Tuesday, May 27, 2014

Wall Pocket

Hi there! Wondering what have I been doing lately? Nothing much related to sewing (mostly learning!), but I managed to make something for our Art-Piaskownica's Color Challenge! Pastel colors are beautiful, don't you think?!
Hej wszystkim! Zastanawiacie się co ostatnio porabiam? Prawie nic związanego z szyciem (głównie nauka!), ale udało mi się zrobić coś specjalnego na nasze kolorowe wyzwanie w Art-Piaskownicy! Pastelowe kolory są cudowne, prawda?!

Some time ago my A. gave me this polished branch with two holes, my dog wanted to eat it but I took it from him and decided to do something with it - finally!
Jakiś czas temu dostałam od mojego A. wyszlifowany dość gruby patyk z dwoma dziurkami, mój pies go nawet ostatnio chciał zjeść ale akcja ratunkowa zakończyła się powodzeniem! W końcu postanowiłam go do czegoś wykorzystać!
 So I sewed a fabric pocket! It's perfect to hang on a wall or closet. It has four pockets and a special elastic band where you can put some crochet hooks/pencils etc.
No i uszyłam materiałową kieszonkę! Jest idealna do powieszenia na ścianie lub szafie. Ma cztery kieszonki i specjalną gumkę na np. szydełka czy ołówki.
 Of course, I wouldn't be myself if I made everything correctly! I had some problems with the lower pockets, because I forgot that I had to turn everything on the other side at the end of sewing.. Fortunately the yellow piping saved this little project!
Oczywiście nie byłabym sobą gdybym czegoś nie zepsuła! Miałam trochę problemów z dolnymi kieszonkami, bo zapomniałam, że przecież pod koniec szycia wszystko muszę odwrócić na drugą stronę.. Na szczęście żółta lamówka uratowała ten malutki projekt!
 As usual, it doesn't look perfect - but I like how it came out!
Jak zwykle, nie jest idealnie - ale nawet podoba mi się jak wyszło!

Another thing I wanted to show you today - something I finished about one or two months ago - a crochet phone cover! You have probably seen them on my Instagram profile, but still I wanted to show you the details here!
Kolejna rzecz do pokazania na dzisiaj - coś co skończyłam jakiś miesiąc lub dwa temu - szydełkowy pokrowiec na telefon! Pewnie część z was widziała go już u mnie na Instagramie, ale i tak chciałam tutaj pokazać!
 It's simple, I used only two colors - grey and pastel pink. At the front - three crochet frowers. The cover also has a little pastel pink stripe around, which you can see on the photos below.
Jest bardzo prosty, użyłam tylko dwóch kolorów - szary i pastelowy róż. Na przodzie - trzy szydełkowe kwiatki. Sam pokrowiec ma też cienki różowy paseczek naokoło - widać go na poniższych zdjęciach.
I crocheted it so tightly because I wanted it to protect my phone for real! I am addicted to my phone and currently it's my only camera which I use every single day!
Oczka są bardzo eee gęsto (?) bo chciałam żeby porządnie ochraniał mój telefon! Jestem uzależniona od telefonu i obecnie to mój jedyny apratak, którego używam codziennie!

What do you think about the fabric pocket? Do you like hanging stuff like that on walls? Or maybe is it just too much? As you know, my walls are full of EVERYTHING o.O !
I co sądzicie o kieszonce? Lubicie wieszać takie rzeczy na ścianach? Czy to już dla was przesada? U mnie jak wiecie ściany są zalawone WSZYSTKIM o.O !

P.S. Two weeks of exams started.. keep your fingers crossed! It always helps!
P.S. Maraton z egzaminami rozpoczęty.. trzymajcie kciuki! To zawsze pomaga!

Saturday, May 17, 2014

Mother's Day Tutorial and an Owl Set

Hi! Wednesday was my special sewing day this week! I made an Owl Set and a tutorial for mother's day. Let's start with this super colorful set. It consists of two vanity bags, small wallet and tissue holder. Everything made using the same fabrics :) 
Hej! Środa była specjalnym dniem na szycie! Zrobiłam Sówkowy Zestaw i tutorial na dzień matki. Zacznijmy od tego super kolorowego zestawu. Składa się z dwóch kosmetyczek, małego portfela i chustecznika. We wszyskich tych rzeczach użyłam tych samych tkanin :)
 Everything is super colorful! I love this happy combination :) As you can see the wallet is very small. Half the size of the wallets I usually sew. It has three card pockets, two simple pockets and one with a zipper.
Wszystko jest bardzo kolorowe! Uwielbiam to radosne połączenie :) Jak widać portfel jest mału. Połowa wielkości portfeli, które zazwyczaj szyję. Ma trzy kieszonki na karty, dwie zwykłe kieszonki i jedną z suwakiem.
 Second thing I wanted to show you is.. a simple notebook/photo album/journal! It's A5, has 24 pages and the it can be used in various ways. I decided to make a Mother's Day Gift from it.
Kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać to.. zwykły notes/album/journal! Jest formatu A5, ma 24 strony i można go użyć na wiele sposobów. Ja zdecydowałam, że będzie to prezent na Dzień Matki.
 We can develope photos and glue them on every page with some colorful tapes and descriptions. It can be a handy album with memories, special gift for every Mom :)
Można wywołać zdjęcia i przykleić je na każdej stronie ze specjalnymi opisami. Wyjątkowy prezent dla każdej mamy - wspomnienia w jednym małym albumie :)
If you would like to make a gift like that for your mother, or a journal for yourself just click >> HERE << or on the image below to visit the page with a detailed tutorial! Let me know if you like it and are the instructions clear! :)
Jeśli chcielibyście zrobić coś takiego dla swojej mamy, lub po prostu journal dla siebie to zapraszam >> TUTAJ << lub kliknijcie w poniższy obrazem, żeby przeniosło was na stronę z tutorialem! Dajcie znać czy się podoba i czy instrukcję są jasne! :)


Have a wonderful weekend! I'm spending it with my A. just doing nothing together 
Życzę udanego weekendu! Ja będe leniuchować z moim A. 

Tuesday, May 13, 2014

Chasing Dreams Moodboard

Some time ago I received a weird request from my two lovely blog friends: Kasia & Magda - they asked me to make something inspired by their new moodboard. I was in love with the moodboard's colours and patterns and I just couldn't resist!
Jakiś czas temu dostałam dziwaczną prośbę od Kasi & Magdy - chciały, żebym zrobiła coś inspirując się ich moodboardem. Nie mogłam się oprzeć jak zobaczyłam te kolory i wzory, musiałam coś zrobić!
As all of you know, I love pastel colours and flowery patterns and these were my main inspiration points from this moodboard. I didn't sew anything complicated, just a XXL wallet, but I really like how it came out! And I am very grateful that Magda made these wonderful photos! Thank you!
Jak wiecie uwielbiam pastelowe kolory i kwiatowe wzory i właśnie tymi elementami się zainspirowałam. Nie uszyłam nic bardzo skomplikowanego, tylko XXL portfel ale i tak bardzo mi się podoba! I okropniaście dziękuję Magdzie za te cudowne zdjęcia! Dzięęękujęęę!
 All fabrics are flowery&pastel. Enormous wooden button for closure and a simple white zipper.
Wszystkie tkaniny są kwiatowo-pastelowe. Gigantyczny drewniany guzik i zwykły biały suwak.
 Pockets are the same as in all my wallets as you can see :)
Kieszonki takie jak we wszystkich moich portfelach :)
 But now the most important part of this post - 
Why did Magda and Kasia ask me to create something?
A teraz najważniejsza część dzisiejszego posta - 
Dlaczego Magda i Kasia chciały, żebym coś zrobiła?

>> OPUBLIKOWAŁY SWÓJ PIERWSZY MAGAZYN Z INSPIRACJAMI! <<

I just can't believe that my wallet is published in such an amazing magazine. Every page is filled with loads of inspiration from various domains. I wish I could buy a printed version!
Nie mogę uwierzyć, że mój portfel został opublikowany w tym niesamowitym magazynie. Każda strona jest napchana masą inspiracji z różnych dziedzin. Marzę o papierowej wersji Chasing Dreams!
Girls invited a lot of people for this issue and I'm really proud I can be a tiny part of this big project. If you want to read this amazing magazine, just click >> HERE << or on the image above. And if you like it, visit Kasia and Magda's blogs and share your thoughts about it!
Dziewczyny zaprosiły do projektu sporo osób i naprawdę jestem dumna, że jestem maluteńką częścią tego wielkiego projektu. Jeśli chcielibyście przeczytać ten nowy magazyn, wystarczy kliknąć >> TUTAJ << lub w powyższy obrazek. A jeśli wam się podoba, to odwiedźcie blogi Kasi i Magdy i podzielcie się opinią!


Girls, you are amazing. Just A M A Z I N G !
Dziewczyny, jesteście niesamowite. N I E S A M O W I T E !

Tuesday, May 06, 2014

DIY - Tutorial for a Plush Owl

I have a new tutorial for you guys! As you know I don't have much time for sewing but still I found some time to to make a Plush Owl DIY! A plush toy like this is super simple to make and you don't need a lot of fabrics!
Mam dla was nowy tutorial! Jak wiecie, ostatnio nie mam z a bardzo czasu na szycie.. ale i tak go troszkę znalazłam na zrobienie DIY na Pluszową Sowę! Pluszaki takie jak ten są bardzo łatwe do zrobienia i nie potrzeba wielu materiałów!
I used 5 pieces of fabric and most of them were just scraps from some older projects :)
Użyłam tylko 5 rodzajów tkanin, z czego większość to pozostałości, resztki z innych projektów :)
To make my owl a bit more interesting I added two stripes of lace and a crochet flower which I received few years ago from someone :) You never know when you will need stuff like that!
Żeby sówka wyglądała ciekawiej, dodałam dwa paseczki koronki i szydełkowy kwiatek, który dostałam od kogoś parę lat temu :) Nigdy nie wiadomo, kiedy coś się przyda!
This kind of plush toys are just perfect gifts for children and that's why I made a tutorial for you guys. You can find it >> HERE <<. Instructions are clear and I'm sure you will find them very easy! Let me know what you think about this owl, and the tutorial itself! :)
Takie pluszaki to idealne prezenty dla dzieciaków i dlatego właśnie postanowiłam zrobić dla was tutorial. Możecie go znaleźć >> TUTAJ <<. Instrukcje są bardzo jasne i jestem pewna, że świetnie sobie poradzicie! Dajcie znać jak wam się podoba sowa i sam tutorial! :)

You can find more tutorials made by me on zrobiszsam.pl site, just click in the image below! :)
Więcej moich tutoriali możecie znaleźć na zrobiszsam.pl, wystarczy że klikniecie w poniższy obrazek! :)

Have a nice day
Miłego dnia! 

Sunday, May 04, 2014

April in Photos

First of all - Happy Star Wars Day! :D
Na początek - szczęśliwego dnia Gwiezdnych Wojen! :D

I hope your long May weekend was really nice, I spent it with my A. and his family at the countryside :) it was fun, even though the weather was just awful!
Mam nadzieję, że fajnie spędziliście weekend majowy! Ja spędziłam go z rodziną mojego A., na wsi :) Było fajnie mimo okropniastej pogody!

But let's get back to the main topic of this post - April. Most of my days are filled with thoughts about my studies, I'm very stressed all the time because I don't think I will make it through them :P so I try to celebrate every simple thing during the day like: wearing my favourite clothes, reading an interesting book.. or just drinking tea and watching my favourite TV series.. little things help me forget about my stress :P
Ale wróćmy do kwietnia! Moja głowa w większości jest pełna myśli o studiach, które mnie okropnie stresują bo coś mi się wydaje, że po prostu sobie nie poradzę :P przez to, że sama robię sobie tyle stresu.. staram się celebrować każdą najmniejszą chwilę w ciągu dnia, np. zakładanie ulubionych ubrań, czytanie interesującej książki.. albo po prostu picie herbatki i oglądanie ulubionych seriali.. te pierdoły pomagają mi się zrelaksować :P
Another thing that really reduces my stress is - good food. And my boyfriend is the best cook ever. He makes such delicious everything! Look at the photo on the left.. simple breakfast? Nope - baked egg rolls with bacon, onion, cheese and spices.. just perfect ♥ !
Kolejna rzecz, która redukuje stres - dobre jedzonko. A mój chłopak jest najlepszym kucharzem ever. Wszystko co upichci jest po prostu przepyszne! Popatrzcie na zdjęcie po lewek.. zwykłe śniadanko? Nie! Pieczone bułeczki z jajkiem sadzonym (robionym w piekarniku z bułeczkami), bekon, cebula, ser i przyprawy.. no niebo w gębie ♥ !
April equals spring? Well this weather was really weird.. rain, hail, storms, a bit of sun and very cold wind.. But look on the bright side - thanks to the April's rain, everything will be super green in May! Good that there were a few sunny days, we could walk around my little village.. :)
Kwiecień czyli wiosna? Hmm.. pogoda była naprawdę dziwna.. deszcz, grad, burze, troszkę słonka i okropnie zimny wiatr.. Ale spójrzmy na to z innej strony - dzięki temu, że padało to w Maju będzie mega zielono! Chociaż kilka dni było naprawdę ładnych, dzięki czemu można było pospacerować po mojej małej mieścinie.. :)
We visited my A.'s countryside two times this month and every time it was super cold so we couldn't walk around these beautiful forests.. but still, we could say hi to Cucumber the goat :D and eat the most delicious, natural goat cheese ♥ !
Dwa razy w tym miesiącu odwiedziliśmy wieś i za każdym razem trafiliśmy w okropną pogodę więc nawet nie mogliśmy pochodzić po tych przepięknych lasach.. chociaż tyle, że mogliśmy się przywitać z Ogórkiem - kozą, od której mam najpyszniejszy, naturalny kozi ser ♥ !
I should have been writing my B.A. thesis all month.. but of course I had some more interesting things to do :P I sewed a bit (need more!) and crocheted a lot! I learnt how to make little flowers, cotton pads from yarn and finally, I finished my phone case! :)
Przez cały kwiecień powinnam była pisać moją pracę licencjacją.. ale zawsze jakoś brałam się za coś innego :P troszeczkę szyłam (za mało!) i szydełkowałam dość sporo! Nauczyłam się robić proste kwiatuszki, włóczkowe waciki i w końcu zrobiłam etui na mój telefon! :)
And what have you been doing in April? Did you do everything you planned? I didn't - but it's kind of my thing - I'm not organised and I always forget about a lot of stuff :P
A wy co robiliście w kwietniu? Daliście radę zrobić wszystko co mieliście zaplanowane? Ja oczywiście nie dałam rady :P tak to już ze mną jest, nie jestem w ogóle zorganizowana i ciągle o wszystkim zapominam :P

Have a nice week guys! And..
May the 4th be with you! 
Życzę udanego weekendu! Ah no i jescze..
Niech moc będzie z wami! 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...