Thursday, December 17, 2015

December Daily 2015 !

Hello! It's time to show you my December Daily! Last time I was working on a DD album was in 2012. But I didn't finish it - I'm really bad with filling up my albums systematically. But this year I decided to put myself together and document this magical month!
Hej! Czas pokazać wam mój tegoroczny Grudniownik! Ostatni raz robiłam tego typu album chyba w 2012r. ale oczywiście go nie skończyłam - jestem naprawdę kiepska w systematycznym uzupełnianiu albumów. Ale w tym roku postanowiłam wziąć się w garść i robić wpisy przez calutki miesiąć!

It's not a typical album - it's a mixture of an album and a sketchbook. If you want to make a similar one for the future, I prepared a tutorial for you - just click >> HERE <<.
Jak widać to nie jest zwyczajny album - to pomieszanie albumu ze szkicownikiem. Jeśli macie ochotę zrobić coś podobnego na przyszłość to przygotowałam dla was tutorial, o >> TUTAJ <<.
The first page is quite simple.. I just used some cards from CAT File Store :)
Pierwsza strona dość prosta. Użyłam tylko kilku kart od CAT File Store :)
The interior.. it's diversified. Sometimes I use photos to sum up the whole day.
Ale środek.. środek jest zróżnicowany. Czasami przyklejam zdjęcia podsumowujące cały dzień.
But mostly I'm doodling. Very simple sketches with a description of the day.
Ale najczęściej staram się bazgrolić. Bardzo szybkie szkice z opisem dnia.
When you think about it - sketching is easier than taking photos - you can sketch whatever you remember from the day. You don't have to think about the good light to take to photo or where to print it later!
Szczerze mówiąc to szkicowanie jest łatwiejsze niż robienie zdjęć - nabazgrolić można cokolwiek się pamięta z danego dnia. Nie trzeba myśleć o dobrym świetle ani o tym gdzie te zdjęcia potem wydrukować!
As you can see, I make sketches of the little pleasures of the day (related to Christmas of course!). I don't have a lot of time for these illustrations so I'm using watercolour crayons - they're easy and really fast to use! :)
Jak widać szkicuje małe codzienne przyjemności (związane ze świętami ozywiście!). Nie mam na te ilustracyjki zbyt wiele czasu więc używam kredek akwarelowych - są super szybkie w użyciu! :)
Because of my busy weekends I already have some backlogs - about 5 days!! I hope I'll manage to catch up before the end of the year :)
Przez moje zawalone weekendy narobiłam sobie zaległości - już około 5 dni!! Ale mam nadzieję, że przed końcem roku je nadrobię :)
13th December - a very special day. 7 years with my A.
We spent our anniversary just relaxing.. because we were extremely tired after a busy week.. but still, thank you A. for spending this day (year, 7 years!) together. 
13 grudnia - wyjątkowa data. 7 lat z moim A.
Rocznicę spędziliśmy leniuchując.. bo byliśmy zbyt zmęczeni po ciężkim tygodniu.. ale i tak, dziękuję A. za ten wspólny dzień. rok. 7 lat! razem. 
How do you like my December Daily album? Are you keeping your December memories in albums? If yes - leave links to your DD's! I would love to see them :))
Jak wam się podoba mój Grudniownik? Też tak przechowujecie świąteczne wspomnienia? Jeśli tak, wpisujcie linki do waszych DD w komentarzach. Baaaardzo chciałabym je zobaczyć :))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And now something different but also related to this lovely Christmas time - cards!
I was afraid that I won't manage to make the cards on time.. but fortunately I did! I finished them on Monday and I'm sending them today!
A teraz coś z innej beczki.. chociaż też związanego ze świętami - kartkiiiii!
Bałam się, że w tym roku nie wyrobię się z kartkami.. ale na szczęście się udało! Skończyłam je robić w poniedziałek, a dzisiaj lecę na poczte je wysłać!
My cards are colorful every year! This time I used papers from CAT File Store and GO Scrap. Wonderful collections!!
Każdego roku robię zestaw kolorowych kartek! Tym razem użyłam papierów od CAT File Store i GO Scrap. Przepięęęękne kolekcje!!

I made only 8 cards, but I don't really need more. How about you, how many cards did you make this year?? 10? 20? 50?! :D
Zrobiłam tylko 8 kartek, ale tak naprawdę nie potrzebuję więcej. I tak się cieszę, że udało mi się znaleźć czas na te 8 sztuk! A wy ile kartek naprodukowaliście?? 10? 20? 50?! :D

Have a nice week everyone! Christmas is almost here! 
No, to wesołego tygodnia! Święta już tuż tuż! 

Wednesday, December 02, 2015

Houndstooth Collection for Projekt Planner

Woow.. I havent's written for two months! This is insane - I'm so sorry! I have a lot of work so I'm usually just too tired to write something here.. I post on Facebook and Instagram more often, so If you miss me (yeah, sure!) follow me on FB and IG!
Łaaał.. nie pisałam od dwóch miesięcy! Bardzo was przepraszam! Mam dużo pracy i zazwyczaj jestem po prostu zbyt zmęczona żeby pisać posty.. Ale za to na Facebooku i Instagramie wpisy pojawiają się dość często, więc jeśli tęsknicie (taaa, jasne!) wpadajcie na FB i IG!

Today - some good news! I made a new planner collection for Pojekt Planner! This time the notebooks are A6, 400 pages and with 5 separating cards!
Ale dzisiaj - dobre wieści! Zrobiłam dla Projekt Planner nową kolekcję plannerów! Tym razem notesy A6, 400 stron z 5 przekładkami!
 The exterior fabric is a black and white houndstooth, and the interior is made of a white and grey striped fabric. Closed with a black elastic band. There is also a special elastic band for a pencil :)
Zewnętrzna okładka to czarna biała pepitka, w środku szaro białe paseczki. Planner jest zamykany na czarną elastyczną gumkę. Jest też specjalna gumeczka na ołówek :)
 Size of the planner is just perfect for every woman's purse! You can use it as a notebook, calendar or.. diary! As you can see it fits small photos perfectly - these pics were printed by Projektogram, a polish company which makes super delicate photos from your instagrams - they look amazing in my notebooks! Can't wait to order more!
Planner ma idealny rozmiar - zmieści się do każdej damskiej torebki! Można go używać jako zwykły notes, kalendarz lub.. pamiętnik! Jak widać spokojnie mieszczą się w nim małe zdjęcia - te widoczne na zdjęciu są drukowane przez Projektogram, polską firmę robiącą najprzyjemniejsze w dotyku zdjęcia z IG! Fajnie prezentują się w notesie, no nie? Nie mogę się doczekać aż więcej ich zamówię!
The separating cards are made of Makowe Pole's scrapbooking paper. These wooden patterns are amazing! Don't you think?
Przekładki są zrobione z papierów z Makowego Pola. Idealne wzory!
Houndstooth planners are available in Projekt Planner's shop. I would love to hear your opinion about them. And if you're interested in buying them.. just click the image below!
Pepitkowe plannery już są dostępne w sklepie Projekt Planner. Bardzo chciałabym usłyszeć wasze opinie o tych plannerach.. a jeśli ktoś jest zainteresowany.. to klik klik w poniższe logo!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

But about planners.. I don't know If you know, but I'm using PP's planner for over a month now, and I still love it. It's elegant, it has a lot of pockets for all my weird papers and the variety of separating cards.. everything is helping me organise my (recently) busy life. I'm so happy I decided to get on of these cuties.
Wracając do plannerów.. nie wiem czy wiecie, ale od początku listopada używam plannera PP. Uwielbiam go! Jest elegancki, ma sporo kieszonek w których mogę chować wszystkie swoje dziwne papierki i do tego te przekładki.. jest ich dużo, co bardzo pomaga mi w ogarnięciu wszystkiego co ostatnio dzieje się wokół mnie. Jestem przeszczęśliwa, że zdecydowałam się właśnie na ten planner.
Most of my posts about planners are at PP's blog but I had to write about this grey planner here! Here are a few sneak peeks.. Hop on to PP's blog for more!
Większość moich postów związanych z planowaniem znajdziecie na blogu PP. Ale o tym plannerze musiałam wam też tutaj wspomnieć! :D Poniżej małe zajawki zawartości!
How about you, do you use planners? If yes - how do they look like? I would love to see them!
A wy? Używacie plannery? Jeśli tak - to jak wyglądają? Bardzo chciałabym je zobaczyć!

Happy December everyone 
Wesołego grudnia życzę 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...