Monday, November 25, 2013

Art-Journal Pages

Wow! Last time I had shown you some of my journal pages from my favourite SODAlicious journals was about a year ago! Time to make up for it and show you some of them!
Łał! Prawie rok temu ostatnio pokazywałam wam strony w moich ulubionych journalach od SODAlicious! Czas nadrobić troszkę zaległości i pokazać co nieco!

Some of them are created according to SODAlicious art-journal challenges, and some of them came out from my head or something :P I hope you will enjoy them!
Kilka z nich zrobiłam na podstawie wyzwań art-journalowych organizowanych przez SODAlicious, a inne wyszły z mojej głowy, czy coś :P Mam nadzieję, że się spodobają!

left: no23 - destiny // right no34 - don't care
lewa strona: no23 - przeznaczenie // prawa strona: nie obchodzi mnie
 no39 - the dark side // ciemna strona
 left: no38 - deep inside // page about our little trip to the seaside last year..
lewa strona: no38 - głęboko w środku // luźny wpis o małej, zeszłorocznej wycieczce nad morze
 two art-journal pages, one complaining about the lack of time for sewing and the second one as you can see about.. writing letters!
dwa art-journalowe wpisy, w pierwszym narzekam na brak czasu na szycie a drugi jak widać jest o.. pisaniu listów!
 no27 - simplicity // prostota
 no31 - black & white // czarny i biały
 no28 - safety // bezpieczeństwo
And what do you think about them? I know I'm not as good as Jaszmurka, Nulka, Guru and other girls from SODA team, but I really love splashing paints, sticking stuff and using all these colorful stuff!
No i co o nich myślicie? Wiem, że nie jestem tak dobra jak Jaszka, Nulka, Guru czy inne dziewczyny z załogi sody, ale ja naprawdę uwielbiam to całe chlapanie, przyklejanie i używanie tych wszystkich kolorowych pierdółek!

Do you also journal from time to time? If yes, do you prefer using things which you can found 'everywhere' or some specific accessories??
Wy też prowadzicie art-journale? Jeśli tak, to wolicie używać rzeczy, które można wszędzie znaleźć czy może wolicie akcesoria specjalnie do tego produkowane??

I wish I could journal or read a book today! Instead I have to start learning for tomorrow's test! Aghr!
Oooh jak ja bym chciała pojournalować dzisiaj albo poczytać ksiązkę! Zamiast tego muszę brać się do nauki na jutrzejsze kolokwium! Bleh!

Monday, November 18, 2013

Doctor Who and sewing problems

Are there some Doctor Who's fans? I haven't seen this TV series - yet! - but I am planning to do it for a loooong time now.. the main reason why I would like to see it is very simple :P one of my favourite fantasy authors Neil Gaiman wrote a few screenplays for it!
Czy są tu może fani Doktora Who? Ja jeszcze tego serialu nie widziałam ale mam zamiar! I to już bardzo długo mam taki zamiar, tylko jakoś się zabrać za to nie mogę :P a głównym powodem tego, że chcę go obejrzeć jest to.. że jeden z moich ulubionych autorów fantasy - Neil gaiman - napisał do niego kilka scenariuszy!

But why am I writing a post about this TV series? Well.. I sewed a wallet yesterday which has a Tardis on the cover! I won't write what is a Tardis - because I'm not sure if I know it right :D
Ale dlaczego ja w ogóle piszę o jakimś serialu? Wczoraj uszyłam portfel z motywem Tardisa! Nie będę się rozpisywać czym w ogóle jest Tardis, bo sama dobrze nie wiem :D
As you can see this wallet is quite big - as always it fits all kinds of stuff I carry with me :P
Jak widać portfel jest całkiem spory - mieści wszystko co zazwyczaj ze sobą noszę :P
 About two weeks ago I bought a couple of enormous wooden buttons - they are perfect for my wallets! And I can paint them with all kinds of acrylic paints! Perfect solution :D
Jakieś dwa tygodnie temu kupiłam kilka wielgaśnych drewnianych guzików - są idealne do portfeli! I mogę je malować farbami akrylowymi na jaki tylko kolor sobie wymyślę! No idealne rozwiązanie :D
 My favourite part of this one - the interior!!! You won't believe where I have found this geometric fabric! I bought it in TKMAXX - it was a set of 2 kitchen towels!!
W tym portfelu moją ulubioną częścią jest wnętrze! Nie uwierzycie gdzie znalazłam tą geometryczną tkaninę! W TKMAXX - na dziale ze ściereczkami kuchennymi, były dwie różne w komplecie!!
 During yesterday's sewing I had some problems with my sewing machine. It couldn't sew simple stitches right.. I checked some things and couldn't find the source.. So today I decided to clean my sewing machine inside.. and surprice! I found the source of all my yesterday's problems..
W trakcie wczorajszego szycia miałam trochę problemów z moją maszyną. Nie mogłam szyć najzwyklejszymi ściegami.. Sprawdziłam kilka rzeczy i ciągle nie mogłam znaleźć źródła problemu.. No to dzisiaj postanowiłam ją dokładnie wyczyścić w środku.. i niespodzianka! Znalazłam źródło wszystkich wczorajszych problemów..
It would never suspect that the bobbin is cracked! It was so simple..!
W życiu bym nie pomyślała że szpulka pękła! Takie proste..!

Do you also have some silly problems with your sewing machines from time to time? Tell me about them - maybe I will avoid similar ones in the future! :))
Też czasami macie takie głupkowate problemy z waszymi maszynami? Dajcie znać - może dzięki temu uniknę podobnych w przyszłości! :))

Have a nice (and a trouble-free) week,
Życzę miłego (i bezproblemowego) tygodnia,
marysza

Want a similar wallet? Here is a super easy tutorial >> CLICK << !
Chcesz podobny portfel? Tu macie bardzo łatwy tutorial >> KLIK << !

Wednesday, November 13, 2013

Fox in a Box


Have you heared about Fox in a Box? It's a new little scrap shop with lots of inspiring, colorful stuff! I would like to show you some of my favourite things from them!
Słyszeliście już o Fox in a Box? To nowy scrapowy sklep z masą inspirujących i kolorowych rzeczy! Chciałabym wam pokazać kilka moich ulubionych rzeczy od nich :)

First of all I will show you tote bags (as you know I'm a bag maniac!) with a lovely fox pattern.
Na początek pokażę wam torby zakupowe (jak wiadomo mam obsesję na punkcie toreb) ze świetnym liskiem.
They are quite big as you can see on the photo below - perfect for all things I carry to my University. I carry two bags almost every day - one is for the most important stuff like wallet, phone, calendar, keys etc. and the other one (now the foxy one) is for all notes, books and food :)
Torby są całkiem spore jak widać na poniższym zdjęciu - idealne na wszystkie pierdoły, które noszę na uczelnię. Bardzo często chodzę z dwoma torbami - jedna jest na najważniejsze rzeczy (portfel, klucze, kalendarz, telefon) a druga - tym razem liskowa - na notatki, książki i jedzonko :)
This fox stole my heart and I couldn't resist making something for my room of it. I decided to sew a pillowcase! I just cut out the fox application, some colorful stripes with a geometric pattern et voilà! I have a new lovely pillow in my room! :D
Jak widać lisek skradł mi serce - nie mogłam się oprzeć i musiałam zrobić też coś do pokoju z niego. Postanowiłam.. uszyć poszewkę! Wystarczyło wyciąć kwadrat z liskiem, kolorowe geometryczne paski i gotowe! Mam nowiutką uroczą podusię w pokoju! :D
These bags aren't expensive so I really didn't feel bad when I was cutting them :D The back is from an old IKEA fabric :)
Torby nie są drogie więc nie było mi aż tak szkoda ich ciąć :D Tył poszewki jest ze starej tkaniny z IKEA :)
Beside fabric goodies they have lots of scrap stuff like I mentioned before.. As you know I love making art-journal pages - I'm not very good at it but it really gives me A LOT of pleasure! And of course I had to try out my new Fox in a Box things in one of my art/photo journals! My favourite things are thick colorful stripes, cardboards and lovelt round stamps!! ♥ ♥ 
Oprócz materiałowych rzeczy mają też mnóstwo kolorowych scrapowych dodatków! Jak wiecie uwielbiam art-journalować - może nie jestem w tym zbyt dobra ale sprawia mi to OGROMNĄ przyjemność! No to wiadomo - musiałam wypróbować nowości od Fox in a Box! Moi ulubieńcy:  grubaśne kolorowe sznurki, tekturki i okrągłe stemple!! ♥ ♥ 
I hope they will inspire you as much as they inspired me!
Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy zainspirują was tak samo jak mnie!

Have a nice and a very creative day,
Życzę miłego i baaardzo kreatywnego dnia,
marysza

All goodies from // wszystkie piękności od:
Shop // sklephttp://foxinabox.pl/

Wednesday, November 06, 2013

October in photos

Hello guys! In the previous post I mentioned that I want to create a weekly post with photos from my life beside sewing. Some of you said that you would like to see something like this from time to time, so here is the first post! But this time photos will be from the whole month October, just to check if you will like them! :)
Hej! W poprzednim poście wspomniałam, że chciałabym zrobić na blogu cykliczny post ze zdjęciami z mojego życia. Kilka osób napisało, że chcieliby takie coś zobaczyć więc postanowiłam, że spróbuję! Dzisiaj pierwszy post ze zdjęciami! Co prawda z całego miesiąca - nie z tygodnia, ale najpierw muszę sprawdzić czy w ogóle wam się to spodoba! :)

October was amazing, the weather was perfect for all kinds of walks, sightseeing and discovering my new neighbourhood.
Below you can see some photos from a little trip to my A.'s coutryside, we LOVE mushrooming in this forest, Pazurek is really a beautiful place!
Październik był niesamowity, pogoda była idealna na różne spacerki, zwiedzanie czy odkrywanie swojego nowego sąsiedztwa.
Poniżej zdjęcia z naszej małej wycieczki na wieś - uwielbiamy chodzić na grzyby w tym cudownym lesie, Pazurek to naprawdę przepiękne miejsce!
 Like some of you know we moved to a house, from a flat - we have a little shock with how much work a person has around the house - but I love it! We have our own, dreamed garden (without flowers - not yet!) and a nice view from our windows :)
Część z was wie, że przeprowadziliśmy się z mieszkania do domku - jesteśmy troszkę zszokowani z ilością pracy jaka jest przy domku - ale uwielbiam to! W końcu mamy nasz mały, wymarzony ogródek (no narazie bez kwiatków :P) i całkiem fajny widoczek z okna :)
 Like I mentioned before, October was perfect for discovering the neighbourhood - I discovered a park Rozkówka just 10 minutes from my house! It's a little forest with beautiful trees, paths to walk, hotels for animals (wow!) and a stud!
Jak wspomniałam wcześniej, Październik był idealnym miesiącem na zwiedzanie okolicy - odkryłam park Rozkówka, który jest 10 minut spacerkiem ode mnie! To malutki lasek z pięknymi drzewami, ścieżkami do spacerowania, hotelami dla zwierząt (łał!) i stadniną koni!
At the end of this month I passed all my exams from the second year of my studies. I'm on the third year - at last!! I have a bit more time for myself and for my crafty stuff thanks to it - and finally I got my hands on SODAlicious stuff!
Pod koniec miesiąca w końcu zaliczyłam wszystkie egzaminy z drugiego roku. W KOŃCU jestem na trzecim roku!! Dzięki temu mam troszkę więcej czasu dla siebie i moich craftowych pierdół - no i mogłam dorwać się do sodowych papierów!
Usually I go to the cinema once/twice a month but for the last two months I had no time - I was so happy we could go and see something on the big screen!
Zazwyczaj chodzę do kina raz/dwa razy w miesiący ale przez ostatnie dwa miesiące nie miałam w ogóle czasu - ale miałam radochę jak poszliśmy na Carrie!

I really hope you like my bits and pieces of life in photos. Nothing very interesting but I noticed that I really like visiting other crafty blogs and seeing some 'backstage' photos :)
Mam nadzieję, że spodobał wam się post choć troszkę. Nic jakiegoś super interesującego ale zauważyłam, że naprawdę lubię odwiedzać inne craftowe blogi i oglądać czasem zdjęcia 'za kulisami' :)

Have a wonderful day,
Miłego dnia,
marysza

Saturday, November 02, 2013

A lot of sewing backlogs

Hello! I don't know what happened to me that I'm writing only a few posts a month, earlier I wrote at least 2 times a week! And I'm also not sewing as much as I would like to.. because of the amount of work I had lately I have big sewing backlogs! Yesterday I sewed for 10 hours!! I would like to show you a few things I made last month and didn't show you earlier :)
Hej! Nie wiem co się ze mną ostatnio dzieje, że pisze tylko kilka postów na miesiąc.. wcześniej pisałam co najmniej dwa razy w tygodniu! Nie szyję też tyle ile bym chciała.. ostatnio miałam tyle roboty, że narobiłam sobie wielkich szyciowych zaległości! Wczoraj przez to szyłam jakoś 10 godzin!! W tym poście chciałabym wam pokazać parę rzeczy które zrobiłam w zeszłym miesiącu :)

First a wallet with a lovely Elvis fabric - I love these colours! I received it from Lejdi a long time ago, and I think I'm gonna cry when it ends! :D
Na początek portfel z genialnym motywem Elvisa - uwielbiam te kolorki! Dostałam tą tkaninkę dawno temu od Lejdi i chyba się popłaczę jak się skończy! :D
 The wallet is made thaks to this super easy tutorial >> CLICK! << !
Portfel jest bardzo łatwy do uszycia. Tutorial jest dobrze wyjaśniony i przejrzysty, polecam >> KLIK << !
 I just love making these wallets! They have a lot of big pockets, perfect for all my stuff!
Uwielbiam szyć takie portfele! Mają mnóstwo wielkich kieszonek, które idealnie mieszczą wszystkie moje pierdoły!

Second thing I wanted to show you is a special notebook for Sylloves! It was a pleasure sewing something for this lovely lady, if you still didn't hear about her, here is her blog >> CLICK! << !
Drugą rzeczą, którą chciałam wam pokazać jest notes dla Sylloves! Szycie czegoś dla niej sprawiło mi niezwykłą przyjemność! Dziewczyna jest niesamowita. Jeśli jeszcze nie znacie jej bloga to zapraszam >> KLIK << !
 It super thick, and has two stripes of fabric for closure. I really like how it came out :)
Jest super gruby i zamykany na dwa paseczki z tkaniny. Naprawdę podoba mi się jak wyszedł :)

And the last thing for today, a notebook for a little lady. It's very cute (mostly pastel colours) but that is what little princesses like, right? :D
I ostatnia rzecz na dzisiaj - notes dla małej damy. Jest bardzo słodki (przeważają pastelowe kolorki) ale małe księżniczki chyba właśnie takie rzeczy lubią, prawda? :D

What have you been up to lately? Did you create something? I would love to see everything! :D
Have a wonderful weekend!
A co wy ostatnio robiliście? Stworzyliście coś ciekawego? Z chęcią pooglądam :D
marysza

P.S I have a little question for you guys, I'm thinking about making a weekly post with photos from the past week. Would you like to see posts like this? Bits and pieces of life beside sewing?
P.S. Mam do was małe pytanko, myślę o cyklicznych postach raz w tygodniu w którym będą zdjęcia z poprzednich dni. Co wy na to? Chcielibyście czasem pooglądać troszkę fotek z życia oprócz szyciowych?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...