Monday, May 27, 2013

(e)book reader cover

In the newest 12 / 12 art-piaskownica challenge we chose a retro photo, which has a really wide range of interpretation. I decided to use some fabrics with a retro pattern (yes, my newest fabrics - I just couldn't resist making something new from them!).
W najnowszym wyzwaniu 12 / 12 na art-piaskownicy wybrałyśmy retro zdjęcie, którym można się inspirować na wieeele sposobów! Ja postanowiłam użyć tkaniny z retro wzorkiem (tak, znowu użyłam tychnowych tkanina - no nie mogłam się opanować, musiałam znowu coś z nich zrobić!).

As you can see below, I decided to make a e-book reader cover! :)
Jak widać niżej, zrobiłam pokrowiec na czytnik e-booków! :)
Huh.. and the finniest thing is.. that I don't have an e-book reader!!
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie mam takiego czytnika :D
I still prefer paper books.. now I'm reading Terry Pratchett's Disc World (and I love it!). These books fit perfectly inside this cover :P - so I could make some photos :D
Ciągle wolę papierowe ksiązki.. teraz właśnie czytam Świat Dysku Terrego Pratchetta (i zakochałam się w tej serii!). Akurat te książki idealnie pasują do tego pokrowca, przynajmniej miałam jak zrobić zdjęcia :D
It's closed by these little snap fasteners, which are quite practical and super easy to attache.
Jest zamykane na metalowe napy, które są bardzo łatwe do zamocowania i są praktyczne.
Like I mentioned I don't have an e-book reader, but this thingy is also perfect for hiding a journal or cosmetics! :)
Jak wspomniałam, nie mam czytnika, ale to coś jest też idealne jako pokrowiec na journa albo na kosmetyki! :)
I love this lovely dotty fabric, I wish I had it more!!
How do you like this cover? Can't wait to hear your opinions!
Uwielbiam tą kropkową tkanę, chciałabym mieć jej więęęcej!!
I jak wam się podoba? Z niecierpliwością czekam na wasze opinie!

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

Friday, May 24, 2013

Simplicity

As I mentioned a few times in previous posts, I don't have time for sewing because of my studies (I really hate May and June because of this). And this is awful for me, because I really relax during sewing, and it's kind of addicting so when I have a longer break.. I just feel sad!
Jak już wspominałam kilka razy, nie mam w ogóle czasu na szycie przez moje studia (główny powód dla którego nie cierpię maja i czerwca). Coś okropnego, ja tak strasznie relaksuje się przy szyciu.. jak wiadomo, szycie jest też uzależniające - dlatego jak nie robię tego dłuższy czas, po prostu jest mi smutno!

BUT - when I received new fabrics yesterday.. I just couldn't help it. I woke up today at 6 A.M. and I started sewing. Just about 2,5h, but I feel a LOT better!
ALE - jak wczoraj dostałam przesyłkę z moimi nowymi tkaninami, nie mogłam się powstrzymać.. i wstałam dzisiaj o 6 rano, żeby sobie trochę poszyć! Co prawda mogłam tylko 2,5 godziny.. ale od razu człowiek czuje się lepiej!

-->>----> MOIMILI sewed a lovely bag not long time ago, I wanted to buy it but of course it was too late.. so we talked a bit, and MOIMILI sent me a link where I can buy the same fabrics she used for the bag. And now inspired by her bag, I made my own - it looks almost the same as hers :d
MOIMILI uszyła prześliczną torbę niedawno, chciałam ją od niej kupić ale oczywiście za późno się zgłosiłam.. no więc po krótkiej pogawędce, MOIMILI wysłała mi linka do sklepiku w którym kupiła tkaniny do tej torby. I teraz, zainspirowana jej torbą, uszyłam swoją własną.. prawie identyczną do tej od MOIMILI :d

I wanted this bag to be just a tote (shopping) bag.. but it came out so nice, that I think I will use it as a normal bag too.. even though it is extremely simple, it even doesn't have any pockets!
Na początku chciałam, żeby ta torba była tylko zakupowa.. ale wyszła tak fajnie, że chyba będę ją używać też jako zwykłą torbę.. nawet jeśli jest mega prosta, i nie ma nawet kieszonek w środku!
 On the front, one of the vintage panels, and the back - french newspaper. As you can see it's a really big bag, it easily fits A4 and bigger things.
Na przodzie, jeden z paneli vintage, a z tyłu - francuska gazeta. Jak widać torba jest naprawdę duża, spokojnie mieści A4 i nawet większe rzeczy.
 I also sewed two super simple pillow cases. One for me and one for my friend. The one on the right is for me of course :d
Uszyłam też dwie mega proste poszewki. Jedna dla mnie, a druga dla mojej znajomej. Ta po prawej oczywiście dla mnie :d
 As you can see below, the back of each pillow is very colorful and flowery. We (me and Bee) love flowery patterns - I tried to use fabrics matching to the vintage panels, but it really wasn't easy! :p
Jak widać poniżej, tył każdej poszewki jest bardzo kolorowy i kwiecisty. My (ja i Bee) uwielbiamy kwiatowe wzorki - próbowałam dobrać jakieś tkaniny do tych paneli, ale uwierzcie mi - to było bardzo trudne! :p
You can't even imagine how happy I am that I could sew a bit today morning! And how much I love my new fabrics! I hope you will like them as much as I do!
Nawet sobie nie wyobrażacie jak się cieszę, że mogłam dzisiaj troszkę poszyć! I jak bardzo uwielbiam moje nowe tkaniny! Mam nadzieję, że spodobają wam się tak samo jak mi!

Ok, now off to the university! Have a nice day,
No to sru na uczelnię! Miłego dnia,
marysza

Monday, May 20, 2013

Ecojot JOURNAL review

As you have notices, from time to time I try to make a review of a specific product on my blog - today, it's time to make a review of a lovely jumbo journal from ECOJOT! :)
Jak pewnie zauważyliście, co jakiś czas staram się robić recenzje różniastych rzeczy na blogu - dzisiaj czas na recenzję uroczego notesu/zeszytu od ECOJOT! :)
 I received it few weeks ago, but I decided to use it a while first! As you can see, it already has a lot of notes from my lectures. This notebook came out perfect for my studies, it has A LOT of pages, so I can have few subjects in it - I divide them with washi tape as you can see on the image below - I do the same thing in my calendars with dividing months :)
Dostałam go kilka tygodni temu, ale stwierdziłam że najpierw muszę go trochę poużywać! Jak widać już jest częściowo zapisany notatkami z wykładów itp. Notesior okazał się idealny na uczelnie, ma baaardzo dużo stron, więc mogę zapisywać w nim notatki z kilku przedmiotów - rozdzielam je papierowymi tasiemkami - to samo robię w kalendarzu jak chcę podzielić miesiące :)

 Pages are quite thick, so I don't have to worry that the ink will be visible on the other side.
Kartki są całkiem grupe, więc nie muszę się martwić, że tusz będzie prześwitywać na drugą stronę.
 I also feel in love with other notebooks from Ecojot, like e.g. the one with the wooden print cover - it's amazing! Perfect for my third year of studies :D
Zakochałam się w jeszcze kilku innych notesach z Ecojot, np. w tym z drewnianym wzorkiem.. jest niesamowity!! Idealny na trzeci rok moich studiów :D
If you are looking for a nice, thick notebook with a super colorful cover, I can really recommend Ecojot's products - covers are very thick, pages seem to have a good quality and they look so cute!
Jeśli szukacie ładnego, grubego notesiora z mega kolorową okładką, polecam produkty Ecojot - twarde okładki, a kartki wydają się mieć naprawdę dobrą jakość - no i oczywiście, wyglądają uroczo!

P.S. I think it's the first post, where I am really glad of photos of my typewriter.. it's really difficult to make photos of it! Or I'm just a really lousy photographer :D hehe
P.S. To chyba pierwszy post, w którym jestem zadowolona ze zdjęć mojej maszyny do pisania.. naprawdę trudno zrobić jej jakieś ładne zdjęcie! Albo po prosty (bądźmy szczerzy) jestem naprawdę kiepskim fotografem :D hehe

Have a wooonderful week and keep your fingers crossed for my exams! It always helps! :D
Życzę wspaniałeeeego tygodnia i trzymajcie kciuki za moje zaliczenia! To zawsze pomaga! :D
marysza

Monday, May 13, 2013

Colorful Swap

Some time ago I came through a great blog. A blog owned by a very creative girl, who makes amazing bags! I bought one of her bags a looooong time ago.. and I was planning to buy a hip bag, but you know how it is, when you are not sure how something looks like in reality.. I wasn't sure.. so I was waiting and thinking about it.. and suddenly, don't know how, don't know when.. we started talking and decided to make a swap! You really can't imagine how happy I was! It turn out, of course, that the bag is a lot better in reality, than on photos!
Jakiś czas temu wpadłam na świetnego bloga. Bloga z bardzo kreatywną właścicielką, która tworzy niesamowite torby! Zakupiłam jedną torbę daaaaaawno temu, i teraz planowałam kupić nerkę/biordówkę.. ale wiecie jak to jest, jak czasami się nie wie czy na żywo coś będzie równie ładne jak na zdjęciach.. nie byłam pewna.. więc sobie czekałam i spokojnie myślałam.. aż tu nagle, nie wiem kiedy ani jak zgadałyśmy się na wymiankę! Nawet sobie nie wyobrażacie jak się ucieszyłam! (Oczywiście nerka okazała się dużo lepsza niż na zdjęciach:D)

Lukola wanted a very colorful notebook, for her amazingly colorful projects. I was so happy when she picked this one! Geometric and colorful, like some of her bags! :)
Lukola chciała bardzo kolorowy notesior, na jej niesamowicie kolorowe projekty. Wybrała to maleństwo. Geometryczny i kolorowy, jak niektóre jej torebkowe projekty! :)
It's a typical notebook I make - 400 pages A6, fabric cover, stitched by sewing machine and by hand.
Typowy maryszkowy notes - 400 stron A6, materiałowa okładka, szyte maszynowo i ręcznie :)
 I really like the fabric I used to make this journal.. I have it a bit more, but I don't know what can I really make using it! But lack of ideas is probably caused by lack of time.. Can't wait until summer holidays.. ohh I will sew, sew.. and SEW!
Naprawdę lubię tą tkaninę, mam jej nawet trochę więcej, ale nie mam zielonego pojęcia co z niej jeszcze zrobić! Ale brak pomysłów pewnie jest spowodowany brakiem czasu.. Nie mogę się doczekać lata, będę szyć, szyć i SZYĆ!
 And now it's time.. to show you what I received from Ola! An amaaaaaazing, round hip bag! I always carry a lot of stuff.. and sometimes it's really tiring to carry a bag.. and this hip bag is a perfect solution! I use it all the time now - bicycle (!!), parties and quick shopping!
A teraz czas pokazać wam co ja dostałam od Oli! Przeeeepięęęęknąąąą, okrągłą biodrówkę! Zawsze mam ze sobą pełno szpargałów i czasami noszenie torby jest po prostu męczące. I tutaj nerka okazuję się idealnym rozwiązaniem! Teraz ciągle gdzieś ją ze sobą zabieram - na rower (!!), imprezy czy szybkie zakupy :)
 Here is a bigger photo of it.. Itsn't this rainy pattern just perfect?! *_*
A tu małe zbliżenie.. czy ten deszczowy wzór nie jest po prostu idealny?! *_*
Oh I looooove blog swaps! Thank you Lukola for this amazing swap, and I hope we will repeat it someday!!
If you like this hip bag as much as I do, hop on to Lukola's blog or facebook page and take a look at her amazing projects!
Uwieeeelbiam wymianki blogowe! Dziękuję Ci Lukolu jeszcze raz, za tą wspaniałą wymiankę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy!
Jeśli spodobała wam się ta nerka tak samo jak mi, hop na bloga Lukoli and fanpage'a i zobaczcie jakie cudowne rzeczy ta dziewczyna projektuje!

Have a wondeful day,
Życzę cudooowneeegooo dnia,
marysza

Thursday, May 09, 2013

Something that annoys me..

This time I won't show you my or anyone's projects. This time I will complain a bit. Complain about a 'little' thing that extremely annoys me mostly on facebook, but sometimes on some blogs/pages as well.
Tym razem nie będę pokazywać swoich czy innnych prac. Tym razem troszkę ponarzekam. Ponarzekam troszkę o 'małej' sytuacji, która mnie niesamowicie denerwuje na facebooku, ale też na innych blogach/stronach. 

I'm sure not once, not twice, you came across a nice project/image at some pages, but the source of them wasn't mentioned under the photo, so you couldn't find the maker. I'm sure you also found your own works on pages, without a link to your blog. Doesn't it just make you mad? I have to admit it makes me really, really mad.
Jestem pewna, że nie raz, nie dwa trafiliście na jakiś fajny projekt/zdjęcie na różnych stronach, ale ich źródło nie było podane pod zdjęciem, czyli nie mogliście znaleźć twórcy. Jestem pewna, że znaleźliście też swoje własne prace, bez odnośnika do swojego bloga. Czy to nie doprowadza was do szału? Muszę przyznać, że mnie to naprawdę drażni.

Why people don't respect other's works? Thousands of (it's just an example) fanpages on facebook, are super famous and have thousands of fans not because they are creative or talented, but they steal images from other pages. Yes - steal. I can't find another word for something taken from your page (and published somewhere else), without linking back to the source.
Dlaczego ludzie nie szanują prac innych? Tysiące (to tylko przykład) fanpageów na facebooku jest sławnych, czy też ma tysiące fanów nie dlatego, że są kreatywni czy utalentowani, ale dlatego, że kradną zdjęcia z innych stron. Tak - kradną. Nie mogę znaleźć innego słowa na coś, co zostało pobrane z twojej strony (i opublikowanego na innej), bez odnośnika do źródła.
Ok, I understand when SOMETIMES you really can't find the source, because an image has 100 links before you arrive at the proper one, but it happens sometimes - not repeadetly!
No dobra, rozumiem że CZASAMI naprawdę nie można znaleźć źródła, bo np. obrazek ma 100 linków/odnośników zanim trafi się na ten prawdziwy, ale to zdarza się czasami!

Please, if you see someone notoriously publishing images without links to the author - point it out! People shouldn't gain fans/money/reputation using other's works without their permission!
Bardzo proszę, jeśli zobaczycie że ktoś notorycznie publikuje obrazki bez linków do autorów, zwróć im uwagę! Ludzie nie powinni zdobywać fanów/pieniędzy/reputacji dzięki pracom innych ludzi, bez ich zgody!

Do you agree with my little complaint? Does it make you mad? I would love to hear your opinions!
I started 'disliking' all pages that use images (yeah I know it's childish!), without writing the source, it just makes me angry every time I see it, and my nerves are not worth it!
Zgadzacie się z moim małym narzekaniem? Czy was też to doprowadza do szału? Z chęcią poczytam co macie do powiedzenia!
Ja zaczęłam 'odlubiać' strony, które ozywają zdjęć (taa, wiem że to dziecinne), bez podawania źródła, denerwuję się za każdym razem jak to widzę, a moje nerwy nie są tego warte!

Have a nice day,
miłego dnia
marysza

Sunday, May 05, 2013

Dreamcatcher Madness

As most of you probably noticed, I love dreamcatchers. All kinds of them. The original ones and the recycled, fabric ones as well! I also love making them, even though I need a lot of patience to make them (and I'm not really a patient person). Today, I finally finished 3 dreamcatchers, which I started a month ago..
Jak większość pewnie zauważyła już do tej pory, uwielbiam łapacze snów. Każdego rodzaju! Te oryginalne tak samo jak te z materiałów z recyklingu. Uwielbiam też je robić, mimo tego że potrzebuję do tego masę cierpliwości (a do cierpliwych osób to ja nie należę..). Dzisiaj, w końcu, skończyłam 3 łapacze, które zaczęłam miesiąc temu..
They have different sizes and different colors, but they are made using the same technique - recycled fabrics, laces, stripes, yarn and various feathers :)
 Mają różne wymiary i kolory ale są zrobione tą samą techniką - tkaniny z recyklingu, koronki, sznurki, włóczki i różniaste piórka :)
I had a little dilemma with feathers. At first I thought I will use colorful feathers.. but later I (fortunately!) discovered that the finished dreamcatchers would be too tawdry and too colorful.
 Miałam dylemat z piórkami. Na początku pomyślałam że mogłabym użyć kolorowych piór.. ale potem (na szczęscie!) odkryłam, że końcowy efekt byłby zbyt tandetny i pstrokaty.
So I used black and white feathers with dotty or striped patterns :)
Więc użyłam czarnych i białych piórek w kropki lub paseczki :)
 If you like them as much as I do, you can make them on your own! It's very simple! Here you have a link to my tutorial ----> click! Or click the image below! :)
Jeśli podobają wam się tak bardzo jak mi.. to możecie bez problemu zrobić takie samemu! To naprawdę bardzo proste! Tu macie linka do mojego tutoriala ---> klik! Albo po prostu kliknijcie w obrazek poniżej! :)
Can't wait to hear your opinions about my new creatures! :)
Nie mogę się doczekać waszych opinii o moich nowych tworach! :)

Have a wonderful week, and please keep your fingers crossed for my tests and exams!
Życzę cudownego tygodnia i proszę, trzymajcie kciuki za wszystkie moje testy i egzaminy!
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...