Wednesday, December 31, 2014

Happy New Year!

Happy New Year everyone! I hope that 2015 will be awesome for all of us!
Szczęśliwego Nowego Roku! Mam nadzieję, że rok 2015 będzie niesamowity dla nas wszystkich!


I wish you a lot of creativity, love, friendship, health and neverending inspiration!
Życzę wam kreatywności, miłości, przyjaźni, zdrowia i niekończących się inspiracji!


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Wednesday, December 24, 2014

Nordwoodrings - wooden jewellery

Attention - post NOT about Christmas! :D
Uwaga - post NIE o Świętach! :D

Hello everyone! I'm here today with a new review! This time I will show you something that most of us, girls, love - jewellery. But I have to admit I don't really like wearing jewellery.. except simple necklaces, rings and tragus earrings! Most of the rings I see in shops are a bit trashy.. but a few weeks ago I found a perfect website, with WOODEN rings - yes, wooden! Sounds great, right?
Hej! Dzisiaj mam dla was małą recenzję! Tym razem pokażę wam coś co większość kobiet uwielbia.. czyli - biżuterię! Ale sama na wstępie muszę przyznać że nie lubię nosić świecidełek.. jedynie proste naszyjniki. pierścionki i tragusy! Większość pierścionków jakie widuję w sklepach są - trzeba to przyznać - dość tandetne.. ale kilka tygodni temu odkryłam DREWNIANE pierścionki! Brzmi świetnie, prawda?
A lovely couple, wife and husband, created NORDWOODRINGS from their passion and love for wood.. and because the wife has an allergy for all kinds of metals! So if you have a similar problem, these rings are a good solution :)
Przemiła para, żonka i mąż, stworzyli NORDWOODRINGS z ich wspólnej pasji i miłości do drewna.. no i dlatego, że Pani żona ma alergię na metale! Więc jeśli macie podobny problem, te pierścionki sprawdzą się idealnie :)
Every ring is made as a custom order - so you can choose how it will look like. Colours, patterns and even the width!
Każdy pierścionek jest robiony na indywidualne zamówienie więc możecie sobie sami wybrać kolor, wzór i nawet szerokość pierścionków!
I really think that these kinds of gifts are perfect for every occasion. Admit it girls, you love receiving flowers and rings :D
Naprawdę uważam, że tego typu pierścionki to świetny prezent na każdą okazję. No przyznajcie się, przecież każda kobieta kocha tak naprawdę dostawać kwiaty i pierścionki :D
I received two rings for this review and I really like them both but the ring that cought my eye the most is the one below:
Do recenzji dostałam dwa pierścionki i oba bardzo mi się podobają, ale jest jeden, który skradł mi serducho najbardziej:
Light wooden ring with runes - perfect solution for me. And I will buy it in 2015, I just need to save some money! And which rings from Nordwoodrings you like the most?
Jasny pierścionek z runami - idealne rozwiązanie dla mnie. I mam zamiar go nabyć w przyszłym roku! A wam które pierścionki od Nordwoodrings podobają się najbardziej?Have a Marry Christmas everyone! I hope you will spend this day with your love ones :)
Wesołych Świąt kochani! Mam nadzieję, że spędzicie ten czas wśród bliskich :)

Wednesday, December 17, 2014

Christmas Cards + A Simple Tutorial

Christmas is almost here - yay! Can't wait for this full of love (and gifts!) and happiness time. Now of course is the big week of preparations: cleaning, shopping and.. card making! I made my cards two days ago, I am shipping them today and really hope they will arrive just before the 24th December!
Święta już tuż tuż - jupiii! Nie mogę się doczekać tych dni pełnych miłości, radości i.. prezentów! Teraz oczywiście jest tydzień wielkich przygotowań: sprzątanie, zakupy i.. robienie kartek! Ja zrobiłam swoje karteluchy dwa dni temu, dzisiaj mam zamiar je wysłać.. mam nadzieję, że dotrą przed 24 grudnia!

My christmas cards are very simple and very colorful. I made them using amazing papers from GOscrap - it's probably the best christmas collection I have ever seen! 
Moje kartki świąteczne są bardzo proste i bardzo kolorowe. Zrobiłam je używając przepięknych papierów od GOscrap - to chyba najlepsza zimowa kolekcja jaką w życiu widziałam! 
As I said, the cards are very simple - I didn't want to cover these beautiful drawings with anything!
Tak jak mówiłam, kartki są mega proste - nie chciałam niczym zakrywać tych pięknych grafik!
Some of the cards look almost the same (sweater & gloves).
Brakło mi pomysłów, więc niektóre kartki są takie same :P
Which are my favourite? Undeniably the cards with sweaters! :D
Które podobają mi się najbardziej? No oczywiście że te ze sweterkami! :D
Even though they are very simple, they still look quite nice, don't you think?
Mimo że są bardzo proste i tak wyglądają całkiem fajnie, prawda?
I really admire people who make several dozen cards for christmas.. I made 8 and I was very tired and didn't have ideas for more cards! :D
Naprawdę podziwiam ludzi, którzy robią kilkadziesiąt kartek na święta.. Ja zrobiłam 8 i już nie miałam pomysłów.. do tego strasznie się zmęczyłam! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Ok now another christmas related thing - I have a childishly simple tutorial for you guys! I'm showing, step by step, how to sew christmas ornaments from fabric scraps!
A teraz czas na kolejną rzecz związaną ze świętami - mam dla was dziecinnie prosty tutorial! Pokazuję, krok po kroku, jak zrobić proste bombki na choinkę ze skrawków tkanin!
If you still didn't make anything for your christmas tree, try out this tutorial - it's fast, easy and these christmas ornaments are perfect when you have cats/dogs at home.. they won't break them for sure!
Jeśli jeszcze nic nie zrobiliście na swoje drzewko, spróbujcie tego tutka - jest szybki, łatwy i bombki które zrobicie będą idealne jeśli macie w domu koty lub psy.. nie ma szans żeby takie ozdoby potrzaskały! :D

You can find the tutorial >> HERE << !
Tutorial możecie znaleźć >> TUTAJ << !


Have a nice week everyone!
Życzę udanego tygodnia!

Wednesday, December 10, 2014

Crocheting with Bobbiny!

Today's post is all about crocheting.. and not just regular crocheting but the XXL edition! Finally, after very long battles with myself I ordered Bobbiny. And of course, as you probably suspect, I fell in love with them! I made two orders in one week, I just couldn't resist all those amazing colours!
Dzisiejszy post będzie cały o.. szydełkowaniu! I to szydełkowaniu w wersji XXL! W końcu po długich walkach z samą sobą zamówiłam Bobbiny. I oczywiście, jak się pewnie domyślacie, od razu się zakochałam! W ciągu jednego tygodnia zrobiłam dwa zamówienia.. bo nie mogłam się oprzeć no!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

First thing I made was a big black basket for my yarn which I am using for current projects. The Bobbiny ropes are quite hard so it was not very easy to make my first basket (my hands hurt! seriously :D) but it was worth it. The basket is very stiff!
Pierwszą rzecz jaką zrobiłam był duży czarny kosz na włóczki, których używam do obecnych projektów. Bobbinowe sznurki są dość twarde i zrobienie koszyka nie było dla mnie zbyt łatwe (ręce mnie bolały! naprawdę! :D) ale było warto. Koszyk jest bardzo sztywny!
 Another thing I made is a special christmas cover for a flowerpot. It's super easy to make and very effective! Can't wait to make more similar baskets :)
Kolejną rzeczą jaką zrobiłam był świąteczny koszyczek na doniczkę. Taka ozdoba jest bardzo prosta do zrobienia i efektowna! Nie mogę się doczekać aż zrobię więcej takich :)
 You won't probably notice it, but thanks to this flowerpot cover the flower is a bit higher (about 10 cm here).
Pewnie nie zobaczycie tego na zdjęciu, ale dzięki temu stojaczkowi doniczka jest wyżej niż normalnie (około 10cm w tym przypadku).
 What else have I made using Bobbiny? Enormous snowflakes!
Co jeszcze wykombinowałam z Bobbinów? Ogromne śnieżynki!
 These snowflakes are very big and also very thick - that's why they will be perfect coasters for hot pots or jugs. My mom needs thick coaster because she doesn't want to destroy her favourite dining room table! Using these snowflakes she will never burn the top of the table!
Te śnieżynki są naprawdę wielkie i do tego bardzo grube - będą idealnymi podkładkami pod gorące garnki i dzbanki. Moja mama potrzebuje takich grubych podkładek, żeby nie niszczyć swojego ulubionego stołu w jadalni.. Teraz spokojnie może sobie kłaść gorące garnuszki na stół, z takimi podkładkami nigdy nie przypali stołu!
 As I wrote at the beginning of this post - I already ordered new Bobbins: ropes for new baskets and two original Bobbins (pink & grey). I still don't have an idea what to make from these two colours.. do you have some ideas?
Na początku posta napisałam, że już zrobiłam dwa zamówienia Bobbinowe: sznureczki na kolejne koszyki i dwa oryginalne motki Bobbinów (różowy & szary). Wciąż nie wiem co mam zrobić z tych dwóch kolorów.. macie jakieś pomysły?
I am dreaming about a rug from Bobbins but I'm not sure I am able to do it yet.. who knows, maybe I will try to do it at the end of the month?
Marzą mi się Bobbinowe dywaniki ale chyba nie jestem jeszcze gotowa na takie szydełkowe wyzwanie.. ale kto wie, może pod koniec roku spróbuję?

If you want to make similar christmas decorations or just simple baskets, hop on to Bobbiny shop! A lot of wonderful colours of yarn and ropes are waiting for you! 
Jeśli chcecie zrobić podobne świąteczne ozdoby albo zwykłe koszyczki, to zapraszam do Bobbinowego sklepu! Czeka tam na was masa przepięknych kolorów włóczek i sznurków! 
And if you already know Bobbiny, leave links to your works! I would love to see them!
A jeśli już znacie Bobbiny, to zostawcie linki do waszych prac! Z chęcią pooglądam wasze dzieła!

Monday, December 08, 2014

Christmas Coasters - Tutorial

Hello! It's time for a typical december post - all about christmas! And the best part is I also have a tutorial for you guys! Just keep on reading for more information :)
Hej! Przyszedł czas na typooowy grudniowy post świąteczny. I mam dla was coś specjalnego - tutorial!

 My mom loves using coasters and she was asking me for some christmas coasters for.. over a year! And two weeks ago I finally pulled myself together and started sewing them. I decided to make them not from special christmas fabrics - because not everyone buys fabric like that.  To make these coasters you just need green, red and maybe white/grey fabrics. I used some old clothes for my trees (yay for recycling!).
Moja mama uwielbia używać różnych podkładek pod talerze i kubki i prosi mnie o taki świąteczny zestaw już od.. ponad roku! I w końcy dwa tygodnie temu zebrałam się i zaczęłam szyć. Postanowiłam nie wykorzystywać typowych świątecznych tkanin - bo przecież nie wszyscy takie kupują. Do zrobienia tych podkładek będziecie potrzebować tylko zielonej, czerwonej i może białej/szarej tkaniny. Ja wykorzystałam tkaniny ze starych ubrań (jupi, recykling!).
If you like all kinds of christmas decorations and you want to buy anything this tutorial is perfect for you :) Quick and easy! Just click >> HERE << for a detailed tutorial!
Jeśli lubicie wszelkiego rodzaju dekoracje świąteczne i nie chcecie w tym roku nic kupować to ten tutorial będzie dla was idealny :) Szybki i łatwy! Wystarczy kliknąć >> TUTAJ << żeby przekierowało was na stronę z dokładnym tutorialem!
And it's not the end of my ideas for simple christmas decorations.. I have two more things for you: fabric christmas tree ornaments and a basket with snowflakes (BOBBINY). I just need to finish the second one!
I to nie koniec moich świątecznych pomysłów.. Mam dla was jeszcze dwie rzeczy: materiałowe, bardzo proste ozdoby na choinkę i koszyczek ze śnieżynkami (BOBBINY). Tylko muszę jeszcze dokończyć ten drugi!
I really hope that the tutorial will be usefull for you! Let me know what you think about it :)
Have a nice day everyone, and don't forget - IT'S TIME TO LISTEN TO RADIO RMF CHRISTMAS! :D
Mam nadzieję, że tutorial wam się przyda. Dajcie znać co o nim sądzicie :) Życzę miłego dnia.. i nie zapomnijcie.. CZAS NA SŁUCHANIE RMF FM ŚWIĘTA! :D

Tuesday, December 02, 2014

Colour challenge: dreamcatcher!

Hello in December everyone! It's a very busy time for all of us and I really hope I will make a lot of crafty stuff before christmas! So many projects to do and so so sooo little time!
Hej! W końcu grudzień! Jeden z najbardziej zapracowanych miesięcy w roku - mam nadzieję, że mimo tego uda mi się zrobić sporo kolorowych projektów! Tyle pomysłów w głowie a tak mało czasu!

Today I would like to show you something I made in November for Art-Piaskownica's newest colour challenge. I had no idea what to make using the new colour palette but fortunately an idea came to my mind two days before the deadline - a new dreamcatcher!
Dzisiaj chciałabym pokazać wam coś co zrobiłam jeszcze w listopadzie na najnowsze kolorowe wyzwanie w Art-Piaskownicy. Na początku w ogóle nie miałam pomysłu co by tu zrobić ale w końcu dwa dni przed wyzwaniem wpadł mi pomysł do głowy - łapacz snów!

This dreamcatcher differs from the previous ones - how? As you can see, the circle is wooden! Earlier I used cardboard or rubber.. but you have to admit - wood looks way more effective!
Ten łapacz różni się od moich poprzednich - jak widać bazą jest drewniane koło! Wcześniej używałam do tego tektury lub twardej gumy.. ale musicie przyznać.. drewno prezentuje się duuużo lepiej!
 The wooden circle is an order from Littlewood, I am so happy she helped me! I always wanted to make a dreamcatcher like this one, and thanks to Dominika I finally managed to do it!
Drewnianą bazę zamówiłam u Littlewood. Zawsze chciałam zrobić łapacz z drewnem i dzięki Dominice w końcu mi się to udało!
 The dreamcatcher itself is quite big but not very complicated, I used just few types of fabrics, some yarn, buttons and feathers - the most important thing is the wood here.
Łapacz snów jest dość spory ale niezbyt skomplikowany: użyłam tylko kilku tkanin, szarą włóczkę, guziczki i piórka - najważniejszym elementem jest drewniane kółko!
 If you want to make a similar dreamcatcher, just click >> HERE << for my old tutorial. It has a lot of photos and detailed description :)
Jeśli chcielibyście zrobić podobny łapacz ale nie wiecie od czego zacząć to przypominam, że kiedyś wrzuciłam na bloga instrukcję krok po kroku z masą zdjęć i dokładnym opisem :) Wystarczy, że klikniecie >> TUTAJ <<.

I would like to thank Littlewood for her help, this wooden circle is just perfect! Thanks girl!
I jeszcze raz chciałam podziękować Littlewood za pomoc, łapacz nie wyszedł by tak fajnie bez Twojej pomocy!


If you want to join our newest colour challenge, just click >> HERE << ! It will redirect you to our challenge blog! I hope that the colours will inspire you  !
A jeśli chcecie dołączyć do najnowszego kolorowego wyzwania, to klikajcie >> TUTAJ << ! Zostaniecie przekierowani na nasz blog wyzwaniowy. Mam nadzieję, że kolory zainspirują was do działania ❤ !

Thursday, November 27, 2014

IKEA Makeover with IKEA Family Live!

Hello all! This post is very special! It's time to reveal what was happening at my home at the beginning of July 2014! It's still hard to bielieve it, but I had visitors from England and Sweden.. The crew from IKEA FAMILY LIVE was here! And now I can tell you all about this great surprice because the magazine is published! Well, not in Poland - here we have only the online version and it will be >> HERE << on the 2nd January 2015.
Hej! Dzisiejszy post będzie naprawdę wyjątkowy! Czas wyjawić, co się u mnie działo na początku lipca 2014r.! Ciężko w to uwierzyć.. ale miałam gości z Anglii i Szwecji.. Załoga magazynu IKEA FAMILY LIVE przyjechała do mnie! I w końcu mogę wam o tym trochę opowiedzieć.. bo w końcu magazyn pojawił się za granicą :) W Polsce będzie tylko wersja elektroniczna, dostępna od 2 stycznia 2015r.

Five wonderful, very creative people visited me for 3 days. There was a lot of work, laughter and.. photos! The first day was for talking with Asa (the stylist), bringing the furniture and painting the walls. The second day was for furnishing the room and the third was for photos and a very long interview. And below you can see the effects of the work:
Pięć cudownie kreatywnych osób było u mnie przez 3 dni. Było dużo pracy, śmiechu i.. zdjęć! W pierwszy dzień odwiedziła mnie ASA (stylistka), przyjechały meble i malarz malował ściany na nowe kolory. Drugi dzień to składanie mebli i wnoszenie ich do pokoju a trzeci dzień był cały poświęcony na zdjęcia i bardzo długi wywiad. A poniżej widać efekty tej pracy:
 Four pages dedicated to my room.. I still can't believe that it's me on these photos! It's a real dream come true.. I will never forget these three amazing day❤.
Cztery strony poświęcone mojemu pokojowi.. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ja jestem na tych zdjęciach! To prawdziwe spełnienie marzeń.. nigdy tego nie zapomnę ❤.
 Six months later almost nothing has changed. Well, one thing - I removed the desk and metal chest of drawers and moved them to my second room - the craft room. But besides the desk, everything stayed just like Asa planned. It's the perfect arrangement!
Sześć miesięcy później prawie nic się nie zmieniło w pokoju. No, oprócz jednego kącika - biurko i dwie małe komody przeniosłam do mojej pracowni. Ale poza tym wszystko zostało tak jak Asa to zaplanowała. Ułożenie jest idealne więc nic nie musiałam zmieniać!

Now a little virtual tour! This is how my room looks now!
A teraz czas na małe wirtualne zwiedzanie! Tak teraz wygląda mój pokój!
All the furniture is from two collections: PS and Nornas. The accessories are from various collections but everything matches perfectly. 
Meble pochodzą z dwóch kolekcji: PS i Nornas. Dodatki pochodzą z różnych kolekcji ale i tak pasują do siebie idealnie, prawda?
 The thing I like most about my new room? Well it's hard to choose but I think it's the sofa. It's enormous, very comfortable and it looks nice! My dog also loves it :D !
Co najbardziej lubię w moim nowym pokoju? Naprawdę ciężko wybrać ale myślę, że najbardziej lubię kanapę. Jest ogromna, bardzo wygodna i ładnie wygląda! Mój piesior też ją uwielbia :D !
This room now is a bedroom and a living room in one. Perfect place for spending time with my friends, family or just being alone, reading a book or playing games.
Pokój pełni teraz dwie funkcie: sypialni i salonu. Idealne miejsce na spędzanie czasu z przyjaciółmi czy rodziną. Idealne miejsce też na siedzenie samej, czytanie książek lub granie na konsoli.
 What I love about the Nornas' furniture? I love the rough wood.. it's colour and the natural wood pattern.. it's just beautiful.
Co najbardziej podoba mi się w meblach serii Nornas? Uwielbiam to surowe drewno.. jego kolor i naturalny wzór drewna.. po prostu przepięknie to wygląda.
 Ever since I saw the turquoise trolley in the IKEA catalogue I was dreaming about it.. and now, here it is! Standing next to my TV! I keep some of my crafty stuff there: brushes, watercolours, crayons, thread and yarn leftovers.
Marzyłam o turkusowym wózeczku odkąd pojawił się w katalogu IKEA.. a teraz jest tutaj, obok mojego telewizora! Trzymam w nim moje różne pierdoły do kreatywnych działań: pędzle, akwarele, kredki, nici i resztki włóczek.
I really can't possibly express how thankful I am for this wonderful makeover! Thank you IKEA crew, I will remember this for ever.. and IKEA will remain my favourite shop to the end of times!
Naprawdę nie jestem w stanie wyrazić mojej wdzięczności! Dziękuję Ci załogo IKEI za tą przeróbkę pokoju! W życiu o tym nie zapomnę i IKEA (tak jak do tej pory) będzie moim ulubionym sklepem na zawsze!

I still can't believe it happened to me!
Dreams DO come true!
Wciąż nie mogę uwierzyć w to co mi się przytrafiło!
Marzenia naprawdę się spełniają!

And now a question for my readers, how do you like the new room? Is there something particular that you like, that cought your eye first?
A teraz pytanie do was moi kochani czytelnicy, jak wam się podoba mój nowy pokój? Jest coś co szczególnie wpadło wam w oko?

Thursday, November 13, 2014

My New Craft Room !

Hello everyone! Some of you are probably wondering why I have been so quiet lately.. well there is a good reason for it! I spent all my free time on painting, putting wallpaper and decorating my new craft room! I was dreaming about a special place like this for ages!
Hej! Część z was się pewnie zastanawia co u mnie tak cicho ostatnio.. tym razem mam naprawdę dobrą wymówkę! Każdą wolną chwilę ostatnio spędzałam na malowaniu, tapetowaniu i ozdabianiu mojej nowej pracowni! Marzyłam o niej już dawno.. i w końcu moje małe marzenie się spełniło!

Let the virtual tour begin!
No to co, zaczynamy wirtualne oprowadzanie?

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

First of all, my favourite spot in the room: MY DESK!
It's the most important place in my craft room. This desk is for sewing, scrapbooking, working.. almost everything! The matt black wall behind the desk is a wallpaper.
Na początek, najważniejsze miejsce w moim pokoju: BIURKO! 
Służyć będzie do wszystkiego.. szycia, scrapowania, pracy.. itp. Czarna matowa ściana za biurkiem to tapeta :)
 As you can see this area is full of colours and shapes even though the wall is super dark. I wanted to hang some inspiration boards but eventually I decided to put all my inspirations directly on the wall using washi tape :)
Jak widać mimo ciemnego tła jest w tym miejscu dość kolorowo. Chciałam zawiesić też tablice z inspiracjami ale w końcu stwierdziłam, że będę przyklejać inspiracje bezpośrednio na ścianę za pomocą kolorowych taśm.
 Now lest go to the left - small corner with a very important chest of drawers. I keep all my unfinished projects there + scrapbooking accessories. And as you can see, a special place for my sewing machine.
A teraz reszta pokoju. Po lewej stronie od biurka jest ważna komoda w której trzymam wszystkie moje nieskończone projekty i scrapowe przydasie. I jak widać, na komodzie specjalne miejsce dla mojej maszyny do szycia :D
 I also have a bed in this room, perfect for a guest :) But now I use it to read or just when I have a short tea break from sewing/working. The weird thing is that I have a small wardrobe here and it's not for clothes. I keep there all the big stuff I need for my craft projects.
Łóżko oczywiście też jest w pokoju, tak w razie jakbym miała jakiś niespodziewanych gości :) Jak na razie używam go do czytania lub krótkiej przerwy od szycia/pracy. Dziwne może się wydawać to, że mam w pokoju małą szafę i nie trzymam  w niej ubrań :P tylko różne duuże rzeczy, których potrzebuję do moich projektów.
 Another weird thing here.. a little kitchenette! It's super primitive because I don't have any kitchen furniture, but I can make tea/coffee here and simple dishes. And as you know, a sink is very usefull when you paint, draw, scrapbook.. or just experiment with paper!
Kolejna dziwna rzecz.. malutki aneks kuchenny! Jest mega prymitywny :P bo nie mam mebli kuchennych.. ale mogę sobie zrobić herbatkę/kawkę i proste posiłki. No i mam zlew, co jak wiadomo jest bardzo przydatny jak się maluje, rysuje, scrapuje czy po prostu eksperymentuje z papierem!
 I have a very big window in my craftroom but still it's a quite dark room (it's in the north, where there is no sun!)
Na jednej ze ścian jest duuże okno ale i tak pokój jest dość ciemny bo jest na północy.. czyli nigdy do niego słonko nie wpada :(
 The room has also a special spot with an easel for my A. It's his (work-in-progress) pastel drawing. But I don't think I will let him take this work after he will finish it, it looks perfect with the black walls! :D Am I right?!
W pokoju jest też specjalny kącik dla mojego A. gdzie ma sztalugę. Akurat teraz na sztaludze jest jego pastelowy rysunek (nieskończony!). Ale jak skończy to chyba nie pozwolę mu go stąd zabrać :D przecież idealnie pasuje do mojej czarnej ściany! No nie?!
As you can see I used all my OLD furniture to decorate this craft room. These pieces of furniture weren't used for a couple of months and I'm glad I put them here. I hate when nice, simple furniture is not used! One thing I'm going to change in the future is the kitchenette part - I need a small fridge and other stuff like that. But for now, this is how my workshop looks like! How do you like it? I know it's not perfect for you, but for me it really is.. I had to make this craftroom with the possible lowest cost! :D
Jak widać do umeblowania pracowni użyłam wszystkich moich starych mebli. Leżały nieużywane już kilka miesięcy tym bardziej się cieszę, że mogłam je tutaj dać. Nie cierpię jak takie ładne, zwykłe mebelki leżą nieużywane! Chciałabym zmienić tylko jeden kącik - aneks kuchenny. Potrzebuję małej lodówki i innych tego typu rzeczy.. ale jak na razie musi zostać jak jest. Jak wam się podoba? Wiem, że nie jest dla was idealna ale dla mnie naprawdę jest. Chodziło o to, żeby zrobić ją jak najniższym możliwym kosztem.. i się udało :P

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Have a nice day everyone!
Miłego dnia kochani!

Friday, October 31, 2014

Drawing Challenge: Book

It's time to show you my simple illustration for Mała Ichi's newest Drawing Challenge! I won the "recipe" challenge and I was asked to think up a new topic. First thing that came to my mind was.. a book! And below, you can see my interpretation of the topic :)
Najwyższy czas pokazać wam moją amatorską ilustrację na najnowsze Wyzwanie Rysunkowe u Małej Ichi! Ostatnio wygrałam wyzwanie z "przepisem" i zostałam poproszona o wymyślenie nowego tematu. Pierwsza myśl jaka wpadła mi do głowy to.. książka! No i niżej widać moją interpretacje tematu :)
As you can see, it's not just a traditional book.. it's an ebook on my Kindle! I don't know what came into me that I draw an e-reader, but I am glad that I did it. Maybe the illustration isn't perfect - flowers are way too crooked and too simple, but I like it!
Jak widać na moim rysunku nie ma tradycyjnej książki.. tylko jest ebook na Kindlu! Nie wiem co mnie wzięło na narysowanie czytnika książek, ale cieszę się że to zrobiłam. Może i praca nie jest idealna - kwiaty są zbyt krzywe i zbyt proste, ale i tak ją polubiłam!
I don't know if you have noticed but the text in the e-reader drawing is.. just a printed page! The page is from one of the books I finished reading a month ago The Lawender Room by Nina George. I love this book and I'm happy that I could save at least one quote in a special way.
Nie wiem czy zauważyliście ale tekst w czytniku to nie rysunek.. tylko wydrukowana strona książki! Kartka jest z książki Lawendowy Pokój autorstwa Niny George, ostatnio tą książkę czytałam i muszę przyznać, że jest świetna. Cieszę się, że jeden z moich ulubionych cytatów tej książki zachowałam w wyjątkowy sposób.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

On the photo below you can see another simple illustration I was working on. It's finished now but I will show you it.. on a fabric! As soon as I will get my first payment from work!
A na zdjęciu niżej zajawka kolejnej ilustracji nad którą pracowałam. Już ją skończyłam, ale chciałabym ją wam pokazać na tkaninie! Jak tylko dostanę swoją pierwszą wypłatę to zamówię sobie wydruk na kretonie!
I would love to hear your opinions about my interpretation of the "book" topic.
Chciałabym się dowiedzieć co sądzicie o mojej interpretacji tematu "książka"..

I hope you will join the challenge too! It's a great motivator!
I mam też nadzieję, że dołączycie do zabawy! To naprawdę świetny motywator do działania!

Have a nice weekend everyone 
Życzę udanego weekendu 

Tuesday, October 21, 2014

Two new wallets - long post!

Hello friends! Today's post is a very long one! I am not writing post regularly here because.. I got a job! I was not really looking for work, I wanted to start looking for it in November, but when works finds you - you should accept it, right? So now I am teaching English! And beauce of that I have less time for my sewing.. but maybe it's just the matter of organising time? Time will show!
Hej! Dzisiejszy post będzie baaaardzo długi! Ostatnio znowu nie piszę tutaj regularnie bo.. dostałam pracę! Nie szukałam żadnej pracy za bardzo, chciałam zacząć szukać dopiero w listopadzie ale jak praca sama kogoś znajduje, to trzeba brać, no nie? No i teraz uczę angielskiego w Centrum Szkoleniowo Tłumaczeniowym! I przez to mam mniej czasu na szycia.. ale wydaje mi się, że to wina tego że nie potrafię się zorganizować. Mam nadzieję, że to się zmieni!

Now, I would like to show you two new wallets! For the first one I used my last XXL wooden button.. ahh I need to buy more of them, they match everything perfectly!
A teraz chciałabym wam pokazać dwa nowe portfele! Do uszycia pierwszego użyłam mojego ostatniego drewnianego guzika XXL.. ahh muszę zrobić jakieś większe zamówienie na nie, bo pasują idealnie do wszystkiego!
 The interior here is quite simple, white & yellow & lack colours.
W środku tkaniny bez wzorków (oprócz dwóch paseczków z owieczkami).
 I made it for a special girl from Owca Prodakszyn! I really hope she likes it :)
Ten owieczkowy portfel zrobiłam dla Owca Prodakszyn! Mam nadzieję, że go polubiła :)
 The second wallet doesn't have an owner yet! For the exterior fabric I used the Ikea flowery fabric, it is so delicate.. And the plastic pink button matches the fabric!
Kolejny portfel jeszcze nie ma właściciela :) Zewnętrzna tkanina kupiona w Ikei, jest tak cudownie delikatna..A różowy guziczek idealnie do niej pasuje, no nie?
 The interior is also quite delicate, pastel colours everywhere! White & mint green stripes, pastel pink and pastel bloue flowery fabrics. It couldn't be more sweet! :P
Środek też jest delikatny, pastelowe kolory wszędzie! Biało-miętowe paseczki, pastelowe kwiatowe tkaniny. Chyba nie mógłby być bardziej słodki! :P
 I also used one of my vintage fabrics for this wallet. This pink one is a really old one and still it's colours are vivid, I wish they made fabrics like that now..!
Użyłam w nim też jedną z moich vintażowych tkanin. Te różowe kwiaty są naprawdę stare a najlepsze jest to, że kolory są wciąż żywe, szkoda że już nie robią tak trwałych wzorów..!
More wallets are on their way, I prepared pieces of fabrics and I just need to find some time for sewing. I wish I could sew at night.. but I'm too lazy to do it :P
No i więcej portfeli już będzie niedługo, już wszystko mam powycinanie tylko muszę znaleźć czas na szycie. Chciałabym szyć po nocach.. ale jestem na to zbyt leniwa :P

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Now some private informations! First - I started painting my workshop! Well, it won't be just a workshop it will also be a kitchenette (small kitchen). I finished painting the walls yesterday.. now I am waiting for a day off to put a wallpaper on one of the walls!
A teraz trochę prywaty! Zaczęłam w końcu malować swoją pracownię! No, to nie będzie tylko pracownia - to też będzie mała kuchnia. Wczoraj skończyłam malować ściany.. a teraz muszę czekać na jakiś wolny dzień, żeby wytapetować jedną ścianę (mamy na niej styropian więc malowanie nie wchodzi w grę)!
 I really hope I planned everything right and that the workshop will look nice and give me everyday energy for sewing, crocheting, journaling and painting! Keep your fingers crossed!
Mam nadzieję, że dobrze wszystko zaplanowałam i pracownio-kuchnia będzie dobrze wyglądać. No i że będzie mi codziennie dawać kopa do szycia, szydełkowania, journalowania i malowania! Trzymajcie kciuki!

And another thing - big hello from my lovely Lunar! Look how big he is now. It's incredible, he has almost 10 months and already sooooo big! And very noughty.. but I love him anyway :P
A na koniec - wielki uśmiech od Lunara! Patrzcie jaki już jest ogromny. To niesamowite. Ma 10 niecałe 10 miesięcy a już jest taaaaki ogromny! I bardzo niegrzeczny.. ale i tak go kocham :P
Hope the warm autumn days are not over.. The weather on Saturday ad Sunday was just perfect. I could lay on the grass all day! :)
Mam nadzieję, że ciepła złota jesień się jeszcze nie skończyła.. Pogoda w sobotę i niedzielę była po prostu idealna. Mogłabym leżeć na trawie cały dzień! :)

Hope your weekend was as good as mine! Wish you a good week everyone!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...