Thursday, December 29, 2016

Which form is for you?

Hello guys!
Witajcie kochani!

All of you know I love using all kinds of notebooks, calendars and planners. Not only am I obsessed with them but I am also quite.. experienced with them. I have been using calendars since I started high school over 10 years ago (I had a lot to do in my art school..) and I decided to share some information with you today. I hope some of it will be useful. Ready?
Wszyscy dobrze wiecie, że uwielbiam notesy, kalendarze i plannery. Ale to nie jest tylko tak, że mam na ich punkcie obsesję. Mam też z nimi trochę.. doświadczenia. Używam kalendarzy odkąd zaczęłam Liceum Plastyczne jakieś 10 lat temu (oj a tam miałam duzo do roboty..) i postanowiłam podzielić się z wami kilkoma informacjami dzisiaj. Mam nadzieję, że choć trochę z nich okaże się przydatnych. Gotowi?


I have tried almost all forms of notebooks: various shapes, interior design, sizes.. Some of them were great, but some of them were also a catastrophy. Let's start with..
Używałam już chyba prawie wszystkich możliwych form kalendarzy: różnych kształtów, projektów, wielkości.. Niektóre były świetne ale niektóre też okazywały się katastrofą. Zacznę od..


Paperchase, Moleskine, Magdalena Tekieli or just other simple calendars
Paperchase, Moleskine, Magdalena Tekieli lub inne zwykłe kalendarze

A5, A6.. it doesn't matter which format. There was always something wrong with ready-made calendars:
A5, A6.. format nie miał znaczenia. Zawsze było z nimi coś nie tak:
  • A simple calendar from a popular Polish supermarket had a nice cover, but the interior had too many quite ugly decorations and useless information. Prosty kalendarz z popularnego polskiego marketu miał piękną okładkę, ale wnętrze było zbyt niefajnie udekorowane i kalendarz zawierał mnóstwo niepotrzebnych informacji.
  • Paperchase calendar was beautiful and had a simple interior, but there was not enough space for additional notes. Kalendarz Paperchase był piękny i miał wspaniale proste wnętrze, ale nie było wystarczająco dużo miejsca na notatki.
  • Magdalena Tekieli's calendar was beautiful, elegant and interesting but.. it had way too little space for everyday planning. Kalendarz Magdaleny Tekieli był bardzo piękny, elegancki i miał interesujący środek.. ale było malutko miejsca na codzienne planowanie.
  • Moleskine calendar - I love Moleskine notebooks, they are so elegant and simple but I need something more from a calendar. I need a lot of space for notes, lists and goals. Kalendarz Moleskine - uwielbiam wszelkiego rodzaju notesy Moleskine bo są bardzo eleganckie i takie.. zwykłe ane porzebuję trochę więcej od kalendarza. Oprócz stron z datami potrzebuję wiele miejsca na własne notatki, listy i cele i tutaj tego mi brakowało.

I was also always interested in the beautiful Madama Happy Planners but.. I was afraid that it will also consist of too much useles information and too little space for notes. Have you ever used this calendar?
Zawsze też miałam wielką ochotę kupić Happy Planner od Madamy ale.. bałam się, że także będzie zawierał zbyt wiele niepotrzebnych informacji i zbyt mało miejsca na notatki. Używaliście kiedyś go? Jak się sprawuje?


Projekt Planner's planners
Plannery od Projekt Planner

As you probably remember, I used to be a member of Projekt Planner's Design Team. One thing that wasn't perfect was the size - the pages were too small for me. But they have solved this problem now and they introduced new, bigger planners! Even though it was a bit too small, I still see a lot of advantages of this kind of organisers - you add pages which you use, you don't have to carry with you the previous months' pages. You can add as many notes as you want and there are pockets which help you organise some loose cards. This is my emergency planner in case I won't like my new bullet journal.
Jak pewnie pamiętacie, kiedyś byłam w zespole Projekt Planner. Jedyna rzecz, która mnie czasem denerwowała był ich rozmiar - strony były dla mnie trochę zbyt małe. Ale ten problem już rozwiązali wprowadzając większe plannery! Mimo, że był dla mnie trochę mały i tak do tej pory widzę w takich plannerach mnóstwo zalet - dodajemy tyle stron ile używamy, nie musimy nosić kartek z kilku poprzednich miesięcy. Możemy używać ile tylko chcemy kartek z notatkami, bo sami decydujemy ile ma ich być. Do tego kieszonki w których pomieścimy luźne karteczki. Projekt Planner to mój plan awaryjny w razie gdyby mi się nie spodobało prowadzenie bullet journala.


Thick books with leather or fabric covers, small journal-like calendars
Grubaśne ręcznie robione notesy z okładkami skórzanymi lub z tkaniny, małe kalendarze prowadzone trochę jak pamiętniki życia codziennego

Oh.. you know I love handmade notebooks. I used some of them as calendars but I used them more as my diaries than calendars. They had always a lot of colorful photos, stickers, etc. But everything was always very chaotic in them and I had difficulties with finding particular information. And here came the recently famous.. Bullet Journal!
Oh.. dobrze wiecie jak bardzo kocham ręcznie robione notesy. Kilku z nich używałam jako kalendarze ale w końcu wychodziło na to, że były to bardziej pamiętniki (?) niż kalendarze. Zawsze było w nich sporo kolorowych zdjęć, naklejek, itp. Ale wszystko było w nich jakoś tak chaotycznie zapisywane i potem miałam problemy ze znalezieniem czegokolwiek. Aż tu nagle.. pojawił się Bullet Journal!


What is a Bullet Journal? It's a notebook (usually with dotted pages) decorated and organised precisely according to the user's preferences. I made some research last month and I watched dozens of videos on youtube. Three amazing women inspired me and gave me a lot of motivation to try out this form of handmade calendar, these were: Boho Berry, Kasia Worqshop and Zenja.
Czym jest Bullet Journal? To notes (zazwyczaj z kartkami w kropki) udekorowany i zorganizowany w środku dokładnie według preferencji posiadacza. W zeszłym miesiącu sporo o nim czytałam i obejrzałam mnóstwo filmów na youtube. Trzy niesamowite kobiety zainspirowały i zmotywowały mnie do spróbowania tej formy prowadzenia kalendarza. A tymi kobietami oczywiście są: Boho BerryKasia Worqshop i Zenja

Using their tips and looking at their bullet journals I created my own. But just for January - it's my trial version. If I like it, it will stay with me for the rest of the year. If not, well I'll get back to my Projekt Planner planner!
Korzystając z ich rad i patrząc na ich bullet journale stworzyłam swój własny. Ale jak na razie tylko na styczeń - to moja wersja próbna. Jeśli mi się spodoba, to zostanie ze mną do końca roku. Jeśli nie, to wracam do Projekt Plannera!

I used the beautiful notebook with dotted pages designed by Zenja. Decorations made mostly using Family Portraits' stickers and cards.
Do zrobienia BUJO użyłam wspaniałego notesu z kartkami w kropki zaprojektowanego przez Zenję. Dekoracje to głównie karty i naklejki od Family Portraits.


Now, if you're interested, here are some of my pages:
A teraz, jeśli macie ochotę to możecie zajrzeć do środka mojego BUJO:


January in a nutshell - important events, birthdays and goals. Two pages dedicated to expenses and income. A monthly habit tracker.
Styczeń w pigułce - ważne wydarzenia, urodziny i cele. Dwie strony na wydatki i przychody. I oczywiście Habit Tracker, którego używam od roku (ale ten ma stanowczo ładniejszą formę!).


Two pages dedicated to work stuff. And one for packages and letters which I am waiting for in January.
Dwie strony dedykowane sprawom związanym z pracą. Jedna na paczuszki i listy na które czekam w styzniu.


Period Log - I need it on paper, sometimes the one in my phone crushes. And, of course, one page for writing downy books which I will read in 2017.
Period Log (czyli kalendarzyk menstruacyjny) - muszę go mieć też w kalendarzu, bo aplikacja w telefonie czasami się zawiesza. I oczywiście jedna strona na listę książek przeczytanych w 2017r.


Pages such as the Future Planning pages are at the back of the notebook. The ones related to January are at the beginning.
Strony takie jak plany na kolejne miesiące są z tyłu notesu. Strony związane ze styczniem są na początku.


I'm not good at saving money. Oh my.. I'm quite bad at it. But I decided to try to save money once more! Hope this savings' tables will help me!
Jestem bardzo kiepska w oszczędzaniu pieniędzy. Oh jej.. naprawdę kiepska. Ale postanowiłam po raz kolejny spróbować przyoszczędzić! Mam nadzieję, że te wykresiki mi pomogą!


These are not all of my pages but I didn't want to bore you to eath with them. There are pages at the beginning with a daily calendar, but they are not interesting enough to show you them here. As you can see there are not a lot of decorations (yet!) but I like how it turned out. Great thanks to Boho Berry, Kasia Worqshop and Zenja for their inspiring blogs. 
To oczywiście nie wszystkie strony w moim BUJO.. ale nie chciałam was zanudzać. Na początku jest kilkanaście stron z dziennym kalendarzem, ale nie ma na nich nic ciekawego. Jak widać nie ma zbyt wiele dekoracji (jak na razie!) ale i tak podoba mi się jak wyszło. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Boho BerryKasia Worqshop i Zenji za ich ogromnie inspirujące blogi.


Ok, now.. some questions for you my lovely readers!
A teraz kilka pytań do was kochani!
  • Would you like to see my Bullet Journal organiser (a fabric case for my notebook, pens and stuff)? Chcielibyście zobaczyć mój BUJO organizer (materiałowy organizer na mój notes, długopisy i inne rzeczy)?
  • Which type of planner/calendar have you been using in 2016? Jakiego rodzaju kalendarz wy używacie?
  • Have you ever tried a Bullet Journal? What are your feelings about it? Prowadziliście kiedyś Bullet Journal? Jakie są wasze odczucia?
  • Was this post at least a bit interesting and useful? Czy ten post był choć trochę interesujący i przydatny?

P.S. People who will answer the above questions in the comments will have a chance to receive a small gift from me! I will choose one person on 3rd January.
P.S. Osoby, które w komentarzach odpowiedzą na pytania będę miały szansę dostać ode mnie mały prezencik. Wylosuję jedną osobę 3 stycznia.


Hugs,
Buziaki,
marysza

Wednesday, November 30, 2016

Ladybird Planner

Hi! I was sewing on Monday! Unbeliveable, right? I've almost forgotten how to turn on my sewing machine :P Today I would like to show you the new A6 planner with.. a ladybird pattern!
Hej! Nie uwierzycie, ale szyłam w poniedziałek! Już prawie zapomniałam jak się włącza tę moją maszynę.. Dzisiaj chciałam was zasypać zdjęciami nowego plannera A6!


It's not that easy to find a nice fabric with a ladybird pattern.. the one and only shop which had cute and "funny" ladybirds is Craftoholic Shop! I ordered the fabric even though it was laminated - I just thought I've never made a notebook with a laminated fabric.. so I should try it out, right?
Naszukałam się tkaniny w biedronki.. ojj tak. Ciężko znaleźć ładną tkaninę w biedronki. Jedyny sklep, który taką miał to Craftoholic Shop. Zamówiłam, mimo że tkanina okazała się laminowana. Nigdy w życiu nie szyłam notesu z laminowanej tkaniny.. stwierdziłam, że warto spróbować :)


I have to admit that when it comes to fabrics other than cotton I'm a moron. Seriously. I didn't think that my all-purpose sewing machine foot won't move the fabric! It was so sticky that it didn't move an inch. So how did I manage to make the notebook? Surprise, surprise.. I found in my sewing-stuff-drawer a special foot for leather and other sticky fabrics. I was so relieved! Uf.. If you don't know how this foot looks like imagine a simple foot with three wheels :D It moves the fabric quite smoothly.
Muszę się wam przyznać, że jeśli chodzi o tkaniny inne niż bawełna to jestem totalną kretynką. Serio, serio. Nie wpadłam na to, że moja stopka-do-wszystkiego nie da rady poruszać tkaniną! Była tak klejąca, że nie ruszyła się nawet o milimetr! No to jak dałam zrobić ten notes zapytacie pewnie? Niespodzianka.. w mojej szyciowej szufladzie znalazłam specjalną stopkę do skóry i innych podobnie klejących się tkanin. Nawet sobie nie wyobrażacie jaki wielki kamień spadł mi z serca :D Uf.. Jeśli nie wiecie o jaką stopkę chodzi, to wyobraźcie sobie zwykłą stopkę z 3 kółkami :D poruszają one tkaniną w miarę płynnie.


Ok, but enough about my sewing (in)abilities. Let's get back to the planner itself. Size: A6, number of pages: 400 + five separating cards. Cards are made from SODAlicious scrapbooking papers. I'm almost out of them :(
No dobra, ale dość o moich umiejętnościach (a raczej ich braku). Wróćmy do plannera. Rozmiar: A6, ilość stron: 400 + 5 przekładek. Przekładki zrobione są z cudownych papierów SODAlicious. Już mam ich resztkę :(


It is closed by an elastic band and it has a small, elastic loop for a pen.
As I mentioned before, I had been afraid of the laminated fabric but at the end, I think it's quite a good idea to use such fabrics for notebook covers. Why? Well, it's resistant, waterproof and not that easy to make stains!
Zamykany jest za pomocą gumki i ma małą pętelkę na długopis.
Jak już wspomniałam, bałam się laminowanej tkaniny trochę ale teraz myślę, że to całkiem dobry pomysł, żeby szyć notesy z takiej tkaniny. Czemu? Tkanina jest wytrzymała, wodoodporna i nie tak łatwo ją poplamić!


The notebook is packed and ready to go. Looks like a nice gift, don't you think?
Notes spakowany i gotowy do drogi. Prezentuje się całkiem fajnie, prawda?

Hugs <3 p="">
Ściskam <3 font="">
marysza

Thursday, November 17, 2016

September in my PL album

Hello, hello! It's time to show you new pages in my pocket album! This time I managed to document the whole month of September just in one day! Yay for me! :D
Hej, hej! Czas pokazać wam kolejne nowe rozkładówki mojego kieszonkowego albumu! Tym razem udało mi się zrobić karty z całego miesiąca (wrzesień) w jeden dzień! Jupi :D

As always, the title page is simple but colorful.
Chestnut pattern is perfect for this month, right?
Jak zwykle strona tytułowa prosta i kolorowa.
Kasztanowy wzorek idealnie pasuje do tego miesiąca, prawda?


I used new collections from Family Portraits! I loved all of them! Can't wait to use more for my October pages :)
Do stworzenia tych rozkładówek użyłam nowych kolekcji kart od Family Portraits i muszę przyznać, że jestem w nich totalnie zakochana! Nie mogę się doczekać aż przysiądę do październikowych stron :)


The fact that I'm writing in Polish and English in my album is starting to bother me, seriously. Do you think I should focus only on one language?
Zaczyna irytować mnie pisanie w dwóch językach. Serio. Myślicie, że powinnam się skupić tylko na jednym?


I printed too many photos, again! And I did not want to add any more pages so I decided to make two mini albums in the PL album itself! Every photo has also a short description. It's an easy way to safe space and not clutter your pages.
Znowu wydrukowałam zbyt wiele zdjęć! Nie chciałam już dodawać kolejnych stron do albumu więc, znowu, postanowiłam zrobić dwa mini albumiki w albumie :D Każde z tych zdjęć ma swój opis. Plus jest taki, że nie zajmuje to dużo zdjęcia i nie zagraca się stron.


How are you guys? An how are your PL albums? Do you still try to document your life quite regularly?
A co u was kochani? Jak tam wasze albumy? Dalej dzielnie, regularnie uzupełniacie swoje koszulki?

Tuesday, October 25, 2016

Handmade Autumn Journal

Today's post is about a breathtaking journal made by my A. I received it as a late gift for my birthday. I wanted to show you this journal so much you can't even imagine.. It's a masterpiece!
Dzisiejszy post jest o zapierającym dech notesie zrobionym przez mojego A. Dostałam go jako spóźniony prezent urodzinowy. Nawet sobie nie wyobrażacie jak bardzo chciałam wam pokazać to małe arcydzieło!

Don't forget to tell me what you think about it in the comments below :)
Nie zapomnijcie wyrazić swojej opinii o nim w komentarzach :)

The journal is A6 with 400 creamy pages with rough edges. The cover.. ahh the cover is made of old, recycled leather. The tree motive on the cover is made of little sticks, which were put under the leather.
Journal ma 400 kremowych, postarzanych stron A6. Okładka.. ahhh ta okładka.. (!) zrobiona jest ze starej skóry (recykling!). Motyw drzewka jest ułożony z gałązek, które są pod skórą.


The leather is quite old, and I think this detail makes it even more mysterious and magical.
Skóra jest dość stara i dzięki temu notes jest jeszcze bardziej tajemniczy i magiczny.


Pages are creamy and blank. I have no idea what to use this notebook for - it really has to be used for something special, don't you think?
Strony są białe i jak na razie puste. Nie mam zielonego pojęcia do czego użyć tego notesu - a musicie przyznać, muszę go do czegoś wykorzystać, do czegoś wyjątkowego, prawda?


Maybe you have some ideas what to use it for??
Może macie jakieś pomysły na wykorzystanie go??


The back cover is simple, without any embellishments.
Tylna część okładki nie ma żadnych ozdóbek.


An amazing gift from an amazing man. Thank you so much A. for all the emotions and love you left in every centimetre of this notebook. 
Niesamowity prezent od niesamowitego mężczyzny. Dziękuję Ci A. za te wszystkie emocje i serducho, które włożyłeś w pracę nad tym notesem. 


What about you guys, do you like it? What would YOU use it for? I need some ideas :D
A jak wam się podoba? Na co WY byście wykorzystali ten notes? Potrzebuję pomysłu :D

Have a nice week, with amazing surprices,
Miłego tygodnia, pełnego wspaniałych niespodzianek,
marysza

Wednesday, October 19, 2016

Gift Idea for a Pregnant Lady

Hi there! Long time no see, right? But I'm back. It's not that I'm doing nothing.. I just forget to make a post on the blog about the stuff I create! This time I would like to show you a nice idea for a gift for a pregnant friend.
Witajcie! Dawno się nie widzieliśmy, prawda? Ale już do was wracam. To nie tak, że ja nic nie robię.. po prostu zapominam pisać posty! Tym razem jednak sobie przypomniałam, że nie pokazywałam wam jeszcze pomysły na prezent dla przyszłej mamy.

A simple diary which will be a great way to celebrate the pregnancy. You don't really need a lot of scrapbooking accessories to make one, just one or two scrapbooking papers, some PL cards and a printer.
Prosty pamiętnik, który będzie pamiątką z okresu ciąży. Do zrobienia go nie potrzebujesz wielu akcesoriów do scrapbookingu, wystarczy jeden lub dwa papiery do scrapbookingu, kilka kart do PL i drukarka.


I divided the notebook into 9 sections - one section for each month. Each month has 4 or 5 blank pages to fill with various stuff.
Podzieliłam notes na 9 części, każdy miesiąc ma swoją sekcję. A każda sekcja około 4-5 stron do wypełnienia zdjęciami i myślami.


There is some space for writing, ultrasound photos, pics of the growing belly, etc.
Jest sporo miejsca na pisanie, zdjęcia z USG, zdjęć rosnącego brzuszka, itp.


Each month has one or two questions about the pregnancy, I printed them on colorful paper and just glued them to the pages. I decided to add a small envelope if the mom wanted to keep some other stuff in it.
Każdy miesiąc ma też jedno lub dwa pytania dotyczące ciąży. Wydrukowałam je na kolorowym papierze i po prostu przykleiłam do stron. Postanowiłam też dodać małą kopertę dla oczekującej mamy, w razie jakby coś jeszcze chciała tam przechować.


I hope my friend likes it and that it will be a nice keepsake.
Now a question for expecting mothers and ladies who already have children: is it really a good idea to give a gift like that? Would you fill in this notebook with photos and your thoughts?
Mam nadzieję, że mojej znajomej się podoba i że ten pamiętnik będzie kiedyś dla niej ważną pamiątką.
I teraz pytanie do was, do ciężarnych i do Pań, które już mają swoją gromadkę: co myślicie o tego typu pamiątkach? Uzupełniałybyście taki notes zdjęciami i wspomnieniami?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What have I been up to lately? Well, not much really. I'm trying to get back on my work&study track and it's been a mess! I just can't organise myself as I used to last year. But hopefully, I just need time.
A tak poza tym co u mnie słychać? Hmm, w sumie to nic ciekawego. Próbuję wrócić do mojego trybu praca + studia ale jak na razie to jeden wielki chaos. Nie potrafię się zorganizować, a rok temu wszystko miałam tak świetnie poukładane. No, ale mam nadzieję, że z czasem wrócę na ten zorganizowany tor.

I bake to make my days more pleasant, sweeter.. Last week I made the Forest Moss cake and I'm in love! With it's look and taste! If you have some time this weekend, you should really try it out!
Żeby umilić sobie czas.. piękę. W zeszłym tygodniu zrobiłam tort Leśny Mech i powiem wam, że wyszedł świetnie! Fajnie wyglądał i smakował idealnie! Jeśli macie w ten weekend trochę czasu to polecam spróbować go zrobić!


Have a nice day guys.. and stay tuned! More posts soon!
Miłego dnia kochany.. Wkrótce więcej postów!

marysza

Wednesday, August 31, 2016

Pocket Scrapbooking - July weeks 1-2

Hello! Time to show you new pages in my Life Journal.
Hej! Czas pokazać wam nowe strony w moim Life Journalu.

July, week 1 and 2.
Lipiec, tydzień 1 i 2.


I like making title pages for every month. It's a good way to use page protectors without sections.
Lubię robić te strony tytułowe dla każdego miesiąca. Dzięki temu wykorzystuję koszulki, które nie są podzielone na mniejsze części.


These July pages are quite monochromatic, I decided to use generally dark colours.
Lipcowe strony są utrzymane w ciemniejszej kolorystyce.


As you can see, my first two weeks of July were quite lazy.
Jak widać, pierwsze dwa tygodnie lipca były raczej.. leniwe.


Laziness, reading books, watching anime and cooking.
Lenistwo, czytanie książek, oglądanie anime i gotowanie.


You can't imagine how happy I am being a part of Family Portraits DT - it gives me great motivation!
Nawet sobie nie wyobrażacie jak się ciszę, że jestem w DT Family Portraits - dzięki temu mam motywację do działania!Friday, August 26, 2016

DIY Cat Cave!

This post is for all DIY and cat lovers! I made an awesome tutorial for a cat cave! I'm rarely glad of my works but I'm really proud of this one, I spent a lot of time on it and the best thing is that Czikita, the kitty, likes it!
Ten post jest dla wszystkich kociarzy i tych, którzy jednocześnie uwielbiają tutoriale! Zrobiłam zajefajny tutorial na legowisko dla kota! Taa.. brzmi to trochę niefajnie, ale serio, to jeden z nielicznych projektów, z którego jestem naprawdę dumna. Spędziłam nad tym legowiskiem mnóstwo czasu. A najlepsze jest to, że kotek Czikita, polubił swoją nową jaskinię!


The tutorial is free, as always. And how does the end project look like? It's a closed semicircle with a small, round entrance.
Tutorial jest darmowy, jak zawsze. A jak wygląda ukończony projekt? To zamknięte półkole z małym, okrągłym wejściem.


I decided to make the upper and lower parts separate so the owner can wash everything in a washing machine or change the pillow which is inside the cave. The two main parts are connected by 4 big Velcro fasteners.
Postanowiłam oddzielnie zrobić górę i dół legowiska tak, żeby właściciel mógł je wyprać w pralce lub zmienić podusię, która jest w środku tej małej jaskini. Dwie główne części są ze sobą połączone 4 dużymi rzepami.


As you can see, it's quite big!
Jak widać, legowisko jest dość duże!


Of course not enough big for Lunar..
Ale nie na tyle duże, żeby Lunar tam wlazł..


But it's a perfect size for my friends' cat! The kitty was sleeping there as soon as I gave it to her. The round entrance, however, isn't perfect. I will make it better next time.. but still, I'm proud of this project!
Ale jest idealnego rozmiaru dla kota moich znajomych! Kotek poszedł do środka spać od razu jak to dostał. Okrągłe wejście, niestety, nie jest idealne. Następnym razem zrobię lepiej.. ale i tak, jestem z tego projektu naprawdę dumna!


How do you like it? If you have a cat, and you like DIYs, you really should try out the tutorial! Just click on the sign below! Hugs 
Jak wam się podoba? Jeśli macie kota i lubicie projekty DIY to naprawdę powinniście spróbować zrobić to legowisko! Wystarczy kliknąć w poniższy napis! Buziaki 

>> CLICK <<

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...