Tuesday, September 24, 2013

Birthday Girl

Hello! Wow I didn't write a new post for a looong time! I really miss writing posts and my readers, but I still have some exams to pass at my university and I have a lot of work at our new home - still everything looks like a big mess but we are working on it (veeeery slowly)! :)
Hej! Łał baaardzo długo nie wrzucałam nowego posta! Naprawdę tęsknię za pisaniem postów i za wami, ale ciągle mam do zaliczenia kilka przedmiotów na studiach i do tego sporo pracy w naszym nowym miejscu - wszystko jeszcze wygląda jak po trzęsieniu ziemi.. ale powolutku nad tym pracujemy! :)

I'm writing this post to say THANK YOU for all you wishes and gifts I received for my birthday. It's amazing that people who see each other two times a year (or even never!) remember and this about eachother. Again big thank you for you all! You are all amazing people! 
Piszę dzisiaj tego posta, żeby PODZIĘKOWAĆ wam wszystkim za życzenia i prezenty, które wczoraj dostałam. To jest niesamowite - ludzie, którzy widzą się dwa razy w roku (albo nawet w ogóle!) pamiętają i myślą o sobie nawzajem. Jeszcze raz wielkie dziękuuujęęę! Wszyscy jesteście wspaniali! 


Oh, and I wish you an amazing autumn, full of colours and creativity! :)
O, i życzę wam wszystkim niesamowitej jesieni, bardzo kolorowej i kreatywnej! :)

marysza

Saturday, September 07, 2013

New (OLD) Room

I promised you I will show you my new room soon, and here are some photos! Quality of these photos is really bad because I still don't have my camera but I hope you don't mind it!
Obiecałam, że pokaże wam niedługo mój nowy pokój.. tadam! Jakość zdjęć jest kiepska bo wciąż nie odzyskałam mojego aparatu.. ale mam nadzieję, że bardzo wam to przeszkadzać nie będzie!

Like I mentioned before my new room is very similar to my old one because of the same furniture. It's bigger and I changed the colour of my walls. Oh and the previous owners of this house left me an old sofa (not very pretty) but it is very usefull and now it looks good after I covered it with my lates quilt! :)
Wspominałam wcześniej, że mój nowy pokój jest bardzo podobny do poprzedniego - głównie dlatego, że mam te same meble. Ale jest większy i zmieniłam kolor ścian. O właśnie - poprzedni właściciele domu zostawili mi starą kanapę (niezbyt urokliwą) ale po przykryciu jej moją najnowszą narzutką wygląda naprawdę fajnie! :)
 As you can see I even hanged the same fabric and dreamcatchers above my bed.
Jak widać nawet powiesiłam tą samą tkaninę i te same łapacze snów nad łóżkiem.
 Below -  my two new favourite corners: reading corner, and the wall next to the door with the most beautiful hanger I have ever seen (what do you think about it??) - I will show you my new collection of wooden hangers soon!
Poniżej - dwa moje ulubione kąciki: kącik do czytania, i ściana przy drzwiach do pokoju z najpiękniejszym wieszakiem jaki w życiu widziałam (co o nim sądzicie??) - już niedługo pokażę wam kolekcję moich wszystkich drewnianych wieszaczków!
 And the third wall - full of crap! :D I couldn't resist hanging some inspiration boards, pictures, embroidery hoops etc. I just love walls with a lot of stuff!
I trzecia ściana - pełna dziadostwa! :D Nie mogłam się powstrzymać.. no musiałam powiesić tablice z inspiracjami, obrazki, tamborki itp. Uwielbiam ściany zawalone pierdołami!
 And as you can see below.. some notes from my university.. I'm trying to learn but it's so hard when we have so much things to do in our new home.. and with such a beautiful weather!!
I jak widać niżej.. notatki ze studiów.. Próbuję się uczyć ale to takie trudne, kiedy mamy w domu tyle roboty.. i jeszcze jest taka cudowna pogoda!!
I hope you enjoyed this little tour around my room. I will have another room maybe in spring (craft room!) but we don't have time for it and it's kind of.. a storage room now :P
Mam nadzieję, że spodobała wam się ta malutka wycieczka po moim pokoju. Zaniedługo (yy pewnie dopiero na wiosnę) będę mieć też drugi pokój (pracownia!) ale na razie nie mamy na niego czasu.. i chwilowo jest magazynem :P

Do you like it? I know it's extremely sweet and some of you might vomit :P but I like it. It's cozy and the colour of walls changes in every hour (from pink to purple!).
Podoba wam się? Wiem, że jest okropnie słodki i niektórych z was może zbierać na wymioty :P ale ja go lubię. Jest przytulny i kolor ścian zmienia się z godziny na godzinę (z różu na fiolet!).

Have a wonderful day - full of inspiration and fun!
Udanego dnia - pełnego inspiracji i zabawy!
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...