Tuesday, July 29, 2014

Wallet for a Cat Lady

Today all Cat Ladies will love this post (at least I hope so!). One of my newest wallet is all about cats!
Dzisiejszy post spodoba się każdej kociarze (no, przynajmniej mam taką niadzieję!). Jeden z najnowszych portfeli jest właśnie bardzo koci :)
 The exterior fabric is grey with grey, pink and white cats. Also the interior has some pieces of this fabric.
Zewnętrzna tkanina jest szara w kocie wzorki (białe, różowe i szare). No i samych kotów oczywiście też nie zabrakło w środku portfela!
 I choose the colours for our newest colour challenge at Art-Piaskownica. I hope it will inspire you to join our game! :)
Kolorki wybrałam na nasze najnowsze wyzwania kolorowe na Art-Piaskownicy. Mam nadzieję, że moja praca choć trochę zainspiruje was do wzięcia udziału w tej zabawie! :)

And what have I been doing last weekend? I was lying on the grass with my A. and reading books. Sunday was the most lazy, we did literally nothing - and we loved it!
A co robiłam przez ostatni weekend? Leżałam na trawie z moim A. i czytałam książki. Niedziela była najbardziej leniwym dniem jaki miałam, nie robiliśmy dosłownie nic - i bardzo nam z tym było dobrze!
But now as I promised myself, I have to say goodbye to laziness and get back to my B.A. Thesis in August.. I really don't have much time, but I hope I will manage to finish it to the end of the month. Keep your fingers crossed! :)
No ale tak jak sobie obiecałam, muszę się pożegnać z takim lenistwem i wrócić do pisania mojej pracy licencjackiej w sierpniu.. Nie mam zbyt dużo czasu, ale mam nadzieję że jakoś dam radę skończyć ją do końca miesiąca. Trzymajcie kciuki! :)

Friday, July 25, 2014

XXL Beach Bag

 Today I would like to show you probably the biggest beach bag in the whole wide world! I know that most of bags like that are big, but this one is seriously enormous. And the best part is that you can make it yourself! I made a special tutorial for you guys, which you can find >> HERE << !
Dzisiaj chciałabym wam pokazać prawdopodobnie największą torbę plażową w dziejach ludzkości! Wiem, że ogólnie takie torby są duże, ale ta naprawę jest gigantyczna. I najlepsze jest to, że sami możecie taką zrobić! Przygotowałam specjalnie dla was tutorial, który możecie znaleźć >> TUTAJ << !
 It has four smaller pockets, two in the exterior and two in the interior. It also has a special strap for your keys, so you wouldn't have to look for them in this big bag :)
Ma cztery mniejsze kieszonki, dwie w zewnętrznej części i dwie w wewnętrznej. Ma też specjalny pasek do którego mocuje się klucze, żeby je łatwo znaleźć w tej wielkiej torbie :)
 One one side of the exterior it has two pockets, but on the other side there is a funny sign "smażing, plażing" (in English it's more or less beaching and sun tanning :P).
Z zewnątrz jedna strona ma dwie kieszonki ale druga ma dość zabawny napis "smażing, plażing" :P
I tried it out, and I put a lot of things into it. Everything what you can see on the photo below, and there was still a lot of space! Oh, I didn't put my dog in it! But he would also fit in :D
Już ją wypróbowałam i pomieściłam naprawdę dużo rzeczy w niej. Wsadziłam wszystko co widzicie na poniższym obrazku i jeszcze było sporo miejsca. No, oczywiście psa do torby nie wkładałam, ale i tak by się zmieścił :D
If you want to make a similar beach bag, just click on the image below, it will redirect you to my tutorial! :)
It's a very simple bag and I think that even the beginners can try to make it!
Jeśli chcecie zrobić podobną torbę, to klikajcie w poniższy obrazek, przekieruje was na tutorial! :)
Torba jest naprawdę łatwa i myślę, że nawet początkujący mogą sobie z nią poradzić! :)

Have a nice weekend! I am spending it at the countryside with my A. 
Życzę udanego weekendu! Ja spędzę go na wsi z moim A. 

Wednesday, July 23, 2014

Life Journal - the beginning

Some of you may know that I started my own Project Life about a month ago. As I don't know if I can use the name Project Life I decided to call it Life Journal, the name doesn't really matter - the inside is what matters, right?
Część z was pewnie wie, że zaczęłam swój Project Life jakiś miesiąc temu. Nie wiem czy mogę tej nazwy używać, więc postanowiłam nazwać go Life Journal. Ale nazwa nie jest aż tak ważna, prawda? Środek jest najważniejszy!

Let's start with the album itself. I am using the Multi Colored Chevron album by Me&My Big Ideas which you can find e.g. >> here << . Maybe you noticed, that it looks a bit different that in the shop.. I didn't like that the page protectors are secured by some screws.. so I cut of the part with the screws, make three holes and voila! My album is now perfect :P I just don't know what to put in the front pocket, some kind of title? What do you think?
Zacznijmy od samego albumu. Mam album Multi Colored Chevron zaprojektowany przez Me&My Big Ideas, który możecie znaleźć np. >> tutaj << . Nie wiem czy zauważyliście, ale wygląda troszkę inaczej niż w sklepie.. nie podobało mi się to, że folie mocowane były na śrubki.. więc odcięłam ten kawałek, zrobiłam trzy dziurki i gotowe! Teraz mój album jest idealny :P Nie wiem tylko co wsadzić do tej kieszonki na przodzie, tytuł? Co o tym myślicie?
 The first page is a title page, it says what about is this whole album.
Pierwsza strone to strona tytułowa, w skrócie jest opisane o czym jest ten album.
 And now let's start with the most important part - my first real, Life Journal page! I really admire people who make their Project Life's every signle week! It's impossible for me, I'm just too slow for this. I made these two pages for several hours.. so I can't really imagine how could I make it every week! That's why I decided to make two pages every month. It's not as easy as I thought it would be - it's hard to fit one whole month in just 16 little windows! But I tried. You can see the effects below :)
A teraz zacznijmy od najważniejszej części - mojej pierwszej prawdziwej Life Journalowej stronie! Naprawdę podziwiam ludzi, którzy robią swój PL co tydzień! Dla mnie to niemożliwe, jestem jakaś za wolna. Te dwie strony robiłam kilka godzin.. więc nie wyobrażam sobie, że mogłabym na to spędzać co tydzień tyle czasu! Dlatego postanowiłam robić dwie strony na miesiąc. Co i tak nie jest tak łatwe jak myślałam - ciężko jest zmieścić cały miesiąc w 16 okienkach! Ale spróbowałam. Efekty poniżej :)
 I didn't use a lot of accessories as you can see, I just wanted to use as many photos as I could. I still don't have my own style, but I hope I will develope it soon! :P
Nie użyłam zbyt wielu dodatków, po prostu chciałam wkleić bardzo dużo zdjęć. Wciąż nie mam swojego własnego stylu, ale mam nadzieję że za jakiś czas się pojawi! :P
A lot of people make Project Life's now, but I adore two of them the most: Magda Mizeria and Kasia Przybyt - these girls are just amazing. I wish my Life Journal was as colorful, creative and beautiful as theirs!
Bardzo dużo osób zajmuje się PL teraz, ale ja najbardziej podziwiam dwie niesamowite osoby, które już dość długo się w to bawią: Magda Mizeria i Kasia Przybyt - te babeczki są po prostu niesamowite! Mam nadzieję, że mój album będzie kiedyś tak piekny jak ich!

I am sure I wouldn't start project life if not Artworkshop. I won this chevron album in one of their contests at the National Scrapbooking Meeting 2014! Thank you so so much!
Jestem pewna że nie zaczęłabym swojego PL gdyby nie Artworkshop. Wygrałam ten album w jednym z ich konkursów na Zlocie Scrapbookingowym w Warszawie! Bardzo wam dziękuję jeszcze raz!
Do you have your own projects? If yes, write me links in the comments! I would love to see them! I need some inspiration as a beginner :D
Macie swoje projekty? Jeśli tak, to wpisujcie linki w komentarzach! Z chęcią pooglądam! Potrzebuję dużo inspiracji jako początkująca :D

Tuesday, July 22, 2014

Yellow Wallet

I had a plan to sew a few wallets for a long time now, but of course I couldn't force myself to start.. a finally I made them last week! It was a lot work and I am glad I made them. Five new wallets, every piece looks different. Today I will show you a very summery wallet, I hope you will like it :)
Planowałam uszyć kilka portfeli już bardzo dawno temu ale oczywiście jakoś nie mogłam się zebrać.. no i w końcu w zeszłym tygodniu udało mi się! Kupa wycinania i szycia ale było warto - pięć nowych portfeli, każdy z nich wygląda troszkę inaczej. Dzisiaj pokażę wam ten najbardziej wakacyjny (według mnie), mam nadzieję, że wam się spodoba!
 I wanted it to be in just one pattern and I decided it will be stripes :) The exterior fabric is yellow and white, and the interior..
Chciałam żeby tkaniny z których go uszyję były w jednym wzorku, postawiłam na paseczki :) Zewnętrzna tkanina jest żółto-biała, a środek..
 .. green, white, red and also yellow. As always the wallet has 4 pockets for cards, one zipped pocket for coins and three bigger ones for other stuff. It's quite thick :)
.. zielony, biały, czerwony i żółty. Jak zwykle portfel ma 4 kieszonki na karty, jedną zasuwaną i trzy większe na inne rzeczy. Jest dość gruby :)
 I found so many fabrics in one of my forgotten baskets two weeks ago that I just can't wait to choose fabrics for some fresh new wallets which I am planning to start sewing this week! I hope I won't be too lazy to make them! :)
Jakieś dwa tygodnie temu znalazłam masę tkaniny w zapomnianym koszu wiklinowym u mnie w pokoju.. nie mogę się doczekać aż będę wybierać nowe tkaniny na kolejne portfele! Mam nadzieję tylko, że leń mnie nie złapie! :)

I spent the last weekend at Murzasichle (Polish mountains), I visited Morskie Oko for the first time and I have to admit I had a great time there, I just wish that this trip was not in a such a hurry, few days more would be perfect!
Ostatni weekend spędziłam w Murzasichle (obok Zakopanego), zwiedziłam Morskie Oko po raz pierwszy w życiu i w ogóle było super :) Szkoda tylko, że wszystko robiliśmy na szybko, przydałoby się kilka więcej dni tam!

For a month or two something is wrong with my leg, I visited the doctor but I didn't get any concrete information.. I'm visiting another doctor in two weeks, maybe he will help me.. My left foot does not hurt but it's swollen.. and it gets bigger and bigger every time I exhaust my legs.. That's why yesterday was a very lazy day - my leg had to rest after a weekend in the mountains. I spent it sitting on the couch, crocheting and watching Game of Thrones!
Od miesiąca lub dwóch coś jest nie tak z moją nogą. Byłam już u lekarza ale nic konkretnego się nie dowiedziałam.. idę do kolejnego specjalisty za dwa tygodnie, może tym razem czegoś się dowiem.. Moja lewa stopa niby nie boli, ale od każdego wysiłku mi puchnie. I właśnie dlatego wczoraj miałam mega leniwy dzień, noga sobie poodpoczywała po górach :) Cały dzień spędziłam leżąc na kanapie, szydełkując i oglądając Grę o Tron!
I really can't wait to finish this blanket, it's a long way to go but I love making it - seriously! :))
Nie mogę się doczekać aż skończę ten szydełkowy koc! Jeszcze długa droga przede mną, ale dam radę bo naprawdę przyjemnie się robi! :))

Have a nice day everyone! 
Miłego dnia wszystkim życzę! 

Tuesday, July 15, 2014

GIVEAWAY!

I didn't make a giveaway on my blog for a very long time! And now the time has come! I will give away one customised notebook for one lubky winner! The persone will choose how it will look like (cover, closure, type of pages, colour of the pages and how thick it will be!).
Bardzo długo nie robiłam na blogu żadnej rozdawajki ale w końcu nadszedł ten czas! Oddam jeden spersonalizowany notes osobie, którą wylosuje random.org. Szczęśliwy zwycięzca wybierze sobie rodzaj okładki, zamykanie, rodzaj kartek, ich kolor i grubość całego notesu!


If you want to chave a chance to win one of my journals you need to follow the steps below:
- follow my blog,
- share the photo on the right on your blog (it doesn't have to be a post, just put the image on your main blog page!) with a link to my blog,
- write a comment under this post saying that you done the previous steps!
Jeśli jesteście zainteresowani to wystarczy, że spełnicie poniższe warunki:
- obserwuj mojego bloga,
- udostępnij zdjęcie na swoim blogu (nie musi być to osobny post, wystarczy umieścić zdjęcie - to po prawej - na stronie głównej waszej strony) z linkiem do mojego bloga,
- skomentuj ten post, wpisując że spełniłeś poprzednie warunki!


I really hope that someone will participate! Maybe if there will be a lot of people willing to join this little game I will give away more notebooks? Ok.. I will choose the winner on the 18th or 19th August 2014. I ship worldwide so don't worry, wherever you live you will reveive your prize!
Mam nadzieję, że znajdą się jacyś chętni! Kto wie, może jak będzie was sporo to rozdam więcej notesów? No.. losowanie odbędzie się 18 lub 19 sierpnia 2014r. Wysyłam też paczki za granicę, więc nie ważne skąd jesteście, nagroda trafi do was bez problemu!

Monday, July 14, 2014

June in Photos

I don't know what is going on with my time.. but there is still not enough of it! I'm doing nothing and I don't have time for anything! The worst part is that my holidays started in June! And I don't really feel them.. do you feel similar about your time? Or maybe someone has some organisation tips?
Nie wiem gdzie mi czas ucieka.. ciągle mi go na coś brakuje! Niby nic nie robię ale też nie mam na nic czasu! A najgorsze jest to, że wakacje zaczęły mi się już w czerwcu! I jakoś w ogóle ich nie czuję.. też tak macie? A może macie jakieś porady na zorganizowanie sobie czasu? Bo ja ewidentnie sobie z tym nie radzę..

Ok, now I can show you what I was doing in June, I hope you will like these silly photos!
No dobra, teraz czas na małe podsumowanie czerwca. Mam nadzieję, że wam się spodoba!

It was a quite warm month and I tried to relax mostly, but it didn't really work out that way.. I spent a lot of time with my "puppy", as you can see on the photo below he is enornous now!
Miesiąc był cieplutki i większość czasu próbowałam odpoczywać ale jakoś wychodziło całkiem na odwrót.. Spędziłam dużo czasu z moich "szczeniaczkiem", który jak widać na poniższym zdjęciu.. jest ogromny!
I finished all my exams at the beginning of the month, I just have left my B.A. exam which I hope I will manage to pass! Just after my last days at the University I went to Warsaw to meet some new and old blog friends! If you hadn't seen the post about it, click >> here << !
Zaliczyłam wszystkie egzaminy na początku miesiąca. Został mi tylko egzamin licencjacki, który mam nadzieję że jakoś zdam! Dwa dni po ostatnim egzaminie na uczelni pojechałam do Warszawy spotkać się z moimi blogowymi koleżankami! Jak ktoś z was nie widział relacji, to zapraszam >> tutaj << !

My relaxing techniques for summer: reading books, spending time at the countryside and doing trying to play with paper, fabric and yarn!
Moje techniki relaksacyjne na lato to: czytanie książek, spędzanie czasu na wsi i zabawy z papierem, tkaninami i włóczkami!
Every time I'm leaving home for the weekend, Lunar jumps into my car and doesn't want to get out! He love being in the car and visiting various places with us! But we can't take him there when he is so little.. maybe somewhere in the future?
Za każdym razem jak wyjeżdżam gdzieś na weekend, Lunar wskakuje do auta i nie chce z niego wysiąść! Uwielbia jeździć z nami autem i odwiedzać różne miejsca! Ale nie możemy go niestety jeszcze wszędzie brać bo jest jeszcze za mały.. ale może kiedyś będziemy go brać wszędzie?

The long June weekend we spent at our favourite place - Pazurek (countryside!). Like always the weather was not really good.. but still, we had spent a lovely time there. Everything is so beautifully colorful!
Długi weekend czerwcowy spędziliśmy na Pazurku (wieś!). Jak zwykle pogoda nie była zbyt piękna ale i tak spędziliśmy cudownie czas. Wszystko jest tam tak pięknie kolorowe!
The most important events in June were workshops (apart from my friend's birthday of course!) in Cieszyn, where I tried to teach people how to make dreamcatchers.. I was a bit nervous because it was my first time.. but It went well.. My group made amazing works!
Najważniejsze wydarzenia dla mnie w czerwcu to warsztaty (no i urodziny mojej przyjaciółki oczywiście!) w Cieszynie gdzie próbowałam uczyć ludzi jak robić łapacze snów.. Stresowałam się, bo to był mój pierwszy raz ale poszło całkiem nieźle. Miałam mega zdolne grupy!

Before the workshops I invited my friend and we made a rehearsal :P I had to plan my steps and measure the time we needed to make one big dreamcactcher. Three hours and it was done!
Przed samymi wrsztatami zaprosiłam moją Bee na próbne warsztaty :P Musiałam przecież zaplanować wszystkie kroki, czas i materiały potrzebne na łapacz. Po trzech godzinach praca była gotowa!
Last time I visited Cieszyn about 10 years ago so I didn't remember it well. This time we visited some nice places but most of our time we spent in the building where I had my workshops. The festival was well organised and I'm really happy I could be there!
Ostatnio byłam w Cieszynie jakieś 10 lat temu z moimi rodzicami ale nie pamiętałam zbyt wiele z tamtego czasu. Tym razem odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc (i tych mniej ciekawych też..) ale i tak najwięcej czasu spędziliśmy w Domu Narodowym gdzie prowadziłam warsztaty. Festiwal był naprawdę dobrze zorganizowany i bardzo się cieszę, że mogłam tam być!
I also tried to crochet but I made only one Kindle cover and I just planned what to make next.. internet takes too much of my time.. I should punish myself and give myself only 2h every day for the computer!
W czerwcu próbowałam też trochę szydełkować ale nie zrobiłam nic oprócz etui na mojego Kindla. Mam już w planach kilka nowych projektów na które ciągle brak mi czasu.. wszystko przez ten internet! On normalnie pochłania tyle czasu.. powinnam dać sobie szlaban i dać sobie dostęp do komputera tylko na dwie godziny dziennie!

Tuesday, July 08, 2014

Flowery Journal

Oh! I don't want to check how long time ago I showed you some new notebooks! Such a long time! But now I am starting to have some more free time so there will be more of them! Today I would like to show you one of my newest flowery notebooks :)
Ło! Nawet nie chcę sprawdzać kiedy ostatnio pokazywałam wam jakiś notes! Tak dawno temu! Ale teraz zaczynam mieć troszkę więcej czasu na wszystko i powinnam ich robić troszkę więcej! Dzisiaj mam do pokazania jeden z najnowszych kwiatowych journali :)
 It has 400 pages A6 but looks like it had a lot more pages, it's so sooo thick!
Ma 400 stron A6 ale wygląda na dużo więcej kartek! Taki z niego grubasek!
 Closed by two stripes of fabric, the same from which the cover is sewed :)
Zamykany jest na dwa materiałowe paseczki, zrobione z tej samej tkaniny co okładka :)
 Pages inside are white, but as you can see the edges are rough. The interior fabric isn't shown - it's a vintage flowery fabric, you can see more details here >> click <<.
It's a very thick notebook but still I think it has a perfect size for almost all kinds of bags!
Kartki w środku są białe a brzegi notesu są postarzane. Tkanina wewnętrzna nie jest tu pokazana - jest to kwiatowa tkanina vintage, po więcej szczegółów zapraszam tutraj >> klik <<.

And some facts from me life :P
Last week was full of surprices, full of new impressions and.. I had some special guests here at my home for three days.. I would love to tell you now what it was all about.. but you all have to be patient, I will reveal this little, exciting secret in December!
A teraz troszkę info z życia :P
Zeszły tydzień był pełen niespodzianek, nowych wrażeń i.. miałam w domu gości specjalnych.. Tak bardzo chciałabym wam powiedzieć o co dokładnie chodzi.. ale musicie być cierpliwi! Zdradzę wam ten mały sekrecik dopiero w Grudniu!
Second thing: I'm ill almost a week now. I never get ill so it is really annoying for me that it takes so long time! Eghhh I have no energy for crafty things! I am just playing Diablo III with my A. all the time.. and I love it, especially that we were waiting for this game for a loooong time!
Kolejna rzecz: Już prawie tydzień choruję. Jest to dla mnie podwójnie irytujące bo ja NIE CHORUJĘ! Eggghhh nie mam energii na nic kreatywnego! Całymi dniami gram z moim A. w Diablo III, i uwielbiam to - szczególnie, że bardzo długo już chcieliśmy dorwać tą grę! 

Hope your health is a lot better in July!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...