Wednesday, January 30, 2013

New Pillowcases

Don't know if you remember, but I mentioned that I bought some new fabrics.. You can't imagine how much I love them already!! As soon as I will earn some money I'm going to buy more of them!
Nie wiem czy pamiętacie, ale wspominałam że kupiłam trochę nowych tkanin.. Nawet sobie nie wyobrażacie jak ja je uwielbiam! Jak tylko coś zarobię to od razu mam zamiar kupić ich więcej!
This fabric collection is really beautiful as you can see. Grey, yellow and pale blue look perfect together!
Ta kolekcja jest przepiękna. Szary, żółty i blady niebieski pasują do siebie idealnie!
Something was missing after I sewed everything together at the front, so I decided to make some grey stitches to make it more interesting :)
Czegoś brakowało jak skończyłam zszywać przód, więc zrobiłam trochę przeszyć szarą nicią, żeby wyglądało troszkę ciekawiej :)
It's the first time I tried to make a pillow like that. I sewed this 'star' by hand.. and I liked this process so much that I made another one the next day! The second one is made of some old fabrics, but still it looks quite nice! :)
Pierwszy raz robiłam taką poszewkę. 'Gwiazdę'  szyłam ręcznie.. i tak mi się spodobało, że na drugi dzień zrobiłam kolejną! Druga poszewka jest ze starych tkanin, ale i tak wygląda całkiem fajnie! :)
As you know I rarely like my works that much! Do you like these pillows as much as I do? :)
Jak wiecie nie często zdarza mi się tak bardzo lubić swoje prace.. A co Wy o nich sądzicie? :)

Have a nice evening,
Miłego wieczoru,
marysza

The first pillow cover is entering to a sewing contest at jakuszyc.pl
Pierwszą poszewkę zgłaszam do szyciowego konkursu na jakuszyc.pl

Tuesday, January 29, 2013

Calligraphy for Beginners - Giveaway!

I was really surprised when I saw how much you liked my calligraphy post! A lot of you wrote that you tried to learn to write like that but something was wrong.. well.. I decided to help one of you!
 Zaskoczyliście mnie komenatrzami pod postem z kaligrafią! Cieszę się, że aż tak wam się spodobało :) Wiele z was napisało, że próbowały tak pisać ale coś wam nie wychodziło.. dlatego postanowiłam pomóc jednej z was!! 
 I decided to give away a book 'Calligraphy - the complete beginner's guide' and a new set of nibs. It's a perfect package for beginners. One thing you will have to buy to start writing is ink, but I'm sure most of you have some ink at home :) The best thing is that I have this book in English and in Polish - so the person who will win, can choose the one she/he wants :)
Postanowiłam oddać wam książkę 'Kaligrafia - przewodnik dla początkujących' i zestaw nowych stalówek. Idealny zestaw dla początkujących. Jedyna rzecz, którą będzie musiał dokupić zwycięzca to tusz, ale jestem pewna, że każdy z was ma w domu jakiś tam nieużywany atrament/tusz. Najlepsze jest to, że mam dwa egzemplarze tej książki, jedna po polsku a druga po angielsku - więc osóba, która wygra będzie mogła sobie wybrać :)
It was one of my first books which helped me learn calligraphy, I truly recommend it. It has a lot of fonts and clear instructions how to start. Also some interesting patterns to try out!
To jedna z moich pierwszych książek, która bardzo ułatwiła mi naukę kaligrafii - na prawdę polecam. Ma wiele różnych czcionek i proste instrukcje jak się za to zabrać. Ma też interesujące wzory do wypróbowania! :)

If you want to win.. rules are simple, as usually:
- you have to be my follower; you can do it by google friend connect or bloglovin,
- put the image which is below on your blog's sidebar (with a link to my blog),
- leave a comment that you did so.. and..
- wait patiently for the winner announcment on the 28th February!

Jeśli ktoś jest zainteresowany to zasady jak zwykle proste:
- musisz obserwować mojego bloga (google friend connect albo bloglovin),
- obrazek, który widzicie poniżej proszę wrzucić na swojego bloga (z linkiem do mnie),
- zostaw komentarz,
- i cierpliwie czekaj do 28 lutego na ogłoszenie wyników!

I really hope someone will like this giveaway :) and that the winner will easily learn calligraphy!
Mam nadzieję, że komuś się spodoba ta rozdawajka :) i że zwycięzca szybko i przyjemnie nauczy się podstaw kaligrafii :)

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

Sunday, January 27, 2013

Nibs and calligraphy

First information -> I decided to write my posts in English and in Polish! :) Oh and maybe I'll translate some previous posts.. but not all of them - too much work!
Pierwsza ważna informacja -> postanowiłam pisać posty po Angielsku.. i po Polsku! W końcu! No i może przetłumaczę też trochę wcześniejszych postów.. ale nie wszystkie - stanowczo za dużo roboty przy tym! :)

As some of you know I finished a secondary asrt school and my diploma was from stained glass and calligraphy. It was 3 years ago and I haven't had any contact with stained glass since then.. but I still try to make something using nibs and ink. This time girls from SODAlicious inspired me to pull myself together, because they put some calligraphy accesories to their shop!
Część z was wie, że skończyłam liceum plastyczne i robiłam dyplom z witrażu i kaligrafii. Od 3 lat nie miałam kontaktu z witrażem, ale od czasu do czasu robię jakieś pierdoły używająć stalówek i tuszu. Tym razem dziewczyny z SODAlicious dały mi kopa do zrobienia czegoś nowego, dzięki temu że wprowadziły różne akcesoria do kaligrafii do ich sklepu.
I have a lot of nibs at home and special pens with wide endings. On the photo below you can see work in progress. Calligraphy works have to be planned first, you need to draw some lines or else everything will be crooked and messy (not if you are super advanced!).
Mam bardzo dużo różnych stalówek w domu i specjalnych piór z szerokimi końcówkami. Na zdjęciu poniżej widzicie pracę w toku :) Kaligrafia to prace, które (przynajmniej w mojej opinii) muszą być wcześniej zaplanowane, trzeba sobie naszkicować linie albo wszystko będzie krzywe i niechlujne (no chyba że jest się super zaawansowanym!).
After I finish writing and everything is dry I use my grey marker and make something that looks like a shadow of every letter. Thanks to this effect everything looks a bit more 3D! :)
Po skończeniu pisania literek i wyschnięciu pracy, używam szarego pisaczka i robię taki jakby efekt cienia na każdej literce. Dzięki temu wszystko wygląda troszkę bardziej trójwymiarowo! :)
Do you think I should show you more of my calligraphy works? Or its not a good topic for my blog? Let me know because I want this blog to be interesting for you! :)
Myślicie że powinnam częsciej pokazywać wam moje prace z kaligrafii? Czy to kiepski pomysł na mojego bloga? Dajcie znać bo chciałabym, żeby mój blog nie zrobił się nudny! :)

Have a very inspiring Sunday (I'm sewing at last!),
Życzę bardzo inspirującej Niedzieli (ja dzisiaj w końcu będę szyć!),
marysza

- Cieszycie się z dwujęzycznych postów :) ?-

Wednesday, January 23, 2013

Tiny sketchbook

Our newest challenge at art-piaskownica it to make something with:
Najnowsze wyzwanie na art piaskownicy to przepis, który polega na wykorzystaniu najstępujących rzeczy/motywów:

digital camera, heart, word and metal.
aparat, serce, słowo i metal.

I had no idea what can I make, because I had just a bit of free time and I just didn't know what to make using metal! Fortunately I found a metal button and I started to think!
Nie miałam zielonego pojęcia co mogę zrobić, miałam tylko troszkę wolnego czasu i nie miałam żadnego pomysłu jak zrobić coś wykorzystując meta. Na szczęście znalazłam metalowy guzik i zaczęłam intensywnie myśleć nad nowym małym projektem :)
I started drawing a super simple camera and eventually I decided to make something like a notebook/sketchbook/art-journal/photo-journal (pick the best). It A6 and it has only 28 pages, but these aren't just oridinary pages - they are made from aquarelle (watercolour) paper!
Zaczęłam szkicować bardzo prosty aparat i ostatecznie zdecydowałam się zrobić notes/szkicownik/art-journal/album (sami wybierzcie co wam pasuje). Ma tylko 28 stron rozmiaru A6, ale to nie są zwykłe kartki.. są to pozostałości po starym bloku z papierem do akwareli!
 The paper is perfect for drawings, small watercolour images, sticking various stuff etc.
Papier jest idealny na rysunki, używanie akwarelek, przyklejania różnych rzeczy itp.
 It's closed by the metal button and a black leather strap, painted with nail polish. It was quite a lot of work to sew the camera and the brush.. I used my sewing machine but still it's quite small and I am not very proud of it.  It's too crooked, but maybe I'm exaggerating a bit..
Zamykany jest na metalowy guzik i czarny rzemyk. Guzik pomalowany jest lakierami do paznokci. Muszę przyznać, że trochę się napracowałam przy wyszywaniu tego aparatu.. Używałam maszyny do szycia ale i tak jest to dość mały element i było ciężko. Nie jestem zbyt dumna z tego jak to ostatecznie wyszło niestety.. wszystko jest krzywe.. ale może przesadzam troszkę, albo za dużo od siebie wymagam?
After I sewed the camera and the brush.. it still didn't look good.. so I sewed the red cotton tape around it.. and now it looks a bit more interesting :) What do you think.. do you like it? :)
Po wyszyciu aparatu i pędzelka wciąż nie wyglądało to wszystko zbyt dobrze dlatego obszyłam wszystko czerwoną lamówką - teraz wygląda duużo lepiej :) Co o tym myślicie? Podoba się? :)

Don't forget to join our new challenge!
And have a wonderful day,
Nie zapomnijcie się przyłączyć do naszego nowego wyzwania!
Życzę cudownego dnia,
marysza

P.S. I bought some wonderful wonderful fabrics! Can't wait to sew something from them!
P.S. Kupiłam przepiękne tkaniny ostatnio! Już nie mogę się doczekać aż coś z nich uszyję!

Saturday, January 19, 2013

Pillow Gift

Our lovely Antilight is celebrating her birthday today! And of course I couldn't miss the chance to sew her a small gift. I had a big dilemma what to make, but eventually I decided to make a pillow case.
Nasza kochana Antilight obchodzi dzisiaj urodziny! Oczywiście musiałam jej coś uszyć z tej okazji. Kompletnie nie wiedziałam co, ale ostatecznie zdecydowałam sie na poszewke na poduszkę.
And of course it had to be personalised! That's why it has the sign 'Anti' on the front :)
Oczywiście musiała być spersonalizowana! Dlatego jest napis 'Anti' na przodzie :)
I wanted it to look delicate, romantic and simple. That's why there isn't much elements on it.
Chciałam, żeby była delikatna, romantyczna i nieskomplikowana. Dlatego nie ma na niej wielu elementów.
I really really hope Antilight likes it and that she will use it sometimes! Now ladies and gentlemen, hop on to her blog and wish her a happy and awesome birthday!
Mam nadzieję, że poszewka spodobała się Kasi i że będzie jej czasami używać! A teraz ludziska, fruu na jej bloga złożyć jej życzenia!

And of course have a wonderful and creative weekend,
Życzę cudownego i mega kretywnego weekendu,
marysza

Wednesday, January 16, 2013

Tree Pattern Journal

As you probably noticed, I love all kinds of fabrics with tree patterns like. woodgrain, simple trees, tree stumps etc. It was very predictable that I will eventually buy the tree pattern fabric from Ikea.
Jak już pewnie zauważyliście, uwielbiam tkaniny z wzorami w różnego rodzaju drzewka, faktury drewienka, roślinki, pnie itp. Do przewidzenia było, że w końcu kupię nową tkaninę z takim właśnie wzorkiem z Ikea.
Not many people like this fabric, but seriously do not understand why! I love it! 
Niewiele osób lubi tą tkaninę, ale na prawdę nie mam pojęcia czemu! Ja ją uwielbiam!
I missed my journals with rough edges so I decided to make one some time ago. It's very thick (and not just because it has 400 pages!) and is closed by a brown leather strap.
Stęskniłam się za journalami z postarzanymi brzegami! Ten notesior jest baardzo gruby (i nie tylko dlatego, że ma aż 400 stron!) i jest zamykany na brązowy, skórzany rzemyk.
Size is like always A6, and pages are creamy - yes, they are available again!
Wielkość jak zwykle A6, kolor kartek kremowy - tak, znowu dostępny!
If someone is interested you can find it here. Can't wait to hear your opinion about this journal!
Jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam tu. Nie mogę się doczekać waszych opinii!

Some of you who follow my blog for a longer time know that I had quite long, red hair. But I got bored and decided to cut them.. it was a very spontaneous decision.. and now they are super short. Well, not super super short, but comparing to their earlier length.. they really are short!
Osoby, które od jakiegoś czasu obserwują mojego bloga wiedzą że miałam długie, rude włosy. Niestety w końcu się nimi znudziłam i postanowiłam je obciąć.. bardzo spontaniczna decyzja.. teraz są bardzo krótkie. Noo może nie jakoś suuper krótkie, ale w porównaniu z wcześniejszą długością, dla mnie są bardzo krótke!
All my friends say that I looked better with long hair.. well I agree, but I really needed a change, and a drastic one! Now I feel muuuuch better!!!
Wszyscy moi znajomi twierdzą, że dużo lepiej wyglądałam z długimi włosami.. noo powiedzmy, że mają rację ale ja naprawdę musiałam coś zmienić, i to drastycznie zmienić! Teraz czuję się o wieeele lepiej!!!

Changes are needed, even if they don't always look super good! ;d
Zmiany są konieczne, nawet jeśli nie zawsze wyglądają super dobrze! ;d

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

Sunday, January 13, 2013

Favourite posts of 2012

I decided to sum-up 2012 by showing you my favourite posts!
Maybe some of you didn't see them so it is a good occasion to catch up! :)
Postanowiłam podsumować rok 2012 pokazując wam jedne z moich ulubionych postów!
Może niektórzy z was ich nie widzieli, więc to dobra okazja żeby nadrobić :)

The month of our new project! Traditional bookbinding for the first time!
Miesiąc w którym zaczęliśmy nowy projekt! Zabawy z tradycyjnym introligatorstwem!

FEBRUARY / LUTY
Address Card Box - I use it all the time and I have to admit I love it!
Adresownik - używam go cały czas i muszę przyznać, że go uwielbiam!

MARCH / MARZEC
My first recycled dreamcatcher! :)
Mój pierwszy recyklingowy łapacz snów! :)

APRIL / KWIECIEŃ
I made a personalised quilt for a newborn!
Spersonalizowany quilt dla noworodka!

MAY / MAJ
The biggest bag I have ever sewn.. a gift for my lovely friend.
Największa torba jaką kiedykolwiek uszyłam.. prezent dla kochanej Asi.

JUNE / CZERWIEC
Dark Starflower Quilt - used it so often since I sewed it! Love the fact that most of it is black and thanks to this looks different and interesting.
Dark Starflower Quilt - dość często go używam odkąd go zrobiłam! Bardzo dobrze, że duża jego część jest czarna - dzięki temu wygląda inaczej! :)

JULY / LIPIEC
The best messenger bag I ever had. Big, colorful and solid!
Najlepsza listonoszka jaką kiedykolwiek miałam. Wielka, kolorowa i trwała!

AUGUST / SIERPIEŃ
Tell Your Story Challenge summary - I still read some of the stories!
Podsumowanie wyzwania 'Opowiedz swoją historię' - czasem zaglądam do tych opowiadań do tej pory!

SEPTEMBER / WRZESIEŃ
Lovely Foxy Pillow Case. I really like the quilting around the fox head!
Urocza poduszka w liski. Bardzo podoba mi się to, że wypikowałam naokoło główki lisa.

OCTOBER / PAŹDZIERNIK
New life of an old second-hand shirt! It isn't perfect but it was a very interesting project for me (a person who does not sew clothes - yet!)
Nowe życie dla starej koszuli kupionej w lumpeksie. Nie jest idealna ale był to bardzo interesujący projekt dla mnie (dla osoby, która raczej ubrań nie robi - jeszcze!)

NOVEMBER / LISTOPAD
One of the typewriter journals/planner I made. Best fabric ever!
Jeden z notesów z wzorem maszyny do pisania. Najwspanialsza tkanina!

DECEMBER / GRUDZIEŃ
Modern Eyeglasses Case using nail polish and simple tape!
Nowoczesne etui na okulary, zrobione używając lakierów do paznokci i taśmy klejącej!

I have a lot more favourite post with my journals, planners and notebooks but I don't want to bore you more! It was quite a busy and interesting year - talking about private life and all my craft projects. Of course not everything was good, but I don't write this blog to complain!
Mam dużo więcej ulubionych postów z moimi notesami, plannerami i journalami ale nie chciałam was zanudzić! To był pracowity i interesujący rok - mowa nie tylko o życiu craftowym. Oczywiście nie wszystko poszło po mojej myśli, ale nie piszę tego bloga żeby narzekać!

I hope 2013 will be a year with better decisions and even more craft projects!
Mam nadzieję, że 2013 będzie rokiem w którym będę podejmować lepsze decyzje i że będzie dużo więcej craftowych projektów!

In numbers:
- 119 crafty blog posts,
- 27 books read,
- 954 blog followers,
- 402 likes on facebook,
- 69 bloglovin followers,
- passed 1st year of my studies,
- been at 2 craftshows,
- 2 DTs (SODAlicious and Art-Piaskownica)

Rok 2012 w liczbach:
- 119 postów na blogu,
- 27 przeczytanych książek,
- 954 obserwatorów bloga,
- 402 fanów na fb,
- 69 obserwatorów na bloglovin,
- skończyłam pierwszy rok studiów,
- odwiedziłam dwa zloty,
- dwa nowe DT (SODAlicious i Art-Piaskownica)

It was almost a really good year.
To był prawie bardzo udany rok.

Thursday, January 10, 2013

Foxy & Elvis

I have some things to show you from the past few months. I make photos and then put them in a special folder on my computer and of course.. I forget about them.

Today I would like to show you a huge notebook with rough pages.
 It's size is A5 and it has 300 pages - imagine how big it is in reality!
 Beside the rough pages it is very simple. I just used two pieces of fabric.
I also made a matching tissue holder to this notebook :)
Nothing peculiar really but I thought you might like to see it! :)

Few months ago I made a wee gift for Jaszmurka
 As she is a genuine journaling artist (in my meek opinion) she needs her basic journaling supplies always in her bag. That is why I decided to make this pencil/crochet case.
 It is also not complicated etc. but I really hope she liked it. The fact I like about it is that it can be used as a journaling supplie case or crochet case - depending on her mood! :)
I made a similar one for myself about a year and a half ago, but it had one enormous fault - it didn't have the flap and all of my pencils were falling out of the case!

I hope your day is awesome,
marysza

Sunday, January 06, 2013

Oh.. deer, again!

Remember the Oh, deer! A5 planner I made a couple of months ago?
Well I made another one! Very similar to the previous one.
 Same size and same pattern on the front cover. But different fabrics. This time white dots on a intense red background.  The interios is made of dark blue cotton.
 It takes really a lot of time and concentration to sew something like this by a sewing machine, even when a special paper with the pattern is under the fabric :)
As you can se it doesn't look perfect, I had some problems with making this deer..
but like they say.. practise makes perfect! :)
 Oh and I forgot to show you what have I found at a flea market few months ago.. I was looking for this beauty a loooong time.. it's just perfect in every way. I wanted it to have long wooden legs.
 I know that probably every single sewer has something like this from their grandmother.. but unfortunately my granny didn't have it! So my happiness is doubled! And nother nice fact - it was incredibly cheap!!

I hope you have a nice (first 2013) weekend,
marysza

deer image from here

Wednesday, January 02, 2013

What can we create from a curtain?

I would never even suppose that I'll sew a skirt! And a skirt from an old curtain! I didn't use any specific pattern, I just looked at one of my old skirts and tried to sew something like them.
It's not a perfect one but as it is my first skirt ever sewed from scratch, I'm incredibly glad!
As you can see it's pleated. I wanted to make a lot more pleates, but I had just a bit of this shiny, golden curtain (I found it few years ago in a second hand).
I had just a simple zipper and I didn't have time to go to a shop and buy a hidden one, so I sewed in the simple one and of course it looks awful.. but I don't mind it (I don't because it's my first skirt, if it was another one I would be incredibly disappointed!!).
It's also 2cm too loose so I have to use a safety pin..
I don't usually wear clothes like this BUT I wore this skirt to our New Year's Eve party in Wrocław! It's soooo weird when you wear something you sewed.. all the time you think it looks ugly and that everyone can see these small faults!! ;d
What do you think about it? Oh and I forgot to mention that firstly it was a hip skirt, but it didn't look good so I changed it to a waist skirt! :)

Skirt made for our new challenge at Art-Piaskownica. The last 12/12 in 2012! Come and join us!

I hope you had an amazing New Year's Eve party!
And of course I wish you a lot of happiness, health and creativeness in the year 2013!
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...