Wednesday, December 25, 2013

Christmas Decorations

I really like the Christmas time, but this year everything didn't feel even a bit "christmasy" for me. I had to do something with it so I decided to sew a few simple Christmas decorations for my room. It's the first time I have such a big christmas tree in my room, the first time we have an enormous real tree (1,5m wide!) in our living room and most importantly.. the first Christmas in our new house - so I had to make everything even more special!
Uwielbiam święta, ale w tym roku ciągle brakowało mi tej wyjątkowej atmosfery. Musiałam coś z tym zrobić! Postanowiłam uszyć kilka bardzo prostych świątecznych dekoracji do mojego pokoju. To pierwsze święta, w których mam taką dużą choinkę u siebie w pokoju, pierwszy raz mamy żywą ogromniastą choinkę (1,5 metra szerokości!) w saloniku i co najważniejsze.. to pierwsze Święta Bożego Narodzenia w nowym domku - dlatego chciałam, żeby wszystko było jeszcze bardziej wyjątkowe!

Few days ago I bought a quite big kitchen towel with a beautiful christmas pattern and of course I decided to cut it and make decorations mostly using just this one fabric. First I cut out of it two Christmas Trees. From the first one I sewed a simple fabric poster, which filled an empty spot above my TV.
Kilka dni temu kupiłam całkiem sporą ściereczkę kuchenną z przepięknym świątecznym wzorkiem no i oczywiście musiałam ją pociachać! Dekoracje w większości powstały właśnie z niej. Najpierw wycięłam dwie choineczki. Z pierwszej zrobiłam materiałowy plakat (tak wiem, mam dziwne nazwy na rpzedmioty :P), który idealnie wypełnił lukę na mojej ścianie nad telewizorem.
The second one is just a plush tree which decorates one of my shelves along with some of our Christmass tree branches in a vase! :)
Z drugiej uszyłam prostą choineczkę-maskotkę, która zdobi jeden z moich regałów razem z gałązkami z naszej żywej choinki.
Another simple decoration, but more usefull - coasters! Just two, because I needed some of this fabric for something else too..
Kolejna bardzo prosta ozdóbka, tylko tym razem bardziej użyteczna - podkładki pod kubeczki! Niestety tylko dwie, bo potrzebowałam resztki tkaniny na coś jeszcze..
 I needed the rest of this fabric for six small Christmas Tree Ornaments! I sewed these hearts with fear that they won't look good on my tree.. but I am really in love with the end effect! I wish I had more of this amazing material and could sew 50 hearts like this for our two Christmas Trees! :D
Potrzebowałam tej resztki tkaniny na uszycie sześciu małych bombek na choinkę! Uszyłam te serduszka z obawą, że naprawdę nie będzie to zbyt ładnie wyglądać.. ale teraz jestem w nich zakochana! Chciałabym uszyć ich z 50, żeby ozdobiły nasze calutkie dwie choinki! :D
 How do you like my super simple decorations? Did you also sewed some things to make your home more "christmasy"? If yes, me and the rest of Art-Piaskownica's Design Team would love to see them! We have a special challenge starting today! just click >> HERE << ♥ ♥ 
I jak wam się podobają moje super łatwe ozdoby? Też uszyliście coś, żeby ozdobić wasze gniazdka? Jeśli tak, to ja i reszta załogi piaskownicowej zapraszamy was na specjalne świąteczne wyzwanie! Tutaj macie link >> KLIK << ! ♥ ♥  

Merry Christmas!
Wesołych Świąt!
♥ ♥ 

Saturday, December 21, 2013

Brown & Turquoise Set

It's almost Christmas.. and I still don't have even one Christmas Tree in my house because we don't have time.. but I hope that I'll decorate my little tree tomorrow with my A.! :)
Już prawie święta a ja ciągle nie mam w domu ani jednej choinki bo nikt nie ma czasu.. no ale mam nadzieję, że jutro uda mi się z moim A. przystroić moje sztuczne drzewko! :)

As you may know, I have some wonderful friends in the blog world.. and we give each other gifts from time to time! Today I would like to show you something I sewed for Antilight  !
Jak już pewnie wiecie, mam naprawdę cudowne znajome w blogowym świecie.. co jakiś czas obdarowujemy się prezentami! Dzisiaj chciałabym wam pokazać co uszyłam dla Antilight  !

I made a vanity bag, but it can also be a special place for other stuff! Kasia revealed that she will use it for markers which she uses at her art school! :)
Zrobiłam kosmetyczkę, ale może służyć nie tylko do przechowywania kosmetyków! Kasia zdradziła mi, że będzie trzymać w niej markery, które używa na ASP! :)
 Thanks to it's shape it can be also used as a clutch! It's the first time I sewed a zipper like that! Unfortunately the zipper itself is a bit rough and it's difficult to open it.. but I believe it will work nicely after some use..!
Kształt ma taki fajny, że można z niej zrobić też kopertówkę! Pierwszy raz wszywałam suwak w ten sposób! Niestety sam suwak dość opornie się otwiera.. ale mam nadzieję, że się wyrobi..!
 The black pattern I drew with Sharpie Fabric Marker.. I love them really much, but they run out of ink so fast..!
Czarny wzorek rysowałam markerem Sharpie do tkanin.. Uwielbiam te pisaczki, szkoda tylko że tak szybko się kończą!

As you read in the title of this post, I gave Anti a "set". But it's not really a set, because one would look really silly walking around with a vanity bag.. and a PILLOW CASE?! :D
W tytule posta napisałam, że dałam Anti "komplet". Ale tak naprawdę człowiek wyglądałby dziwnie jednocześnie nosząc te dwie rzeczy razem.. kosmetyczka i PODUSZKA?! :D
 I just used similar colours to make these two things :D
Chodziło mi tylko o to, że są w podobnej kolorystyce :D

Did you also made some handmade christmas gifts for your friends or family?
A wy jak tam, robiliście sami niektóre prezenty na święta?Have a nice weekend, and I wish you all a bit of snow for Christmas Eve ♥ and a lot of rest! As you can see from the photo below.. I won't be resting, I have A LOT of work for this christmas "break"!
Życzę udanego weekendu i chociaż troszkę śniegu na wigilię ♥ i dużo wypoczynku! Jak widać po poniższym zdjęciu.. ja nie będę za bardzo odpoczywać, mam MASĘ roboty na tą "przerwę" świąteczną!
♥ ♥ 

Sunday, December 15, 2013

XXL Wallet, Tissue Holder and...

Today I would like to show you a nice set for your bag!
XXL Wallet and a Tissue Holder sewed from the same fabrics. Now I think it would be a nice gift for one of my friends.. but I have to think about it more later! :D
Dzisiaj chciałabym wam pokazać.. całkiem fajny komplecik to torby!
Portfel XXL i chustecznik, uszyte w tej samej kolorystyce. Tak sobie teraz myślę, że taki komplecik mógłby być fajnym prezentem dla mojej znajomej.. hmm muszę się nad tym poważnie zastanowić! :D
 As always, the wallet is very big so it can fit everything I need. I really like small wallets, but I always have a problem with my car registration document, which is way too big!
Jak zawsze portfel jest ogromniasty żeby pomieścił wszystkie pierdoły. Ja naprawdę lubię małe portfele, ale zawsze mam problem z wsadzeniem dowodu rejestracyjnego auta.. jest po prostu ogromny!
 And as always, a lot of pocket which can be filled with various cards, photos, notes and other stuff! I really love these two flowery fabrics.. I am almost out of the white one with tiny yellow flowers :( I hope I will find a similar fabric soon! :)
I jak zwykle duuużo kieszonek na karty, zdjęcia i inne rzeczy! Uwielbiam te dwie kwiatowe tkaniny, które tutaj użyłam.. niestety na biała w żółte kwiatuszki już mi się kończy :( mam nadzieję, że szybko znajdę gdzieś podobną!

I also wanted to show you one more fatty! This journal has 400 pages A6, but looks like it had a bit more pages! The cover is quite simple, just like the notebook I made for Syl! :)
Chciałam wam też pokazać kolejnego grubaska! Journal ma 400 stron A6 ale wygląda jakby miał ich dużo więcej! Okładka jest całkiem zwyczajna, zrobiona z jednej tkaniny, tak jak w notesie dla Syl! :)

And here a little update what have I been up to lately. Well my weekend is quite long, but it is also very very busy. Thursday was for sewing gifts for my friends, Friday for some paper craft and making packages and yesterday.. ohh yesterday was very tiring.. Me and my mom covered one big wall with wallpaper!
I mały "apdejt" z mojego weekendu. Jest dość długi i baaardzo pracowity. W czwartek szyłam prezenty dla znajomych, w piątek papierowe szaleństwo i pakowanie paczek a wczoraj.. ohh wczoraj się umęczyłam.. Tapetowałam z mamą wielką ścianę!
I was very stressed that after the glue will dry the wallpaper will peel off.. but fortunately it didn't! You may think it's silly to worry about it, but it was glued directly on polystyrene, not on a regular wall! :)
Bałam się, że po wyschnięciu kleju tapeta rano odpadnie.. ale na szczęście wszystko jest ok! Pewnie się dziwicie czemu się bałam, że odpadnie.. tapeta była przyklejona bezpośrednio na styropianie, nie na normalne ścianie.. to dlatego! :)

Now I need to finish painting some things and I can move back to my room.. can't wait! :)
Teraz tylko muszę domalować parę rzeczy i w końcu będę mogła wrócić do mojego pokoju.. nie mogę się doczekać! :)

What have YOU been up to lately? Something crafty or just preparations for Christmas? Or maybe.. crafty preparations for Christmas :D?
A wy jak tam? Kreatywny weekend czy wszystko już się kręci wokół przygotowań do świąt? Czy może.. kreatywne przygotowania do świąt :D?

Have a nice Sunday,
Miłej niedzieli,
marysza

P.S. Here you can find a very easy tutorial for the XXL wallet! :)
P.S. A tu super łatwy tutek na portfel XXL! :)

Wednesday, December 11, 2013

Matryoshka Journal & Bathroom Makeover

Hi there! Today I wanted to show you a Matryoshka Journal which I have finished today.. and a little bathroom makeover I made with my A. :)
Hej! Dzisiaj wpadłam, żeby pokazać wam mój najnowszy journal z.. Matrioszkami! A oprócz tego, jeszcze kilka zdań o malutkim remoncie łazienki! :)

As always, let's start with a notebook :))
Jak zawsze zacznę od notesu :))
 It came out VERY fat! It has 400 white pages with rough edges but it looks like it had a loooot more!
Wyszedł naprawdę niezły grubasek! Ma 400 białych stron z postarzanymi brzegami, ale wygląda jakby tych stron było dużo, duuużo więcej!
 The journal is closed by a cotton black and quite long strap! :)
Journal zamykany jest na bardzo długą, czarną, bawełnianą tasiemkę! :)
 One think I love about journals with rough / old looking edges? Making macro photos of them!! :D
O, i to co niedźwiadki lubią najbardziej.. makro zdjęcia poszarpanych brzegów!! :D
 The interior fabric is dark, with a really beautiful flowery pattern! If some of you are interested in a notebook like this, it is still available!
Środek jest z ciemnej tkaniny, z przepięknym kwiatowym wzorem! Jeśli ktoś jest zainteresowany takim notesiorkiem, to wciąż jest dostępny!

And now let's move to our little bathroom makeover.. My bathroom wasn't really nice earlier.. Small, with an enormous window and really scruffy walls.. we decided to do something with it without spending a lot of money! I couldn't remove the minty tiles cuz it would be too much work and we had only one short weekend for this remake.. We decided to paint the walls with a creamy paint (matching to the minty tiles).
A teraz troszkę o mini remoncie! Moja łazienka naprawdę nie należała do zbyt ładnych.. malutka, z ogromnym oknem i naprawdę zaniedbanymi ścianami.. postanowiłam z moim A. coś z tym zrobić (bez wydawania majątku)! Nie mogłam pozbyć się kafelek, bo zajęłoby to za dużo czasu a mieliśmy na to tylko króciutki weekend.. Więc na początek postanowiliśmy pomalować ściany kremową farbą, w miarę pasującą do miętowych kafelek.
But I was still unsatisfied with it. I have a lot of dark/black accessories in my bathroom so we decided to make a wide black strap just above the tiles. Then I used one of my handmade rubber arrow stamps and stamped above the black strap! Now I'm quite happy how it came out! This pattern made by my old stamp really added something unique and interesting to this little place! :))
Ale ciągle coś było nie tak, ciągle czegoś brakowało. W łazience mam sporo bardzo ciemnych lub czarnych dodatków, dlatego stwierdziłam że od razu nad kafelkami zrobimy grupy czarny pasek :D Potem wzięłam jeden z moich stempli (zrobiony z gumki do mazania) i zaczęłam stemplować ściany tuż nad czarną farbą! I w końcu jestem w miarę zadowolona z tego jak moja łazienka wygląda.. ten stemplowany wzorek naprawdę bardzo dużo dał, w końcu to pomieszczenie wygląda troszkę inaczej i ciekawiej! :))

Did you ever try to stamp your walls? Or maybe you use your stamps only for paper craft? I would love to see your ideas! :))
A wy próbowaliście kiedyś stemplować swoje ściany? Czy tylko używacie stempli do papierów? Z przyjemnością zobaczę wasze pomysły! :))

Have a nice day,
miłego dnia kochani,
marysza

P.S. Thank you Lukola for all these wonderful fabrics! 
P.S. Lukola, dziękuję za te wszystkie piękne tkaniny! 

Sunday, December 01, 2013

November in Photos

Hello! It's time for my second post with monthly photos! I hope you will enjoy it!
Hej! Czas na kolejny post ze zdjęciami! Mam nadzieję, że się spodoba! :)

At the beginning of November, me and my friends went to the cinema for the premiere of the movie 'Thor', which is one of my friend's favourite movie! :) We enjoyed it a lot, and if you like similar movies and still havent's seen this one, we can truly recommend it to you! :)
Na początku listopada byłam ze znajomymi w kinie na filmie 'Thor', który jest jednym z ulubionych filmów mojej znajomej! :) Dawno się tak nie uśmiałyśmy na filmie! Jak jeszcze go nie widzieliście, a lubicie podobne filmy to w 100% polecamy! :)

Before the cinema, we decided to eat something special (and not prepared at home) which for me is very rare! It was the first time I ate Tagliatelle!
Tego samego dnia, przed seansem poszliśmy coś zjeść na miasto - prawie nigdy tego nie robię (i nie mówię tu o wychodzeniu i jedzeniu fast-foodów :P)! Pierwszy raz jadłam Tagliatelle!
 This month was also full of all kinds of letters and packages :) I was a nice time to write back on all the letters I received, this weather is very motivating, seriously! :)
Ten miesiąc był też obfity w listy, liściki i paczuszki :) W końcu odpisałam na zaległe listy - ta pogoda jest naprawdę motywująca! :)
 Me and my A. also went to a special party, which reminded a small wedding! It was a very very nice family meeting, and I am very happy I participated in it :)
Razem z moim A. byliśmy też zaproszenia na rodzinną imprezę, która bardzo przypominała małe wesele! Wspaniałe rodzinne spotkanie, i bardzo się cieszę że mogłam w nim uczestniczyć :)
 These cold time was also perfect for all kinds of relaxing. I read some books, drank a lot of hot tea, started packing some gifts, made an album, sewed a little bit and all kinds of other stuff!
Te chłodne dni bardzo sprzyjały czytaniu książek, cieplutkiej herbatce, pakowaniu prezentów, robieniu albumów, szyciu (ale tylko troszeczkę) i wielu innym rzeczom, które uwieeeelbiam robić!
On the last photo you can se an AMAZING mug from a very creative girl who I discovered in the blog world. Weronika, from 'We Grochy' Blog creates little pieces of art from wool. I just had to have this mug, it's even more beautiful in reality and the sign is very motivating, if you know what I mean.. :)
Na ostatnim zdjęciu jest GENIALNY kubek od bardzo kreatywnej osóbki, której blog niedawno poznałam. Weronika z bloga 'We Grochy' tworzy małe dzieła sztuki z włóczek. Musiałam, no musiaaałam mieć ten kubek! Na żywo jest jeszcze ładniejszy, a napis bardzo motywujący.. :)
I also received these two lovely crocheted coasters, and all these things are so beautiful that I am afraid to use them, because I will probably destroy them!! :O If you like them as much as I do, hop on to her blog >> CLICK << !
Te dwie prześliczne podkładki też dostałam od tej zdolniachy! Wszystko jest tak piękne, że boję się używać żeby nie zapaskudzić!! :O Jeśli podobają wam się te rzeczy tak jak mi, to zapraszam na jej bloga >> KLIK << !

I hope I didn't bore you to death with this post :) Let me know what you were up to this month! More relax or work? For me it was quite even.. but December looks less pleasant :P
Mam nadzieję, że jakoś baardzo was tym postem nie zanudziłam :) Dajcie znać co ciekawego działo się u was w tym miesiącu! Więcej relaksu czy pracy? Dla mnie w sumie to pół na pół.. a grudzień zapowiada się niestety na mniej przyjemny :P

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...