Thursday, December 29, 2016

Which form is for you?

Hello guys!
Witajcie kochani!

All of you know I love using all kinds of notebooks, calendars and planners. Not only am I obsessed with them but I am also quite.. experienced with them. I have been using calendars since I started high school over 10 years ago (I had a lot to do in my art school..) and I decided to share some information with you today. I hope some of it will be useful. Ready?
Wszyscy dobrze wiecie, że uwielbiam notesy, kalendarze i plannery. Ale to nie jest tylko tak, że mam na ich punkcie obsesję. Mam też z nimi trochę.. doświadczenia. Używam kalendarzy odkąd zaczęłam Liceum Plastyczne jakieś 10 lat temu (oj a tam miałam duzo do roboty..) i postanowiłam podzielić się z wami kilkoma informacjami dzisiaj. Mam nadzieję, że choć trochę z nich okaże się przydatnych. Gotowi?


I have tried almost all forms of notebooks: various shapes, interior design, sizes.. Some of them were great, but some of them were also a catastrophy. Let's start with..
Używałam już chyba prawie wszystkich możliwych form kalendarzy: różnych kształtów, projektów, wielkości.. Niektóre były świetne ale niektóre też okazywały się katastrofą. Zacznę od..


Paperchase, Moleskine, Magdalena Tekieli or just other simple calendars
Paperchase, Moleskine, Magdalena Tekieli lub inne zwykłe kalendarze

A5, A6.. it doesn't matter which format. There was always something wrong with ready-made calendars:
A5, A6.. format nie miał znaczenia. Zawsze było z nimi coś nie tak:
  • A simple calendar from a popular Polish supermarket had a nice cover, but the interior had too many quite ugly decorations and useless information. Prosty kalendarz z popularnego polskiego marketu miał piękną okładkę, ale wnętrze było zbyt niefajnie udekorowane i kalendarz zawierał mnóstwo niepotrzebnych informacji.
  • Paperchase calendar was beautiful and had a simple interior, but there was not enough space for additional notes. Kalendarz Paperchase był piękny i miał wspaniale proste wnętrze, ale nie było wystarczająco dużo miejsca na notatki.
  • Magdalena Tekieli's calendar was beautiful, elegant and interesting but.. it had way too little space for everyday planning. Kalendarz Magdaleny Tekieli był bardzo piękny, elegancki i miał interesujący środek.. ale było malutko miejsca na codzienne planowanie.
  • Moleskine calendar - I love Moleskine notebooks, they are so elegant and simple but I need something more from a calendar. I need a lot of space for notes, lists and goals. Kalendarz Moleskine - uwielbiam wszelkiego rodzaju notesy Moleskine bo są bardzo eleganckie i takie.. zwykłe ane porzebuję trochę więcej od kalendarza. Oprócz stron z datami potrzebuję wiele miejsca na własne notatki, listy i cele i tutaj tego mi brakowało.

I was also always interested in the beautiful Madama Happy Planners but.. I was afraid that it will also consist of too much useles information and too little space for notes. Have you ever used this calendar?
Zawsze też miałam wielką ochotę kupić Happy Planner od Madamy ale.. bałam się, że także będzie zawierał zbyt wiele niepotrzebnych informacji i zbyt mało miejsca na notatki. Używaliście kiedyś go? Jak się sprawuje?


Projekt Planner's planners
Plannery od Projekt Planner

As you probably remember, I used to be a member of Projekt Planner's Design Team. One thing that wasn't perfect was the size - the pages were too small for me. But they have solved this problem now and they introduced new, bigger planners! Even though it was a bit too small, I still see a lot of advantages of this kind of organisers - you add pages which you use, you don't have to carry with you the previous months' pages. You can add as many notes as you want and there are pockets which help you organise some loose cards. This is my emergency planner in case I won't like my new bullet journal.
Jak pewnie pamiętacie, kiedyś byłam w zespole Projekt Planner. Jedyna rzecz, która mnie czasem denerwowała był ich rozmiar - strony były dla mnie trochę zbyt małe. Ale ten problem już rozwiązali wprowadzając większe plannery! Mimo, że był dla mnie trochę mały i tak do tej pory widzę w takich plannerach mnóstwo zalet - dodajemy tyle stron ile używamy, nie musimy nosić kartek z kilku poprzednich miesięcy. Możemy używać ile tylko chcemy kartek z notatkami, bo sami decydujemy ile ma ich być. Do tego kieszonki w których pomieścimy luźne karteczki. Projekt Planner to mój plan awaryjny w razie gdyby mi się nie spodobało prowadzenie bullet journala.


Thick books with leather or fabric covers, small journal-like calendars
Grubaśne ręcznie robione notesy z okładkami skórzanymi lub z tkaniny, małe kalendarze prowadzone trochę jak pamiętniki życia codziennego

Oh.. you know I love handmade notebooks. I used some of them as calendars but I used them more as my diaries than calendars. They had always a lot of colorful photos, stickers, etc. But everything was always very chaotic in them and I had difficulties with finding particular information. And here came the recently famous.. Bullet Journal!
Oh.. dobrze wiecie jak bardzo kocham ręcznie robione notesy. Kilku z nich używałam jako kalendarze ale w końcu wychodziło na to, że były to bardziej pamiętniki (?) niż kalendarze. Zawsze było w nich sporo kolorowych zdjęć, naklejek, itp. Ale wszystko było w nich jakoś tak chaotycznie zapisywane i potem miałam problemy ze znalezieniem czegokolwiek. Aż tu nagle.. pojawił się Bullet Journal!


What is a Bullet Journal? It's a notebook (usually with dotted pages) decorated and organised precisely according to the user's preferences. I made some research last month and I watched dozens of videos on youtube. Three amazing women inspired me and gave me a lot of motivation to try out this form of handmade calendar, these were: Boho Berry, Kasia Worqshop and Zenja.
Czym jest Bullet Journal? To notes (zazwyczaj z kartkami w kropki) udekorowany i zorganizowany w środku dokładnie według preferencji posiadacza. W zeszłym miesiącu sporo o nim czytałam i obejrzałam mnóstwo filmów na youtube. Trzy niesamowite kobiety zainspirowały i zmotywowały mnie do spróbowania tej formy prowadzenia kalendarza. A tymi kobietami oczywiście są: Boho BerryKasia Worqshop i Zenja

Using their tips and looking at their bullet journals I created my own. But just for January - it's my trial version. If I like it, it will stay with me for the rest of the year. If not, well I'll get back to my Projekt Planner planner!
Korzystając z ich rad i patrząc na ich bullet journale stworzyłam swój własny. Ale jak na razie tylko na styczeń - to moja wersja próbna. Jeśli mi się spodoba, to zostanie ze mną do końca roku. Jeśli nie, to wracam do Projekt Plannera!

I used the beautiful notebook with dotted pages designed by Zenja. Decorations made mostly using Family Portraits' stickers and cards.
Do zrobienia BUJO użyłam wspaniałego notesu z kartkami w kropki zaprojektowanego przez Zenję. Dekoracje to głównie karty i naklejki od Family Portraits.


Now, if you're interested, here are some of my pages:
A teraz, jeśli macie ochotę to możecie zajrzeć do środka mojego BUJO:


January in a nutshell - important events, birthdays and goals. Two pages dedicated to expenses and income. A monthly habit tracker.
Styczeń w pigułce - ważne wydarzenia, urodziny i cele. Dwie strony na wydatki i przychody. I oczywiście Habit Tracker, którego używam od roku (ale ten ma stanowczo ładniejszą formę!).


Two pages dedicated to work stuff. And one for packages and letters which I am waiting for in January.
Dwie strony dedykowane sprawom związanym z pracą. Jedna na paczuszki i listy na które czekam w styzniu.


Period Log - I need it on paper, sometimes the one in my phone crushes. And, of course, one page for writing downy books which I will read in 2017.
Period Log (czyli kalendarzyk menstruacyjny) - muszę go mieć też w kalendarzu, bo aplikacja w telefonie czasami się zawiesza. I oczywiście jedna strona na listę książek przeczytanych w 2017r.


Pages such as the Future Planning pages are at the back of the notebook. The ones related to January are at the beginning.
Strony takie jak plany na kolejne miesiące są z tyłu notesu. Strony związane ze styczniem są na początku.


I'm not good at saving money. Oh my.. I'm quite bad at it. But I decided to try to save money once more! Hope this savings' tables will help me!
Jestem bardzo kiepska w oszczędzaniu pieniędzy. Oh jej.. naprawdę kiepska. Ale postanowiłam po raz kolejny spróbować przyoszczędzić! Mam nadzieję, że te wykresiki mi pomogą!


These are not all of my pages but I didn't want to bore you to eath with them. There are pages at the beginning with a daily calendar, but they are not interesting enough to show you them here. As you can see there are not a lot of decorations (yet!) but I like how it turned out. Great thanks to Boho Berry, Kasia Worqshop and Zenja for their inspiring blogs. 
To oczywiście nie wszystkie strony w moim BUJO.. ale nie chciałam was zanudzać. Na początku jest kilkanaście stron z dziennym kalendarzem, ale nie ma na nich nic ciekawego. Jak widać nie ma zbyt wiele dekoracji (jak na razie!) ale i tak podoba mi się jak wyszło. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Boho BerryKasia Worqshop i Zenji za ich ogromnie inspirujące blogi.


Ok, now.. some questions for you my lovely readers!
A teraz kilka pytań do was kochani!
  • Would you like to see my Bullet Journal organiser (a fabric case for my notebook, pens and stuff)? Chcielibyście zobaczyć mój BUJO organizer (materiałowy organizer na mój notes, długopisy i inne rzeczy)?
  • Which type of planner/calendar have you been using in 2016? Jakiego rodzaju kalendarz wy używacie?
  • Have you ever tried a Bullet Journal? What are your feelings about it? Prowadziliście kiedyś Bullet Journal? Jakie są wasze odczucia?
  • Was this post at least a bit interesting and useful? Czy ten post był choć trochę interesujący i przydatny?

P.S. People who will answer the above questions in the comments will have a chance to receive a small gift from me! I will choose one person on 3rd January.
P.S. Osoby, które w komentarzach odpowiedzą na pytania będę miały szansę dostać ode mnie mały prezencik. Wylosuję jedną osobę 3 stycznia.


Hugs,
Buziaki,
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...