Friday, March 27, 2015

Pastel Journal and a Flowery Yarn Organiser

I promised myself that I will write more posts - show you more handmade stuff! I hope I will manage to do it.. Let's start with some things I made last week!
Obiecałam sobie, że będę pisać więcej postów - pokazywać wam więcej handmade'owych tworów! Mam nadzieję, że wytrwam.. Zacznijmy od tego co uszyłam w zeszłym tygodniu!

I made a super cute journal for Art-Piaskownica's clour challenge - don't forget to play with us, you can win some nice prizes!
Zrobiłam super słodki journal na kolorowe wyzwanie w Art-Piaskownicy - zachęcam do wzięcia udziału w zabawie! Można wygrać fajne nagrody!
 The journal as you can see is super cute (the cutest I ever made?). The pages are white with rough edges. The size is A6 with 144 thick pages - I used a special paper for this notebook it's from one of my sketchbooks so you can draw and paint in it!
Jak widać journal jest mega giga słodki - chyba najsłodszy jaki w życiu zrobiłam! Strony są białe z postarzanymi brzegami. Rozmiar notesu A6 z 144 grubyki stronami. Strony są grubsze niż zwykle bo użyłam stron ze szkicownika, żeby można było w notesie spokojnie rysować i malować!
How do you like it?
Jak wam się podoba?

The second thing I made last week is a Yarn Project Organiser for Madame! I bought this fabric few years ago and I'm happy I kept it all this time. It's perfect for sewing organisers, right? So delicate and elegant :)
Kolejna rzecz jaką zrobiłam to Robótkowy Organizer dla Madame! Kupiłam tą tkaninę kilka lat temu i jestem bardzo zadowolona, że czekała tyle czasu - doczekała się organizerów! A wygląda świetnie jako główna tkanina, prawda? Taka delikatna i elegancka :)
The organiser can easily fit 3 big yarns - here 3 Big Bang yarn. I still have no idea what to make from this yarn - any ideas? It's super thick and fluffy :P
Organizer spokojnie pomieście trzy ogromniaste włóczki - na zdjęciu 3 włóczki Big Bang. Ciągle nie wiem co z nich zrobić, jakieś pomysły? Są grubaśne i włochate :P
 Now I'm working on a bigger Yarn Project Organiser - a super big one for 40cm knitting needles! I hope it will look nice! :D
Teraz pracuję nad Robótkowym Organizerem XXL - taki, żeby pomieścił druty 40cm! Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Now something behind the handmade scenes - gardening! Well not the REAL gardening - the balcony gardening. I have a special table now on my balcony for all kinds of small trees and flowers - it's the first time for me so I hope I won't kill the plants!
A teraz trochę prywaty.. ogródek! No, nie taki prawdziwy.. taki balkonowy. Mam teraz specjalny stoliczek na swoim balkonie gdzie trzymam drzewka i kwiatuszki - to mój pierwszy raz, mam nadzieję że nie pozabijam tych roślinek!
Keep your fingers crossed for my lack-of-gardening-abilities! :D
Trzymajcie kciuki za mój brak-umiejętności-ogrodniczych! :D

Have a nice day everyone! Rain is sometimes good - today it gives me a lot of positive energy.
Życzę wam miłego dnia! I nie smućcie się przez deszcz - czasami jest dobry! Mi dzisiaj daje dużo pozytywnej energii.

Wednesday, March 25, 2015

Planners, a cowl and yarn.

Hello everyone! I didn't write posts for such a long time! I am sewing and crocheting almost all the time but I just don't have time to write a proper post! But today I put myself together and I will show you some things I made in the last few weeks!
Hej! Aaale długo nic tu nie pisałam! Ale nie myślcie, że nic nie robię - szyję i szydełkuję prawie cały czas tylko jakoś nie mam czasu usiąść i napisać posta! Ale dzisiaj wzięłam się w garść i pokażę wam kilka rzeczy, które ostatnio zrobiłam!

First of all - I had a cooperation with Projekt Planner!
Na początek - współpracowałam z Projekt Planner!
I was so happy when Karolina asked me to make some planners for her! I made 10 xxl planners.
Byłam bardzo szczęśliwa gdy Karolina zapytała mnie czy zrobię dla niej kilka plannerów! Zrobiłam 10 giga plannerów.

You can see the deatils below:
Szczegóły na dole:
A5 planners with 400 white pages and 4 colorful separating cards. The cover is quite stiff - I used a special kind of thick interfacing. The planners are closed by a white elastic band.
Plannery A5 z 400 białymi stronami i 4 kolorowymi przekładkami. Okładki są dość sztywne - użyłam specjalnego grubaśnego wypełnienia. Plannery zamykane białą gumką elastyczną.
 I had so much work with them..! And what do you think about them? If you are interested, you can buy them in ProjektPlanner's shop!
Bardzo się przy nich napracowałam..! Co o nich sądzicie? Jeśli chcielibyście jeden dla siebie, to zapraszam do sklepu ProjektPlanner!

And now something about crocheting - I made the biggest cowl ever! It's mustard (perfect cowl colour, right?) and it's made of 4 pieces of Kotek yarn (100g/300m). Here is a photo when I was in the middle of it :D
A teraz coś z innej beczki - szydełkowej beczki! Zrobiłam największy komin w życiu! Jest musztardowy (idealny kolor na komin, prawda?) i jest zrobiony z 4 włóczek Kotek (100g/300m). Poniżej zdjęcie jak byłam w połowie szydełkowania :D
 I made it in two or three days - super fast for me. Usually I spent more time on smaller projects! And below is the finished product - XXL Mustard Cowl! It's ENORMOUS, seriously. It can be a scarf and a hoody in the same time. Perfect for a person who is always cold - me!
Zrobiłam go w dwa lub trzy dni - jak na mnie to bardzo szybko. Zazwyczaj na mniejszych projektach spędzam więcej czasu! A poniżej zdjęcie skończonego produktu - Komin XXl! Jest OGROMNY, serio serio. Może być szalikiem i kapturem w tym samym momencie. Idealny dla takiego zmarzlucha jak ja!
 I love crocheting things like this.. fast&easy!
Uwielbiam takie szydełkowanie - szybkie&łatwe!

Some time ago I won a super discount for Pełny Wełny shop. I bought a lot of weird yarn, like Bamboo Bloom or Big Bang yarn. Now I have a super dilemma what to make from them!
Jakiś czas temu wygrałam super zniżkę w sklepie Pełny Wełny. Kupiłam dziwaczne włóczki, np. Bamboo Bloom czy Big Bang. Teaz mam wielki dylemat co mam z nich zrobić!
 Have you got any ideas?! Help! :D
Ktoś ma pomysły?! Pomocy! :D

And now I have to prepare for work - this will be a busy day!
A teraz muszę przygotować się do pracy - to będzie pracowity dzień!

Tuesday, March 17, 2015

Art-Piaskownica's Birthday. Blog Hop + Candy

We are celebrating Art-Piaskownica's 6th birthday today! And because of that we have prepared a lot of  surprices for you guys!
Dzisiaj świętujemy 6 urodziny Art-Piaskownicy! Mamy dla was mnóstwo niespodzianek z tej okazji!


This month is very special! March is full of challenges with prizes at our AP blog. We decided to make a blog hop too! What is a blog hop? Well, you have to visit all participants' blogs to reveal a special quote (each blog contains a piece of the full text). My blog is the 8th and the last - it means it contains the last part of the quotation. The text is hidden somewhere in this post, but I'm assuring you - it's super easy to find it!
Ten miesiąc jest wyjątkowy. Marzec jest pełen wyzwań z nagrodami na naszym blogu AP. Postanowiłyśmy też zrobić blog hop'a! A czym jest blog hop? Musicie odwiedzić wszystkie blogi uczestników blog hopa (w tym przypadku DT AP), żeby odkryć ukryte hasło (na każdym blogu możecie znaleźć część tekstu). Mój blog jest ósmy w kolejce.. i ostatni - a to znaczy, że ten post zawiera ostatnią brakującą część hasła. Słowa są gdzieś ukryte w tym poście - ale zapewnia, są bardzo łatwe do znalezienia!
If you already know about the blog hop and your visiting each participant's blog you came here from HUMA, right? As I said, my blog is the last one to visit. Now you should come back to Art-Piaskownica and write the full quote in the comments below the Blog Hop post.
Jeśli już wiecie o co chodzi w tej zabawie to pewnie trafiliście do mnie z bloga Humy, no nie? Tak jak mówiłam, mój blog jest ostatni w kolejce. Teraz musicie wrócić na blog Art-Piaskownicy i napisać w komentarzach posta o blog hopie  cały cytat.

Oh! And don't forget about the amazing prizes! In this Blog Hop you can win all kinds of amazing stuff made or prepared by our Design Team - not only the prizes from our sponsors. I prepared something too - it's an A6 notebook with 200 white pages and 3 colorful separating cards. The cover is for you to choose, below you can see some examples :)
I nie zapomnijcie o niesamowitych nagrodach! W tym blog hopie możecie wygrać różne rzeczy robione lub przygotwane przez naszą załogę - nie tylko nagrody od sponsorów. Ja też przygotowałam coś dla was - kołonotatnik A6 200 kartek z 3 kolorowymi przekładkami. Okładkę sami wybierzecie. Na dole przykładowe notesy :)
The rules of participating in this GIVEAWAY and in the AP CANDY you can find on Art-Piaskownica's blog. And don't forget to leave a comment here too for a chance to win a nice looking, spiral bound notebook! :)
Zasady uczestnictwa w ROZDAWAJCE i w CANDY z blog hopa możecie znaleźć na blogu Art-Piaskownicy. I nie zapomnijcie zostawić tutaj kilku słów by mieć szansę na wygranie fajnego notesiorka! :)

Good luck!
Powodzenia!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...