimś cudem chciał podobny, to wystarczy mi e-mail wysłać! Pogoda idealna na takie ocieplacze :P Wybaczcie kiepskie zdjęcia ale jakoś tak je na szybko robiłam :P

Another thing I wanted to show you today is my interpretation of We Grochy's new photo challenge! The topic is "Illustration". I made a photo of my watercolour feathers which I made about two years ago.. :)
Kolejna rzecz, która chciałam wam pokazać to moja interpretacja wyzwania foto u We Grochy! Temat to "Ilustracja". Zrobiła zdjęcia moim starym akwarelkowym piórkom. Te bazgroły mają około dwóch lat.. :)
I love Weronika's challenges because she always gives perfect topics! Come and play with us! Show your interpretations, be creative
Uwielbiam wyzwania foto u Weroniki bo zawsze daje idealne dla mnie tematy! Dołączcie do zabawy! Pokażcie swoje interpretacje, bądźcie kreatywni! 

Happy Easter!
 Wesołych Świąt!

Saturday, April 12, 2014

Contest / Giveaway

Hello! It has been a looooong time since I made a giveaway with my notebooks! That's why I decided to organise one with:
Hej wszystkim! Baaaaardzo dawno nie robiłam żadnych rozdawajek z moimi notesami! No i dlatego postanowiłyśmy zorganizować dla was małe co nieco.. konkurs organizuję razem z kochaną:

 >> > SCRAPERKA < < <

If you don't know her blog, it's time to make up for it and visit her awesome blog!
Jeśli jeszcze jakimś cudem nie znacie jej bloga, to najwyższy czas nadrobić zaległości!
 If you are interested, and would like to win one of my notebooks, completely personalised for YOU, just visit Scraperka's blog for more information :)
Jest ktoś zainteresowany notesem według własnego projektu? Wystarczy, że odwiedzicie bloga Scraperki po więcej informacji :)
What does it mean that you can win a personalised notebook? Well, you will choose the main fabric, the closure, type of pages.. it will be a journal from your dreams (well, at least I hope so :P)!
A co znaczy notes według własnego projektu? Wybierzecie sobie na niego tkaniny, rodzaj kartek, typ zamknięcia.. to będzie notes waszych marzeń (no przynajmniej mam taką nadzieję :P !

I really hope you like this giveaway! :) It ends on the 25th April!
Mam nadzieję, że rozdawajka się wam podoba! :) Macie czas do 25 kwietnia!

Monday, April 07, 2014

Mustard Yellow Wallet

Today I would like yo show you a wallet which I finished some time ago.. yes - I forgot to show you it earlier! It's one of the last wallets with the vintage typewriter pattern, I have maybe two or three small pieces of this beautiful fabric left!
Dzisiaj chciałabym wam pokazać portfel, kóry uszyłam już jakiś czas temu.. i oczywiście zapomniałam wam go pokazać! To jeden z ostatnich portfeli z motywem maszyny do pisania, mam może jeszcze dwa lub trzy kawałeczki tej pięknej tkaniny!
The interior is made of various fabrics: white and pink stripes and mustard fabric with a nice woodgrain pattern.. it matched to the mustard typewriter fabric! 
Środek jest z różnych tkanin: delikatnych biało-różowych paseczków i musztardowej tkaniny z motem drewnianym.. akurat fajnie pasował do vintażowej tkaniny w maszyny :)
 You can put in it four cards (I put more :P). It also has a pocket with a zipper and 3 quite big pockets for all kinds of stuff :)
Jak zwykle miejsce na 4 karty (chociaż ja i tak tam więcej wciskam :P), kieszonka z suwakiem na drobne i 3 większe kieszonki na pierdółki :)
 I didn't sew for a looong time and I'm really starting to miss it, but I know that when I will turn my sewing machine on I will sew the whole day (and probably night too?) so I can't really do it! What a pitty :( I hope that I will have some special sewing time during Easter holidays! I have so many things to do: two bags, some wallets, journals and maybe tissue holders because I lost some of them!
Długo już nic nie szyłam i naprawdę zaczynam za tym tęsknić, ale wiem że jak wyciągnę maszynę na biurko to nie oderwę się na cały dzień (i noc?) a na to sobie teraz pozwolić nie mogę! Buu :( Mam nadzieję, że chociaż w święta wielkanocne dam radę coś uszyć - mam tyyyyyle planów szyciowych! Chcę uszyć dwie torby, kilka portfeli, jakieś notesiorki i może chusteczniki, bo wszystkie które miałam jakoś pogubiłam!

I don't have time for sewing but there is always some time for a short walk.. we have a dog now I have a perfect excuse, he can't just run aroung our garden all the time! Every walk is a perfect opportunity to enjoy the spring! I just looove this time of the year!
 Nie mam czasu na szycie, ale zawsze znajdzie się chwilka na krótki spacerek.. w szczególności, że mamy teraz pieska i trzeba go czasem wyprowadzić poza działkę! Każdą spacerową okazję wykorzystuję i cieszę się piękną wiosną! Uwielbiam tą porę roku!
Everything is so colorful, fresh and full of life! You just come back from the walk and have so much energy to write you B.A. thesis.. yeah, right :P
Wszystko jest takie kolorowe, świeże i pełne życia! Aż chce się pisać pracę licencjacką po powrocie do domu.. taaaa :P 

I hope you like this mustard wallet! If not please tell me what's wrong with it. I would love to hear your advice! Thank you for all your comments! Have a nice week!
W każdym razie mam nadzieję, że portfel wam się podoba! Jak nie to piszcie co jest w nim nie tak, chętnie posłucham trochę rad :D Dziękuję za wszystkie miłe słowa! Ściskam ciepło!

Friday, April 04, 2014

March in Photos

March was a busy month but I wish I could sew more.. my studies fill too much of my free time, and I am way too stressed all the time because of them.. good that I can crochet from time to time, I have to admit it is a really relaxing activity!
Marzec był kolejnym pracowitym miesiącem.. szkoda tylko, że nie miałam kiedy więcej szyć. Studiowanie zajmuje mi stanowczo zbyt dużo czasu i jestem przez nie za bardzo zestresowana.. dobrze, że chociaż od czasu do czasu mogę trochę poszydełkować.. świetny sposób na odstresowanie!
The moment I stopped being a part of SODAlicious DT i also stopped journaling for a while, not because I don't like it any more - I just needed a little break and like I said before, I don't really have time. But I was able to make one page in March! Super simple, but still I am happy I have done it!
Kiedy przestałam należeć do DT SODAlicious przestałam też journalować. Nie dlatego, że przestało mi się podobać - poprostu potrzebowała trochę od tego odpocząć, no i z czasem też nie najlepiej a takie rzeczy. Ale w marcu udało mi się zrobić jedną stronę! Bardzo prosta, nic specjalnego.. ale jestem bardzo szczęśliwa, że ją zrobiłam!
In the middle of the month, me and my A. visited Szczyrk for a weekend. The weather was so awful that most of the time we spent in our hotel just relaxing and eating! We had a good time!
W połowie miesiąca pojechaliśmy z moim A. do Szczyrku na weekend. Pogoda była tak paskudna, że prawie cały wyjazd spędziliśmy w hotelu odpoczywając i jedząc! :D I mimo pogody, bardzo fajnie wspominamy ten weekend!
Beside the weekend when we visited the mountains, this month was a perfect manifestation of spring.. everything was colorful and full of life. One of my favourite season of the year!
Oprócz weekendu kiedy byliśmy w górach pogoda była cały miesiąc piękna! Cudowny pokaz prawdziwej wiosny.. wszystko było bardzo kolorowe i pełne życia. Jedna z moich ulubionych pór roku!
Our doggy is growing very fast, he is almost three times bigger that when we bought him! And he is a very noughty dog, he bites everyone and tries to dominate.. it's a very difficult thing to raise a german shepherd puppy..! But it doesn't change the fact that he is also the cutest pet ever! :D
Piesek rośnie baaardzo szybko, już jest prawie trzy razy większy niż w dniu w którym go kupiliśmy! No i jest okropnie niegrzeczny, gryzie wszystkich i próbuje dominować.. trudne zadanie wychować sobie takiego owczarka..! Ale to nie zmienia faktu, że jest też najukochańszym pieskiem! :D

One of my not many goals for 2014 was to read one book a week. Of course I failed it already.. everything was going perfect but then I took "The Ocean at the End of the Lane" and I just stopped reading. I couldn't get through this book! N. Gaiman is one of my favourite authors, but this book just wasn't my type.. I hope I will catch up with my reading list soon! I should already have read 14 books, but I just finished the 9th! Do you have similar reading goals? I would love to hear about them! :)
Jednym z moich celów na 2014r. było czytanie jednej książki na tydzień. I oczywiście już poległam.. wszystko szło pięknie do momentu aż nie zaczęłam czytać "Ocean na końcu drogi". Jakoś nie mogłam przez tą książkę przebrnąć! N. Gaiman to jeden z moich ulubionych autorów, ale ta książka nie była dla mnie.. mam nadzieję, że szybko nadrobię zaległości w czytaniu! Powinnam już przeczytać co najmniej 14 książek, a dopiero skończyłam 9! Macie podobne wyzwania czytelnicze? Chętnie o nich poczytam! :)

But before I will do that, I have to work on my B.A. thesis.. and it's a torture for me.. so please keep your fingers crossed! I promise that after I will graduate I will get back to sewing, making new projects and blog a lot more! 
Ale zanim to zrobię, muszę pisać moją pracę licencjacką.. a to dla mnie katorga.. bardzo proszę trzymajcie za mnie kciuki! Obiecuję, że jak tylko zdam 3 rok to wrócę do szycia, ciekawych projektów i do regularnego blogowania! 

Tuesday, April 01, 2014

Renovated Flowerpot - DIY

Some time ago I found an old flowerpot in the attick. I took it from there but I really didn't like how it looked, so it just lied around somewhere, totally forgotten. But one day I got a little idea, to make a super simple renovation!
Jakiś czas temu znalazłam na strychu stary wazonik. Zabrałam go do pokoju ale naprawdę nie zachwycał swoim wyglądem.. więc się poniewierał z kąta w kąt. Ale w końcu któregoś dnia ruszyłam głową i wpadłam na pomysł żeby go troszkę przerobić!
 Below you can see how it looked before my little esperiment :P Just an old, shiny brown vase.
Na poniższym zdjęciu jest przed eksperymentem :P Zwykły, stary, brązowy wazon.
 I took some stuff (acrylic paint in spray, brushes, paper tapes, paints.. etc. etc.) and here is how it looks now! It's main colour is pastel pink, two grey stripes and some simple X - much better than the old version, don't you think? I know it's not mindblowing but my mom likes it! This small vase is now a little bright spot in our living room! :)
Wzięłam trochę przydasiów (farba akrylowa w sprayu, pędzle, papierowe taśmy, pędzle itp. itd.) i tak wygląda teraz! Główny kolor to pastelowy różowy, z dwoma szarymi paseczkami na bokach i czarnymi iksami. Wygląda dużo lepiej niż wcześniej, prawda? Wiem, że to nie jest jakiś odjechany w kosmos pomysł i wykonanie ale mojej mamie się podoba :D Teraz wazonik ma swoje stałe miejsce w dużym pokoju, dodając mu troszkę koloru! :)
If you have some old, unused flowerpots change them! It gives so much satisfaction when you make something for your home! And the tutorial I made is super easy, just hop on to >> THIS << link, and you'll be redirected to the website with a very detailed DIY! :) 
Jak macie gdzieś stare, nieużywane wazoniki to bierzcie się do roboty i przeróbcie je trochę! Cudowne jest to, że takie rzeczy dają masę satysfakcji, że samemu coś się robi do domu! A tutorial jest naprawdę prosty, klikajcie w >> TEN  << link, przekieruje was na stronę ze szczegółowym opisem DIY! :)
P.S. Tell me what you think about it! Do you like my tutorials? Or they are just too boring and unpractical? I would really love to hear your opinions! Have a nice evening ♥ !
P.S. Dajcie znać co o nim myślicie - i o tutorialu i o wazoniku! No i tak w ogóle chciałam zapytać czy w ogóle lubicie moje tutoriale.. Są ok, czy zbyt nudne i totalnie niepraktyczne? Bardzo chciałabym usłyszeć wasze opinie! Miłego wieczoru wszystkim życzę ♥ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...