Wednesday, April 27, 2016

Baby Wrap / Becik

I still have no time for sewing but last week I decided to break my own rules and instead of learning for my literature classes I turned my sewing machine on for a couple of hours! I'm such a rebel!
Ciągle nie mam czasu na szycie.. ale w zeszłym tygodniu postanowiłam złamać swoje własne zasady i zamiast uczyć się na literaturę wzięłam się za szycie! Taka ze mnie buntowniczka!

Whad did I make? A cute baby wrap!
A co uszyłam? Uroczy becik / rożek!
It has a thick batting inside and the from fabric is quilted (with the batting). I haven't quilted for ages and I forgot how difficult it is - my hands hurt so much when I finished sewing!
W środku jest gruba watolina a cały przód jest przepikowany (razem z waroliną). Nie pikowałam już bardzo długo i zapomniałam jakie to trudne - ręce mi prawie odpadły jak skończyłam szyć!
This baby wrap has a very long fabric strap which is attached to the main part with a velcro. Thanks to this solution you won't loose your ribbon!
Ten becik ma do kompletu baaardzo długi pasek tkaniny, który mocuje się do głównej części becika za pomocą rzepa. Dzięki temu rozwiązaniu nie zgubicie swojej kokardy!
The strap is for "closure". You can change the baby wrap into a play blanket when your child grows up.
Ten pasek służy oczywiście jako "zamknięcie". Becik można używać jako kocyka/maty do zabawy jak dziecko już z niego wyrośnie.
I'm very glad how it came out! I already gave it to my friends and I really hope they like it!
Jestem bardzo zadowolona z tego jak mi wyszedł! Już dałam becik znajomym i mam nadzieję, że im się podoba!

If you want to make a similar baby wrap, just hop on to zrobiszsam.pl to use my tutorial!
I would love to see your projects based on my tutorials :)
Jeśli macie ochotę zrobić podobny rożek, to zapraszam na stronę zrobiszsam.pl gdzie znajdziecie tutorial!
Bardzo chętnie zobaczę wasze projekty robione na podstawie moich tutków :)


Lunar and I wish you a nice day, even though today's weather is nothing like the one from the photo below!
Razem z Lunarem życzymy wam miłego dnia. Mamy nadzieję, że mimo pogody (przeciwieństwo tej ze zdjęcia) zdołacie spędzić ten dzień z uśmiechem na twarzy!

Thank you for visiting!
Dziękuję za odwiedziny!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, April 19, 2016

Hour by Hour Photo Challenge

Hello! Today my post is going to be about an awesome photo challenge hosted by Antilight and Worqshop! In short, the task is to make photos through one day, hour by hour and they should be all about your day, not only stylized photos.
Hej! Dzisiaj post o genialnym wyzwaniu fotograficznym prowadzonym przez Antilight i Worqshop! W skrócie chodzi o to, żeby przez jeden dzień robić zdjęcia mniej więcej co godzinkę. Zdjęcia powinny pokazywać wasz dzień - nie tylko stylizowane zdjęcia.

It's the first time I'm participating in this challenge because every time I heard about similar photo contests, I thought that only people who don't work and don't study can make a good photo album just from one day. But this year, even though I'm studying and working, I decided to try to document my free Saturday (the only free day I have this month).
To pierwszy raz kiedy biorę udział w tym wyzwaniu. Kiedyś, za każdym razem jak słyszałam o podobnych foto wyzwaniach to myślałam, że tylko ludzie którzy nie pracują i nie studiują mogą sobie pozwolić na dzień pełen ładnych zdjęć (no bo przecież jak ktoś siedzi 10h na uczelni, lub 8 w pracy to nie ma czasu robić zdjęć co godzinę!). Ale w tym roku postanowiłam spróbować, mimo tego że pracuję i studiuję :) Postanowiłam udokumentować mój jedyny wolny dzień w tym miesiącu - zeszłą sobotę.

Thank you Kasia & Kasia for helping me to appreciate my little special moments :)
Dziękuję wam, Kasiu & Kasiu za motywację i kopa do uwieczniania moich małych, wyjątkowych chwil :)My Hour by Hour challenge consists only of 12 photos. Why? Well, I woke up late and I went to bed to watch films quite early.. so I didn't want to bore you with 3 photos of e.g. my computer in bed! I tried to find and document my favourite moments.
Moja interpretacja Hour by Hour składa się tylko z 12 zdjęć. Wstałam późno i dość wcześnie poszłam do łóżka. Nie chciałam was też zanudzać zdjęciami mojego komputera (oglądanie filmów przed snem). Starałam się dokumentować ulubione chwile w ciągu dnia.

Saturday, 16th April
Weekend at the countryside
Sobota, 16 kwietnia
Weekend na wsi

9:29 / Wakey! Wakey! My A. renovated a very old wooden floor in his room, and I just adore it: the colour, the texture and the whole vintage look. I always stare at it like a crazy person, especially in the morning sun :)
9:29 / Pobudka! Mój A. odnowił bardzo starą drewnianą podłogę w jego pokoju, i jestem w niej bezgranicznie zakochana: w kolorze, fakturze i ogólnie w każdym milimetrze. Zawsze gapię się na nią jak wariatka, szczególnie jak do pokoju wpada poranne słoneczko :)

10:16 / After a big breakfast it's time to drink coffee, eat some sweets and read a book. This is one of my favourite morning rituals everywhere I go.
10:16 / Po sporym śniadaniu czas na kawę, jakieś słodkości i książkę. To mój ulubiony poranny rytuał gdziekolwiek jestem.

11:34 / The bathroom. I'm getting ready to go shopping with my A. We have to come back quickly, because the nice weather won't wait for us (or for our barbecue!).
11:34 / Łazienka. Szykuję się do wyjścia na zakupy z moim A. Musimy szybko wrócić bo ładna pogoda czekać na nas nie będzie!

12:19 / DIY Store. I'm extremely bored every time I visit a DIY store with my A. I just wander around the shop and wait patiently for my man. This time I spent some time looking for cheap flowerpots.
12:19 / Market budowlany. Zawsze okropnie się nudzę jak jestem w sklepie budowlanym z moim A. Tylko szwendam się miedzy regałami i cierpliwie czekam na mojego chłopa :D Tym razem dla zabicia czasu szukałam tanich doniczek.


13:46 / Next station - a grocery store! Now here I am never bored :) Time to buy blueberries for today's dessert!
13:46 / Następna stacja - sklep spożywczy! No i tutaj nigdy się nie nudzę :) Czas kupić borówki na dzisiejszy deser!

14:16 /  We're back at the countryside. The old house on the photo is abandoned because it's falling apart, but still, you have to admit - it looks nice, right?
14:16 / Powrót na wieś. Ten stary dom ze zdjęcia jest opuszczony bo się rozpada - ale musicie przyznać, że fajnie wygląda, prawda?

15:26 / The weather was just perfect! I decided to sit on my favourite bench, drink some green tea and read a few pages before making dinner.
15:26 / Pogoda nas rozpieszcza! Postanowiłam sobie poleniuchować na ulubionej ławce, wypić zieloną herbatkę i poczytać kilka stron zanim zaczniemy robi obiad.

16:27 / First barbecue this spring! We're making chicken breasts and potato rolls for dinner. I know it looks weird (especially the potato rolls in oil) but believe me - everything was delicious!
16:27 / Pierwszy grill tej wiosny! Sezon otwarty :D Dzisiaj piersi z kurczaka z kulkami ziemniaczanymi. Tak, wiem że dziwnie to wygląda (szczególnie te kuleczki w oleju) ale uwierzcie - wszystko było pyszne!

17:26 / We were eating dinner and suddenly it started to rain! We didn't run home, oh no! We were sitting under a big umbrella and enjoying the warm, spring rain!
17:26 / Spokojnie jedliśmy sobie obiad i zaczęło lać. Ale nie uciekaliśmy do domu, ojjj nie! Siedzieliśmy pod sporym parasolem i cieszyliśmy się ciepłym wiosennym deszczem!

18:26 / After dinner A. decided to go to the garage and work on his baseboards (and he stole some of my sweets!). In the meantime.. I was eating jelly beans and just walking around the house.
18:26 / I po obiadku. A stwierdził, że idzie popracować nad listwami przypodłogowymi w swoim garażu (i przy okazji ukradł mi trochę żelek!). A ja w tym czasie wcinałam żelki i spacerowałam wokół domu.

19:37 / We ate waaaay to much for dinner (+ jelly beans) so we didn't eat supper. Instead, we ate yoghurt with blueberries and muesli - this is my favourite summer breakfast!
19:37 / Obiad był stanowczo zbyt wielki (+ żelki) więc odpuściliśmy sobie kolację. Zamiast tego zjedliśmy jogurt z borówkami i musli - moje ulubione letnie śniadanko!

20:44 / Like I said - I didn't want to bore you with photos of my computer. We went to bed at 20:30 and just watched films on the computer. I don't even know what time did we fall asleep..
20:44 / Jak już wcześniej wspominałam - nie chce was nudzić zdjęciami komputera. Poszliśmy do łóżka około 20:30 i oglądaliśmy filmy. Nawet nie wiem o której usnęliśmy..

16th April was the only free day I have this month and I'm happy I spent it just the way I like. Now, I have to focus on my studies - keep your fingers crossed everyone!
16 kwietnia był moim jedynym dniem wolnym w tym miesiącu i bardzo się cieszę, że spędziłam go w taki sposób. Teraz muszę się skupić na studiach - trzymajcie kciuki!

xxxx
marysza

Thursday, April 07, 2016

Life Journal - March Pages

I'm here today with a very short post - all about my new project life pages.
Dzisiaj mam dla was króciutki post o nowych stronach w moim albumie project life.

I visited Antilight a few days ago.. and looking at her PL and all of her beautiful works gave me energy to finally sit down and work on my own Life Journal!
Kilka dni temu odwiedziłam Antilight.. obejrzenie jej PL i wszystkich niesamowitych prace dało mi wielkiego kopa, żeby w końcu usiąść nad swoim Life Journalem!

March was another busy month (work, studies, doctors).. I'm glad I found some time to go to the countryside with my A. to admire the first signs of spring :) I had to include it in the album.
Marzec był kolejnym zalatanym miesiącem (praca, studia, lekarze).. ale jestem bardzo zadowolona, że znalazłam trochę czasu na wyjazd na wieś z moim A. żeby podziwiać pierwsze oznaki wiosny :) musiałam to uwiecznić w albumie.
As you can see I added a photo of my new handmade necklace from Lilu2Art - every single work of her is a masterpiece, right?!
Jak widać w albumie jest też zdjęcie mojgo nowego naszyjnika od Lilu2Art - każda jej praca jest dla mnie dziełem sztuki!
The second pages is mostly about.. food. Of course! We love to eat, and we try to celebrate every single meal we have together :)
Druga strona jest głównie o.. jedzeniu! No oczywiście! Uwielbiamy jeść i staramy się celebrować każdy wspólny posiłek :)
And some close-ups. I tried to keep these pages clean and simple. What do you think about them?
I trochę zbiżeń. Starałam się nie zagracić tych stron niepotrzebnymi dodatkami, myślicie że się udało?

Two weekends ago we visited our countryside as I mentioned earlier - it was warm and sunny (at last!) and we decided to go for a really, really long walk. We discovered some new amazing places and views.. ohh how I love spring!
Jak już wspomniałam wcześniej, dwa tygodnie temu odwiedziliśmy naszą wieć - było ciepło i słonecznie (w końcu!) więc postanowiliśmy się wybrać na naprawdę, NAPRAWDĘ długi spacer. Odkryliśmy kilka nieznanych nam wcześniej wspaniałych zakątków i piękne widoczki..ahh jak ja uwielbiam wiosnę!
I hope you have time to enjoy this beautiful spring time - don't forget that work and computers aren't the most important things in our lives.. :)
Mam nadzieję, że korzystacie z uroków wiosny - nie zapomnijcie, że praca czy komputery nie są najważniejszą rzeczą w naszym życiu.. :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...