Wednesday, December 31, 2014

Happy New Year!

Happy New Year everyone! I hope that 2015 will be awesome for all of us!
Szczęśliwego Nowego Roku! Mam nadzieję, że rok 2015 będzie niesamowity dla nas wszystkich!


I wish you a lot of creativity, love, friendship, health and neverending inspiration!
Życzę wam kreatywności, miłości, przyjaźni, zdrowia i niekończących się inspiracji!


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Wednesday, December 24, 2014

Nordwoodrings - wooden jewellery

Attention - post NOT about Christmas! :D
Uwaga - post NIE o Świętach! :D

Hello everyone! I'm here today with a new review! This time I will show you something that most of us, girls, love - jewellery. But I have to admit I don't really like wearing jewellery.. except simple necklaces, rings and tragus earrings! Most of the rings I see in shops are a bit trashy.. but a few weeks ago I found a perfect website, with WOODEN rings - yes, wooden! Sounds great, right?
Hej! Dzisiaj mam dla was małą recenzję! Tym razem pokażę wam coś co większość kobiet uwielbia.. czyli - biżuterię! Ale sama na wstępie muszę przyznać że nie lubię nosić świecidełek.. jedynie proste naszyjniki. pierścionki i tragusy! Większość pierścionków jakie widuję w sklepach są - trzeba to przyznać - dość tandetne.. ale kilka tygodni temu odkryłam DREWNIANE pierścionki! Brzmi świetnie, prawda?
A lovely couple, wife and husband, created NORDWOODRINGS from their passion and love for wood.. and because the wife has an allergy for all kinds of metals! So if you have a similar problem, these rings are a good solution :)
Przemiła para, żonka i mąż, stworzyli NORDWOODRINGS z ich wspólnej pasji i miłości do drewna.. no i dlatego, że Pani żona ma alergię na metale! Więc jeśli macie podobny problem, te pierścionki sprawdzą się idealnie :)
Every ring is made as a custom order - so you can choose how it will look like. Colours, patterns and even the width!
Każdy pierścionek jest robiony na indywidualne zamówienie więc możecie sobie sami wybrać kolor, wzór i nawet szerokość pierścionków!
I really think that these kinds of gifts are perfect for every occasion. Admit it girls, you love receiving flowers and rings :D
Naprawdę uważam, że tego typu pierścionki to świetny prezent na każdą okazję. No przyznajcie się, przecież każda kobieta kocha tak naprawdę dostawać kwiaty i pierścionki :D
I received two rings for this review and I really like them both but the ring that cought my eye the most is the one below:
Do recenzji dostałam dwa pierścionki i oba bardzo mi się podobają, ale jest jeden, który skradł mi serducho najbardziej:
Light wooden ring with runes - perfect solution for me. And I will buy it in 2015, I just need to save some money! And which rings from Nordwoodrings you like the most?
Jasny pierścionek z runami - idealne rozwiązanie dla mnie. I mam zamiar go nabyć w przyszłym roku! A wam które pierścionki od Nordwoodrings podobają się najbardziej?Have a Marry Christmas everyone! I hope you will spend this day with your love ones :)
Wesołych Świąt kochani! Mam nadzieję, że spędzicie ten czas wśród bliskich :)

Wednesday, December 17, 2014

Christmas Cards + A Simple Tutorial

Christmas is almost here - yay! Can't wait for this full of love (and gifts!) and happiness time. Now of course is the big week of preparations: cleaning, shopping and.. card making! I made my cards two days ago, I am shipping them today and really hope they will arrive just before the 24th December!
Święta już tuż tuż - jupiii! Nie mogę się doczekać tych dni pełnych miłości, radości i.. prezentów! Teraz oczywiście jest tydzień wielkich przygotowań: sprzątanie, zakupy i.. robienie kartek! Ja zrobiłam swoje karteluchy dwa dni temu, dzisiaj mam zamiar je wysłać.. mam nadzieję, że dotrą przed 24 grudnia!

My christmas cards are very simple and very colorful. I made them using amazing papers from GOscrap - it's probably the best christmas collection I have ever seen! 
Moje kartki świąteczne są bardzo proste i bardzo kolorowe. Zrobiłam je używając przepięknych papierów od GOscrap - to chyba najlepsza zimowa kolekcja jaką w życiu widziałam! 
As I said, the cards are very simple - I didn't want to cover these beautiful drawings with anything!
Tak jak mówiłam, kartki są mega proste - nie chciałam niczym zakrywać tych pięknych grafik!
Some of the cards look almost the same (sweater & gloves).
Brakło mi pomysłów, więc niektóre kartki są takie same :P
Which are my favourite? Undeniably the cards with sweaters! :D
Które podobają mi się najbardziej? No oczywiście że te ze sweterkami! :D
Even though they are very simple, they still look quite nice, don't you think?
Mimo że są bardzo proste i tak wyglądają całkiem fajnie, prawda?
I really admire people who make several dozen cards for christmas.. I made 8 and I was very tired and didn't have ideas for more cards! :D
Naprawdę podziwiam ludzi, którzy robią kilkadziesiąt kartek na święta.. Ja zrobiłam 8 i już nie miałam pomysłów.. do tego strasznie się zmęczyłam! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Ok now another christmas related thing - I have a childishly simple tutorial for you guys! I'm showing, step by step, how to sew christmas ornaments from fabric scraps!
A teraz czas na kolejną rzecz związaną ze świętami - mam dla was dziecinnie prosty tutorial! Pokazuję, krok po kroku, jak zrobić proste bombki na choinkę ze skrawków tkanin!
If you still didn't make anything for your christmas tree, try out this tutorial - it's fast, easy and these christmas ornaments are perfect when you have cats/dogs at home.. they won't break them for sure!
Jeśli jeszcze nic nie zrobiliście na swoje drzewko, spróbujcie tego tutka - jest szybki, łatwy i bombki które zrobicie będą idealne jeśli macie w domu koty lub psy.. nie ma szans żeby takie ozdoby potrzaskały! :D

You can find the tutorial >> HERE << !
Tutorial możecie znaleźć >> TUTAJ << !


Have a nice week everyone!
Życzę udanego tygodnia!

Wednesday, December 10, 2014

Crocheting with Bobbiny!

Today's post is all about crocheting.. and not just regular crocheting but the XXL edition! Finally, after very long battles with myself I ordered Bobbiny. And of course, as you probably suspect, I fell in love with them! I made two orders in one week, I just couldn't resist all those amazing colours!
Dzisiejszy post będzie cały o.. szydełkowaniu! I to szydełkowaniu w wersji XXL! W końcu po długich walkach z samą sobą zamówiłam Bobbiny. I oczywiście, jak się pewnie domyślacie, od razu się zakochałam! W ciągu jednego tygodnia zrobiłam dwa zamówienia.. bo nie mogłam się oprzeć no!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

First thing I made was a big black basket for my yarn which I am using for current projects. The Bobbiny ropes are quite hard so it was not very easy to make my first basket (my hands hurt! seriously :D) but it was worth it. The basket is very stiff!
Pierwszą rzecz jaką zrobiłam był duży czarny kosz na włóczki, których używam do obecnych projektów. Bobbinowe sznurki są dość twarde i zrobienie koszyka nie było dla mnie zbyt łatwe (ręce mnie bolały! naprawdę! :D) ale było warto. Koszyk jest bardzo sztywny!
 Another thing I made is a special christmas cover for a flowerpot. It's super easy to make and very effective! Can't wait to make more similar baskets :)
Kolejną rzeczą jaką zrobiłam był świąteczny koszyczek na doniczkę. Taka ozdoba jest bardzo prosta do zrobienia i efektowna! Nie mogę się doczekać aż zrobię więcej takich :)
 You won't probably notice it, but thanks to this flowerpot cover the flower is a bit higher (about 10 cm here).
Pewnie nie zobaczycie tego na zdjęciu, ale dzięki temu stojaczkowi doniczka jest wyżej niż normalnie (około 10cm w tym przypadku).
 What else have I made using Bobbiny? Enormous snowflakes!
Co jeszcze wykombinowałam z Bobbinów? Ogromne śnieżynki!
 These snowflakes are very big and also very thick - that's why they will be perfect coasters for hot pots or jugs. My mom needs thick coaster because she doesn't want to destroy her favourite dining room table! Using these snowflakes she will never burn the top of the table!
Te śnieżynki są naprawdę wielkie i do tego bardzo grube - będą idealnymi podkładkami pod gorące garnki i dzbanki. Moja mama potrzebuje takich grubych podkładek, żeby nie niszczyć swojego ulubionego stołu w jadalni.. Teraz spokojnie może sobie kłaść gorące garnuszki na stół, z takimi podkładkami nigdy nie przypali stołu!
 As I wrote at the beginning of this post - I already ordered new Bobbins: ropes for new baskets and two original Bobbins (pink & grey). I still don't have an idea what to make from these two colours.. do you have some ideas?
Na początku posta napisałam, że już zrobiłam dwa zamówienia Bobbinowe: sznureczki na kolejne koszyki i dwa oryginalne motki Bobbinów (różowy & szary). Wciąż nie wiem co mam zrobić z tych dwóch kolorów.. macie jakieś pomysły?
I am dreaming about a rug from Bobbins but I'm not sure I am able to do it yet.. who knows, maybe I will try to do it at the end of the month?
Marzą mi się Bobbinowe dywaniki ale chyba nie jestem jeszcze gotowa na takie szydełkowe wyzwanie.. ale kto wie, może pod koniec roku spróbuję?

If you want to make similar christmas decorations or just simple baskets, hop on to Bobbiny shop! A lot of wonderful colours of yarn and ropes are waiting for you! 
Jeśli chcecie zrobić podobne świąteczne ozdoby albo zwykłe koszyczki, to zapraszam do Bobbinowego sklepu! Czeka tam na was masa przepięknych kolorów włóczek i sznurków! 
And if you already know Bobbiny, leave links to your works! I would love to see them!
A jeśli już znacie Bobbiny, to zostawcie linki do waszych prac! Z chęcią pooglądam wasze dzieła!

Monday, December 08, 2014

Christmas Coasters - Tutorial

Hello! It's time for a typical december post - all about christmas! And the best part is I also have a tutorial for you guys! Just keep on reading for more information :)
Hej! Przyszedł czas na typooowy grudniowy post świąteczny. I mam dla was coś specjalnego - tutorial!

 My mom loves using coasters and she was asking me for some christmas coasters for.. over a year! And two weeks ago I finally pulled myself together and started sewing them. I decided to make them not from special christmas fabrics - because not everyone buys fabric like that.  To make these coasters you just need green, red and maybe white/grey fabrics. I used some old clothes for my trees (yay for recycling!).
Moja mama uwielbia używać różnych podkładek pod talerze i kubki i prosi mnie o taki świąteczny zestaw już od.. ponad roku! I w końcy dwa tygodnie temu zebrałam się i zaczęłam szyć. Postanowiłam nie wykorzystywać typowych świątecznych tkanin - bo przecież nie wszyscy takie kupują. Do zrobienia tych podkładek będziecie potrzebować tylko zielonej, czerwonej i może białej/szarej tkaniny. Ja wykorzystałam tkaniny ze starych ubrań (jupi, recykling!).
If you like all kinds of christmas decorations and you want to buy anything this tutorial is perfect for you :) Quick and easy! Just click >> HERE << for a detailed tutorial!
Jeśli lubicie wszelkiego rodzaju dekoracje świąteczne i nie chcecie w tym roku nic kupować to ten tutorial będzie dla was idealny :) Szybki i łatwy! Wystarczy kliknąć >> TUTAJ << żeby przekierowało was na stronę z dokładnym tutorialem!
And it's not the end of my ideas for simple christmas decorations.. I have two more things for you: fabric christmas tree ornaments and a basket with snowflakes (BOBBINY). I just need to finish the second one!
I to nie koniec moich świątecznych pomysłów.. Mam dla was jeszcze dwie rzeczy: materiałowe, bardzo proste ozdoby na choinkę i koszyczek ze śnieżynkami (BOBBINY). Tylko muszę jeszcze dokończyć ten drugi!
I really hope that the tutorial will be usefull for you! Let me know what you think about it :)
Have a nice day everyone, and don't forget - IT'S TIME TO LISTEN TO RADIO RMF CHRISTMAS! :D
Mam nadzieję, że tutorial wam się przyda. Dajcie znać co o nim sądzicie :) Życzę miłego dnia.. i nie zapomnijcie.. CZAS NA SŁUCHANIE RMF FM ŚWIĘTA! :D

Tuesday, December 02, 2014

Colour challenge: dreamcatcher!

Hello in December everyone! It's a very busy time for all of us and I really hope I will make a lot of crafty stuff before christmas! So many projects to do and so so sooo little time!
Hej! W końcu grudzień! Jeden z najbardziej zapracowanych miesięcy w roku - mam nadzieję, że mimo tego uda mi się zrobić sporo kolorowych projektów! Tyle pomysłów w głowie a tak mało czasu!

Today I would like to show you something I made in November for Art-Piaskownica's newest colour challenge. I had no idea what to make using the new colour palette but fortunately an idea came to my mind two days before the deadline - a new dreamcatcher!
Dzisiaj chciałabym pokazać wam coś co zrobiłam jeszcze w listopadzie na najnowsze kolorowe wyzwanie w Art-Piaskownicy. Na początku w ogóle nie miałam pomysłu co by tu zrobić ale w końcu dwa dni przed wyzwaniem wpadł mi pomysł do głowy - łapacz snów!

This dreamcatcher differs from the previous ones - how? As you can see, the circle is wooden! Earlier I used cardboard or rubber.. but you have to admit - wood looks way more effective!
Ten łapacz różni się od moich poprzednich - jak widać bazą jest drewniane koło! Wcześniej używałam do tego tektury lub twardej gumy.. ale musicie przyznać.. drewno prezentuje się duuużo lepiej!
 The wooden circle is an order from Littlewood, I am so happy she helped me! I always wanted to make a dreamcatcher like this one, and thanks to Dominika I finally managed to do it!
Drewnianą bazę zamówiłam u Littlewood. Zawsze chciałam zrobić łapacz z drewnem i dzięki Dominice w końcu mi się to udało!
 The dreamcatcher itself is quite big but not very complicated, I used just few types of fabrics, some yarn, buttons and feathers - the most important thing is the wood here.
Łapacz snów jest dość spory ale niezbyt skomplikowany: użyłam tylko kilku tkanin, szarą włóczkę, guziczki i piórka - najważniejszym elementem jest drewniane kółko!
 If you want to make a similar dreamcatcher, just click >> HERE << for my old tutorial. It has a lot of photos and detailed description :)
Jeśli chcielibyście zrobić podobny łapacz ale nie wiecie od czego zacząć to przypominam, że kiedyś wrzuciłam na bloga instrukcję krok po kroku z masą zdjęć i dokładnym opisem :) Wystarczy, że klikniecie >> TUTAJ <<.

I would like to thank Littlewood for her help, this wooden circle is just perfect! Thanks girl!
I jeszcze raz chciałam podziękować Littlewood za pomoc, łapacz nie wyszedł by tak fajnie bez Twojej pomocy!


If you want to join our newest colour challenge, just click >> HERE << ! It will redirect you to our challenge blog! I hope that the colours will inspire you  !
A jeśli chcecie dołączyć do najnowszego kolorowego wyzwania, to klikajcie >> TUTAJ << ! Zostaniecie przekierowani na nasz blog wyzwaniowy. Mam nadzieję, że kolory zainspirują was do działania ❤ !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...