Wednesday, January 22, 2014

Hearty Pillowcase

Everyone is talking about grandmother and grandfather's day.. well so am I! This year I created something special for my only granny. She always liked my pillowcases, so I made a hearty patchwork one for her! The heart aplication is made of lots and lots of scraps from previous projects so it's a good way to finally take your scraps and use them!
Wszyscy mówią o dniu dziadka i babci.. no to oczywiście ja też musiałam! Ale głównie dlatego, że w tym roku przygotowałam coś specjalnego dla mojej jedynej babci. Zawsze podobały jej się moje poszewki, więc zrobiłam jej jedną w końcu - serduszkowo patchworkową! Aplikacja sercowa jest zrobiona ze skrawków tkanin - w końcu można je do czegoś wykorzystać!
 It is one of these projects, which is quite small but takes few hours of hard work! After these few hours of sewing I was really exhausted - I had a long break from quilting and my arm was really tired after I finished this little square piece.
To jeden z tych projektów, który jest mały.. ale za to bardzo długo się go robi! Po kilku godzinach zabawy byłam wykończona - długa przerwa od pikowania objawiła się.. bólem ręki po wyszyciu takiego małego kwadracika!
 But I am really glad how it came out in the end! It's similar to >> THIS << foxy pillowcase.
Ale naprawdę podoba mi się jak to wszystko wyszło. Zrobiłam ją na podstawie >> TEJ << poszewki.
My grandmother was really happy when she received it.. she even asked me to make another one (and then I was like.. please no please no please no!).
Babcia była bardzo zadowolona jak zobaczyła swój prezent.. aż tak zadowolona, że poprosiła o jeszcze jedną taką do kompletu (a ja wtedy w myślach.. proszę nie proszę nie prooooszę nie!).

If you also like how it came out.. I made an easy step by step tutorial!
>> C L I C K <<
Jeśli podoba wam się jak wyszło.. to mam dla was prosty tutorial!
>> K L I K <<

Keep your fingers crossed for all my exams.. it always helps!
P.S. Trzymajcie kciuki za wszystkie moje zaliczenia, to zawsze pomaga! 

Friday, January 17, 2014

Handmade Calendar - Tutorial!

Hello! In my previous post I have mentioned that I have a special tutorial, how to make a handmade calendar from your dreams.. The best thing about it is that you really can personalize it so it will be perfect for your taste!
Hej! Wspomniałam w poprzednim poście, że mam dla was tutorial jak samemu zrobić kalendarz.. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę można go spersonalizować tak, że będzie to kalendarz z naszych marzeń!

Here is a little introduction of how my special craft planner looks like:
Poniżej mała prezentacja mojego kraftowego plannera:
For the cover I used fabrics from SODAlicious, and Melody Miller's vintage typewriter fabric.
Do zrobienia okładki użyłam tkanin od SODAlicious i vintażowe maszyny od Melody Miller.
It's quite thick. The interior has pages with months, weeks and a lot of blank pages.
Kalendarz wyszedł całkiem grubaśny. W środku kartki z miesiącami, tygodniami i sporo jest też zwykłych kartek.
I used free printables from two sources. These calendars are really amazing! So colorful and perfectly organised! Here you have links to the free printables:
Użyłam darmowych wzorów do drukowania z dwóch źródeł. Są naprawdę nieziemkskie! Bardzo kolorowe i wszystko jest tak idealnie rozłożone! Poniżej linki do źródeł:

months with amazing backgrounds / miesiące z genialnym tłem:
http://www.ohthelovelythings.com/2013/12/free-printable-2014-calendar.html
weeks + months in the same style / tygodnie + miesiące w tym samym stylu:
http://www.thehandmadehome.net/2013/12/free-planner-calendar-2014/

As you can see on the photos below I cut months quite strange, but I like it :P
Jak widać troszkę dziwacznie wycięłam miesiące, ale jakoś tak mi pasowało :P
And the second best thing about it is that there is no problem with organising days, you choose which week you will have in your calendar and which not. You write the days in special gaps! And look how everything is colorful!
No i druga najlepsza rzecz to brak problemów z układaniem dni, sami wybieracie jaki tydzień wpisujecie a jaki nie. Daty wpisuje się w specjalnych lukach! I wszyystko jest tak cudownie kolorowe!
It came out just perfect for me - the size, the cover. Geometric patterns + my favourite typewriter fabric! And thanks to the cover inside, there is some space to hide some loose pages!
Jak dla mnie rozmiar i okładka wyszły idealnie! Geometryczne wzorki + aplikacja z moją ulubioną maszyną! No i dzięki okładce ze skrzydełkami, jest specjalne miejsce na luźne kartki!
If you like how it came out, you can find the tutorial
>> HERE << !
Jeśli spodobał wam się mój kalendarz to tutorial znajdziecie
> > TUTAJ < < !

Let me know what you think about it! And have a nice weekend
Dajcie znać co o nim sądzicie! No i miłego weekendu! ♥

Friday, January 10, 2014

Another Dreamcatcher Notebook

Wow! I posted here a journal/notebook almost a month ago! And that's why I decided to show you today a notebook which I made a couple months ago - I forgot to do it earlier!
Łał! Prawie miesiąc temu publikowałam tutaj jakiś notes! No i właśnie dlatego postanowiłam pokazać wam dzisiaj journal, który zrobiłam kilka miesięcy temu - wtedy o tym kompletnie zapomniałam!
 It was not my first notebook with a dreamcatcher pattern, so it probably looks a little bit better than the previous ones! The dreamcatcher is drawn with Sharpie fabric markers :)
To nie był pierwszy notes z takim wzorkiem więc pewnie wygląda troszkę lepiej niż poprzednie notesy z łapaczami snów! 'Rysowałam' pisaczkami do tkanin firmy Sharpie :)
 It's not very thick, it has about 260 pages if I remember it good and as you can see pages aren't rough, but simple. But still it has something in it, right?
Nie jest zbyt gruby, jeśli dobrze pamiętam to ma około 260 stron no i jak widać strony nie są postarzane, tylko zwyczajne, ale i tak ma w sobie coś ciekawego, prawda?
I miss making journals, I really do! But it's good that I have a little break from them - I will have more pleasure making a new one soon! :)
Tęsknię za robieniem journali! Ale może i dobrze, dzięki temu robienie nowego sprawi mi jeszcze większą przyjemność! :)

Apart from the notebook, I wanted to show you a little sneak peek of something I will post here next week! A tutorial for a handmade calendar, using amazing patterns from >> HERE << and  >> HERE <<
Oprócz notesu chciałam wam pokazać małą zapowiedź tego co pokażę na blogu w przyszłym tygodniu! Tutorial na własnoręcznie robiony kalendarz, przy użyciu niesamowitych wzorów >> STĄD << i >> STĄD << !
I hope you still don't have your calendars for 2014 ready, and you will check my post next week! :)
Mam nadzieję, że nie wszyscy jeszcze zrobili swoje kalendarze na 2014 rok, i że zerkniecie tu w przyszłym tygodniu! :)

And what do you think about the dreamcatcher journal? Do you prefer journals with blank covers, or maybe with some special decorations like this one?
A jak wam się podoba notes z łapaczem? Wolicie journale z jednolitymi okładkami czy bardziej ozdobne jak ta?

Have a nice weekend, mine will be all about learning. Eeek!
Udanego weekendu! Ja spędzę go ucząc się. Blee!
marysza

Wednesday, January 08, 2014

Blog Swap!

Attention! This post will be quite long!
Some time ago I met Mali in the blog world, and we decided to make a little swap! I was in love with her crochet stuff and she like some of my sewing creations.
Uwaga! To będzie dość długi post!
Jakiś czas temu poznałam Mali w blogowym świecie.. no i postanowiłyśmy zrobić sobie małą wymiankę! Ja oczywiście zakochałam się w jej szydełkowych tworach, a jej spodobały się moje szyciowe pierdoły.

First I would like to show you what I have created for her - a wallet (I forgot to make photos of it!!!!!!!) with a typewriter pattern, and a small vanity bag also with the vintage pattern.
Na początku pokażę wam co ja przygotowałam dla niej - musztardowy portfel (któregmu oczywiście zapomniałam zrobić zdjęcia!!!!!) z maszynami do pisania i małą kosmetyczkę też z tym vintażowym wzorkiem.
 It has a flowery interior and is closed by two snap fasteners. I think I'll make more similar vanity bags like this, i like matching this typewriter application with completely different patterns :D
Kosmetyczka jest zamykana na dwie napy, wnętrze jest kwiatkowe. Mam ochotę zrobić więcej podobnych kosmetyczek, uwielbiam łączyć tą maszynową aplikację z całkiem innymi wzorkami :D
And now it's time to show you what a wonderful package I received from Mali
A teraz czas pochwalić się tym co dostałam od kochanej Mali

 Everything was beautifully packed - first nice surprice!
Pierwsza niespodzianka - wszystko było tak pięknie zapakowane!
 And tadaaam! As you can see one the photos below, I received an amazing crochet pillowcase (I was dreaming about a pillow cover like this for a looong time!), a coaster, a pretty notebook and last but not least.. a warm decoration for one of my mugs! Now I have two - perfect! :D
A po rozpakowaniu? Tadaaam! Dostałam przepiękną szydełkową poszewkę na poduszkę (marzyłam o takiej od dość dawna!), podkładkę pod kubeczek, śliczny mały notesik i.. cieplutkie ubranko na kubeczek! Mam teraz dwa! Idealnie :D
 How do you like them? I have to admit I'm in love! Everything is made of mustard&grey wool, and it made my room even more cozy!
I jak wam się podobają rzeczy? Ja szczerze przyznam, że jestem zakochana! Wszystko jest zrobione z szarej i musztardowej włóczki i dzięki temu mój pokój jest jeszcze przytulniejszy!
Thank you Mali so so much! You can't even imagine how happy I am, you made my day! 
If you are also in love with these lovely decorations, hop on to her blog!
>> HERE <<
Mali, jeszcze raz bardzo dziękuję! Nawet nie wiesz jak mnie to wszystko cieszy! 
Jeśli też spodobały wam się twory Mali, to zapraszam na jej bloga!
> > TUTAJ <<

And now time for a little photo challenge organised by We Grochy! I love everything this girl makes, even photo challenges - which I usually avoid :P well I couldn't resist to try to participate in this one!
A teraz czas na podrzucenie wam wyzwania foto, organizowanego przez We Grochy! Uwielbiam wszystko co ta dziewczyna robi, nawet wyzwania foto - których zazwyczaj unikam jak ognia :P no a tu nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam wziąć udział!
The first topic is TEA. I love tea, I prefer it way more than coffee so it wasn't very hard for me to make a photo of it. But why the other stuff on this photo? Well for me, tea also equals some reading or planning the day!
Temat pierwszego wyzwania to HERBATA. Uwielbiam herbatki - wszystkie! Dużo bardziej wolę ją od kawy więc nie było dla mnie większym problemem obfocenie jej. A czemu reszta pierdół na tym zdjęciu? Dla mnie herbata równa się czytanie książki lub planowanie całego dnia!

If you are interested hop on to We Grochy's blog and check up her new challenge!
Jeśli zainteresowałam was wyzwaniem to zapraszam na bloga Groszka!
Ok I hope you were not discouraged by this long post and read it to the very end!
Have a wonderful day, full of laugh and creativity! And thank you so much for your lovely comments under the previous post!
Ok, mam nadzieję że nie zniechęcił wam ten dość długi post i dotrwaliście do końca!
Życzę wam cudownego dnia, pełnego uśmiechów i kreatywności! Ah no i dziękuję ślicznie za wszystkie komentarze pod poprzednim postem!

marysza

Monday, January 06, 2014

XXL Wallet Madness

Ok now this is a real madness! From 28th December I sewed 7 XXL wallets! Some of them are for blog swaps, other for friends and one for me. I really love the end effect of each wallet but there are some annoying moments during sewing - like for example making the zipper poecket or the last stage of sewing (too many layers and my sewing machine has problems with them).
Naprawdę szaleństwo! Od 28 grudnia uszyłam 7 portfeli XXL! Kilka z nich poszły na wymianki blogowe, inne dla znajomych no i jeden dla mnie. Bardzo lubię efekt końcowy tych portfeli ale jest też kilka bardzo irytujących momentów w trakcie szycia - np. szycie zasuwanej kieszonki lub ostatni etap szycia (zbyt wiele warstw z którymi moja maszyna sobie czasami nie radzi).

But now lets stop complaining! Here are some of my favourite ones which I sewed lately!
Ale dość narzekania! Przedstawiam wam kilka moich ulubieńców!

 The one below is made of amaaaazing fabrics from SODAlicious! I'm so happy I received them as a Christmas gift! 
Portfel poniżej zrobiony jest z niesamowiiiiiiitych tkanin od SODAlicious! Jestem mega szczęśliwa, że dostałam je na mikołajki! 
 The interior is quite delicate, from a flowery pastel pink fabric.
Wnętrze zrobione z delikatnej pastelowej tkaniny z kwiatowym wzorkiem.
 It's such a pleasure working with fabrics like these. Below a XXL wallet sewed from Melody Miller's Vintage Typewriter fabric - I have just about 60x60cm left of it.. uhh need to buy more! MORE!
Sama przyjemność pracować z takimi tkaninami. Poniższy portfel zrobiony z niesamowitego materiału od Melody Miller. Zostało mi go tylko około 60x60cm.. potrzebuje więcej! WIĘCEJ!
 Interior made of various fabrics :)
A środek zrobiony z przeróżnych tkanin :)
 And here.. here the one that stole my heart. Perfect fabrics and perfect colours! This one I will probably save for myself, because every time I'm looking at it I have a big smile on my face! 
A tutaj portfel który skradł mi serce. Idealne tkaniny i idealna kolorystyka! Ten egzemplarz pewnie zostawię dla siebie, bo za każdym razem jak na niego patrzę to mam mega uśmiech na twarzy! 
 The interior also has a bit of this lovely geometric fabric plus some flowery elements.
Środek też ma troszkę tej cudnej geometrycznej tkaniny plus kilka kwiatowych elementów.
How do you like them? Which is your favourite? I showed you only a few of the wallets I sewed lately because this post would be way too long! :D
I jak wam się podobają? Który najbardziej przypadł wam do gustu? Pokazałam wam tylko kilka z portfeli, które ostatnio uszyłam bo post byłby zbyt długi! :D

And what have you been doing in this free time?
Have a wonderful day,
A wy co porabialiście w ten wolny od pracy czas?
Życzę wam cudownego dnia,
marysza

Thursday, January 02, 2014

December in Photos

December was quite busy and I don't even know where it ended! Everything happened so fast! The weather was amazing, weird but really amazing. The sky and sunset was beautiful every single day. At the beginning I had to plan what to do, and I was really terrified when I saw my list! I didn't manage to do everything of course, mostly because I needed some rest! :P
Grudzień był dość pracowity i tak strasznie szybko zleciał! Wszystko działo się baaardzo szybko! Pogoda była niesamowita, dziwaczna ale naprawdę niesamowita. Niebo i zachody słońca każdego dnia były cudowne. Na początku miesiąca musiałam wszystko zaplanować i byłam przerażona kiedy zobaczyłam ile tego jest! Oczywiście nie zdążyłam wszystkiego zrobić, głównie dlatego że potrzebowałam też relaksu! :P
 It was also a month of small re-decorations: my bathroom was re-painted and I made some simple stamp decorations, and my room was insulated with polystyrene so I had one of my pink wall "destroyed" - after a few days of thinking what to do with it I decided to buy wallpaper and glue it on the polystyreme. It looks a bit crazy, but I really like this even more cozy effect.
To był miesiąc pełen małych remoncików: przemalowaliśmy moją łazienkę i obstemplowałam troszkę ściany, mój pokój został ocieplony styropianem (czyli jedna różowa ściana została "zniszczona") - po kilku dniach myślenia jak zakryć styropian zdecydowałam kupić tapetę. Wygląda troszkę wariacko ale lubię tej jeszcze bardziej przytulny efekt.
 And of course, it was a month full of gifts! I received so so much presents from my regular and blog friends. And cards! My shelf is full of lovely handmade cards!
I oczywiście w tym miesiącu było peeełno prezentów! Dostałam cudowne podarunki od znajomych (blogowych i nie tylko). I kartki! Tyyyle mam cudownych ręcznie robionych kartek na półce!
 And Christmas.. I really like this time of year and this one was double special because it was our first Christmas in our new home. I made some decorations from a kitchen towel because I needed to feel this unique atmosphere more (unfortunately I couldn't count on snow!). Oh and we have our first enormous real Christmas Tree!
I święta.. uwielbiam ten czas a w tym roku był podwójnie szczególny bo to pierwsze święta w naszym nowym domu. Zrobiłam kilka świątecznych dekoracji z kuchennej ściereczki bo musiałam jeszcze bardziej wczuć się w klimat świąt (no niestety na śnieg liczyć nie mogłam!). Ooo i to był pierwszy raz kiedy mieliśmy ogromniastą żywą choinkę!
 It was a very busy month like I mentioned before - everything I did was related mostly with my studies, so my brain was reall really tired. I sewed only few times, most of my free time was dedicated to reading books (even though I should spent it on something else!).
Ja już wcześniej wspominałam to był pracowity miesiąc - większość rzeczy do zrobienia związane było z uczelnią i mój mózg ma naprawdę dość! Uszyłam tylko kilka rzeczy a resztę wolnego czasu spędzałam na czytaniu książek (chociaż powinnam była robić coś innego!).
I hope that January will be more relaxing, but it's not really possible! I won't sew probably for the whole month which is awful! I really need sewing from time to time to make me super relaxed. Even my boy can't sometimes handle my nervous days! :D
Mam nadzieję, że styczeń będzie mniej pracowity.. chociaż to już jest niemożliwe :P Pewnie nie dorwę się do maszyny przez calutki miesiąc - okropność! Ja naprawdę potrzebuję od czasu do czasu coś uszyć, żeby nie zwariować! Nawet mój A. czasami nie radzi sobie z moimi humorami! :D

I hope your December wasn't as busy as mine and that you had more time for your family and yourself! What was your favourite moment of this month? My was decorating our two Christmas Trees in our new home and re-decorating my room :P
U was też było tak pracowicie w grudniu? Jakaś ulubiona, lub bardziej pamiętna chwila? Ja ciągle myślę o ubieraniu choinek i remoncie w pokoju :P

Happy New Year! 
Szczęśliwego Nowego Roku! 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...