Tuesday, June 13, 2017

My first (real) weaving!

I'm not sure if you know.. but I have been dreaming about making a weaving for a very long time! I tried once about two years ago but it was a catastrophy as I had no idea what I was doing! Fortunately I was wiser this time - I decided to take a weaving course at CreativeBug! After making a small weaving according to the basic course I decided to make a very big weaving with the second, more advanced source! And.. here is how the process looked like:
Nie wiem czy wiecie.. ale od dawna marzyłam o zrobieniu sobie tkanej makatki! Kiedyś już próbowałam, jakieś dwa lata temu.. ale to była katastrofa bo totalnie nie wiedziałam co robię! Na szczęście tym razem byłam mądrzejsza w podejściu do tematy.. postanowiłam uczestniczyć w kursie na CreativeByg! Po zrobieniu pierwszego kursu podstawowego i małej makatki postanowiłam zrobić z drugim, bardziej zaawansowanym kursem, bardzo dużą makatkę! I tak wyglądała praca nad moją ozdobą:


I made the weaving from things I had at home. I promised myself to be calm and.. not spend any money on it! I made the weaving loom from an old stretcher (I have a lot of them..) just as it was shown in the CB course. The mustard yellow and green yarn were.. a winter cowl a couple of years ago but I got bored with it!
Zrobiłam makatkę z rzeczy, które miałam w domu. Obiecałam sobie, że zachowam spokój.. i nie wydam ani grosza na materiały! Ramę zrobiłam ze starego blejtramu (mam ich mnóstwo w domu..) tak jak było to pokazane w kursie CB. Musztardowa i oliwkowa włóczka były kiedyś zimowym kominem ale w końcu mi się znudził.


Even though the weaving loom was not perfect, it worked good! My A. hammered all the nails so I was sure they won't fall out. Uff..
Mimo, że rama nie jest idealnie równa i tak pracowało mi się na niej bardzo dobrze. Mój A. wbił gwoździe więc byłam pewna, że nie wypadną. Uff..


The colour palette is very simple but I always wanted to have a wall decoration with mustard yellow and olive green! Perfect colour combination. And grey was added to make the weaving a bit more interesting.
Paleta kolorów dość uboga ale ja zaaaawsze chciałam mieć na ścianie dekorację właśnie w tych kolorach! Musztardowy żółtry i oliwkowa zieleń to idealny połączenie kolorystyczne! A szary dodałam, żeby makatka nie była zbyt nudna.


As you can see it is really big! And heavy! I was making it three days but I spent really a lot of hours on it. Some details below.
Jak widać na zdjęciach, jest naprawdę spora! I ciężka! Robiłam ją trzy dni ale spędziłam nad nią naprawdę mnóstwo godzin. A na dole szczegóły.


As you can see on the photos above, everything is crooked but.. I DON'T CARE! I really love how it looks and can't stop staring at it when I'm in the living room (my boyfriend has a different opinion.. but shh! :P).
Jak widać na powyższym zdjęciu wszystko jest krzywe ale.. NIE OBCHODZI MNIE TO! Naprawdę uwielbiam tę makatkę i nie mogę się przestać na nią gapić jak jestem w salonie (mój chłopak ma trochę inne zdanie na ten temat, ale ciii! :P).


Have you ever tried to make a weaving? If you're scared or not sure how to start I really recommend CreativeBug's class (the post isn't sponsored in any way -  I really love CB's classes!!!).
A wy kiedyś próbowaliście coś tkać? Jeśli się boicie lub nie wiecie jak zacząć to naprawdę polecam kursy na CreativeBug (ten post nie jest w żaden sposób sponsorowany - ja naprawdę uwielbiam kursy CB!!!).

Have a nice day guys,
Miłego dnia kochani,
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...